x close

มาตรการจากสายการบินในไทย ช่วง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่

          เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสายการบินต่าง ๆ ในไทย กับสถานการณ์ COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ เลื่อนวันเดินทางได้ไหม เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ มีขั้นตอนยุ่งยากไหม ดูเลย
          หลังจากที่มีการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ทำให้หลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง จึงมีผลกระทบต่อการเดินทางของหลาย ๆ คน เพราะอาจจะต้องเลื่อนการเดินทางไปก่อน โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน เมื่อเราจองตั๋วเรียบร้อยแล้วจะทำอย่างไรดี สายการบินมีมาตรการช่วยเหลืออะไรในช่วงนี้ไหม วันนี้เราได้รวบรวมมาตรการต่าง ๆ จากสายการบินในประเทศมาฝากกันแล้ว ใครจองสายการบินไหนไป มาดูมาตรการกัน

1. สายการบินแอร์เอเชีย

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางสายการบินแอร์เอเชียได้แจ้งว่าหากผู้โดยสารที่ยังไม่สะดวกเดินทางในช่วงนี้ ก็มีมาตรการช่วยเหลือท่านให้เปลี่ยนวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องเป็นเที่ยวบินที่จองระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 วันเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ airasia.com และ เฟซบุ๊ก airasia

2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

          สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คำนึงถึงผลกระทบจากการเดินทางของผู้โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางของทางสายการบิน และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

          ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบิน สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือโทร. 0 2270 6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Bangkok Airways

3. สายการบินนกแอร์

          นกแอร์ห่วงใย ให้เปลี่ยนวันเดินทางได้ "ฟรี" ไม่จำกัดจำนวนครั้ง บินกับนกแอร์ทั้งสบาย ทั้งสะดวก ไปไหนก็ไร้กังวล โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

          กรณีค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โปรโมชั่นนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ nokair.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Nok Air

4. สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

          จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ไทยสมายล์ขอแจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัด ดังนี้

          สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ (หมายเลขบัตรโดยสาร 909) ก่อน และ/หรือภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้เดินทางระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

          - กรณีเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Change Date) การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ในเส้นทางเดิม/รหัสชั้นเดินทาง หรือ RBD เดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสชั้นเดินทาง หรือ RBD สูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

          - กรณีเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Re-Route) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินจะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง กรณีเส้นทางบินใหม่มีราคาสูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

          - การขอเก็บยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) เพื่อนำยอดเงินไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป จะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งผู้โดยสารสามารถออกบัตรโดยสารใหม่ได้ภายใน 120 วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองที่ thaismileair.com และเลือกเหตุในการร้องขออื่น ๆ ระบุ Covid19

          ** การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรโดยสารจะต้องดำเนินการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น **

          สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง, ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 0 2118 8888 และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com

5. สายการบินไทยเวียตเจ็ท

          สายการบินไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ซึ่งทำการจองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 5-31 มกราคม 2564 สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร) โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

          สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม) โดยสามารถเลือกติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

          - ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2089 1909

          - ทางไลน์ @Thaivietjet

          - ทางอีเมลที่ vz.support@vietjetair.com

          สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร โดยได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

6. สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

           สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ที่ออกบัตรโดยสารก่อนและภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน ตามรายละเอียดดังนี้

           - ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้นผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

           - ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่เว็บไซต์ lionairthai.com และคลิกที่เมนู (Manage Booking)

           - กรอกรายละเอียด วัน/เดือน/ปีเกิดของท่าน

           - ระบบจะแสดงข้อมูลการเดินทาง สามารถเลือกซื้อบริการเสริมหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

           - เลือกเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง

           - เลือกเที่ยวบินใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

           - ชำระค่าธรรมเนียมและส่วนต่าง (ถ้ามี)

           - ผู้โดยสารจะได้รับการยืนยันการจองผ่านอีเมล ภายใน 3-5 วัน

           ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Thai Lion Air

           นอกจากนี้ยังมีมาตรการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทางให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วย โดยจะช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ที่ออกบัตรโดยสารก่อนและภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้โดยสารสามารถเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และเลือกเที่ยวบินภายหลังผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน ตามรายละเอียดดังนี้

           - ผู้โดยสารสามารถเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ 1 ครั้ง เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้นผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

           - ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางก่อนวันที่ 15 มกราคม 2564 เท่านั้น และต้องทำรายการในระบบก่อนวันเดินทางเดิม

           - หลังจากทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ต้องการได้ในภายหลัง

           - ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

           - หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนงที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

           - ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

           - ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน เว้นแต่สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

           ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

มาตรการช่วยเหลือสายการบิน

ภาพจาก Pradpriew / shutterstock.com

          ท่านใดจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินไหนไว้ ก็ลองดูรายละเอียดกันได้เลย หรือหากมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางที่เราได้แนะนำไว้นะคะ :)

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก
Thai Lion Air, lionairthai.com, Vietjet, thaismileair.com, Nok Air, Bangkok Airways, airasia.com, เฟซบุ๊ก airasia

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
มาตรการจากสายการบินในไทย ช่วง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2564 เวลา 10:17:15 15,895 อ่าน
TOP