เช็กอินครั้งนี้มีแต่ความสุข กับเทศกาลชมสวน 2563 ความสุข..จากยอดดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

          หนึ่งในสถานที่ชมดอกไม้งามที่สวยที่สุดของไทย ก็คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการจัดเทศกาลชมสวนในช่วงหน้าหนาวของทุกปี ในปีนี้ก็มีคอนเซ็ปต์เก๋ไก๋อย่าง "ความสุข..จากยอดดอย" ชมการแสดงไม้ดอกเมืองหนาว และประเพณีวัฒนธรรมดีงามจากชุมชนบนพื้นที่สูง ลิ้มลองกาแฟคุณภาพดี ช้อปปิ้งสินค้าจากตลาดนัดชาวดอย และงานโครงการหลวง 2563 พร้อมด้วยกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

          โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในปีนี้มาจากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการหลวง ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับใช้พัฒนาพื้นที่สูงในสาขาต่าง ๆ เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก กาแฟ ชีวภัณฑ์เกษตร เป็นต้น ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผืนป่าต้นน้ำถูกทำลาย ชาวบ้านยากจน มีรายได้มาจากการปลูกพืชเสพติด ก็กลายเป็นชุมชนที่แข็งแรง มีความรู้พยุงตัวได้ อีกทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ดีมีสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ความรัก ความสุข และความสวยงามที่ชุมชนบนพื้นที่สูงมีอย่างทุกวันนี้ ก็พร้อมส่งต่อ "ความสุข..จากยอดดอย" ไปยังทุกคนด้วยพรรณไม้สวยงาม อาหารปลอดภัย และนิทรรศการองค์ความรู้ในเทศกาลชมสวน 2563 
ไฮไลต์ในเทศกาลชมสวน 2563
"ความสุข..จากยอดดอย"

1. สวนลานต้อนรับ

          เพลิดเพลินใจไปกับดอกไม้งามหลากหลายสีสันจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ได้บรรจงตกแต่งสวนดอกไม้ให้เป็นลวดลายผ้าสไตล์ชาวเขา ชมประติมากรรมไม้ดอกเมืองหนาว และซุ้มหมอกเมืองหนาว
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

2. เรือนกล้วยไม้

          รวมกล้วยไม้พันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมที่จัดแสดงมากที่สุดในภาคเหนือ มีทั้งกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส แวนด้า ม็อคคาร่า และแอสโคเซ็นด้า เป็นต้น และยังมีรถล้อเลื่อนไม้ ภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตการเกษตร ปัจจุบันนิยมใช้ในประเพณีการละเล่นของชาวเขาเผ่าม้งที่เราเคยได้ยินชื่อเรียกกันว่า "ฟอร์มูล่าม้ง" เป็นพร็อพถ่ายรูปสวย ๆ ด้วย
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

3. เรือนไม้ดอก

          เต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิด พร้อมจัดแสดงดอกทิวลิปหลากสีสันกว่า 2 หมื่นต้น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

4. โดมกุหลาบ

          ชมกุหลาบสายพันธุ์โครงการหลวงสีสันสวยงามสดชื่นสบายตา
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

5. สวนนานาชาติจากประเทศเนเธอร์แลนด์

          จัดสวนสไตล์เคอเคนฮอฟ โดยมีการผสมผสานความเป็นไทย นับเป็นจุดถ่ายรูปมุมใหม่ของงานเลยก็ว่าได้
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

6. งานโครงการหลวง 2563

          "สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ชมนิทรรศการและสนุกกับกิจกรรมหลากหลายแบบ ดังนี้
 
 • นิทรรศการ "จากดินแดนฝิ่น สู่แผ่นดินทอง" แนะนำพืชผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวง
 • สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม "ฐานเรียนรู้ โครงการหลวง"
 • ชมการสาธิตอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง โดยเชฟและดารารับเชิญ
 • ช้อปสนุกกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของโครงการหลวงและดอยคำ

          *ยกเว้น...ค่าบัตรผ่านประตูตลอดงานโครงการหลวง 2563*
งานโครงการหลวง

7. ลิ้มลองกาแฟจาก 7 ยอดดอย

 • กาแฟดอยวาวี (ดอยช้าง) จังหวัดเชียงราย
 • กาแฟบ่อเกลือ (ห้วยโทน) จังหวัดน่าน
 • กาแฟดอยลาง จังหวัดเชียงใหม่
 • กาแฟดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
 • กาแฟดอยปางมะโอ จังหวัดเชียงใหม่
 • กาแฟแม่สอง จังหวัดตาก
 • กาแฟสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  พร้อมทั้งยังมีเมนูเครื่องดื่มสีสันพรรณไม้ที่ร้าน HRDI CAFE ให้ได้ลิ้มลองอีกด้วย
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

8. กิจกรรมเรียนรู้ความสุข..จากยอดดอยอีกมากมาย

          อาทิ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง / นิทรรศการ "จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน" / นิทรรศการสมุนไพรบนพื้นที่สูง : Herb & Healthy สุขภาพดีด้วยวิถีล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ทรงคุณค่าสมุนไพรไทย / ค่ายสำรวจธรรมชาติสำหรับเยาวชน ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

9. ตลาดนัดชาวดอย

          ช้อปผัก-ผลไม้ และผลผลิตปลอดภัยจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง เช่น สินค้าพื้นเมืองชนเผ่า, ฟักทองญี่ปุ่น, ฟักทองไทย, กล้วยหอมทอง, มะระหวาน, ถั่วแขก, แครอต, อะโวคาโด, มันญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น เที่ยวชมได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พกถุงผ้ามากันด้วยนะ
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

10. ศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า

          นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า ผ่านกิจกรรมการแสดงจากเยาวชนบนพื้นที่สูง และงานสาธิตหัตถกรรมชนเผ่า ฯลฯ
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

11. กิจกรรมท่องเที่ยวสุดสนุกมากมาย

 • การถ่ายรูป 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี AR ตามสวนหน่วยงานภาคี
 • กิจกรรม Walk Rally ตามหา "พรรณไม้เมืองหนาว"
 • กิจกรรมเรียนรู้การทำสบู่ กลิ่นกุหลาบ และกลิ่นเจอราเนียม
 • กิจกรรม DIY กระเป๋าผ้าลวดลายดอกไม้
 • บริการให้เช่าชุดชนเผ่าบนพื้นที่สูง สวมใส่ถ่ายรูปสวย ๆ ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 "ความสุข..จากยอดดอย"

สถานที่ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาการจัดงาน : 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท (ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กความสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าชมฟรี)
สอบถามเพิ่มเติม : 0 5311 4110 ถึง 5
เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

          ทำความรู้จักกับไฮไลต์แต่ละอย่างของเทศกาลชมสวน 2563 ภายใต้แนวคิด "ความสุข..จากยอดดอย" ในปีนี้แล้ว ต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยสักจุด ดอกไม้ก็งาม บรรยากาศก็ดี และยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ร่วมสนุกไม่รู้เบื่อ แถมยังสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย ใครได้ไปสัมผัสก็ต้องประทับใจ แอบขอฝากกันไว้สักนิด สำหรับผู้ที่สนใจไปร่วมงาน การ์ดอย่าตกกันนะ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือและเช็ดเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ เว้นระยะห่างให้เหมาะสม เราจะได้ห่างไกลและปลอดภัยจาก Covid-19 เที่ยวเพลิดเพลินอุ่นใจในแบบ New Normal
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กอินครั้งนี้มีแต่ความสุข กับเทศกาลชมสวน 2563 ความสุข..จากยอดดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 00:22:25 13,304 อ่าน
TOP