x close

ประกาศห้ามสูบ-ทิ้งก้นบุหรี่-ขยะ 21 ชายหาด โทษแรงปรับเป็นแสน ป่าตอง-บางแสน ติดโผ !

         ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ห้ามสูบ ทิ้งก้นบุหรี่ ระบายของเสีย ขยะ 21 ชายหาดใน 15 จังหวัด พบชายหาดดัง ๆ อย่าง บางแสน ป่าตอง เขาหลัก ชะอำ หัวหิน ติดโผหมด ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน มีผลบังคับใช้แล้ว

ห้ามทิ้งขยะชายหาด
ภาพจาก Korkusung / Shutterstock.com

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 864/2563 เรื่อง มาตรกรคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด

          โดยมีเนื้อหา 8 ข้อสำคัญ ดังนี้ ห้ามสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่บริเวณชายหาด เว้นแต่ในบริเวณพื้นที่หรือในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้จัดไว้, ห้ามเท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นพลาสติก โฟม ของเสียกระดาษ เศษอาหาร หรือผ้า น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล สารแขวนลอย คราบน้ำมัน สารปนเปื้อน มูลสัตว์ ซากสัตว์ มลภาวะ หรือสิ่งต่าง ๆ เว้นแต่ได้ดำเนินการ เท ทิ้ง ระบายในบริเวณพื้นที่ หรือในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือได้ดำเนินการตามกระบวนการหรือมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบ ไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือความเสียหายอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี

ห้ามทิ้งขยะชายหาด
ภาพจาก Korkusung / Shutterstock.com

สำหรับ 21 ชายหาดในพื้นที่ 15 จังหวัด ที่บังคับใช้ในประกาศ มีดังนี้

          1. ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

          2. ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

          3. ชายหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

          4. ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

          5. ชายหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

          6. ชายหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          7. ชายหาดดงตาล พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

          8. ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

          9. ชายหาดหัวหิน ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          10. ชายหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

          11. ชายหาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุรำษฎร์ธานี

          12. ชายหาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่ำ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

          13. ชายหาดปลายทราย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

          14. ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

          15. ชายหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

          16. ชายหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

          17. ชายหาดเกาะไข่นอก ชายหาดเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

          18. ชายหาดเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

          19. ชายหาดพระแอะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

          20. ชายหาดคลองดาว ชายหาดคอกวาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

          21. ชายหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศห้ามสูบ-ทิ้งก้นบุหรี่-ขยะ 21 ชายหาด โทษแรงปรับเป็นแสน ป่าตอง-บางแสน ติดโผ ! อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10:42:33 8,173 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP