x close

เกาหลีใต้ สั่งยกเลิกฟรีวีซ่าคนไทย เริ่ม 13 เม.ย. ป้อง COVID-19 ระบาด

       เกาหลีใต้ สั่งยกเลิกฟรีวีซ่าคนไทย เริ่ม 13 เมษายน 2563 ป้อง COVID-19 ระบาด แต่ก็มีคนบางส่วนที่ได้รับการยกเว้นเช่นกัน คือ หนังสือเดินทางสถานทูตกับราชการ

COVID-19

       การที่สถานการณ์ COVID-19 ระบาด ทำให้ไทยเริ่มมีการระงับคนต่างประเทศบางสัญชาติเข้าประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกัน ต่างประเทศก็มีระงับคนไทยเข้าประเทศเช่นกัน อย่างญี่ปุ่น เป็นต้น

       ล่าสุด 11 เมษายน 2563 เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่สั่งระงับฟรีวีซ่าของไทยเรียบร้อยแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนนี้เป็นต้นไป รวมถึงวีซ่าประเภท C-1 และ C-3 ที่ออกภายในวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวด้วย


       COVID-19

       ส่วนคนที่ต้องการเดินทางเข้าเกาหลีใต้นั้น จะต้องขอวีซ่าผ่านสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย ยกเว้นคนที่ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ยังคงสามารถเข้าเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

       สำหรับวีซ่าประเภท C-1 หมายถึงวีซ่าประเภทผู้สื่อข่าว ส่วนวีซ่าประเภท C-3 เป็นวีซ่าระยะสั้นที่ใช้ได้ครั้งเดียวและใช้ได้หลายครั้ง

COVID-19

COVID-19

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกาหลีใต้ สั่งยกเลิกฟรีวีซ่าคนไทย เริ่ม 13 เม.ย. ป้อง COVID-19 ระบาด อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2563 เวลา 13:42:27 10,949 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP