x close

อัปเดตเวลาเปิด-ปิด ระบบขนส่งสาธารณะ ช่วงเคอร์ฟิว

          เช็กเลย เวลาเปิด-ปิด รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รถเมล์ รถตู้ รถทัวร์ และการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ หลังการประกาศเคอร์ฟิว
          หลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือการประกาศเคอร์ฟิว ทำให้การบริการทางด้านขนส่งสาธารณะในส่วนต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการบริการ สำหรับคนที่ต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สามารถเช็กรายละเอียดเวลาเปิด-ปิดของแต่ละหน่วยงานได้เลย ดังนี้

1. รถไฟฟ้าบีทีเอส

          บีทีเอส แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้า ตามประกาศของรัฐบาล

          นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) บริษัทขอปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อปฏิบัติตามประกาศจากทางรัฐบาล ดังนี้

          "รถไฟฟ้าบีทีเอส จะให้บริการผู้โดยสารในทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม ถึงเวลา 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง"

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.)

2. รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที

          นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยชะลอไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ

          โดยตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00-21.30 น. โดยรถขบวนสุดท้ายจะถึงสถานีปลายทางเวลา 21.30 น. ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการเดินรถและเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายได้จากประกาศภายในสถานี หรือเฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro, โมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRT, เว็บไซต์ bemplc.co.th และศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200

          สำหรับอาคารและลานจอดแล้วจรของ รฟม. ทั้งหมด จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการเป็นตั้งแต่เวลา 05.00-21.30 น.

3. Airport Rail Link

          นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนั้น

          ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น และเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสถานการณ์น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นเวลา 05.30-21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีพญาไท และสถานีสุวรรณภูมิ เวลา 21.00 น. และจะถึงถึงสถานีปลายทางเวลา 21.30 น.

          หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ srtet.co.th, Airport Rail Link

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

          จากการสอบถามไปยัง Call Center ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป จะเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกสาย โดยเที่ยวแรกจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกจากอู่แต่ละแห่งในเวลา 18.30-19.00 น. เพื่อให้รถทุกคันกลับเข้าอู่ปลายทางได้ภายในเวลา 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1348
เคอร์ฟิวกรุงเทพ63

ภาพจาก 2p2play / Shutterstock.com

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.

          บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทางตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2269 6999, เฟซบุ๊ก จองตั๋วรถทัวร์ บขส.999

6. นครชัยแอร์

          ตามที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ นครชัยแอร์ จำเป็นต้องหยุดเดินรถทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ที่มีตั๋วเดินทางในช่วงที่หยุดเดินรถ บริษัทได้เลื่อนตั๋วทุกใบให้ท่านสามารถเดินทางได้ภายใน 1 ปี (นับจากวันเดินทางในตั๋วใบเดิม)

          หมายเหตุ : บริษัทได้ทำการเลื่อนตั๋วให้ท่านเป็นแบบยังไม่ระบุวันเดินทาง (โดยอัตโนมัติ) แล้วค่ะ

7. สมบัติทัวร์

          ด้วยนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของรัฐบาลและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน สมบัติทัวร์และบริษัทในเครือ จึงมีความจำเป็นต้องขอหยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทางเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 เพื่อส่วนรวม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

8. เรือด่วนเจ้าพระยา

          จากประกาศล่าสุดจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการเดินเรือสำหรับวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (ตามตารางในภาพด้านล่าง) และในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์งดให้บริการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 และเรือด่วนเจ้าพระยาทุกธง จะเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่าเรือบางโพ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามสถานการณ์อีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา

9. การรถไฟแห่งประเทศไทย

          การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับการให้บริการขบวนรถช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (ปรับปรุงงดเดินเพิ่มเติม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563)

          ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นอัปเดต ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกครั้งหากมีความจำเป็นต้องใช้รถโดยสารสาธารณะในช่วงเวลานี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
railway.co.th, Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา, สมบัติทัวร์ มิตรแท้เพื่อนเดินทาง, Nakhonchaiair - นครชัยแอร์, จองตั๋วรถทัวร์ บขส.999, ขสมก., Airport Rail Link, MRT Bangkok Metro, รถไฟฟ้าบีทีเอส

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
อัปเดตเวลาเปิด-ปิด ระบบขนส่งสาธารณะ ช่วงเคอร์ฟิว โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2563 เวลา 15:49:46 35,883 อ่าน
TOP