x close

วิธีคืนตั๋วรถทัวร์ พร้อมเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ

          รายละเอียดวิธีการคืนตั๋วรถทัวร์ ทั้งของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สมบัติทัวร์ และนครชัยแอร์ ต้องคืนตั๋วรถทัวร์อย่างไร คืนตั๋วรถทัวร์ได้ช่องทางไหน ได้เงินคืนเต็ม 100% หรือไม่ มาดูกัน

          หลังจากที่การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงน่าเป็นห่วง และรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงให้เกิดการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วนั้น ส่งผลให้บางท่านที่วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ต้องระงับการเดินทางไปด้วย และสำหรับท่านใดที่ได้จองตั๋วรถทัวร์กับ บขส. หรือบริษัทเดินรถต่าง ๆ ไปแล้ว หากต้องการคืนตั๋วโดยสารก็สามารถทำได้ แต่จะมีเกณฑ์และเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกัน


เงื่อนไขการคืน-เลื่อนตั๋วโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

          - ผู้ที่จะทำการคืน-เลื่อนตั๋วโดยสารได้นั้น จะต้องมีการจองล่วงหน้า เพื่อที่จะเดินทางในวันที่ 1-30 เมษายน 2563

          - การเลื่อนตั๋วโดยสาร สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

          - การคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสารต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน โดยจะได้รับเงินคืนโดยไม่หักค่าธรรมเนียม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

          - ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางโดยใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และชำระเงินส่วนต่างเกินจากสิทธิที่ได้รับจำนวน 500 บาท ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าโดยสาร ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. โดยบริษัท จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูล 15 วัน จากนั้นจะโอนเงินส่วนที่ชำระเกินเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้องต่อไป

          - ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563

          - สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมโทร. Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมงเงื่อนไขการคืน-เลื่อนตั๋วโดยสารของบริษัทสมบัติทัวร์


          - การทำรายการเลื่อนและการคืนตั๋วโดยสาร เส้นทางจากกรุงเทพฯ - จังหวัดต่าง ๆ ต้องทำรายการก่อนเดินทาง 3 ชั่วโมง เส้นทางจังหวัดต่าง ๆ - กรุงเทพฯ และเส้นทางระหว่างจังหวัด (รถหมวด 3) ต้องทำรายการก่อนเดินทาง 5 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 
          - การคืนตั๋วโดยสาร จะถูกหักค่าธรรมเนียม 10% ต่อตั๋วโดยสาร 1 ใบ และจะต้องทำเรื่องการคืนตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น

          - การเลื่อนตั๋วโดยสารในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส จะสามารถเลื่อนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของสมบัติทัวร์ โดยทางเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการและเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสาร ซึ่งสามารถโทร. สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 1215 ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน

          - รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ sombattour.com หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 1215

คืนตั๋วรถทัวร์

เงื่อนไขการคืน-เลื่อนตั๋วโดยสารของนครชัยแอร์

          - การคืน-เลื่อนตั๋วโดยสารตามเงื่อนไขจากผลกระทบของ COVID-19 (โควิด 19) สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2563

          - สามารถคืนตั๋วโดยสารของการเดินทางระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 โดยจะได้รับเงินคืน 100 % ผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา

          - ถ้าต้องการคืนตั๋วในวันอื่น ๆ หากดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 24 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว) จะได้รับเงินคืน 80 %  (หากตั๋วเคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว หักค่าธรรมเนียม 50 % ) หากดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง (นับจากเวลาหน้าตั๋ว) ได้รับเงินคืน 50 % หากดำเนินการน้อยกว่า 3 ชั่วโมง จะไม่ได้รับค่าโดยสารคืน

          - การเลื่อนตั๋วโดยสารของผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2563 ผู้โดยสารต้องทำรายการล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมงเท่านั้น สามารถเลื่อนได้ 2 แบบ คือ แบบระบุวันเดินทาง และแบบยังไม่ระบุวันเดินทาง ซึ่งแบบที่ 2 นี้จะต้องแจ้งระบุวันเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่มีค่าธรรมเนียม

          - กรณีลูกค้าที่จะเดินทางระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ได้เคยเลื่อนตั๋วโดยสารแล้ว จะสามารถเลื่อนได้อีก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

          - การเลื่อนตั๋วสามารถเลื่อนได้ 2 ช่องทาง คือ หน้าเคาน์เตอร์ และเว็บไซต์ nakhonchaiair.com โดยที่หน้าเคาน์เตอร์นั้นหากดำเนินการก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋วมากกว่า 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียม หากดำเนินการก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋วมากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง ตั๋วราคาไม่เกิน 400 บาท มีค่าธรรมเนียม 20 บาท  และตั๋วราคาตั้งแต่ 401 บาทขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 40 บาท หากดำเนินการก่อนวันเวลาเดินทางน้อยกว่านี้จะไม่สามารถเลื่อนได้

          ส่วนการเลื่อนตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะต้องดำเนินการก่อนเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เท่านั้น หากเวลาน้อยกว่านี้ ต้องไปดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่หน้าเคาน์เตอร์ ทั้งนี้ การเลื่อนผ่านทางเว็บไซต์จะต้องเป็นตั๋วที่ไม่เคยเลื่อนมาก่อน ถึงจะไม่มีค่าธรรมเนียม

          - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nakhonchaiair.com หรือโทรศัพท์ 1624

          เพื่อให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปโดยเร็ว ใครไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับไปต่างจังหวัดจริง ๆ ช่วยกันหยุดอยู่บ้านกันนะ เราจะผ่านมันไปด้วยกัน :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
nakhonchaiair.com, sombattour.com และ บขส.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีคืนตั๋วรถทัวร์ พร้อมเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2563 เวลา 11:12:43 15,452 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP