x close

วิธีและเงื่อนไขการคืนตั๋วรถไฟ ช่วงยกเลิกสงกรานต์

          การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศคืนเงินค่าโดยสารให้กับประชาชนที่ต้องการยกเลิกตั๋วในช่วงสงกรานต์ คืนตั๋วรถไฟอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหรือไม่ เรามีคำตอบ
          เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด 19) ให้ได้มากที่สุด รัฐบาลจึงออกนโยบายยกเลิกเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ และยกเลิกวันหยุดยาวในช่วงดังกล่าวด้วย ส่งผลให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด อาจจะไม่ได้กลับบ้าน รวมถึงประชาชนบางคนยังช่วยเหลือสังคมด้วยการหยุดการเดินทางแล้วอยู่บ้านในช่วงนี้แทน สำหรับคนที่จองตั๋วรถไฟไปแล้ว ไม่ต้องกังวล เพราะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศจะคืนเงินค่าโดยสารให้กับผู้ที่จะยกเลิกการเดินทางในช่วงสงกรานต์แล้ว
การคืนตั๋วรถไฟ

ภาพจาก kao_singha / Shutterstock.com

          โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทางหน้ากระดานข่าวของ เฟซบุ๊กทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศการคืนเงินค่าตั๋วโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ซื้อโดยสารล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมงดการเดินขบวนรถพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 ขบวน และขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ 4 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

รายละเอียดของการคืนเงินค่าตั๋วโดยสารรถไฟ

          - การคืนเงินค่าโดยสารเต็มราคา (ไม่หักค่าธรรมเนียม) จะดำเนินการให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสาร ซึ่งได้ทำการซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยจะต้องยื่นขอคืนตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋วโดยสาร)
 

          - ตั๋วโดยสารรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว ตั๋วอินเทอร์เน็ต หรือตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
 

          - กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า ทั้งประเภทหมู่คณะประชาชนทั่วไป หรือหมู่คณะนักเรียน รวมถึงการเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและการเช่ารถโดยสารต่าง ๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้มายื่นหนังสือระบุเหตุผลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางตามตั๋ว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (เป็นกรณีพิเศษ) แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดของโรคดังกล่าวจะหมดไป

ทั้งนี้ การขอคืนตั๋วโดยสารจากเหตุการณ์ COVID-19 และเลื่อนวันหยุดสงกรานต์จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

          1. การซื้อตั๋วก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ไม่มีการหักค่าธรรมเนียม

          2. การซื้อตั๋วหลังวันที่ 18 มีนาคม 2563 จะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขเดิม คือ หากแจ้งคืนตั๋วก่อนการเดินทางมากกว่า 3 วันขึ้นไปจะได้รับค่าโดยสารคืน 80% และหากแจ้งคืนตั๋วก่อนการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน จะได้รับเงินคืน 50% แต่ถ้าหากต้องการคืนตั๋วก่อนการเดินทางน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ขอสงวนสิทธิ์การคืนตั๋ว

          สำหรับผู้โดยสารทั้ง 2 กรณีที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังได้แจ้งประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 10-11 เมษายน 2563 และวันที่ 15-16 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน ประกอบด้วย

          1. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไป : งดเดินวันที่ 10-11 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้

          - ขบวนรถที่ 967 (กรุงเทพฯ-อุดรธานี)

          - ขบวนรถที่ 977 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

          - ขบวนรถที่ 955 (กรุงเทพฯ-ศิลาอาสน์)

     2. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวกลับ : งดเดินวันที่ 15-16 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้

          - ขบวนรถที่ 962 (ศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ)

          - ขบวนรถที่ 934 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

          - ขบวนรถที่ 936 (อุดรธานี-กรุงเทพฯ)

          พร้อมทั้งยังงดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่างเส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ จำนวน 6 ขบวน และเส้นทางหาดใหญ่-กรุงเทพ-หาดใหญ่ จำนวน 4 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

การคืนตั๋วรถไฟ

ภาพจาก sarayuth3390 / Shutterstock.com

          หากคนใดที่มีแผนเดินทางด้วยรถไฟเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ เตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หากไม่จำเป็นที่จะต้องกลับจริง ๆ ก็แนะนำให้หยุดพักการเดินทางก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส รักษาสุขภาพกันด้วยนะ :)
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วิธีและเงื่อนไขการคืนตั๋วรถไฟ ช่วงยกเลิกสงกรานต์ อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2563 เวลา 15:22:50 14,442 อ่าน
TOP