x close

กพท. ประกาศข้อปฏิบัติ บินเข้าไทยปลอดภัย ลดเสี่ยง COVID-19

          การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส เปิดข้อปฏิบัติก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบิน คนไทย-ชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด 19) ยังคงอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วง ซึ่งหลายหน่วยงานก็มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้ได้มากที่สุด อย่างล่าสุดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ก็ได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบิน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีทั้งเรื่องของการเตรียมเอกสารและการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

เดินทางเข้าไทยช่วง COVID19
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล | ภาพจาก 1000 Words / Shutterstock.com


          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ซึ่งมีผลกับผู้โดยสารทุกคนที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางเครื่องบิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสรุปแล้วว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

*** เอกสารที่ต้องใช้แสดงเมื่อ Check-in

     - ชาวไทย

          + ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

          + หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ

     - ชาวต่างชาติ

          + ใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ที่ยืนยันว่ามีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัส

          + ประกันที่คุ้มครองการรักษาในประเทศไทย ครอบคลุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นมูลค่าจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ

*** เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อถึงประเทศไทย

     - ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

          + แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย หรือสามารถกรอกผ่านแอปพลิเคชัน AOT Airport ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองอีกครั้ง และจะมีการแยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกตหรือวิธีการอื่นใด โดยใช้มาตรการตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค

เดินทางเข้าไทยช่วง COVID19
ภาพจาก caat.or.th

เอกสารฉบับจริงตามประกาศ

เดินทางเข้าไทยช่วง COVID19
ภาพจาก caat.or.th

เดินทางเข้าไทยช่วง COVID19
ภาพจาก caat.or.th

เดินทางเข้าไทยช่วง COVID19
ภาพจาก caat.or.th

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ caat.or.th และเฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

เดินทางเข้าไทยช่วง COVID19
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก เราจะมาอัปเดตให้เรื่อย ๆ นะ :)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
caat.or.th และเฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กพท. ประกาศข้อปฏิบัติ บินเข้าไทยปลอดภัย ลดเสี่ยง COVID-19 อัปเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:27:34 4,295 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP