x close

Reine หมู่บ้านชาวประมงที่โรแมนติกและสวยที่สุด ประเทศนอร์เวย์

          เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวยุโรป วันนี้พาชมความงดงาม Reine หมู่บ้านชาวประมงที่โรแมนติกและสวยที่สุด ที่จะทำให้คุณอยากหนีไปนอร์เวย์ทันที 

          โดย Reine เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มีเสน่ห์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่สวยงาม ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปี รวมถึงสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตแบบชาวไวกิ้งที่ส่งทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้ Reine มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ในขณะที่ฤดูร้อนก็ยังคงมีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงกว่า 15 องศาเซลเซียส นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดปีเลยทีเดียว
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Reine หมู่บ้านชาวประมงที่โรแมนติกและสวยที่สุด ประเทศนอร์เวย์ อัปเดตล่าสุด 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14:48:39 38,038 อ่าน
TOP