x close

เงื่อนไขขอยกเลิกทัวร์ล่วงหน้า เพื่อเลี่ยงติดเชื้อ COVID-19

          ขอยกเลิกการเดินทางกับบริษัททัวร์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) มีหลักการอะไรบ้าง และได้รับเงินชดเชยอย่างไร มีคำตอบมาฝาก
          ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับเชื้อเป็นจำนวนมาก และดูเหมือนว่าการแพร่ระบาดจะยิ่งกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น แน่นอนว่าในส่วนของการท่องเที่ยว น่าจะเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด มีสายการบินจำนวนไม่น้อยที่ทำการยกเลิก ลด และเลื่อนเที่ยวบิน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รวมข้อมูลสายการบินที่เลื่อนตั๋ว คืนตั๋ว จากสถานการณ์ COVID-19) ซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนนับจากนี้เป็นต้นไป
ยกเลิกทัวร์ COVID-19

         นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบแล้ว ในส่วนของบริษัททัวร์เองก็ไม่ต่างกัน เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยว่า การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสจะจบลงเมื่อไร และเมื่อไรที่สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น ทำให้หลายคนที่วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศ จึงตัดสินใจขอยกเลิกทัวร์ที่จองไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่จะได้รับคืน ตลอดจนจำนวนวันที่สามารถดำเนินการการยกเลิกทัวร์นั้น ๆ ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้เรามีคำตอบมาฝากแล้ว

         ข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว ได้ระบุข้อมูลและรายละเอียดจำเป็นควรรู้สำหรับ “นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทาง  ได้เงินคืนหรือไม่ ? จ่ายเงินคืนอย่างไร ?” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         - กรณีขอยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป

         ค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% - ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัทัวร์ (ถ้ามี) = เงินที่ได้คืน

         - กรณีขอยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน

         ค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% - ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัทัวร์ (ถ้ามี) = เงินที่ได้คืน

         - กรณีขอยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน

         ไม่ได้เงินคืน

ยกเลิกทัวร์ COVID-19

ภาพจาก เว็บไซต์ dot.go.th

          - ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ โดยต้องแสดงหลักฐานการจ่ายให้นักท่องเที่ยวทราบด้วย

          - ประกาศยังระบุให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่คืนเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 หรือคืนน้อยกว่า ให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

          มาตรา 40 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ระบุว่า…เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม  (ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด)

          +++ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ dip.go.th

          +++ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจาก “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ dot.go.th

ยกเลิกทัวร์ COVID-19

          ข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งยังเป็นมาตรการการช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองและลดความเสียหายต่อทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การคืนเงินต่าง ๆ จะต้องพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทกำหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อทำการซื้อ-ขายแผนนำเที่ยวร่วมกันด้วย

          สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 401 1111 หรือเฟซบุ๊ก กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism, เว็บไซต์ dot.go.th

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism, เว็บไซต์ dot.go.th, เฟซบุ๊ก Tourism Council of Thailand, เว็บไซต์ thailandtourismcouncil.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เงื่อนไขขอยกเลิกทัวร์ล่วงหน้า เพื่อเลี่ยงติดเชื้อ COVID-19 โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14:47:10 22,011 อ่าน
TOP