ไหว้พระองค์ใหญ่ 2563 ขอพรเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

          ไหว้พระองค์ใหญ่ รวมสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วไทย เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว สามารถไปสักการะได้ตลอดทั้งปี
          หลังจากที่เราเคยนำเอา 12 สถานที่ไหว้พระองค์ใหญ่ทั่วไทย เสริมสิริมงคลต้อนรับต้นปี มาแนะนำกันไปแล้ว วันหยุดสุดสัปดาห์นี้หากยังไม่มีโครงการไปท่องเที่ยวที่ไหน เราขอเชิญชวนให้ไปไหว้พระองค์ใหญ่วัดดัง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วไทยกันอีกสักครั้ง เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลย โดยเริ่มกันที่...

1. พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

          วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) เพื่อไปสักการะ “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” พระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 3.01 เมตร (6 ศอก 5 นิ้ว สูง 3.91 เมตร (7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สร้างจากหินอ่อนทรงไทยวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมไปกราบไหว้ขอพร “พระพุทธทศพลญาณ” หรือหลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถอีกด้วย

ไหว้พระองค์ใหญ่

          ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/TJmezd5tXQJtQa3Z7

2. พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

          พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันกับที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติที่งดงามด้วย

ไหว้พระองค์ใหญ่

          ที่ตั้ง : ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/6fr3Pc8ecvzHuMmu5

3. พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

          พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย สำหรับ “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่ามีพุทธลักษณะงดงามมากที่สุดในประเทศไทย องค์พระสูง 7 ศอก หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว มีซุ้มเรือนแก้วแกะสลักด้วยไม้สัก ลงรักปิดทองสีเหลืองทองอร่าม

ไหว้พระองค์ใหญ่

          ด้านหน้าของพระวิหาร เป็นวิหารน้อย ด้านในประดิษฐานพระเหลือ พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเช่นกัน สร้างขึ้นจากเศษสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา เมื่อเดินเข้าไปทางด้านหลังของพระวิหารเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นพระวิหารของพระอัฏฐารส พระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอย่างสง่างาม ทางด้านทิศเหนือเป็นพระวิหารของพระพุทธชินสีห์ และทางทิศใต้เป็นพระวิหารพระศรีศาสดา และพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน

          ที่ตั้ง : ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/q94g5BZXoYXcwCyM9

4. หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

          วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่มีอายุราว ๆ 1,200 ปี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์” มีลักษณะเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ที่มีความสูงถึง 23.47 เมตร เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (ประทับนั่งห้อยพระบาท) ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย นับเป็นองค์พระที่มีความสำคัญและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างมาก

ไหว้พระองค์ใหญ่

ภาพจาก Seeme / Shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/LByX3QjxKAtWbt3t5

5. พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม

          หากเที่ยวสุพรรณบุรีไม่ควรพลาดการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” หรือ “หลวงพ่ออู่ทอง” พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหน้าผามังกรบิน วัดเขาทำเทียม เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดาที่เกิดจากการแกะสลักหน้าผาหินแบบลอยนูน มีความสูงประมาณ 108 เมตร ฐานกว้างประมาณ 88 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 65 เมตร

ไหว้พระองค์ใหญ่

ภาพจาก Uma Sumalu / Shutterstock.com

          ที่ตั้ง : วัดเขาทำเทียม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          เฟซบุ๊ก : พุทธปุษยคีรี เมืองอู่ทอง

6. พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร

          วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2400-2405 ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์พระเทพกวี มี “พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ “หลวงพ่อโต” มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 8 วา 7 นิ้ว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก
ไหว้พระองค์ใหญ่

ภาพจาก Bangprikphoto / Shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรีสายเก่า ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/5hcFp6kt7f475j1v5

7. พระมงคลบพิตร ในวิหารพระมงคลบพิตร

         วัดสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อมงคลบพิตร” พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ. 1991-2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทิศตะวันออกนอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้

ไหว้พระองค์ใหญ่

           ที่ตั้ง : ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           การเดินทาง : https://goo.gl/maps/vf4fnvmC15ARCoyf8

8. หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

          วัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะ “หลวงพ่อสมหวัง” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เพราะเชื่อกันว่าประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนด้วยกระเบื้องโมเสก ภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว 99 องค์ รวมถึงบรรจุมวลสารและแผ่นยันต์ต่าง ๆ เอาไว้ด้วย

ไหว้พระองค์ใหญ่

ภาพจาก neotemlpars / Shutterstock.com

          ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/ob3HKU7SaLJQ6kAr9
          เฟซบุ๊ก : วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

9. พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ วัดภูทองเทพนิมิต

          สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานีที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์” หรือ “หลวงพ่อทันใจ” พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย สูงประมาณ 17 เมตร มีฐานรองรับอีกกว่า 20 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา  รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระและเจริญศีลภาวนา ส่วนที่ด้านล่างขององค์พระเป็นวิหาร ซึ่งในชั้นต่าง ๆ จะมีการจัดแสดงภาพวาดประวัติของพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงาม 

ไหว้พระองค์ใหญ่

ภาพจาก Rainbo / Shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
          การเดินทาง : https://goo.gl/maps/nY61L4GPsEYdcT288

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ททท., ww2.ayutthaya.go.th, lopburitravel.com, wangmuang-sb.go.th, thailandtourismdirectory.go.th และ oopmung.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระองค์ใหญ่ 2563 ขอพรเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต โพสต์เมื่อ 24 มกราคม 2563 เวลา 14:47:17 14,788 อ่าน
TOP