x close

เที่ยวต่างประเทศให้สนุกแบบไม่มีสะดุด กับเรื่องน่ารู้วันหยุดของประเทศต่าง ๆ

          การเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นกับวันหยุดราชการของประเทศยอดฮิต บอกรายละเอียดวันหยุดราชการญี่ปุ่น วันหยุดราชการเกาหลี วันหยุดราชการสิงคโปร์ และอีกหลายประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไทย
          การท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องวางแผนล่วงหน้าหลายสิ่ง โดยเฉพาะคนทำงานที่ต้องกะเกณฑ์ให้ตรงกับวันหยุดราชการ เพื่อให้มีเวลาท่องเที่ยวเยอะขึ้น และไม่ต้องลางานเยอะหลายวันจนเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะดูแค่วันหยุดราชการของไทยเพียงเท่านั้น ควรจะคำนึงถึงวันหยุดราชการของประเทศจุดหมายปลายทางที่เราจะไปด้วย เพราะถ้าเป็นวันหยุดยาวของที่นั่นก็อาจจะทำให้บางสถานที่เข้าเที่ยวชมไม่ได้ หรือจำกัดจำนวนเข้าเที่ยวชม หรือจำนวนผู้เข้าเที่ยวชมล้นหลาม จนอาจทำให้หมดสนุกในการท่องเที่ยว วันนี้เราก็เลยรวบรวมวันหยุดราชการของประเทศยอดฮิต มาฝากกัน เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์ และฮ่องกง รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

1. วันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่น

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันบรรลุนิติภาวะ (Seijin no Hi)
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ : วันรำลึกวันก่อตั้งประเทศ
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ : วันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระจักรพรรดิ (หยุดชดเชยวันที่ 24 กุมภาพันธ์)
 • วันที่ 20 มีนาคม : วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 29 เมษายน : วันโชวะ (ช่วงตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม จะเรียกว่า โกลเด้นวีค คนญี่ปุ่นจะลาหยุดยาวเกือบ 2 สัปดาห์)
 • วันที่ 3 พฤษภาคม : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 4 พฤษภาคม : วันสีเขียยว
 • วันที่ 5 พฤษภาคม : วันเด็ก (Koinobori)
 • วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฏาคม : วันแห่งทะเล
 • วันที่ 11 สิงหาคม : วันแห่งภูเขา
 • วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน : วันเคารพผู้สูงอายุ
 • วันที่ 23 กันยายน : วันแรกของฤดูใบไม้ร่วง (ประจำปี 2020)
 • วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม : วันแห่งกีฬา
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน : วันวัฒนธรรม
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน : วันขอบคุณแรงงาน
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

2. วันหยุดราชการของเกาหลีใต้

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 25-27 มกราคม : วันปีใหม่เกาหลี (Seollal) (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 มีนาคม : วัน Independence Movement Day
 • วันที่ 30 เมษายน : วันวิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (ธนาคารและบริษัทบางแห่งหยุดทำการ)
 • วันที่ 5 พฤษภาคม : วันเด็กแห่งชาติ
 • วันที่ 6 มิถุนายน : วันรำลึกวีรชน
 • วันที่ 15 สิงหาคม : วันฉลองอิสรภาพ
 • วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม : วันชูซอก (Chuseok) (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 3 ตุลาคม : วันสถาปนาประเทศ
 • วันที่ 9 ตุลาคม : วันภาษาเกาหลี (Hangeul)
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

3. วันหยุดราชการของประเทศสิงคโปร์

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 25-27 มกราคม : วันตรุษจีน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 10 เมษายน : วัน Good Day
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (ธนาคารและบางบริษัทปิดทำการ)
 • วันที่ 7 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 24-25 พฤษภาคม : วัน Hari Raya Puasa (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 31 กรกฏาคม : วัน Hari Raya Haji (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 9 สิงหาคม : วันชาติสิงคโปร์ (หยุดชดเชยวันที่ 10 สิงหาคม 2020)
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันดีปาวลี (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

4. วันหยุดราชการของฮ่องกง

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 25-28 มกราคม : วันตรุษจีน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 4 เมษายน : วันเช็งเม้ง (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 10 เมษายน : วัน Good Day
 • วันที่ 13 เมษายน : วันอีสเตอร์มันเดย์ (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 30 เมษายน : วิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (ธนาคารและบริษัทบางแห่งปิดทำการ)
 • วันที่ 25 มิถุนายน : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 กรกฏาคม : วันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 1 ตุลาคม : วันชาติจีน
 • วันที่ 2 ตุลาคม : เทศกาลไหว้พระจันทร์ (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 25 ตุลาคม : เทศกาลชงโหย่ง *หยุดชดเชยวันที่ 26 ตุลาคม (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

5. วันหยุดราชการของไต้หวัน

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 23-29 มกราคม : วันตรุษจีน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม : วันรำลึกสันติภาพ (228 Peace Memorial Day) (ประจำปี 2020) *ทำงานชดเชย 15 กุมภาพันธ์
 • วันที่ 2-5 เมษายน : เทศกาลเช็งเม้งและวันเด็ก (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (ธนาคารและบริษัทบางแห่งปิดทำการ)
 • วันที่ 25-28 มิถุนายน : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (ประจำปี 2020) *ทำงานชดเชยวันที่ 20 มิถุนายน
 • วันที่ 1-4 ตุลาคม : เทศกาลไหว้พระจันทร์ (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 10 ตุลาคม : วันชาติไต้หวัน *หยุดชดเชยตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

ภาพจาก isparklinglife / Shutterstock.com

6. วันหยุดราชการประเทศจีน

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 25 มกราคม : วันตรุษจีน (ประจำปี 2020) *หยุดชดเชยตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มกราคม
 • วันที่ 4 เมษายน : วันเช็งเม้ง (ประจำปี 2020) *หยุดชดเชยตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (ธนาคารและบางบริษัทปิดทำการ)
 • วันที่ 25 มิถุนายน : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (ประจำปี 2020) *หยุดชดเชยตั้งแต่วันที่ 25-27 มิถุนายน
 • วันที่ 1 ตุลาคม : วันชาติจีนและวันไหว้พระจันทร์ (ประจำปี 2020) *หยุดชดเชยเพื่อเฉลิมฉลองถึงวันที่ 7 ตุลาคม
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

7. วันหยุดราชการของประเทศมาเลเซีย

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ *ยกเว้นรัฐยะโฮร์, รัฐเกอดะฮ์, รัฐกลันตัน, รัฐปะลิส และรัฐตรังกานู
 • วันที่ 25-26 : วันตรุษจีน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน
 • วันที่ 7 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 24-25 พฤษภาคม : วัน Hari Raya Puasa (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 6 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชาธิบดี มูฮัมหมัดที่ 5 ยัง ดี-เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
 • วันที่ 31 กรกฏาคม : วันอีดิลอัฎฮา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 20 สิงหาคม : วันปีใหม่ของชาวมุสลิม (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 31 สิงหาคม : วันเอกราชอย่างเป็นทางการของมาเลเซีย
 • วันที่ 16 กันยายน : วันมาเลเซีย
 • วันที่ 29 ตุลาคม : วันเมาลิด (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันดีปาวลี (ประจำปี 2020) *ยกเว้นรัฐซาราวัก
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
   

ทั้งนี้ ในแต่ละรัฐของประเทศมาเลเซียจะมีวันหยุดแยกย่อยไปอีก ควรเช็กข้อมูลวันหยุดของรัฐที่จะเดินทางไปด้วย
 

8. วันหยุดราชการของประเทศลาว

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
 • วันที่ 14-16 เมษายน : วันปีใหม่ลาว
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน
 • วันที่ 5 กรกฏาคม : วันเข้าพรรษา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 ตุลาคม : วันออกพรรษา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 2 ธันวาคม : วันชาติลาว
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

ภาพจาก CW Pix / Shutterstock.com

9. วันหยุดราชการของประเทศอินโดนีเซีย

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 25 มกราคม : วันตรุษจีน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 22 มีนาคม : วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมุฮัมมัด (วันเดียวกับวันแห่งความเงียบสงบของบาหลี)
 • วันที่ 10 เมษายน : วัน Good Day
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน
 • วันที่ 7 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 21 พฤษภาคม : วันพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 22 พฤษภาคม : วัน Lebaran (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 24-25 พฤษภาคม : วันเฉลิมเฉลองสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 26-27 พฤษภาคม : วัน Lebaran (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 มิถุนายน : วัน Pancasila Day
 • วันที่ 31 กรกฏาคม : วันอีดิลอัฎฮา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 17 สิงหาคม : วันชาติอินโดนีเซีย
 • วันที่ 20 สิงหาคม : วันปีใหม่ของชาวมุสลิม (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 29 ตุลาคม : วันเกิดของมุฮัมมัด
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

10. วันหยุดราชการของประเทศเวียดนาม

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 23-29 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่เวียดนาม หรือวันตรุษจีน (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 2 เมษายน : วัน Hung Kings Commemoration Day (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 30 เมษายน : วันรวมชาติเวียดนาม
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน
 • วันที่ 2 กันยายน : วันชาติเวียดนาม
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

ภาพจาก SunnyVMD / Shutterstock.com

11. วันหยุดราชการของประเทศเมียนมา

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 4 มกราคม : วันเอกราชเมียนมา
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ : วันความตกลงเวียงปางหลวง
 • วันที่ 2 มีนาคม : วันชาวนา
 • วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพพม่า และวันมาฆบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 13-17 เมษายน : วันขึ้นปีใหม่พม่า
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน
 • วันที่ 7 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 5 กรกฏาคม : วันเข้าพรรษา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 19 กรกฏาคม : วันวีระชน
 • วันที่ 31 ตุลาคม : วันออกพรรษา (ประจำปี 2020) *หยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันดีปาวลี (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน : วัน Full Moon Day of Tazaungmone (ประจำปี 2020) *หยุดชดเชย วันที่ 30 พฤศจิกายน
 • วันที่ 6 ธันวาคม : วันชาติเมียนมา
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

ภาพจาก Visual Intermezzo / Shutterstock.com

12. วันหยุดราชการประเทศกัมพูชา

 • วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 7 มกราคม : วันแห่งชัยชนะ
 • วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
 • วันที่ 13-16 เมษายน : วันปีใหม่เขมร (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน
 • วันที่ 6 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 10 พฤษภาคม : วันพืชมงคล (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 14 พฤษภาคม : วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
 • วันที่ 18 มิถุนายน : วันพระราชสมภพพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา
 • วันที่ 16-18 กันยายน : วัน Pchum Ben (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 24 กันยายน : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 15 ตุลาคม : วันรำลึกถึงพระมหาวีรกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดา
 • วันที่ 29 ตุลาคม : วันฉัตรมงคล (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน : เทศกาลน้ำ (ประจำปี 2020)
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน : วันประกาศอิสรภาพแห่งชาติ
   
วันหยุดประเทศยอดนิยม

ภาพจาก Michal Stipek / Shutterstock.com

          แต่ละประเทศมีวันหยุดที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศสนุกแบบไม่มีสะดุด ก็ลองดูวันหยุดของประเทศนั้น ๆ ก่อนตัดสินใจที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินหรือจองทัวร์นะคะ จะได้เที่ยวแบบสนุก ๆ :)
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะบางวันหยุดราชการจะกำหนดขึ้นตามปฏิทินพื้นเมืองของประเทศนั้น ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนการเดินทาง
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
jnto.or.th, gotokyo.org, english.visitkorea.or.kr, visitsingapore.com, discoverhongkong.com, gov.hk, info.gov.hk, dgpa.gov.tw, th.rti.org.tw, tpapress.com, travelchinaguide.com, mef.org.my, luangprabang-laos.com, thejakartapost.com, kh.rajahtannasia.com
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เที่ยวต่างประเทศให้สนุกแบบไม่มีสะดุด กับเรื่องน่ารู้วันหยุดของประเทศต่าง ๆ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:23:47 63,928 อ่าน
TOP