x close

40 ที่เที่ยวตราด จังหวัดมากเสน่ห์ที่ต้องไปเยือนสักครั้ง

          แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตราด ทั้งจุดเช็กอินแลนด์มาร์กและที่เที่ยวลับ ๆ มากมายทั่วจังหวัดตราด ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวทะเล น้ำตก ชุมชนน่าเที่ยว วัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งที มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำแบบครบรส
          จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์และครบถ้วนไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม อยากเที่ยวทะเลก็ได้ ภูเขาก็มี จะเที่ยวชุมชน วัดวาอารามต่าง ๆ ก็ดีงาม มาจังหวัดเดียวเที่ยวได้ครบทุกรูปแบบ เราเคยนำเสนอทั้งที่เที่ยวตราดไม่ข้ามเกาะ, ที่พักตราด, ทะเลตราด และที่เที่ยวในหลากหลายมุมมองเมืองตราดกันไปบ้างแล้ว ทีนี้เพื่อไม่ให้การเที่ยวตราดครั้งต่อไปของคุณพลาดความสวยงามของที่นี่ เราจึงได้รวบรวม ที่เที่ยวตราด มาฝากกัน ไปดูสิว่าเคยไปเช็กอินกี่ที่บ้าง

ที่เที่ยวตราด

1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

          ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองตราด เป็นศาลหลักเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับวัดโยธานิมิต เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังเป็นพระยาวชิรปราการ เดินทางมารวบรวมไพร่พลเพื่อกู้ชาติที่เมืองตราด อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของที่นี่คือศิวลึงค์ศิลา พบที่บ้านห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด และในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการจัดงาน "วันงานพลีเมือง" ที่ชาวจีน เรียกกันว่า "วันเซี่ยกงแซยิด" ซึ่งหมายถึงวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเอง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม

          ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่ สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 2472-2474 และมีการจัดงานเทศกาลประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2507 จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากมีประชาชนมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่คับแคบ คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงมีมติให้ก่อสร้างศาลหลังใหม่ขึ้น จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2545 เวลา 11.49 น. ส่วนศาลหลังเก่านั้นยังคงอนุรักษ์ไว้

3. วัดไผ่ล้อม

          วัดที่มีความสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมือง ด้วยเป็นที่พำนักของท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก บิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราดนั่นเอง นอกจากนี้ผู้มาเยือนยังจะได้ชมสวนพุทธธรรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ ปูชนียบุคคลผู้เป็นที่เคารพบูชาของชาวตราดยิ่งนัก
วัดไผ่ล้อม

4. วัดโยธานิมิต หรือวัดโบสถ์

          เป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมไพร่พลที่เมืองตราด แต่เสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาข้าราชการตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เปลี่ยนมาทำพิธีที่วัดไผ่ล้อม ภายในวัดมีพระอุโบสถศิลปะแบบอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันกลายเป็นพระวิหาร เรียกว่า วิหารโยธานิมิต และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุ เช่น หนังสือใบลาน คัมภีร์เทศน์และรอยพระพุทธบาท

5. วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

          วัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่บ้านปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง โดยชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดปลายคลอง" สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) ต่อมาภายหลังท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จนมาถึงสมัยปัจจุบัน

          ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก, ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ภายในพระอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นภาพที่เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างท้องถิ่น มีการผสมผสานศิลปะจีนและวรรณคดีจีน แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้อาจได้รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกในสมัยนั้น ฯลฯ

วัดบุปผาราม

ภาพจาก ONUTTO / Shutterstock.com

6. วัดคีรีวิหาร

          ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเลื่อน อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี เดิมชื่อว่า วัดท่าเลื่อน หรือ วัดภูเขายวน ตั้งอยู่ในทำเลซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าเขาและท้องทะเลได้อย่างชัดเจน อาณาบริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่นด้วยสวนป่าสักที่ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือน จะได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่น่าสนใจภายในวัดนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถหลังใหญ่ พระเจดีย์ เรือนรับรองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กุฏิธรรมสารอุทิศและกุฏินิรมิตสามัคคี ศาลาการเปรียญ วิหารจีนอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอุดมสมบูรณ์ พระอวโลกิเตศวร และพระสังกัจจายน์ ที่ผู้คนนิยมเข้ามาสักการบูชาอยู่เสมอ

7. เกาะช้าง

          เกาะที่เปรียบเสมือนเป็นอัญมณีของท้องทะเลตราด อุดมด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใครที่อยากสัมผัสเกาะช้างในบรรยากาศที่เงียบสงบ แนะนำให้มาบริเวณหาดทางตอนใต้ หรือใครที่อยากสัมผัสสีสันความสนุกคึกคัก แนะนำว่าให้มาบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะ ชายหาดที่มีชื่อเสียงของเกาะช้าง ได้แก่ หาดคลองสน, หาดทรายขาว, หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ เป็นต้น โดยแต่ละหาดจะเชื่อมยาวถึงกัน แถมบริเวณรอบ ๆ เกาะช้าง ก็ยังมีเกาะน้อยใหญ่สวย ๆ อีกมากมายที่สวยงามไม่แพ้กัน เช่น เกาะช้างน้อย, เกาะเหลายา, เกาะคลุ้ม, เกาะง่าม และเกาะหมาก เป็นต้น บอกเลยว่าธรรมชาติแต่ละเกาะ สวยงามประทับใจคนไปเที่ยวแน่นอน
เกาะช้าง

8. พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

          พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ตั้งอยู่บริเวณถนนสันติสุข ใกล้กับศาลากลางจังหวัดตราด และอนุสาวรีย์เสด็จพ่อ ร.5 โดดเด่นด้วยอาคารไม้เก่าแก่ มีลักษณะเป็นเรือนไม้เสาปูน ยกพื้น ใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา ภายในจัดแสดงถึงประวัติของเมืองตราด เรื่องราวสำคัญต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราด พร้อมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของคนตราด อีกทั้งยังแนะนำถึงสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ ห้ามพลาดของจังหวัดตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรก ๆ ที่อยากให้มาเยือนเมื่อมาเที่ยวตราด

 

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

9. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

          พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนตราดให้ความสำคัญมาก เพราะตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการเสด็จประพาสหัวเมืองต่าง ๆ ประมาณ 24 ครั้ง โดยเฉพาะเมืองตราดที่พระองค์เสด็จประพาสมากถึง 12 ครั้งด้วยกัน จึงทำให้ชาวตราดมีความผูกพันกับในหลวง รัชกาลที่ 5 อย่างมาก หากใครวางแผนไปเที่ยวตราดก็อย่าลืมแวะไปที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กันนะ

10. เกาะหมาก

          ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างและเกาะกูด เสน่ห์ของเกาะหมากอยู่ที่ความเงียบสงบ ไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวบันเทิงมากนัก น้ำทะเลใสแจ๋ว จะเล่นน้ำหรือชมปะการังสวย ก็ทำได้จุใจ แนะนำว่าการไปเที่ยวเกาะหมากควรไปเที่ยวแบบค้างคืน เพราะว่าตัวเกาะอยู่ห่างจากฝั่งค่อนข้างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวควรซื้อแพ็กเกจจากทางที่พักบนเกาะหมากไปก่อนล่วงหน้า จะเป็นการสะดวกที่สุด สำหรับกิจกรรมห้ามพลาดบนเกาะหมาก นั่นคือ การดำน้ำ ซึ่งจุดที่สามารถดำน้ำชมปะการังได้อย่างสวยงาม ได้แก่ บริเวณหมู่เกาะรัง, เกาะยักษ์ใหญ่, เกาะยักษ์เล็ก และเกาะมะปริง เป็นต้น
เกาะหมาก

เกาะหมาก

11. เกาะกูด

          เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้าง ฟินไปกับหาดทรายและน้ำทะเลใสราวมรกต ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ รวมถึงยังมีน้ำตก และป่าชายเลนที่สวยงามและสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะกูด ได้แก่ "หาดบางเบ้า" หาดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามที่สุดหาดหนึ่งบนเกาะกูด, "อ่าวคลองเจ้า" สนุกไปกับการเที่ยวน้ำตกอ่าวคลองเจ้า น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะ, "อ่าวตะเภา" หาดสวยน้ำใส ลงเล่นน้ำได้โดยรอบบริเวณชายหาด และ "อ่าวพร้าว" ชายหาดที่ล้อมรอบด้วยสวนมะพร้าวร่มรื่น เป็นต้น
เกาะกูด

เกาะกูด

12. เกาะกระดาด

          ตั้งอยู่ใกล้เกาะหมาก ด้วยเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่ไม่มีภูเขา พื้นที่แบนราบเกือบทั้งเกาะ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะกระดาดนั่นเอง ไฮไลต์สำคัญของการมาเที่ยวที่นี่ นั่นคือ การได้นั่งรถแทรกเตอร์ของชาวบ้านไปชมทัศนียภาพบนเกาะ เห็นทัศนียภาพสวยงามของเกาะ ที่อุดมด้วยต้นมะพร้าว และไม่แน่นะว่า…นักท่องเที่ยวอาจจะได้เห็นฝูงกวางป่าที่อาศัยอยู่บนเกาะ และเนื่องจากเกาะกระดาดเป็นเกาะส่วนตัว บนเกาะมีที่พักเพียงแห่งเดียว ดังนั้นนักท่องเที่ยวคนไหนที่ต้องการไปเที่ยวเกาะกระดาด จึงจำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจของทางที่พักเท่านั้น
เกาะกระดาด

13. เกาะหวาย

          เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างและเกาะหมาก เสน่ห์ที่น่าสนใจของเกาะหวาย นั่นคือ ธรรมชาติที่ยังคงความสวยงาม หาดทรายสวย มีแนวปะการังสมบูรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ วิถีชีวิตความเป็นอยู่บนเกาะเรียบง่าย และแม้ว่าพื้นที่ของเกาะหวายจะมีไม่มากนัก แต่ก็มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นลัดเลาะรอบ ๆ เกาะ เล่นน้ำ นอนอาบแดด และอ่านหนังสือกันเพลิน ๆ หรือใครอยากเพิ่มโมเมนต์ขึ้นมาอีกนิด ที่เกาะหวายก็มีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินสวย ๆ ให้ดูกันอีกด้วย
เกาะหวาย

14. หาดทรายดำ

          หาดทรายดำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก โดยชายหาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อทรายจะเป็นสีดำสนิท ซึ่งเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอย ผสมด้วยแร่ควอตซ์ การเข้าไปเที่ยวชมหาดทรายดำ จะต้องเดินผ่านป่าชายเลนเข้าไประยะทางไป-กลับประมาณ 1 กิโลเมตร ที่บริเวณหาดจะมีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนทำสปาเท้าด้วย
หาดทรายดำ

15. บ้านน้ำเชี่ยว

          บ้านน้ำเชี่ยว ตั้งอยู่ในตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ เป็นชุมชนตัวอย่างที่โดดเด่นในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตสุดเรียบง่าย เยี่ยมชมทั้งมัสยิด วัดเก่าแก่ภายในชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมสุดสนุกสนานทั้งการนั่งเรือชมป่าชายเลนและปากอ่าว การทำเครื่องจักสานท้องถิ่นอย่างหมวกงอบ พร้อมทั้งกินอาหารพื้นเมืองสุดฟิน และมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
บ้านน้ำเชี่ยว

บ้านน้ำเชี่ยว

16. จุดชมวิวแหลมงอบ

         ท่าเรือเก่าแก่ของตราด ไม่ว่าใครจะไปเที่ยวเกาะช้างก็ต้องมาต่อเรือที่จุดนี้ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกใช้แล้ว แต่ก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและน่ามาเช็กอิน มีประภาคารสูงสัญลักษณ์สำคัญตั้งอย่างโดดเด่น และป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ที่สำคัญจุดนี้ยังเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทางฝั่งตะวันออกเลยทีเดียว
จุดชมวิวแหลมงอบ

17. อ่าวตาลคู่

          ตั้งอยู่บริเวณตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีลักษณะเป็นชายหาดยาว บรรยากาศเงียบสงบ มีทิวต้นมะพร้าวให้ความร่มรื่นตลอดแนวชายหาด เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำกันเป็นครอบครัว หรือจะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินก็สวยโรแมนติกไม่แพ้จุดอื่น ๆ ในจังหวัดตราดเลยล่ะ
อ่าวตาลคู่

18. หาดบานชื่น

          หาดบานชื่น ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อมาก ๆ เรื่องความเงียบสงบ ใครที่อยากพักผ่อนอย่างจริงจัง บอกได้เลยว่าหาดบานชื่นเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียว ซึ่งตลอดแนวชายหาดก็มีที่พักและร้านอาหารอร่อย ๆ ให้ได้ไปเลือกพักผ่อนหลากหลายแบบ
หาดบานชื่น

19. อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

          ยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ไทย เป็นการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือของฝรั่งเศสในช่วงปี พ.ศ. 2484 ถือเป็นการสู้รบทางเรือแบบสากลครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ของทหารผู้กล้าที่ร่วมรบในครั้งนี้ จึงได้มีอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ โดยจะมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงถึงเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง รวมทั้งมีสวนสุดร่มรื่นให้ได้นั่งชมวิวท้องทะเลสุดชิลอีกด้วย
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ภาพจาก Ford Contributor / Shutterstock.com

20. ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย

          ถ้าดูตามแผนที่แล้ว ในจังหวัดตราดจะมีพื้นที่อยู่ 1 จุด ที่มีผืนแผ่นดินที่แคบมาก ๆ โดยจะอยู่บริเวณบ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยวัดจากเทือกเขาบรรทัดมาจรดที่ริมทะเลด้านทิศตะวันตก มีระยะทางเพียงแค่ 450 เมตรเท่านั้น ซึ่งมีถนนสุขุมวิทเป็นถนนเส้นหลักที่จะมายังจุดนี้

21. บ้านท่าระแนะ

          ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดีเด่นอีกหนึ่งแห่งที่อยากจะแนะนำ สำหรับใครที่ชอบการเรียนรู้วิถีชุมชนและชอบอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ต้องลองไปสัมผัสกับบ้านท่าระแนะกันสักครั้ง หมู่บ้านแห่งนี้ดำเนินชีวิตอยู่กับป่าชายเลนและท้องทะเลได้อย่างดีเยี่ยม สามารถล่องเรือชมลานตะบูน ซึ่งมีรากตะบูนอันคดเคี้ยวสวยงามโผล่ขึ้นมายามน้ำลด อีกทั้งยังจะได้ล่องเรือไปในคลองขอน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ายกับป่าดึกดำบรรพ์เลยทีเดียว
บ้านท่าระแนะ

22. ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก

          ถ้าได้มาเที่ยวถึงอำเภอคลองใหญ่แล้ว ต้องไม่พลาดมาช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ที่บริเวณตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายสุดถนนสุขุมวิท หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 โดยมีสินค้าให้เลือกซื้อหาหลากหลายแบบทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเป๋าแฟชั่น, รองเท้าแฟชั่น, เครื่องประดับ และเสื้อผ้า ฯลฯ รวมทั้งยังเป็นที่ที่สามารถเชื่อมต่อไปเที่ยวเกาะกง ประเทศกัมพูชา ได้อีกด้วย

23. ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

          ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่น่าไปเยี่ยมเยือนมาก ๆ ด้วยที่นี่เกิดขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นศูนย์ในการรับผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคน ณ บริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในโอกาสที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

 

          ปัจจุบันศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตราด มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ศาลเจ้าแม่เขาล้าน, พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และหาดราชการุณย์ เป็นต้น

24. สวนสละสมโภชน์

          สวนผลไม้ที่ตั้งอยู่ในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เป็นสวนสละที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองตราดและภาคตะวันออก ด้วยที่นี่มีการปลูกสละพันธุ์สุมาลี ซึ่งมีเนื้อเยอะ รสชาติหวานหอม กรอบอร่อย เพราะทางสวนจะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การผสมพันธุ์ การดูแล ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ จึงมั่นใจได้เลยว่าถ้าซื้อสละของที่นี่ จะได้กินสละรสชาติที่อร่อยที่สุดเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสละลอยแก้ว เนื้อเยอะ รสชาติหวานเปรี้ยวกำลังดีจำหน่ายด้วย
สวนสละสมโภชน์

สวนสละสมโภชน์

สวนสละสมโภชน์

25. เกาะขาม

          เกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีความเป็นธรรมชาติและเงียบสงบ เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนสุด ๆ ใครมาเที่ยวที่นี่เป็นต้องร้องว้าว !!! กับภาพของน้ำทะเลใสแจ๋ว สามารถลงเล่นน้ำ แหวกว่ายชมปะการังกันได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะพายเรือคายัก ชมความสวยงามรอบ ๆ เกาะ ก็ดูจะเข้าท่าไปอีกแบบ รวมถึงยังมีจุดชมวิวบนภูเขา เอาไว้ให้คุณได้เก็บเกี่ยวภาพความสวยงามของเกาะขามยามห้วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน บอกเลยว่าสวยงามแบบตราตรึงใจ
เกาะขาม

เกาะขาม

26. หมู่เกาะรัง

          เกาะขนาดเล็ก อยู่ห่างจากเกาะหมากประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบของหมู่เกาะรังรายล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย เช่น เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลาง เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะมะปริง เกาะตุ๊น และเกาะกำปั่น เป็นต้น แต่ละเกาะมีทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส เหมาะแก่การแหวกว่ายดำน้ำชมปะการังมาก ๆ สำหรับจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปดำน้ำ ส่วนใหญ่อยู่แถวเกาะรังกับเกาะกระ รับรองได้เลยว่าคุณจะต้องตาโตทันทีที่ได้เห็นความงดงามของท้องทะเลบริเวณนี้

27. หมู่เกาะระยั้ง

          ประกอบด้วยเกาะระยั้งใน และเกาะระยั้งนอก ทั้งสองเกาะเป็นเกาะขนาดเล็ก เกาะหนึ่งมีชายหาดที่สวยงาม ส่วนอีกหนึ่งเกาะมีโลกใต้ท้องทะเลที่งดงามเกินคำบรรยาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำรอบ ๆ ชายฝั่ง บนเกาะระยั้งนอกยังมีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ หน้าเกาะ บางจุดชมวิวสามารถชมวิวได้โดยรอบ ยิ่งถ้าใครมาเยือนในช่วงฟ้าใสอากาศดี จะสามารถมองเห็นเกาะหมากและหมู่เกาะรังได้ทั้งหมดอีกด้วย

28. หมู่เกาะเหลายา

          เกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง แบ่งออกเป็น 3 เกาะย่อย คือ เกาะเหลายานอก เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายาใน โดยทั้งสามเกาะมีสะพานเชื่อมเดินไป-มาถึงกัน โดยแต่ละเกาะมีลักษณะและความสวยงามแตกต่างกันไป "เกาะเหลายานอก" มีลักษณะเป็นโขดหิน ไม่มีหาดทราย, "เกาะเหลายากลาง" เกาะที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นความงดงามของเกาะช้างได้ และ "เกาะเหลายาใน" เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และมีจุดชมปะการังที่สวยงาม
หมู่เกาะเหลายา

29. เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก

          แหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยงามของท้องทะเลตราด โดยทั้งสองเกาะตั้งอยู่ห่างจากกันไม่เท่าไร เรียกได้ว่าคุณจะได้เต็มอิ่มกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลแบบเต็ม ๆ ที่เกาะยักษ์ใหญ่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมกับปะการังเขากวาง ปะการังจาน หมู่ของฟองน้ำ และฝูงปลาหลากหลายชนิด ในส่วนของเกาะยักษ์เล็ก อุดมไปด้วยหมู่มวลปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิด สีสันสวยงาม ดอกไม้ทะเลจำนวนมาก ระหว่างสองเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้เลย ใครอยากมาสำรวจความสวยงามใต้ท้องทะเลสวย ๆ มาที่นี่บอกเลยว่าฟิน
เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก

30. เกาะง่าม

          หนึ่งในเกาะน่าเที่ยวของท้องทะเลตราด จุดเด่นที่น่าสนใจของเกาะนี้อยู่ที่ ลักษณะของชายหาดสองฝั่งเป็นอ่าวเว้าเข้าหากัน ซึ่งแต่ละอ่าวก็มีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง แต่ชายหาดส่วนใหญ่เป็นหิน โดยมีหาดทรายเล็ก ๆ 2-3 หาด รวมถึงยังมีทะเลสาบ ซึ่งเกิดจากแนวเขาที่โอบน้ำทะเลไว้ จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ ว่ากันว่าเกาะง่ามเป็นเกาะที่ยอดเยี่ยมสำหรับการชมทัศนียภาพที่งดงามของเกาะใกล้เคียง ได้แก่ เกาะหมาก เกาะหวาย และเกาะเหลายา เป็นต้น
เกาะง่าม

31. จุดชมโลมาอิรวดี

          จุดชมโลมาอิรวดีอยู่บริเวณแหลมกลัด ซึ่งโลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร คือ โลมาที่มีหัวกลมมนคล้ายบาตรพระ ลำตัวสีเทาเข้ม อาศัยอยู่เป็นฝูง 5-10 ตัว พบมากที่สุดจำนวน 40 ตัว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนมีนาคม สามารถเที่ยวชมได้โดยนั่งเรือออกจากฝั่งริมหาดแหลมกลัด ในช่วงเช้าประมาณ 07.00 น. เนื่องจากอากาศไม่ร้อน ประมาณ 15 นาที ก็จะพบโลมาที่ว่ายเข้ามากินปลาทูได้อย่างใกล้ชิด เรือจุได้ 7-10 คน (มีเสื้อชูชีพบริการ) ค่าเช่าเรือ 2,000-2,500 บาท

32. จุดชมเหยี่ยวแดงคอขาว

          เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตราดมีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ ทำให้มีฝูงเหยี่ยวแดงมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ตำบลหนองคันทรงเป็นที่ตั้งของร้านอาหารคนพลัดถิ่น ช่วงเวลาเที่ยงวัน คนในร้านจะนำหมูบดมาให้อาหารปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อ เมื่อเหยี่ยวแดงเห็นเหยื่อที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจึงบินลงมาโฉบไปจิกกินบนต้นไม้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมเหยี่ยวแดงได้อย่างใกล้ชิด

33. ชมแมงกะพรุนหลากสี

          เทศกาลแมงกะพรุนหลากสี จังหวัดตราด เป็นอีกเทศกาลที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว เพราะนาน ๆ ครั้ง จะมีแมงกะพรุนมาปรากฏอยู่ริมตลิ่งนับหมื่นนับแสนตัว ดูสวยงามไปทั่วทั้งชายฝั่งทะเล โดยจุดที่สามารถชมแมงกะพรุนหลากสีได้จะอยู่บริเวณตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง และหาดราชการุณย์ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ช่วงเวลาที่จะชมได้จะอยู่ราว ๆ ต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ใหญ่สมนึก โทรศัพท์ 08 9095 1588 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259
แมงกะพรุนหลากสี

ภาพจาก isarescheewin / Shutterstock.com

34. น้ำตกสะพานหิน

          น้ำตกสะพานหิน เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้เมืองตราดมากที่สุด ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีหลายชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นหน้าผาหินสูง มีสายน้ำจากลำคลองไหลลงมาอย่างสวยงาม ด้านล่างเป็นชั้นเตี้ย ๆ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้ รอบ ๆ เป็นป่าไผ่เขียวขจี บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด 

35. น้ำตกธารมะยม

          น้ำตกธารมะยม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดของเกาะช้าง มี 4 ชั้น ธารน้ำจะไหลผ่านตามร่องหินแกรนิตสีดำลงมาเรื่อย ๆ โดยที่บริเวณชั้น 1 จะมีแผ่นจารึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วย การเดินขึ้นไปยังชั้น 2 ไม่ลำบากมากนัก แต่ชั้น 3 และชั้น 4 จะเดินลึกเข้าไปในป่า ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้น การเที่ยวชมน้ำตกธารมะยม สามารถเที่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โทรศัพท์ 0 3951 0928, 08 2625 0300

36. แหลมกลัด

          แหลมกลัด เป็นชุมชนริมฝั่งทะเลที่น่าไปเที่ยวชม ด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนแหลมกลัดจะได้สัมผัสทั้งหาดทรายขาวที่ทอดยาวขนานไปกับทะเลอ่าวไทยหลายกิโลเมตร ได้ไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวประมงสุดเรียบง่าย ใครไม่ชอบทะเลก็มีน้ำตกสะพานหินให้ไปเล่นน้ำกันอย่างงจุใจ และยังมีป่าชายเลนให้เดินเที่ยวชมชิล ๆ อีกต่างหาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้นั่งเรือออกไปชมโลมา หรือจะมาสนุกสนานกับประเพณีการงมหอยขาวในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็ได้ มากินอาหารทะเลอร่อย ๆ เรียนรู้วิถีชิวิตชุมชนสัก 2 วัน 1 คืนที่แหลมกลัด รับรองว่าจะได้ประสบการณ์ดี ๆ กลับบ้านไปแน่นอน
แหลมกลัด

37. หาดสุวรรณเกลียวทอง​ (หาดมุกเมฆ แหลมกลัด)

          หาดสุวรรรณเกลียวทอง เป็นหาดทรายสวยในตำบลแหลมกลัด ร่มรื่นไปด้วยทิวสนสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบมาก บริเวณชายหาดมีก้อนหินน้อยใหญ่วางเรียงรายอยู่ตลอดแนวชายหาด เพื่อป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง แต่มีบางช่วงที่สามารถลงเล่นน้ำได้ เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนแบบครอบครัว มีร้านอาหารทะเลให้บริการ จะเดินเล่น ขี่จักรยาน นอนอ่านหนังสือริมชายหาด หรือนั่งกินข้าวปิกนิก พาเด็ก ๆ เล่นน้ำทะเลสวยใส ก็ดีต่อใจทุกกิจกรรม

38. เกาะไม้ซี้ใหญ่

          เกาะไม้ซี้ใหญ่ เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ ๆ กับเกาะช้าง ซึ่งลักษณะบนเกาะนั้นจะเป็นพื้นที่ภูเขาเสียส่วนใหญ่ ไม่มีหาดทราย แต่ความน่าสนใจของเกาะแห่งนี้อยู่ตรงที่โฮมสเตย์กลางน้ำ ซึ่งจะเป็นบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ของชาวบ้านที่อยู่กลางทะเล มีสะพานไม้เชื่อมจากฝั่ง ซึ่งเป็นสะพานแบบชาวบ้าน ๆ นักท่องเที่ยวให้ฉายาว่าสะพานวัดใจ เพราะอาจเดินตกลงไปเล่นน้ำในทะเลตอนไหนก็ได้ การมาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพราะเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว ได้กินอาหารทะเลแบบจุใจ จะกระโดดลงเล่นน้ำตอนไหนก็ได้ น้ำทะเลก็สวยใส ได้อยู่กับทะเลทั้งวันทั้งคืนแน่นอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เกาะไม้ซี้ใหญ่โฮมสเตย์เกาะช้าง

39. ชุมชนรักษ์คลองบางพระ

          เที่ยวชมชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนธนเจริญ ริมคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด ในอดีตเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย ปัจจุบันชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิม ทั้งด้านการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยการเปิดบ้านชาวชุมชนคลองบางพระให้นักท่องเที่ยวได้ชมของเก่าแก่ ภาพเก่าที่หาชมได้ยาก ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณ โดยทุกปีจะมีงานจัดงาน “เล่าขานตำนานคลองบางพระ" ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกัน โดยในปี 2562 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 -3 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

40. หาดลานทราย

          อีกหนึ่งที่เที่ยวตราดแบบไม่ข้ามเกาะที่เราอยากแนะนำ เพราะเป็นชายหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ไปตามเส้นทางคลองใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 318 ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 30 แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 11 กิโลเมตร

การเดินทาง

 1. รถยนต์

  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง มุ่งตรงไปบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จากนั้นวิ่งตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ชลบุรี-แกลง มาเรื่อย ๆ ราว ๆ 92 กิโลเมตร จะบรรจบกับถนนสุขุมวิท ให้เตรียมเบี่ยงซ้ายไปจังหวัดจันทบุรี ขับตรงไปเรื่อย ๆ บนถนนสุขุมวิทจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 320 กิโลเมตร
   
 2. รถโดยสาร

  มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตราด ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก หรือเอกมัย ถนนสุขุมวิท และสถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 1490
   
 3. เครื่องบิน

  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ตราด ทุกวัน วันละ 3 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkokair.com
          และนี่เป็นเพียงที่เที่ยวตราดเพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมาแนะนำกันค่ะ จริง ๆ แล้วจังหวัดนี้ยังมีทั้งที่เที่ยว ร้านอาหาร และร้านกาแฟเก๋ ๆ อีกเพียบ เอาเป็นว่าหากมีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวตราดกันนะ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตราดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60 หรือ เฟซบุ๊ก ททท. สำนักงานตราด

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : ททท., เฟซบุ๊ก ททท. สำนักงานตราด, park.dnp.go.th, เกาะไม้ซี้ใหญ่โฮมสเตย์เกาะช้าง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
40 ที่เที่ยวตราด จังหวัดมากเสน่ห์ที่ต้องไปเยือนสักครั้ง อัปเดตล่าสุด 27 มีนาคม 2567 เวลา 11:36:03 352,529 อ่าน
TOP