ตามรอยละครสายโลหิต เที่ยวอยุธยาแบบฉบับขุนไกรและแม่หญิงดาวเรือง

          ตามรอยสายโลหิต ลัดเลาะรอบเกาะกรุงเก่า เมืองอยุธยา ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำและเป็นสถานที่สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในละครเรื่องสายโลหิต
          ใครที่กำลังลุ้นความรักของแม่หญิงดาวเรืองและขุนไกรในละครเรื่องสายโลหิต ระหว่างรอชมตอนต่อไป เราแวะพักไปเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ กันดีกว่าค่ะ ไปชมสถานที่ถ่ายทำละครและสถานที่สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในละครเรื่องนี้กัน กับสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาสวย ๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. วัดพระศรีสรรเพชญ์

ตามรอยสายโลหิต

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          วัดพระศรีสรรเพชญ์ ปรากฏขึ้นในฉากที่ขุนไกรพาแม่หญิงดาวเรืองในวัยเด็กไปเที่ยวชมเมืองอยุธยา จากในละครก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่สวยงามของวัดแห่งนี้ในสมัยนั้น ปัจจุบันวัดพระศรีสรรเพชญ์ก็ยังคงเหลือร่องรอยของความสวยงามไว้ให้ได้เห็นไม่น้อยเลยทีเดียว

          ที่ตั้งของวัดแห่งนี้อยู่บนถนนศรีสรรเพชญ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อดีตเคยเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกันกับวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์จะมีเจดีย์สำคัญ 3 องค์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกา ตั้งเรียงรายเป็นสัญลักษณ์อย่างสวยงาม และยังมีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ พระวิหาร หอระฆัง พระอุโบสถ ฯลฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.  

2. วัดพุทไธศวรรย์

ตามรอยสายโลหิต

ตามรอยสายโลหิต

          วัดพุทไธศวรรย์ ถูกกล่าวถึงตอนที่ขุนไกรพาแม่หญิงดาวเรืองตอนโตออกไปเที่ยวชมทุ่งบัว ในสมัยอยุธยาวัดนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวัดไหน ๆ สร้างมายาวนานกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก ที่ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) มีชื่อเสียงในแง่ที่ว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปและเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์

          สิ่งที่โดดเด่นที่สุดภายในวัดพุทไธศวรรย์ก็คือ "พระมหาธาตุ" มีลักษณะเป็นปรางค์ประธานสีขาวสะอาดตา มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบปราสาทขอม บริเวณรอบพระปรางค์จะมีพระระเบียง ด้านนอกทึบ ด้านในมีเสารับเครื่องบนหลังคาและชายคาเป็นระยะ ๆ มีพระพุทธรูปสีทองอร่ามศิลปะแบบสุโขทัยเรียงรายอยู่อย่างสวยงาม เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ป้อมเพชร

          ป้อมเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ปรากฏขึ้นในช่วงที่ขุุนไกรพาแม่หญิงดาวเรืองในวัยเด็กออกไปเดินเที่ยวชมเมืองอยุธยา ปัจจุบันป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตรงข้ามกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นป้อมปราการริมแม่น้ำอยู่บริเวณที่บรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมักจะมีน้ำวนใหญ่อยู่บริเวณนี้ เป็นด่านปราการศัตรูที่ดี เพราะถ้าข้าศึกรุกรานเข้ามาแล้วไม่ชำนาญ ก็อาจจะทำให้เรือล่มบริเวณน้ำวน

          ลักษณะของป้อมปราการแห่งนี้ก่อขึ้นด้วยอิฐสลับกับศิลาแลง หนา 14 เมตร มีรูปทรงหกเหลี่ยม ยื่นออกจากแนวกำแพง มีช่องคูหา หรือเชิงเทิน ก่อเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ สมัยอยุธยาบริเวณนี้จะเป็นย่านที่พักที่อาศัยของพ่อค้าทั้งชาวจีน ชาวฮอลันดา และชาวฝรั่งเศส มีท่าเรืออยู่บริเวณนี้ด้วย

4. พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ปรากฏขึ้นในฉากแรก ๆ ของเรื่องเลยค่ะ ในตอนที่คุณย่านิ่มเล่าให้ดาวเรืองฟังเกี่ยวกับความสวยงามของพระบรมมหาราชวัง แล้วก็ได้กล่าวถึงพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทด้วย พระที่นั่งแห่งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกรับแขกเมือง ด้านนอกมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีลักษณะเป็นปราสาทยอดปรางค์ มีโรงช้างเผือกขนาบอยู่ทั้งสองด้าน ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ซากฐานของพระที่นั่งเท่านั้น

5. วัดมหาธาตุ

ตามรอยสายโลหิต

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          วัดมหาธาตุ ถูกกล่าวถึงในฉากแรก ๆ ของเรื่องสายโลหิตด้วยเช่นกัน ซึ่งจากในละครก็ได้บอกเล่าว่าวัดแห่งนี้ยิ่งใหญ่สวยงามไม่แพ้วัดอื่น ๆ ในพระนครศรีอยุธยา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ราว ๆ ปี พ.ศ. 1917 แต่ยังไม่สำเร็จ เพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อน จากนั้นในสมัยสมเด็จพระราเมศวร วัดมหาธาตุก็ได้มีการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ โดยมีพระปรางค์ประธานเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

          เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 วัดมหาธาตุได้ถูกไฟไหม้ทำลายไปเยอะมาก แต่ก็ยังคงหลงเหลือซากปรักหักพังที่น่าสนใจ อาทิ พระปรางค์ขนาดใหญ่, เจดีย์แปดเหลี่ยม, วิหารที่ฐานชุกชี, วิหารเล็ก, พระปรางค์ขนาดกลาง, ตำหนักพระสังฆราช เป็นต้น ที่นี่เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

6. วัดราชบูรณะ 

ตามรอยสายโลหิต

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          วัดราชบูรณะ เป็นอีกวัดสำคัญของอยุธยา และแน่นอนว่าจะต้องถูกกล่าวถึงในเรื่องสายโลหิตด้วยเช่นกัน ปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นราว ๆ ปี พ.ศ. 1967 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ประกอบไปด้วยองค์ปรางค์ประธาน และระเบียงคดโดยรอบ พระอุโบสถจะอยู่ทางด้านหลังของวัด

          สิ่งที่สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ องค์ปรางค์ประธาน เพราะเป็นสถานที่เก็บของมีค่าจำนวนมากในอดีต พร้อมทั้งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นผสมผสานศิลปะจีนอยู่ด้วย ปัจจุบันของมีค่าต่าง ๆ ได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และได้มีการจัดแต่งองค์ปรางประธานเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมด้านในได้

7. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เป็นพระที่นั่งหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าปราสาททองหลังจากถูกอสนีบาตแล้วไฟไหม้ มีลักษณะเป็นปราสาทยอดปรางค์ปิดทอง มีมุขหน้าหลังยาว และมุขข้างสั้น มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี เช่น พิธีราชาภิเษก เป็นต้น ปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานของพระที่นั่งให้ได้เที่ยวชม

8. เจดีย์ศรีสุริโยทัย

ตามรอยสายโลหิต

          เจดีย์ศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตวัดสวนหลวงสบสวรรค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรแห่งกรุงหงสาวดี โดยพระเจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์แบบย่อไม้สิบสองสูงใหญ่ กรมศิลปากรและ กรป.กลาง ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเสริมรูปทรงพระเจดีย์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิม และมีความงดงาม สมพระเกียรติของสมเด็จพระสุริโยทัย เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

9. วัดหน้าพระเมรุ

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก Yutthaphong / Shutterstock.com

ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามพระราชวังโบราณ สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2047 เป็นเพียงวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายและยังคงสภาพเดิมดีมาก เราจึงได้เห็นศิลปะแบบอยุธยาดั้งเดิมภายในพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น ไม่มีหน้าต่าง แต่เจาะช่องไว้คล้ายลูกกรง พระประธานเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องปางมารวิชัย มีความสวยงามและควรค่าแก่การรักษา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหารน้อยและสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้ไปเที่ยวอีกด้วย

10. พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์


ตามรอยสายโลหิต
ภาพจาก CH7

          พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ เป็นพระที่นั่งองค์เหนือภายในพระบรมมหาราชวัง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุข มีพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่น ๆ คาดว่าใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรข้ามกำแพงไปสู่แม่น้ำ ปัจจุบันก็หลงเหลือเพียงซากฐานอีกเช่นกัน

          อยุธยาก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพฯ เลยนะคะ ขับรถแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้ว มีเวลาวันเดียวก็เที่ยวได้ ใครที่กำลังมองหาสถานที่สวย ๆ เพื่อไปเที่ยวในวันว่าง ไปตามรอยสายโลหิตที่อยุธยากันนะคะ เที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์แล้ว ก็ยังมีกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ ๆ ให้ได้กินกันอย่างจุใจด้วย :)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ch7.com, finearts.go.th, ททท., heritage.onep.go.th, putthaijatukam.com, kanchanapisek.or.th, ayutthaya.go.th, ททท., finearts.go.th, finearts.go.th, ททท., thailandtourismdirectory.go.th, ททท., ททท., finearts.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตามรอยละครสายโลหิต เที่ยวอยุธยาแบบฉบับขุนไกรและแม่หญิงดาวเรือง โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 18:23:18 8,802 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP