x close

พิกัด 13 ที่เที่ยวขอนแก่นหลากสไตล์ น่าไปเยือนสักครั้ง

          ที่เที่ยวขอนแก่น หลากหลายสไตล์ม่วนคักแบบไม่รู้เบื่อ ใครวางแผนจะมาเที่ยวขอนแก่นอยู่แล้วละก็ ลองดูเช็กลิสต์ที่เที่ยวขอนแก่นเหล่านี้กัน

          ขอนแก่น จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสาน จึงทำให้เป็นจังหวัดที่คึกคักด้วยหมู่มวลของนักท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ รวมถึงที่เที่ยวตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ เช่นกัน วันนี้เราจะมาเสาะหาที่เที่ยวขอนแก่นกัน

ที่เที่ยวขอนแก่น
ภาพจาก Angel House Studio / shutterstock.com

1. ศาลหลักเมืองขอนแก่น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์หน้าเทศบาลขอนแก่น ตั้งเป็นศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โดยท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้อัญเชิญหลักศิลาจารึกจากโบราณสถานในท้องที่อำเภอชุมแพ มาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ณ สถานที่ปัจจุบันนี้ พร้อมกับตั้งชื่อว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง

          ที่อยู่ : ถนนศรีจันทร์ตัดกับถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ที่เที่ยวขอนแก่น
ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com


2. วัดธาตุ พระอารามหลวง

          วัดประจำตระกูลของพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดี (เพี้ยเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2332 พร้อมกับการตั้งเมืองขอนแก่น โดยได้สร้างพระธาตุขึ้นเป็นปูชนียสถาน จึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดธาตุ" ภายในวัดประดิษฐานพระศรีสัตนาคนหุต หรือหลวงพ่อพระลับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย หล่อด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 29 เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตร ประทับนั่งขัดสมาธิบนแท่นสัมฤทธิ์รูปสัปคับช้าง (แหย่งช้าง) จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาว สกุลช่างเวียงจันทน์

          ที่อยู่ : 237 ถนนกลางเมือง (บ้านเมืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
          เฟซบุ๊ก : วัดธาตุ พระอารามหลวง

3. วัดหนองแวง พระอารามหลวง

          วัดสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายในวัดเป็นที่ตั้งของ “พระมหาธาตุแก่นนคร” อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ มีทั้งหมด 9 ชั้น ภายในเป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ และรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีการแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น ภาพในพิธีการต่าง ๆ ไว้บริเวณบานประตูและหน้าต่างของแต่ละชั้น ฝาผนังทั้ง 4 ด้านจะมีภาพประวัติของเมืองขอนแก่น และบริเวณชั้นที่ 9 ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองขอนแก่นได้กว้างไกลด้วย

ที่เที่ยวขอนแก่น

          ที่อยู่ : ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
          เฟซบุ๊ก : วัดหนองแวง พระอารามหลวง-วัดเหนือ

4. บึงแก่นนคร

          ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่เนื้อที่ 603 ไร่ ภายในประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าเพียเมืองแพน ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยจะมีสะพานข้ามบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นสะพานข้ามบึงน้ำจึด ยาวกว่า 400 เมตร มีลู่วิ่งและจุดชมวิวกลางน้ำ อีกทั้งพื้นที่โดยรอบยังตกแต่งให้เป็นสวนสุขภาพ ยังมีสนามเด็กเล่นและร้านอาหารเปิดบริการหลายประเภท

          ที่อยู่ : ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ที่เที่ยวขอนแก่น

5. สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

บึงน้ำและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเมืองอีกแห่งหนึ่ง โดยจัดให้มีเกาะ เพื่อเป็นสวนสุขภาพของเมือง และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีการเพาะปลูกพรรณไม้ดอกและไม้ประดับ จัดสร้างสนามเด็กเล่น บริเวณออกกำลังกาย ศาลาพักร้อน บ่อน้ำขนาดใหญ่ภายในสวน และยังมีสวนนกขนาดใหญ่อยู่ภายในสวนสาธารณะอีกด้วย

          ที่อยู่ : ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

6. ศิลาโฮมสเตย์

สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเติมพลังให้กับชีวิต ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบแล้ว ยังมีกิจกรมท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชน, สักการะหลักพระธรรมศักดิ์สิทธิ์, ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ, ใส่บาตรข้าวเหนียว, ลิ้มรสอาหารรสแซ่บ, ร่วมทำขนมพื้นถิ่นอีสาน และเรียนรู้วิถีชาวสวนดอกไม้ เป็นต้น

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดข่อนแก่น
          เฟซบุ๊ก : Sila Homestay – ศิลาโฮมสเตย์จังหวัดขอนแก่น

7. พระธาตุขามแก่น

          ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 โดยลักษณะเจดีย์สูงประมาณ 10 เมตร มีฐานเป็นรูปบัวคว่ำ ผังสี่เหลี่ยมสอบขึ้นด้านบน ปลายยอดเป็นฉัตรทอง องค์เรือนธาตุเป็นรูปดอกบัวตูมยอดย่อมุมไม้สิบสอง ด้านทิศตะวันออกติดกับองค์พระธาตุมีสิม (พระอุโบสถเก่า) ซึ่งสร้างคู่กับพระธาตุมาแต่โบราณ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ โดยทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะมีการจัดงานฉลองพระธาตุขามแก่นอย่างยิ่งใหญ่ มีร้านค้าขายของพื้นเมือง พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

ที่เที่ยวขอนแก่น
ภาพจาก Bangprikphoto / shutterstock.com

          ที่อยู่ : วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
          เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุขามแก่น

8. สวนสัตว์ขอนแก่น

          สวนสัตว์ที่ตั้งอยู่อำเภอเขาสวนกวาง แหล่งท่องเที่ยวของคนรักสัตว์ป่า ละลานตาด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ นกอีมู และกูดูใหญ่ เพลิดเพลินกับการแสดงสัตว์ที่รวบรวมเอาสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไฮไลต์ห้ามพลาด นั่นคือ สะพานเดินชมสัตว์ (Sky Walk) สวนสัตว์ขอนแก่น ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอน้ำพองและเขื่อนอุบลรัตน์ ด้านล่างของสะพานเดินชมสัตว์ จะเห็นม้าลาย ยีราฟ และนกกระจอกเทศ อีกด้วย

ที่เที่ยวขอนแก่น

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
          เว็บไซต์ : khonkaen.zoothailand.org
          เฟซบุ๊ก : สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo

9. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

          แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่น่าสนใจ ก่อเกิดขึ้นจากการที่ นายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ได้ขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2519 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบริการ ได้แก่ ร้านขายของที่ระลึก ห้องอาหาร ห้องบรรยาย ส่วนวิชาการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องสมุด และส่วนนิทรรศการ ได้แก่ ห้องจัดแสดงชั้นล่างและชั้นบน จัดแสดงนิทรรศการการกำเนิดโลก หิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ และหุ่นจำลองไดโนเสาร์

ที่เที่ยวขอนแก่น
ภาพจาก Torychemistry / shutterstock.com

          ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
          เว็บไซต์ : dmr.go.th
          เฟซบุ๊ก :  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - Phuwiang Dinosaur Museum

10. จุดชมวิวหินช้างสี

          จุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ นพ.3 หินช้างสี เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง บริเวณรอยต่อของอำเภอบ้านฝางและอำเภออุบลรัตน์ เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนหน้าผาสูง สามารถมองเห็นวิวของเขื่อนอุบลรัตน์ได้แบบสวยสะกดใจ และยังอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับหินช้างสี ซึ่งเป็นลานหินทรายขนาดใหญ่ ตั้งเรียงรายแฝงอยู่ทั่วผืนป่า มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ มีสีสันสวยงาม มีสะพานไม้เชื่อมระหว่างหินบางก้อนด้วย รวมทั้งมีจุดไฮไลต์ก็คือน้ำในโพรงหิน โดยในฤดูฝน จะมีน้ำไหลผ่านออกมาตามซอกหินแคบ ๆ คล้ายกับน้ำตก

ที่เที่ยวขอนแก่น

          ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
          เฟซบุ๊ก :  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง - Namphong National Park

11. จุดชมวิวช่องเขาขาด

          จุดแบ่งเขตจังหวัดรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและหนองบัวลำภู นักท่องเที่ยวมักมาชมวิวมุมสูงของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ในมุมกว้าง เนื่องจากเป็นมุมสูงอยู่ช่วงสันเขาภูพานคำ ทำให้เห็นทัศนียภาพมุมกว้าง แถมยังเหมาะกับการชมวิวพระอาทิตย์ตก ซึ่งมองเห็นสันภูเก้าได้อย่างชัดเจน

          ที่อยู่ : ก่อนถึงทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ประมาณ 100 เมตร อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

12. น้ำตกบ๋าหลวง


          อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล มีจุดให้ท่องเที่ยว 3 จุด จุดแรกบริเวณตัวน้ำตกบ๋าหลวง เป็นลานหินกว้าง จุดที่สองชื่อว่าน้ำย้อย เป็นบริเวณที่มีผาน้ำตกสูง เมื่อน้ำตกลงมาจากผาน้ำตกน้ำจะมาขังบริเวณแอ่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ และจุดที่สามชื่อว่าอ่างนางลอย มีลักษณะคล้ายอ่างน้ำหลายอ่างเชื่อมต่อกัน แต่ละอ่างลดหลั่นกันตามระดับความสูงของลักษณะภูมิประเทศ

ที่เที่ยวขอนแก่น

          ที่อยู่ : ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
          เฟซบุ๊ก :  วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

13. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

          อุทยานแห่งชาติที่กินพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นริ้ว ๆ มองเหมือนม่านผืนใหญ่ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ภูเขา ถ้ำพญานาคราช ถ้ำลายแทง น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกพลาญทอง น้ำตกตาดฮ้อง เป็นต้น ไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้คือ ถ้ำค้างคาว โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็น จะมีฝูงค้างคาวบินกันออกมาหากินเป็นขบวน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถไปตั้งแคมป์ กางเต็นท์ในบริเวณนี้ได้อีกด้วย

ที่เที่ยวขอนแก่น

          ที่อยู่ : อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
          เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน - Phuphaman National Park

          และนี่คือที่เที่ยวขอนแก่นเพียงบางส่วนที่เรานำมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้วจังหวัดนี้ยังมีที่เที่ยวสวย ๆ อีกมากมาย รอแค่เพื่อน ๆ หาเวลาว่างแล้วไปเช็กอินกัน
 
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก Khon Kaen City, Thailand, khonkaen.zoothailand.org, เฟซบุ๊ก สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo, dmr.go.th, เฟซบุ๊ก เที่ยวขอนแก่น, เฟซบุ๊ก Sila Homestay – ศิลาโฮมสเตย์จังหวัดขอนแก่น, เฟซบุ๊ก เที่ยวขอนแก่น, khonkaenlink.info, เฟซบุ๊ก วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พิกัด 13 ที่เที่ยวขอนแก่นหลากสไตล์ น่าไปเยือนสักครั้ง อัปเดตล่าสุด 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:31:40 470,316 อ่าน
TOP