x close

สงกรานต์ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ วันที่ 13-15 เม.ย. 61

สงกรานต์ภูเขาทอง

          ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานสงกรานต์วัดภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ แห่งเดียวในไทย ร่วมสรงน้ำพระ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561

          สงกรานต์ปีนี้ สุขีถ้วนหน้า ขอเชิญชวนชาวประชาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานประเพณีโบราณ ร่วมสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี กับงานสงกรานต์วัดภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ แห่งเดียวในไทย

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าร่วมงานสงกรานต์วัดภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ แห่งเดียวในไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปีพร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์มหามงคลพิธีมหาสมัยสูตร หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561


          โดยในทุกวันตลอดการจัดงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้มาเที่ยวงานสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วประทับตราลงบนโปสการ์ดให้ครบ 8 จุด รอบภูเขาทอง ได้แก่ 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2. พระอุโบสถ 3. พระวิหารหลวงพ่ออัฎฐารส 4. พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) 5. หลวงพ่อดำ 6. หลวงพ่อโต 7. ศาลาการเปรียญ และ 8. ลานกิจกรรมพระเจดีย์ทราย เจดีย์ข้าวสาร ก็จะได้รับหนังสือ "เป็นบุญจริงๆ นะ" รวมคำสอนเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

สงกรานต์ภูเขาทอง

          นอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตลาดย้อนยุค และการแต่งกายชุดไทยที่สวยงาม ภายในงานยังมีการจำหน่ายอาหารไทยทั้งคาวและหวาน รวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ต่าง ๆ มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน อาทิ ฟ้อนขันดอก, เซิ้งโปงลาง, การแสดงชุดตารีบุหงา, วิชนี ฟ้อนที (ฟ้อนร่ม), การแสดงไทพวน, ตารีกีปัส, หุ่นละครเล็กจับนางเวลา นาคาอวยชัย, การแสดงชุดกลองเภรีก้องหล้า, การแสดงชุดระบ้าสี่ภาค เป็นต้น


          และในวันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จะเชิญน้ำสรงถวายพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อนำไปสรงยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี


          สำหรับประวัติของต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น เริ่มในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา และทรงให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่ศรีลังกาด้วย จากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้มีการส่งสมณทูต โดยมีพระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพ จากวัดสระเกศฯ เป็นหัวหน้าสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกา กษัตริย์ลังกาในสมัยนั้นได้พระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์ถวายรัชกาลที่ 2 จำนวน 3 หน่อ ทรงให้ปลูกที่หน้าพระอุโบสถ วัดสระเกศฯ วัดสุทัศน์ และวัดมหาธาตุ โดยพระองค์เสด็จ พระราชดำเนินทรงปลูกโดยพระองค์เอง ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 2357 และได้พระราชทาน น้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันสงกรานต์ จึงนับเป็นโบราณราชประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี


         ทั้งนี้พิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ "มหาสมัยสูตร" เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์แจกจ่าย ให้ประชาชนนำไปประพรมที่บ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น ได้มีการทำกันมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 170 ปี โดยพิธีสวดจะตรงกับวันที่ 15 เมษายน เวลา 18.00 น. ของทุกปี บทสวดมหาสมัยสูตรเป็นบทพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศถึงการประชุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ หากประชาชนได้น้าน้ำมนต์ไปบูชา ก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เมื่อเปลี่ยนศักราชขึ้นปีใหม่ไทย พระสงฆ์วัดสระเกศฯ ได้ใช้บทนี้สวด เพื่อให้เทวดาคุ้มครองประเทศชาติ ปัจจุบันเหลือเพียงวัดเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบพิธีกรรมเช่นนี้ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ณ วัดสระเกศฯ จะได้รับน้ำพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร หนังสือประวัติมหาสมัยสูตรไว้เป็นสิริมงคลด้วย

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2276 2720-1

          ใครที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัด ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์แบบไทยแท้กันได้ที่นี่นะคะ ร่วมกันแต่งกายชุดไทยมาร่วมงานกัน เล่นน้ำประแป้งกันแบบพอดี ตามวิถีไทย สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ :)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ททท. กรุงเทพมหานคร, TAT_Tiewpakklang, TAT Bangkok

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สงกรานต์ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ วันที่ 13-15 เม.ย. 61 อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2561 เวลา 11:39:13 8,743 อ่าน
TOP