x close

สวนโมกข์กรุงเทพฯ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก bia.or.th

          สวนโมกขพลาราม มีความหมายว่า สวนป่าอันเป็นพลังแห่งการหลุดพ้น ...

          พุทธศาสนิกชนคงจำกันได้ว่า "สวนโมกขพลาราม" หรือ "สวนป่าโมกข์" สถานศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในพุทธศาสนจักรของ ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ตั้งอยู่ในวัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่จริง ๆ แล้วในใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งคอนกรีตอย่างกรุงเทพมหานคร ก็มี "สวนธรรม" ตั้งอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ

          หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ตั้งอยู่ที่ สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ บริเวณมุมตะวันออกเฉียงเหนือของสวนจตุจักร เยื้อง ๆ กับปั๊มน้ำมันปตท. จัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบพระบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอนุญาตให้จัดสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นอาคารปูน 3 ชั้น อยู่ริมสระน้ำและสวนกิจกรรมลานธรรมะ ที่เรียกว่า ลานริมสระนาฬิเก สำหรับรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจธรรม

          บริเวณชั้นล่างของอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างประกอบด้วย ลานหินโค้ง ที่ปฏิบัติธรรมหน้าพระโพธิ์สัตว์ ซึ่งเต็มไปด้วยภาพพุทธประวัติที่จำลองมาจากภาพพุทธประวัติชุดแรกจากอินเดีย ถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าแห่งใดในโลก กึ่งกลางลานหินโค้งประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งจำลองแนวคิดจากลานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล ห้องหนังสือและสื่อธรรมะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาธรรมะและผลงานของพุทธทาส และเลย ลานหินโค้ง หรือศาลาธรรมชาติทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ ด้านนอกมีภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติ ด้านในมีภาพปริศนาธรรม แต่ละภาพมีความหมายอย่างไร

          ส่วนชั้น 2 สวนปฏิจจสมุปบาท มีห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง ห้องปฏิบัติสัทธรรมและประชุมสัมมนา และสวนปฏิจจสมุปบาท และชั้นบนสุดเป็นส่วนนิทรรศการแสดงผลงานท่านพุทธทาส และส่วนชั้น 3 ก็มีห้องประชุม ห้องจดหมายเหตุ สำนักงาน ห้องค้นคว้า ห้องนิทรรศการ
 
          นอกจากนี้ สวนโมกข์กรุงเทพ ยังมีสถาปัตยกรรมที่แฝงข้อคิดปริศนาธรรมต่าง ๆ ซ่อนอยู่อีกมากมาย เช่น ภาพปูนปั้นจำลองหินสลักพุทธประวัติชุดแรกของโลก, เสา 5 กับนกฮูกน้อยในลานสวนธรรมะ, ห้องปฏิบัติสัทธรรม และนิทรรศการนิพพานชิมลอง ฯลฯ

          สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน สวนโมกข์กรุงเทพ จะมีพื้นที่ให้ปฏิบัติธรรม บันเทิงธรรม มีหอหนังสือธรรมะ มีโรงภาพยนตร์ธรรมะห้องนิพพานชิมลอง และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้...

ทำวัตรสวดมนต์ ได้ทุกวันที่สวนโมกข์กรุงเทพ

          ขอเชิญร่วม...ทำวัตร สวดมนต์ (แปล) "เจริญศีล สมาธิ ปัญญา" เริ่มต้นง่าย ๆ ในวันว่าง เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

          ทุกวันเสาร์ ทำวัตรเช้า เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ สวนพุทธธรรม

          ทุกวันอาทิตย์ ทำวัตรเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 2 (ยกเว้น สัปดาห์ที่ 3 ณ ลานหินโค้ง)

          ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทำวัตรเย็น เวลา 17.30 – 18.30 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 2

          นอกจากการสวดมนต์ตามปกติแล้ว ช่วงท้ายจะเป็นการสนทนา จะมีการพูดถึงเรื่องพระสูตร คาถา บทพิเศษ ที่นำมาสวดในวันนั้น และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อเป็นการเจริญปัญญา
     

เสวนา "ร้อยคน ร้อยธรรม" ร้อยหกปีพุทธทาส

          ทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จะมีการสัมภาษณ์บุคคลผู้เป็นตัวอย่างของคนมีความสุข จากการน้อมนำธรรมะหรือคำสอนของท่านพุทธทาสไปปรับใช้กับชีวิตจนเห็นผลและพบว่า "ธรรม คือ คำตอบของชีวิต" เพื่อ "ประกาศความสุข" ให้ธรรมะกลับมาเป็นหลักยึดของผู้คนและสังคมอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และมีชีวิตชีวา และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ "ศึกษา" หรือ "เข้าถึงธรรม" โดยผ่าน "ถ้อยคำ" และ "แบบอย่าง" ของบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ จากต่างศาสนา และต่างวัย

ทุกวันอาทิตย์มีกิจกรรมสอนสมาธิภาวนาอานาปานสติ

          อาทิตย์ที่ 1 อานาปานสติ "เตรียมกาย วางจิต" ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.

          อาทิตย์ที่ 2 อานาปานสติขั้นต้น "เริ่มต้นฝึกใจ" ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.

          อาทิตย์ที่ 3 อานาปานสติ ช่วงเช้าขั้น "มุ่งระงับ กายจิต" ช่วงบ่ายขั้น "เห็นธรรม สุขใจ" ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.

          อาทิตย์ที่ 4 สมาธิภาวนากับครูบาอาจารย์วัดป่าสายหนองป่าพงและสาขา ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
     

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมีกิจกรรมธรรมะในสวน

          ทำบุญใส่บาตร ปฏิบัติธรรม และฟังดนตรีธรรมร่วมกัน เวลา 09.00-15.00 น.

โยคะภาวนา โดยกลุ่มชีวิตสิกขา

          ทุกเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึก "โยคะภาวนา" โดย ครูดล กลุ่มชีวิตสิกขา ฝึกภาวนาในขณะฝึกโยคะ ด้วยความเสถียร สุข อยู่กับตัวเองด้วยความพยายามแต่เพียงน้อย และปล่อยวาง ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2 ทั้งนี้ สอบถามเส้นทาง โทรศัพท์ 02-936-2685 หรือลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.bia.or.th/regis

โยคะในสวนธรรม

          สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน เชิญเข้าร่วมกิจกรรม "โยคะในสวนธรรม" มาร่วมฝึกเทคนิคโยคะ พร้อมกับทำความเข้าใจโยคะตามตำราดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิถีไปสู่โมกษะ และทำความเข้าใจว่า โยคะเชื่อมโยง เกื้อกูลกับการปฏิบัติธรรมได้แค่ไหน...อย่างไร ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. และทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.30 น. ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามโดยตรงได้ที่ www.thaiyogainstitute.com และลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.bia.or.th/regis

"ลมหายใจ...ดนตรี...ชีวิต" Music for Better Life

          วันทุกเสาร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ไปฝึกทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ และการหายใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริง, เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ดนตรีที่เลือกสรรแล้วประกอบการปฏิบัติอย่างสบาย ๆ ไม่แข่งกับเวลา, ฝึกเปล่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ และการร้องเพลงคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ, ฝึกฟังดนตรีที่เลือกสรรอย่างสร้างสรรค์ โดย อ.ดุษฎี พนมยงค์ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านดนตรี สรีระวิทยา และด้านจิตวิทยา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.bia.or.th/regis

ดูหนังหาแก่นธรรม

          ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จะมีการแสดงภาพยนตร์ที่มีแก่นธรรมอยู่ เพื่อเปิดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสที่ดูและสนทนาแลกเปลี่ยนทั้งมุมมองและประสบการณ์ชีวิต เป็นฟื้นที่ใหม่ของผู้คนที่สนใจศิลปะภาพยนตร์ได้มารวมตัวและพบปะกัลยาณมิตร และเป็นทางเลือกใหม่ให้คนเมืองได้เสพสื่อที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าแค่เพียงความบันเทิง ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.bia.or.th/regis

โสตะ-สติ ทำสมาธิจากเสียงรอบตัว

          รอบตัวมีเสียงมากมายที่คอยกวนใจเรา มาเปลี่ยนเสียงกวนใจให้เกิดเป็นสติ กับกิจกรรม "โสตะ สติ" โดย Gary Hall (นักดนตรีและ sound engineer ชาวอเมริกัน ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาและเคยได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกข์ไชยา) เป็นการแนะนำเบื้องต้น การทำสมาธิสั้น ๆ โดยการฟังเสียงรอบตัวและเสียงภายในตน เดินสมาธิ การฟังเสียงจากเครื่องดนตรี ระฆัง การทำสมาธิในความเงียบ และการซักถาม ในทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.30 – 19.30 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.bia.or.th/regis

          หมายเหตุ กิจกรรมนี้เป็น 2 ภาษา Thai - English

วันแห่งสติ : สังฆะสวนธรรม โดยหมู่บ้านพลัม

          ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.00 น. เชื้อเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมเรียนรู้ปฏิบัติเจริญสติ ตามแนวทางท่านติช นัท ฮันห์ ในกิจกรรม วันแห่งสติ : สังฆะสวนธรรม กิจกรรมนี้จัดโดยมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ทั้งนี้ ควรแต่งกายตามสบาย สุภาพ (ยืน นั่ง นอน ได้อย่างสะดวก) งดเสื้อสายเดี่ยว แขนกุด เอวลอย, เตรียมกระติกน้ำส่วนตัว และภาชนะสำหรับรับประทานอาหารมาด้วย จะช่วยให้ท่านรับประทานอาหารได้สะดวก, กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า แจ้งชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ (เพื่อจัดกลุ่มสนทนาธรรม) มายัง email:awakeningsource@yahoo.com ในหัวข้อ "วันแห่งสติ:สังฆะสวนธรรม" เพื่อให้คณะผู้จัดงานสามารถจัดเตรียมอาหาร (เช้า และ กลางวัน) ได้อย่างเพียงพอ

          กำหนดการ

          07.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (เจ) ณ สวนพุทธธรรม
          08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกันเป็นพุทธบริษัทสี่
          09.30 น. พร้อมกันในห้องปฏิบัติธรรมชั้นสอง นั่งสมาธิ ฟังธรรม
          11.00 น. ถวายภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
          13.00 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
          14.30 น. สนทนาธรรม
          15.45 น. เดินในวิถีแห่งสติ
     

Workshop "ฟัง"

          ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ไปร่วมกัน ฟัง และสร้างมณฑลของเสียงจากร่างกายของตัวเราเอง ด้วยการเปล่งเสียงเพื่อให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกจากเสียงภายในของร่างกาย

เพลินเพลงธรรม

          ทุกอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. โถงกิจกรรมชั้น 1 สวนโมกข์กรุงเทพ ไปผ่อนคลายกับเพลงไทยสไตล์วินเทจพร้อมสาระธรรม ร้องเพลง บรรเพลง เล่นดนตรี โดยกลุ่มเพลินอาสา
         
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2936 2800 และ 0 2936 2900 หรือเว็บไซต์ : www.bia.or.th ส่วนสำนักงานจะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09.00-19.00 น. นอกจากนี้ พื้นที่นี้จะเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาเสพธรรมะ และช่วยสร้างสรรค์ธรรมะที่นี่ได้

          อย่างไรก็ตาม ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตารางกิจกรรมของ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่

          http://www.bia.or.th/fileuploads/schdule.pdf

          http://www.bia.or.th/fileuploads/Activity_Suanmokkh%20BKK.doc  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
bia.or.th และ dhamma4u.com


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สวนโมกข์กรุงเทพฯ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ อัปเดตล่าสุด 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:01:36 20,769 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP