ประเพณีแห่เทียนพรรษาและงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4

แห่เทียน


ประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

          "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอพียง"

          วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2552

          ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธาน

สัปดาห์แรก วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม  2552

          "รวมพลศิลปินนานาชาติ"

          กิจกรรม

          • พิธีเปิดงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 19.00 น. บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

          • ชมการทำงานของศิลปินนานาชาติ จำนวน 9 ประเทศประกอบด้วย จีน เบลารุส ญี่ปุ่น ฮังการี โรมาเนีย อินโดนีเซีย ชิลี มาเลเซีย บัลแกเรีย และหนึ่งศิลปินชาวอุบลราชธานี (ธวัชชัย หอมทอง) ร่วมสร้างสรรค์งานประติมากรรมเทียน ในแนวคิด "โลกของเทียน ที่ประเทศไทย" หรือ "The World of wax and candles@Thailand"

          • เยือนชุมชนและศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชุมชนช่างและศิลปินท้องถิ่น (13 คุ้มชุมชนศิลปะ)

          • รื่นรมย์ชมสวนสวยในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมชิมอาหารอร่อย และเลือกซื้อผลงานจากนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สัปดาห์ที่สอง วันที่ 6-12 กรกฎาคม  2552

          "รวมศาสน์ศิลป์ถิ่นอุบล"

          กิจกรรม

          - ชมการทำงานของศิลปินนานาชาติ จำนวน 9 ประเทศและศิลปินชาวอุบลราชธานี ร่วมสร้างสรรค์งานประติมากรรมเทียน ในแนวคิด "โลกของเทียน ที่ ประเทศไทย" หรือ  "The World of wax and candles@Thailand" (ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2552)

          - ร่วมงานพาแลงและการประกวดนางงามต้นเทียน

          - ถวายต้นเทียนพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ตามวัดต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552

          - ชมการแสดงต้นเทียน รอบทุ่งศรีเมือง ในค่ำคืนวันอังคารที่ 6-7 กรกฎาคม 2552

          - ชมขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.00 – 12.00 น.

          - ชมกิจกรรม Art Camp จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

          • รื่นรมย์ชมสวนสวยในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมชิมอาหารอร่อย และเลือกซื้อผลงานจากนักเรียน วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี

สัปดาห์ที่สาม วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2552

          "รวมพลคนศิลปะ"

          กิจกรรม

          - ชมงานประติมากรรมเทียนของศิลปินนานาชาติ 9 ประเทศและตัวแทนศิลปินชาวอุบลราชธานี ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในแนวคิด "โลกของเทียน ที่ประเทศไทย" ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม
  
          - ชมรถต้นเทียนที่ชนะประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552 บริเวณทุ่งศรีเมืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2552 ลำดับที่ 1-3 ประเภทแกะสลัก (ใหญ่และเล็ก) ประเภทติดพิมพ์ (ใหญ่และเล็ก) ประเภทเทียนโบราณ

สัปดาห์ที่สี่ วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2552

          "รวมใจนาฎศิลป์นานาชาติ"

          กิจกรรม

          - ชมงานประติมากรรมเทียนของศิลปินนานาชาติ 9 ประเทศและตัวแทนศิลปินชาวอุบลราชธานี ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในแนวคิด "โลกของเทียน ที่ประเทศไทย" ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2552

          - ชมผลงานศิลปะฝีมือการสร้างสรรค์จาก สถาบันการศึกษาหลากหลายแห่ง

          - ชมรถต้นเทียนที่ชนะประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552 บริเวณทุ่งศรีเมืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2552 ลำดับที่ 1-3 ประเภทแกะสลัก (ใหญ่และเล็ก) ประเภทติดพิมพ์ (ใหญ่และเล็ก) ประเภทเทียนโบราณ

          - พบกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ ตลอดสัปดาห์ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

          • รื่นรมย์ชมสวนสวยในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมชิมอาหารอร่อย และเลือกซื้อผลงานจากนักเรียน วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักงานททท. อุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770 กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2475-7 www.thailandwaxcarving.com

          - ชมกิจกรรม "แต้มฮูปตามฮีต" จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - พบกับการรวมพลคนศิลปะ ตลอดสัปดาห์ที่ 3 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี

          • รื่นรมย์ชมสวนสวยในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมชิมอาหารอร่อย และเลือกซื้อผลงานจากนักเรียน วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี


รักการท่องเที่ยว อ่านสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย คลิกเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาและงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 10:41:03 150 อ่าน
TOP