x close

วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ชมความงามพระอุโบสถเงินแห่งล้านนา

          วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ชมพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ที่เนรมิตด้วยช่างฝีมือเครื่องเงิน หนึ่งในที่เที่ยวอันซีนของเชียงใหม่

          วัดศรีสุพรรณ อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าที่สร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา และตั้งอยู่ในย่านวัวลาย ย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำเครื่องเงิน และด้วยงานฝีมือเรื่องเครื่องเงินของชาวบ้านนี่เอง ได้ช่วยกันรังสรรค์ฝากผลงานให้กับวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ ด้วยการสร้างพระอุโบสถเงินให้กับวัด จนกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมสวยงามและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ นอกจากอุโบสถเงินแล้วที่วัดนี้ยังมีความสวยงามและโดดเด่นอื่น ๆ ด้วย จะมีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาฝากกัน

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ที่ไหน

          วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 500 ปีแล้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยศวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”

พระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ

          ภายในวัดศรีสุพรรณประกอบด้วยปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หอธรรม และพระวิหาร แต่สิ่งที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้เห็นจะอยู่ที่ “พระอุโบสถเงิน” หลังแรกของโลก จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ โดยอุโบสถเงินหลังปัจจุบันสร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

วัดศรีสุพรรณ

          แนวคิดการสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่วัดศรีสุพรรณ เนื่องจากที่ตั้งของวัดอยู่ในชุมชนหัตถกรรมช่างทองหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน และก่อตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณขึ้น โดยมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณอยู่ภายในวัด ประกอบกับเป็นความตั้งใจของชาวบ้านเพื่อที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินชุมชนวัวลาย จึงได้ร่วมกันสร้างเป็นอุโบสถทำด้วยเงินทั้งหลังขึ้นมา กลายเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเอง

วัดศรีสุพรรณ
ภาพจาก srimapan / Shutterstock.com

          พระอุโบสถเงินจะออกแบบเป็นทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก จากฝีมือของช่างท้องถิ่นด้านเครื่องเงินโดยเฉพาะ ทั้งภายในและภายนอกของอุโบสถตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินอย่างวิจิตรอลังการและมีลวดลายอ่อนช้อย สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตและบรรจงของผู้สร้าง ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน "พระเจ้าเจ็ดตื้อ" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากเนื้อทองสำริด ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก แลดูตัดกับสีเงินของพระอุโบสถ เหล่านี้เป็นความงดงามแห่งศิลปะ อันเกิดจากปณิธานของช่างฝีมือเครื่องเงินทั้งหลายที่ว่า “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินถิ่นล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9”

วัดศรีสุพรรณ

          การสร้างอุโบสถเงินหลังนี้มีการเล่าเรื่องราวและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บริเวณซุ้มเพดานด้านหน้าอุโบสถมีการดุนลายเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท รวมถึงมีการบอกเล่าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัดศรีสุพรรณ

          ทั้งนี้ ภายในอุโบสถเงินไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้า เนื่องจากใต้ฐานอุโบสถฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมีค่า คาถาอาคม และเครื่องรางของขลังเก่าแก่กว่า 500 ปี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมแก่สถานที่หรือตัวสุภาพสตรีเองตามจารีตล้านนา โดยสุภาพสตรีสามารถชมความงามได้รอบตัวอุโบสถเท่านั้น

สิ่งน่าสนใจในวัดศรีสุพรรณ

          นอกจากพระอุโบสถเงินและพระประธานศักดิ์สิทธิ์แล้ว วัดศรีสุพรรณยังมีองค์พระพิฆเนศทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็กอยู่ภายในวัดหลายสิบองค์ อันเป็นที่เคารพนับถือบูชาของเหล่าช่างฝีมือและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

วัดศรีสุพรรณ

          นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ได้แก่

          พระวิหารทรงล้านนา

          สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส เมื่อประมาณ พ.ศ. 2342  วิหารหลังนี้ได้ทำการปฏิสังขรณ์โดยผสมศิลปะร่วมสมัยเพิ่มเข้าไป แต่ยังคงรักษาของที่มีอยู่เดิมเอาไว้ รวมถึงได้เพิ่มผลงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ 12 ราศี ภาพพระธาตุเจดีย์ ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีต และภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง 3 อีกทั้งยังได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินการดุนลาย ภาพพระพุทธประวัติ ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระเวสสันดรชาดก มาประดับตกแต่งฝาผนังวิหารอีกด้วย

วัดศรีสุพรรณ

          พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่

          พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดและสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้าน มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ด้วย

วัดศรีสุพรรณ
ภาพจาก BBbirdZ / Shutterstock.com

          พระบรมธาตุ วัดศรีสุพรรณ

          เจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนา ฝีมือช่างหลวง ทรงองค์ระฆังกลม บนฐานดอกบัวคว่ำบัวหงาย แปดชั้น แปดเหลี่ยม ตั้งบนฐานรองรับทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สามสิบหก ทั้งนี้ พระบรมธาตุเจดีย์ได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้ว มีอายุประมาณเท่ากับพระวิหารหรือหลังจากนั้นไม่นาน เพราะในพุทธศาสนาทางล้านนานั้นนิยมสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้หลังพระวิหาร

วัดศรีสุพรรณ
ภาพจาก edusma7256 / Shutterstock.com

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ทางวัดศรีสุพรรณได้ประกาศว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้พระธาตุที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี เกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่เป็นแนวดิ่งทั้ง 4 ด้าน โดยภายหลังพบว่ามีน้ำฝนไหลซึมเข้าไปข้างใน ทำให้ดินด้านในชุ่มน้ำและเกิดน้ำหนัก โครงสร้างของพระเจดีย์รับน้ำหนักไม่ได้ จนเกิดการทรุดตัวยุบเอียงไปทางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ และพังถล่มลงมาในที่สุด แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย โดยหลังจากการพังทลายขององค์พระธาตุก็มีการพบวัตถุมงคลด้านในจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปสำริด พระพุทธรูปแก้ว แก้วหิน และโบราณวัตถุต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าอาวาสวัดจะได้ประสานกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัด ก่อนจะได้หาแนวทางดำเนินการต่อไป

          - ระทึก ! เปิดคลิปนาที พระธาตุ อายุกว่า 500 ปี สูงเท่าตึก 3 ชั้น วัดศรีสุพรรณ พังถล่ม

การเดินทางไปวัดศรีสุพรรณ

          ถ้าเริ่มต้นจากถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ให้เลี้ยวเข้าถนนวัวลาย แล้วตรงมาประมาณ 600 เมตร จะเห็นป้ายวัดศรีสุพรรณอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาไปอีก 50 เมตร ไม่นานก็จะเจอวัดศรีสุพรรณ

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา โทรศัพท์ 0-5327-4705 หรือเว็บไซต์ วัดศรีสุพรรณ.com

วัดศรีสุพรรณ
ภาพจาก srimapan / Shutterstock.com

          วัดศรีสุพรรณจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผู้มาเยือนเชียงใหม่ต้องแวะมา แถมยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้าน อันเป็นการสืบทอดสายพานแห่งภูมิปัญญาเครื่องเงินไม่ให้หายไปจากแผ่นดินไทย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา, วัดศรีสุพรรณ.com , thai.tourismthailand.org
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ชมความงามพระอุโบสถเงินแห่งล้านนา อัปเดตล่าสุด 30 กันยายน 2565 เวลา 23:49:31 32,021 อ่าน
TOP