x close

ที่เที่ยวลพบุรี 2565 หลากหลายสไตล์ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ น่าไปเยือน


          สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี รุ่มรวยไปด้วยอารยธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีที่ไหนบ้างมาดูกันเลย


       
  ลพบุรี จังหวัดที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของภาคกลาง อีกทั้งการเที่ยวลพบุรี ยังใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่นาน เพียงแค่ 150 กิโลเมตรกว่า ๆ เท่านั้น ด้วยการเดินทางไป-มาที่สะดวก ทำให้ลพบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือใครที่อยากไปเช้า-เย็นกลับก็สามารถทำได้ แถมยังมีที่เที่ยวต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้รับความเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วย ว่าแต่ลพบุรีมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างนั้น ตามเรามาดูกันได้เลย

1. ศาลพระกาฬ


          สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อพระกาฬ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืน สร้างด้วยศิลาแลง 2 องค์ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไป ภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้ บริเวณโดยรอบศาลพระกาฬปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงมากมาย จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของทางจังหวัด และเมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาล ลิงเหล่านั้นก็ได้เข้ามากินอาหาร ต่อมากลายเป็นความเคยชินของลิง และความคุ้นเคยของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปโดยปริยาย

ศาลพระกาฬ
ภาพจาก ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

         ที่อยู่ : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2. พระปรางค์สามยอด


          เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี โดดเด่นด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทเขมรในศิลปะบายน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเป็นปราสาทปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สังเกตได้ว่าปราสาทประธานจะมีความสูงมากกว่าอีก 2 องค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งยังมีการประดับประดาส่วนต่าง ๆ ของปราสาทด้วยปูนปั้น หลังจากที่เสร็จสิ้นการไหว้ศาลพระกาฬแล้ว ว่ากันว่า "พระปรางค์สามยอด" เป็นโบราณสถานที่ทุกคนจำเป็นต้องเดินทางมาแวะเที่ยวและเคารพสักการะกันทุกคน

พระปรางค์สามยอด

          ที่อยู่ : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ


          ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดดเด่นด้วยพระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นประธานอยู่ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานถึงหน้าบัน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเขมร ภายในองค์พระปรางค์มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจดีย์รายและพระปรางค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังสามารถชมวิหารเก้าห้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นวิหารที่มีผนังยาวโดยมีช่วงเสากั้นอยู่รวมเก้าช่วงเสา เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวต่างประเทศ มีความสวยงามและควรค่าต่อการรักษาเป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรีตราบนานเท่านาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

           ที่อยู่ : ซอยราชดำเนิน 1 ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
          

4. พระนารายณ์ราชนิเวศน์


          ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ชาวเมืองลพบุรีเรียกที่นี่กันจนติดปากว่า "วังนารายณ์" เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2208-2209 ออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ความสวยงามของที่นี่อยู่ที่ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก โดยความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้อยู่ที่สมเด็จพระนารายณ์จะโปรดประทับตลอดช่วงฤดูฝน แต่ภายหลังการเสด็จสวรรคต พระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ และพระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" มาจนถึงปัจจุบัน

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ภาพจาก ben bryant / shutterstock.com

          ที่อยู่ : ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณและนิทรรศการตามอาคารต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 4 อาคาร ได้แก่ "พระที่นั่งพิมานมงกุฎ" แสดงหลักฐานวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแหล่งโบราณจังหวัดลพบุรี "พระที่นั่งจันทรพิศาล" แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและโบราณวัตถุ "หมู่ตึกพระประเทียบ" (อาคารชีวิตไทยภาคกลาง) จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนา และ "พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่" จัดแสดงหนังใหญ่เรื่องรามเกียรติ์ นับเป็นแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แก่เยาวชนและผู้ที่มีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
ภาพจาก ben bryant / shutterstock.com

          ที่อยู่ : ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
          เวลาเปิด-ปิด : วันวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-3641-1458
          เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ : King Narai National Museum

6. ทุ่งทานตะวัน


          ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย โดยช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มแย้มกลีบบานอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ของทุกปี นอกจากทุ่งทานตะวันเหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดแล้ว ทานตะวันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทาน และอีกสารพัดประโยชน์ของทานตะวัน เราจึงเห็นแหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด ตั้งแต่ในเขตอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล บริเวณเขาจีนแล ตำบลโคกตูม โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันไปตามเส้นทางเหล่านี้ และแวะถ่ายรูปเพื่อสัมผัสความงดงามได้ตามใจชอบ

ทุ่งทานตะวัน

7. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง


          ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าดินดำ ภายในมีน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก แต่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกที่อื่น ความพิเศษของน้ำตกอยู่ที่ต้นธารน้ำตก เพราะปกติมักจะอยู่บนภูเขาสูง แต่ที่นี่กลับปรากฏว่าต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้เป็นเพียงตาน้ำขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน และไหลคดเคี้ยวมาตามทางลาด รวมตัวกันที่อ่างเก็บน้ำ จนไหลเอ่อจากต้นน้ำตกลงมาปะทะกับหินผา เกิดเป็นน้ำตกกว้างที่ลดหลั่นดูสวยงามเป็นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกเหนือไปจากความงดงามของน้ำตกแล้ว ที่นี่ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นปกคลุมมากมาย มีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นหลายแห่ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

           ที่อยู่ : ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
           เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
           เฟซบุ๊ก : สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง

8. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


          ตั้งอยู่บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากคุณประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เพราะมีจุดชมวิวริมอ่างเก็บน้ำ พิพิธภัณฑ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสันเขื่อน ล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่รถไฟจอดอยู่เหนือเขื่อน ในลักษณะทางรถไฟที่คดโค้งให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟลอยอยู่เหนือน้ำ เราจึงเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยหยิบกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพความสวยงามเหล่านั้นเอาไว้ ตลอดจนร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก รถนำชมวิวทิวทัศน์ บ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์ เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

         ที่อยู่ : ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

9. บ้านหลวงรับราชทูต


          บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐ มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีกำแพงล้อมโดยรอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านทิศตะวันตก เป็นตึก 2 ชั้นหลังใหญ่ 1 หลัง และอาคารชั้นเดียวแคบยาว มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม, พื้นที่ตรงกลาง มีฐานสิ่งก่อสร้าง สันนิษฐานว่าเป็นหอระฆัง และมีโบสถ์คริสต์ศาสนา พร้อมกับซุ้มประตูทางเข้ารูปจั่ว และด้านทิศตะวันตก มีกลุ่มอาคารใหญ่ 2 ชั้น ซึ่งมีบันไดทางขึ้นเป็นรูปครึ่งวงกลม ซุ้มประตูก็เป็นโค้งครึ่งวงกลมด้วยเช่นกัน

          ในอดีตที่นี่เป็นสถานที่รับรองเอกอัครราชทูตจากฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าพระยาวิชาเยนทร์เคยพำนักอยู่ที่นี่ จึงเรียกกันว่าบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ปัจจุบันที่นี่หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังเห็นโครงสร้างต่าง ๆ อย่างชัดเจน

บ้านหลวงรับราชทูต
ภาพจาก ภาพจาก Be Saowaluck / shutterstock.com

          ที่อยู่ : ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
          เวลาเปิด-ปิด :
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

10. สวนสัตว์ลพบุรี


          ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เป็นสวนสัตว์ที่อนุรักษ์โครงสร้างแบบดั้งเดิมตั้งแต่อดีตไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ของชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง ดังจะเห็นได้จากเสาไฟฟ้าสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่อส่งน้ำสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ภายในสวนสัตว์มีอาณาบริเวณกว้างขวางและร่มรื่น น่าจะเป็นที่ถูกใจของคุณน้องคุณหนูที่อยากรับชมและสำรวจชีวิตสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เช่น กวาง ลิง เสือโคร่ง เสือดาว กระต่าย เต่า ช้าง จิงโจ้ เป็นต้น รวมถึงทางสวนสัตว์ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก ทั้งเวทีการแสดงความสามารถของลิงอุรังอุตัง (ซึ่งเป็นดาวเด่นแห่งสวนสัตว์ลพบุรี) การสาธิตการจับงู การขี่ม้า การให้นมแพะ เหล่านี้เป็นสีสันที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสนุก และความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์ลพบุรี
ภาพจาก Various photo / shutterstock.com

           ที่อยู่ : ซอยศรีสุริโยทัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
           เวลาเปิด-ปิด : 08.00-18.00 น.
           เฟซบุ๊ก : สวนสัตว์ลพบุรี Lopburi Zoo
         
          ใครที่กำลังเตรียมตัวเที่ยวลพบุรีครั้งหน้า ลองไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนำให้เพื่อน ๆ คราวนี้ดูก็ได้นะ หรือใครที่เคยไปลพบุรีมาแล้วและไม่อยากไปแต่ที่เดิม ๆ แต่ก็คิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ก็ลองดูที่เที่ยวลพบุรีที่เราได้บอกไว้ก็ได้ไม่ว่ากัน เผื่อว่าการเที่ยวลพบุรีครั้งหน้าของเพื่อน ๆ จะมีสีสันและความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
, เฟซบุ๊ก สวนสัตว์ลพบุรี Lopburi Zoo, เฟซบุ๊ก Tat Lopburi, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ที่เที่ยวลพบุรี 2565 หลากหลายสไตล์ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ น่าไปเยือน อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2567 เวลา 17:02:39 627,264 อ่าน
TOP