x close

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 2020 แบบง่ายจริงๆได้ที่นี่ รวดเร็วใน 5 นาที

          จองตั๋วรถไฟ ออนไลน์ อธิบายวิธีจองตั๋วการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบละเอียดยิบ เข้าใจง่าย พร้อมตารางการเดินรถไฟแต่ละสาย และรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมาย

          การเดินทางด้วยรถไฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่เลือกใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการไปเยือนยังที่ต่าง ๆ แต่ก็ยังมีประชาชนทั่วไปที่โดยสารรถไฟเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางโดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ไปโรงเรียน ไปทำงาน หรือแม้กระทั่งเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา

จองตั๋วรถไฟ

          โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประชาชนที่ไม่สามารถจองตั๋วรถโดยสารประจำทางได้ทันหรือมีงบประมาณจำกัด ก็มักที่จะเลือกรถไฟเป็นสารถีพาเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอพาไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ "จองตั๋วรถไฟ" กัน เผื่อใครที่ยังไม่เคยโดยสารรถไฟ หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจองตั๋วรถไฟได้อย่างไร...มาดูทางนี้กันได้เลย

วิธีการจองตั๋วรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย มี 3 วิธีหลัก ดังนี้

          1. สถานีรถไฟที่มีช่องจำหน่ายตั๋ว สามารถจองและเดินทางได้เลย
          2. 1690 Call Center ต้องจองก่อนวันเดินทางมากกว่า 5 วัน ไม่นับวันเดินทางล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน
          3. จองผ่าน website : www.thairailwayticket.com อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะ

          โดยวิธีการจองตั๋วรถไฟ 3 วิธีขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้

1. การซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ

          ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ ไม่ว่าจะสายเหนือ สายตะวันตก สายตะวันออก หรือสายใต้ สามารถที่จะไปซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้โดยตรงที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ (สถานีที่มีช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร) หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง

          ก่อนที่จะทำการซื้อตั๋วรถไฟต้องทราบก่อนว่าตัวเองจะขึ้นที่สถานีไหน แล้วสถานีปลายทางคือที่ใด เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบที่นั่ง พร้อมกับตรวจสอบราคาสำหรับรถไฟแต่ละประเภทให้กับผู้โดยสารได้สะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านไม่ทราบว่าจะสามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีใดบ้าง

          โดยตรวจสอบตารางการเดินรถไฟก่อนได้ที่ รายละเอียดการตรวจสอบขบวนรถ กำหนดเวลา และราคาค่าโดยสาร

จองตั๋วรถไฟ
ภาพจาก railway.co.th

          แผนที่เส้นทางรถไฟของประเทศไทย

เส้นทางรถไฟของประเทศไทย
ภาพจาก rotfaithai.com

2. การซื้อตั๋วรถไฟโดยการโทรศัพท์สำรองที่นั่ง

          การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถสำรองที่นั่งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1690 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องทำการโทรศัพท์จองก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน ซึ่งผู้ที่ทำการโทรศัพท์สำรองที่นั่งจะต้องไปรับตั๋วที่สถานีรถไฟที่กำหนดก่อนเวลา 22.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หากไม่ไปรับตั๋วตามเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกอัตโนมัติทันที ซึ่งการจองตั๋วรถไฟผ่านโทรศัพท์ในแต่ละครั้งจะสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 10 ที่นั่ง และสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นของวันซื้อตั๋วตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

          - ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทาง น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน
          - ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทาง ระหว่างร้อยละ 25-59 ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 30 วัน
          - ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทาง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน

          **กำหนดวันข้างต้นให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วย และผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

          ตัวอย่าง : ผู้โดยสารเดินทางจาก กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ระยะทาง 246 กิโลเมตร กับขบวนรถ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะทางขบวนรถ 751 กิโลเมตร ระบบจะคำนวณระยะทางเป็นร้อยละของระยะทางขบวนรถ = 246×100÷751 = 32.756% ฉะนั้นการซื้อตั๋วล่วงหน้าหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ กับขบวนรถ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ จะทำได้ภายใน 30 วัน

จองตั๋วรถไฟ
ภาพจาก Kao Singha / shutterstock.com

การโทรศัพท์จองตั๋วรถไฟ จะไปรับตั๋วโดยสารได้ที่สถานีใดบ้าง


          สถานีที่สามารถไปรับตั๋วโทร. สำรองที่

          1. กรุงเทพฯ, สามเสน, ชุมทางบางซื่อ 1-2, บางเขน, หลักสี่, ดอนเมือง และรังสิต
          2. มักกะสัน, แม่น้ำ, คลองตัน, หัวหมาก, บ้านทับช้าง, ลาดกระบัง และหัวตะเข้
          3. ธนบุรี, บางบำหรุ, ชุมทางตลิ่งชัน, ศาลาธรรมสพน์ และศาลายา
          4. วงเวียนใหญ่ และตลาดพลู

          เมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วแล้วควรตรวจสอบ ขบวนรถ วันที่/เดือน/ปี สถานีต้นทาง ปลายทาง และจำนวนเงินที่ทอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อท่านผู้โดยสารพ้นจากที่จำหน่ายตั๋วแล้วภายหลังจะกลับมาร้องเรียนหรือทวงถามว่ามีข้อผิดพลาดหรือทอนเงินไม่ถูกต้อง พนักงานจำหน่ายตั๋วจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เลย

          การลดค่าโดยสารครึ่งราคาบุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ได้แก่

          1. เด็กที่สูงเกิน 100 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

          2. พระภิกษุ สามเณรในศาสนาพุทธ หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์ (ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดคุณสมบัติไว้)

          3. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช., รชด., ชัยสมรภูมิ, วน., สจ., กห. และ ชทก. เป็นต้น

          4. กพส., กสข., ทบส. และ มพย.

          5. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 1 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี

          6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้น 3 นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ 20 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี

3. วิธีการจองตั๋วรถไฟออนไลน์

          รายละเอียดการจองตั๋วรถไฟทางอินเทอร์เน็ต 6 ขั้นตอน แต่ก่อนอื่นต้องสมัครสมาชิกที่ www.thairailwayticket.com จากนั้นเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการจองตั๋วได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้

          1. ตรวจสอบขบวนรถ


          โดยเลือกเส้นทางการเดินทาง ต้นทางและปลายทาง ระบุวันเดินทาง และจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการ

จองตั๋วรถไฟ

          2. เลือกขบวนรถที่ต้องการเดินทาง โดยกดปุ่มสีเขียวเพื่อทำการเลือกตู้ต่อไป

          จองตั๋วรถไฟ : ขบวนรถที่เปิดให้บริการสำรองที่
          จองตั๋วรถไฟ : ขบวนรถที่ไม่เปิดให้บริการสำรองที่ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกปุ่มเลือกตู้ได้

          ขบวนรถที่ไม่เปิดให้บริการสำรองที่เนื่องจาก

          - เวลาขบวนรถออก เกินเวลาที่สามารถสำรองที่ได้
          - ไม่เปิดให้บริการสำรองที่ผ่านทางอินเทอร์เนต
          - ที่นั่งเต็ม ไม่มีที่นั่งว่างในการสำรองที่ในระยะทางของท่าน
          - ที่นั่งมีการสำรองที่เต็มแล้ว
          - ไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการในการสำรองที่ในระยะทางของท่าน

จองตั๋วรถไฟ

          3. เลือกตู้ที่มีที่นั่งว่าง

          จองตั๋วรถไฟ : มีที่นั่งว่าง
          จองตั๋วรถไฟ : ไม่มีที่นั่งว่าง/ไม่เปิดบริการสำรองที่

จองตั๋วรถไฟ

          4. ระบุข้อมูลผู้โดยสารและเลือกที่นั่ง

จองตั๋วรถไฟ

          การเลือกที่นั่งมี 2 แบบ คือ

          4.1 ให้ระบบเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติ
          4.2 เลือกที่นั่งเอง

จองตั๋วรถไฟ

          5. ชำระเงิน

          5.1 คลิกชำระเงิน

จองตั๋วรถไฟ

          5.2 ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารที่ต้องชำระ แล้วยืนยันการชำระเงิน

จองตั๋วรถไฟ

          5.3 ชำระเงินผ่าน Krungthai Payment Gateway

จองตั๋วรถไฟ

          เมื่อขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ Thairailwayticket.com พร้อมแสดงข้อความว่าการสำรองที่นั่งเรียบร้อย/Booking Success กรณีที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบไม่แสดงข้อความว่าการสำรองที่นั่งเรียบร้อย/Booking Success กรุณาตรวจสอบที่เมนู ประวัติการจองหรืออีเมลของท่าน ว่ารายการจองของท่านสำเร็จหรือไม่ หรือโทรศัพท์สอบถาม e-TSRT Call Center : 063 205 3138, 063 205 3139 ในช่วงที่มีการใช้บริการสำรองที่จำนวนมาก ท่านอาจได้รับอีเมลล่าช้า

จองตั๋วรถไฟ

          6. พิมพ์ตั๋ว

          เมื่อการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ Pop Up ตั๋วเป็นไฟล์.pdf ขึ้นมาให้ พร้อมทั้งส่งไฟล์ไปให้ทางอีเมลที่สมัครสมาชิกไว้ กรณีไม่ปรากฏไฟล์ตั๋ว กรุณาตรวจสอบการจองที่เมนูประวัติการจอง

จองตั๋วรถไฟ

          เมื่อปิดหน้า Pop Up ตั๋ว จะปรากฏหน้าจอการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ดังรูป

จองตั๋วรถไฟ

          การตรวจสอบประวัติการจอง

          เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลการจองได้ที่เมนูประวัติการจอง เมื่อท่านจองข้อมูลสำเร็จจะแสดงรายการจองและสามารถคลิกพิมพ์ตั๋วได้ และในกรณีที่จองไม่สำเร็จ แต่มีการชำระเงินระบบจะยกเลิกการชำระให้ พร้อมส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวให้แก่ท่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thairailwayticket.com

จองตั๋วรถไฟ
ภาพจาก railway.co.th

จองตั๋วหมู่คณะต้องทำอย่างไร

          ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เกินกว่า 60 วัน ผ่านทั้ง 2 ช่องทางข้างต้น แต่จะสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 40% ของที่นั่งที่มีอยู่ในขบวนรถนั้น ๆ และไม่มีส่วนลดค่าโดยสารใด ๆ

          ส่วนกรณีของนักเรียนและนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา โดยในจดหมายจะต้องระบุสถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง วันเดินทางไป-กลับ และจำนวนนักศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ควบคุมไปด้วย 1 คนต่อนักเรียน หรือนักศึกษา 10 คน และอาจารย์ที่ควบคุมไปด้วยจะได้คิดค่าโดยสารเท่ากับนักเรียนหรือนักศึกษา 1 คน และหากเป็นตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวจะได้ลดค่าโดยสาร 25% ของราคาค่าโดยสาร แต่คิดค่าธรรมเนียมเต็มราคา ส่วนตั๋วโดยสารไป-กลับ จะลดให้เฉพาะค่าโดยสารชั้น 3 โดยคิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว

จองตั๋วรถไฟ
ภาพจาก Matyas Rehak / shutterstock.com

         ค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ

          เมื่อตรวจพบผู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่มีตั๋วโดยสารหรือเอกสารคุ้มครองการโดยสาร พนักงานบนขบวนรถจะเรียกเก็บค่าโดยสารในอัตราที่การรถไฟฯ กำหนดตามระยะทางที่เดินทาง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซื้อตั๋วบนขบวนรถเพิ่มอีก ดังนี้

          1. ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว คนละ 250 บาท
          2. ขบวนรถอื่น ๆ นอกเหนือขบวนรถ ข้อ 1. คนละ 100 บาท

          ข้อยกเว้น กรณีเรียกเก็บค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ

          1. ผู้โดยสารที่อยู่ในเกณฑ์ เด็ก
          2. นักเรียนในเครื่องแบบไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
          3. ผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารจากที่หยุดรถ / ป้ายหยุดรถที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนเปิดจำหน่ายตั๋ว
          4. สถานีซึ่งมีการแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋ว


ซื้อตั๋วโดยสารแล้วแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรดี

          สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางของตั๋วโดยสารได้ทุกชนิดทุกประเภท (ยกเว้นตั๋วเดือน ซึ่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และไม่คืนเงินค่าโดยสาร) แต่จะเปลี่ยนแปลงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ในตั๋ว และไม่เกินระยะเวลาที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ส่วนการเลื่อนวันเดินทางเข้ามา สามารถทำได้ไม่จำกัดวัน

          2. สำหรับตั๋วไป-กลับ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวไปได้ 1 ครั้ง และเที่ยวกลับได้ 1 ครั้ง

          3. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้นำตั๋วมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในวันและเวลาที่ระบุในตั๋ว หากเลยเวลาดังกล่าวจะไม่รับเปลี่ยนแปลง ไม่คืนตั๋วโดยสาร และไม่รับคำร้อง

          สำหรับการขอเลื่อนชั้นโดยสารสูงกว่าตั๋วฉบับเดิม หรือเลื่อนสถานีปลายทาง สถานีต้นทาง ให้มีระยะทางไกลกว่าเดิม สามารถทำการเลื่อนได้ โดยต้องชำระค่าโดยสารในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างชั้นโดยสารเดิมให้ครบ

          ทั้งนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใด ๆ จะมีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ดังนี้

          1. ตั๋วทุกชั้น รถนั่งธรรมดา คิดคนละ 20 บาท
          2. ตั๋วทุกชั้น รถปรับอากาศ คิดคนละ 50 บาท

จองตั๋วรถไฟ
ภาพจาก sarayuth3390 / shutterstock.com

การคืนเงินค่าตั๋วรถไฟ

          ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารฉบับนั้นได้ เพราะเหดุใด ๆ ก็ตาม มีสิทธิขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ โดยนำตั๋วโดยสารไปแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ที่หมวดตั๋วล่วงหน้า หรือสถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นตั๋วที่ซื้อเงินสดจะคืนเงินทันที โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20 บาท ต่อตั๋ว 1 ฉบับ โดยคิดเป็นรายบุคคล หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออก และสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋วเป็นเกณฑ์ โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของราคาตั๋วเป็นรายบุคคล ดังนี้

          ก. ตั๋วรายบุคคล, ตั๋วร่วม และตั๋วพิเศษตามใบแลกการขนส่งของหน่ายงานต่าง ๆ

          - ขอคืนก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร 3 วันขึ้นไป หัก 20% ของราคาตั๋วโดยสาร (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว)

          - ขอคืนน้อยกว่า 3 วัน จนถึงก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหัก 50% ของราคาตั๋วโดยสาร

          ข. ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท ยกเว้นตั๋วหมู่คณะไป-กลับนักเรียน ในข้อ ค.

          - คืนก่อนวันเดินทาง 3 วันขึ้นไป (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว) หัก 60% ของราคาตั๋วโดยสาร หากพ้นกำหนดนี้ไม่คืนเงินค่าตั๋วให้และไม่รับคำร้อง

          ค. ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา) ที่คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว ถ้ามีการใช้เที่ยวใดเที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่คืนค่าโดยสารให้ (คืนเฉพาะค่าธรรมเนียม ถ้ามี) หากเป็นตั๋วลดราคาเที่ยวเดียวให้คิดเช่นเดียวกับ ตั๋วหมู่คณะในข้อ ข.

          ง. ตั๋วนำเที่ยว จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสารการคืนเงินเต็มราคาได้ ต้องเนื่องมาจากขบวนรถที่จะเดินทางตามตั๋วล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ได้ประกาศไว้ในตารางการเดินรถเกินกว่า 30 นาที หรือเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นความบกพร่องของผู้โดยสารเอง หรือด้วยสาเหตุเพราะไม่มีที่นั่งตามชั้นในตั๋ว หรือเพราะผู้โดยสารหนาแน่นขึ้นใช้การโดยสารไม่ได้ หรืออันเกิดมาจากความบกพร่องของการรถไฟฯ โดยท่านผู้โดยสารยังไม่ได้ใช้การโดยสารใด ๆ ท่านผู้โดยสารมีสิทธิขอคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ทั้งหมด หรือขอเลื่อนขบวนรถที่จะเดินทางได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

          การคืนเงินค่าธรรมเนียมปรับอากาศ หากรถโดยสารที่ผู้โดยสารใช้การโดยสาร เครื่องปรับอากาศชำรุดระหว่างทาง หลักเกณฑ์คืนเงิน ดังนี้

          - คืนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมปรับอากาศให้เต็มราคา พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52

          การยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารสามารถยื่นได้ที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแห่งใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง และต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงินเป็นต้นไป ให้ใช้คำร้องตามแบบฟอร์มของการรถไฟฯ โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแสดงเหตุผลการที่ไม่ได้ใช้ตั๋วอย่างชัดแจ้ง และหากมีหลักฐานอ้างอิงก็ให้แนบติดมาด้วย ผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋ว นำสำเนาคำร้องฉบับที่ 3 มาติดต่อขอรับเงินหลังยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วประมาณ 11 วันทำการ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52 เมื่อใบสั่งจ่ายคืนเงินค่าตั๋วส่งถึง หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, สถานีที่ผู้ร้องขอรับเงินคืนจะแจ้งผู้ร้องทราบ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52

          สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th

จองตั๋วรถไฟ

จองตั๋วรถไฟนําเที่ยว มีขั้นตอนอย่างไร

          นอกจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้บริการรถไฟในขบวนโดยสารทั่วไปแล้ว ยังมีการจัดขบวนท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในหลากหลายเส้นทาง มีทั้งแบบเช้าไป-เย็นกลับ และแบบค้างคืนอีกด้วย เช่น

          - ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว พานั่งรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เส้นทางกรุงเทพฯ ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมกราคม 2563
          - นั่งรถไฟเที่ยวเดอะสวนไทรโยค แอดเวนเจอร์
          - นั่งรถไฟเที่ยวสวนสนประดิพัทธ์
          - ขบวนรถพิเศษโดยสาร กรุงเทพฯ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพฯ
          - นั่งรถไฟเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย
          - นั่งรถไฟเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์

จองตั๋วรถไฟ
ภาพจาก LightCooker / shutterstock.com

จองตั๋วรถไฟผ่าน 7-11 ได้ไหม

          คำถามที่หลายคนอยากรู้ เพราะอาจจะไม่สะดวกที่จะจองตั๋วรถไฟตามช่องทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปัจุบันยังไม่มีการเปิดให้จองตั๋วรถไฟผ่าน 7-11 แต่อย่างใด

          ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถไฟ การจองตั๋วรถไฟ หรือคำถามอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.railway.co.th หรือโทร. สอบถามโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1690

          การเดินทางด้วยรถไฟแม้ว่าอาจจะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานกว่าการเดินทางอื่น ๆ แต่เราก็มั่นใจได้ว่าถึงที่หมายแน่นอน และยังได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการนั่งรถบัสโดยสารหรือเครื่องบินอีกด้วย ใครยังไม่เคยนั่งรถไฟ...อย่ารอช้า ต้องลองกันสักครั้ง รับรองว่าคุณจะได้เห็นในอีกมุมหนึ่งของการเดินทางแน่นอน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
railway.co.th, เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย และ portal.rotfaithai.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 2020 แบบง่ายจริงๆได้ที่นี่ รวดเร็วใน 5 นาที อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2567 เวลา 17:24:46 1,030,499 อ่าน
TOP