ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559


เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559
ภาพจาก puwanai / shutterstock.com

          ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2559 70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชาในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-9 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

          ประเพณีการถือศีลกินเจ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะประชาชนเชื้อสายจีน ซึ่งบรรพบุรุษเดิมได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยเมื่อครั้งในอดีต วัฒนธรรมการถือศีลกินเจเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จึงได้รับการสืบทอดต่อมาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดสมุทรสาคร


เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559
ภาพจาก tiewpakklang.com

          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน "ประเพณีไหว้เจ้า  9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2559  70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา" ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่  30 กันยายน-9 ตุลาคม 2559

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559
ภาพจาก tiewpakklang.com

          เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาคร ถือเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมายาวนานกลายเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของเทศกาลถือศีลกินเจ คณะผู้จัดงานจึงได้จัดกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาลตามเส้นทางใน  "Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร" ดังนี้

          ฝั่งตำบลมหาชัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

          1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
          2. ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
          3. ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก
          4. ศาลเจ้าปุนเถ้ากงในคลองมหาชัย

          ฝั่งตำบลท่าฉลอม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

          1.ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย
          2.ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั้ว
          3.ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม
          4.ศาลเจ้าพ่อกวนอู
          5.อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม

          โดยเมื่อประทับตราศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว สามารถนำไปขอรับเหรียญ "เจ้าพ่อปุนเถ้ากงท่าฉลอม" ได้ฟรี (จำกัดวันละ1,000 เหรียญ) ที่ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอรับ Passport ได้ที่ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง นอกจากนี้บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้านที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชาวไทยเชื้อสายจีนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559
ภาพจาก tiewpakklang.com

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0 3441 1208 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847-8, E-mail : tatsmsk@gmail.com และเว็บไซต์ www.samutsakhon.go.th พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของงานผ่านทาง เฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
, , www.samutsakhon.go.th, เฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559 โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2558 เวลา 18:51:33 4,492 อ่าน
TOP