x close

เที่ยวอุทยานใต้ทะเล เกาะขาม ชลบุรี

เกาะขาม

เกาะขาม


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ 3KKK, คุณ 3KKK, คุณ 3KKK และ คุณ j_areerob     

          เกาะขาม เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ 45 นาที และอยู่ทิศตะวันตกของเกาะแสมสารห่างจากท่าเรือแสมสาร 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ 15 นาที เกาะขามมีรูปร่างคล้ายตัว H มีพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของกองเรือป้องกันฝั่ง

          ความสวยงามของท้องทะเลบริเวณเกาะขาม รวมถึงธรรมชาติบนเกาะ ทำให้นักเดินทางต่างแวะเวียนไปท่องเที่ยวเกาะขามอยู่เสมอ ๆ โดยชายหาดของเกาะขามมีสองหาดใหญ่ ๆ คือหาดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ชายหาดด้านทิศเหนือเป็นทรายค่อนข้างละเอียด เหมาะสำหรับการว่ายน้ำและสันทนาการทางน้ำ ด้านทิศใต้เป็นหาดทรายหยาบมีหินกรวดและซากปะการังทับถมเต็มชายหาด

ที่มาของเกาะขาม...

          เมื่อปี 2536 กองทัพเรือได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานคณะกรรมการ อำนวยการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล พร้อมทั้งให้ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง เป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานใต้ทะเลพื้นที่สัตหีบและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่เกาะขามเป็นเป้าหมายแรก ในการจัดทำเป็นอุทยานใต้ทะเล เนื่องจากเกาะขามประกอบด้วยระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม และลักษณะทางอุทกศาสตร์สมบูรณ์ในระดับที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของปะการัง และเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากฝั่งมากนัก มีความสะดวกในการเดินทาง

เกาะขาม


          ลึกลงไปในน้ำของเกาะขามจะพบ แนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบ ๆ เกาะ บริเวณที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการังอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งแนวปะการังในบริเวณนี้จะเป็นปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ และปะการังสมอง ในระดับความลึกของน้ำประมาณ 3 - 6 เมตร จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำท่องเที่ยว ทั้งแบบผิวน้ำและแบบน้ำลึก นอกจากนี้ ยังพบปลาทะเลที่สวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ปลากะรัง และ ปลารวมฝูง เช่น ปลาหางเหลือง อีกทั้งยังพบสัตว์ทะเลอื่นๆ ได้แก่ หอยมือเสือ หอยมือแมว ดอกไม้ทะเล กับปลาอินเดียแดง กุ้งและปูชนิดต่างๆ ดาวขนนก เม่นทะเล และปลิงทะเลที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของเกาะขาม

          จุดเด่นของอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม นอกจากอุดมไปด้วยแนวปะการังน้ำตื้นแล้ว ยังเป็นสถานที่แห่งแรกของ ประเทศไทย ที่ได้มีการเคลื่อนย้ายปะการังที่กำลังจะเสื่อมโทรมจากมลภาวะบริเวณเกาะเตาหม้อมาลงไว้ที่เกาะขาม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างแนวปะการังในบริเวณที่เสื่อมโทรมและตายไปให้ดียิ่งขึ้น และปรากฏว่าปะการังส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโต เพื่อสร้างแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิม

          โดยพื้นที่ปะการังรอบเกาะขาม มีพื้นที่ปะการังทั้งสิ้น 83,000 ตารางเมตร โดยแยกเป็นประเภทปะการัง เขากวาง 50,000 ตารางเมตร ปะการังก้อน 30,000 ตารางเมตร ปะการังโต๊ะและอื่น ๆ 3,000 ตารางเมตร จากการสำรวจในเบื้องต้น มีปะการังที่ดีราว 20,000 ตารางเมตร และปะการังเสียหายประมาณ 60,000 ตารางเมตร โดยในส่วนที่เสียหายนี้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างปะการังแล้วเป็นพื้นที่ 14,300 ตารางเมตร แต่อย่างไรก็ตาม ปะการังในส่วนที่ดีพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร นั้นได้รับความเสียหายตายไปเป็นบางส่วน ทำให้เหลือปะการังที่ไม่ได้รับผลกระทบและยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร


เกาะขาม

แนะนำการท่องเที่ยวเกาะขาม

          เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน 1 วัน ไปเช้ากลับเย็น (09.00 – 16.00 น.) เนื่องจากไม่อนุญาตให้พักแรมค้างคืนที่เกาะ และจะหยุดให้บริการในวันอังคารและวันศุกร์

          กิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย...

          • การชมปะการังด้วยการดำน้ำแบบผิวน้ำ

          • การชมปะการังด้วยเรือท้องกระจก

          • การเดินชมพืชพรรณไม้ และทัศนียภาพบนเกาะ

          • การพักผ่อนหรือตกปลาบนเกาะ

การเดินทาง

          การเดินทางจากฝั่งไปเกาะขามขึ้นเรือได้ที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ใกล้กับ อบต.แสมสาร และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน )

          • เรือออกจากฝั่งเที่ยวแรกเวลาประมาณ 09.00 น.

          • เรือรับกลับจากเกาะขามเที่ยวแรก เวลาประมาณ 13.00 น.

เกาะขาม

ค่าเข้าเยี่ยมชม คนละ 200 บาท ซึ่งเป็น…

          • ค่าเรือเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างฝั่งกับเกาะ

          • ค่าเรือท้องกระจก

          • ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ บนเกาะ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำจืด เก้าอี้ผ้าใบ

          • ยกเว้น! อุปกรณ์ดำน้ำ ต้องเช่าเป็นชั่วโมง ๆ ละ 20 บาท

ข้อจำกัดการเยี่ยมชม

          • การเดินทางอาจยกเลิกได้ เพื่อความปลอดภัยเมื่อสภาพอากาศไม่อำนวย

          จำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันละไม่เกิน 300 คน

          การชมปะการังถูกจำกัดด้วยระดับน้ำ ถ้าน้ำทะเลลดลงมากไม่สามารถชมปะการังได้

เกาะขาม

ข้อแนะนำการเข้าเยี่ยมชม

          • การเข้าเยี่ยมชม เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความสะดวกสบายจึงมีไม่มากนัก ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องตั้งใจไปชื่นชมธรรมชาติอย่างแท้จริง

          • การชมปะการังห้ามสัมผัส จับต้อง หรือเหยียบย่ำปะการัง

          • ห้ามเก็บเปลือกหอย ซากหินปะการังหรือพืชพรรณไม้บนเกาะ

          • ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยไม่นำวัสดุที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม (เช่น โฟมและถุงพลาสติก) ขึ้นไปบนเกาะและเก็บขยะสิ่งของเหลือใช้ที่ท่านนำไปด้วยกลับมาทิ้งบนฝั่ง

การติดต่อเข้าเยี่ยมชม


          • กองกิจการพลเรือน กองเรือป้องกันฝั่ง โทรศัพท์ 0 9936 9409 หรือ 0 3842 2170


เกาะขาม

หมายเหตุ : ข้อควรคิด

          • การเดินทางไปเกาะขามคือการเดินทางไปกับเรือในทะเล สภาพอากาศและคลื่นลมมีผลต่อความปลอดภัยของชีวิต ดังนั้น กองเรือป้องกันฝั่ง จึงขอสงวนสิทธิในการเดินทางไปเกาะซึ่งอาจมีการงดการเดินทาง บางครั้งไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้

          • เกาะขามมีลักษณะชายหาดและน้ำทะเลเหมือนกับทะเลของบางแสน พัทยา หัวหิน ฯลฯ แต่ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ มีปะการังที่สามารถชมได้ด้วยเรือท้องกระจก (ตัวไม่เปียกน้ำ) หรือว่ายน้ำลอยตัวชมโดยมีอุปกรณ์ดำน้ำแบบผิวน้ำให้เช่าที่เกาะในราคาถูก แต่ถ้าท่านมีความคิดจะไปนั่งทานอาหารเครื่องดื่มชายหาด ขอเสนอแนะว่าอย่าไปเกาะขามโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า

          • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติจำเป็นต้องมีคำแนะนำ ข้อห้าม ที่จะทำให้ท่านขาดความเป็นไท คือ ไทยแท้ เพื่อดูแลระวัง รักษา ธรรมชาติให้ลูกหลานคนไทย ได้ชื่นชมต่อไป

          • ในการดำน้ำชมปะการังจึงพึงละเว้นการสัมผัสจับต้อง หรือเหยียบย่ำปะการังเพราะปะการังจะแตกหักเสียหาย ท่านทราบหรือไม่ว่าปะการังกว่าจะเติบโตได้ 1 เซนติเมตร นั้นต้องใช้เวลานับปี

          • บางท่านอาจรักปะการังมากอยากเก็บเป็นที่ระลึกกลับบ้าน ขอเรียนว่าปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ ซากปะการังเป็นหนึ่งในสัตว์สงวนหวงห้าม การมีไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

          • บางท่านเห็นเปลือกหอยสวย เห็นก้อนหินรูปร่างแปลกตาอยากเก็บเป็นที่ระลึก ถ้าทุกคนคิดเหมือนท่าน วันนี้ท่านคงไม่ได้เห็นเปลือกหอย หรือก้อนหินที่กำลังเห็นอยู่ก็ได้

          • การท่องเที่ยวแบบรักธรรมชาติ คือไม่ทำร้ายธรรมชาติ เศษขยะจากวัสดุที่บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ควรเก็บติดตัวไปทิ้งบนฝั่งไม่ควรทิ้งไว้บนเกาะ เพราะเกาะเล็กๆ ทุกๆ วันจะมีเศษขยะลอยมากับน้ำทะเล ติดที่ชายหาดมากมายหากท่านทิ้งขยะไว้ คนต่อไปที่มาเที่ยวชมก็คงเห็นกองขยะแทนที่จะได้ชื่นชมธรรมชาติของเกาะอันสวย

          • การแต่งกายของนักเดินทางท่องเที่ยว ขอแนะนำให้แต่งกายในชุดรัดกุม สุภาพสตรีไม่ควรใส่กระโปรง รองเท้าควรเป็นรองเท้าสานหรือรองเท้าผ้าใบแบบสวมแล้วถอดง่าย (ไม่ผูกเชือก) ควรมีหมวกใบใหญ่ๆ กันแดดร้อน เสื้อแขนยาว ครีมกันแดด สิ่งของมีค่ามากไม่ควรติดตัวไปเที่ยวเกาะ ยกเว้นเงินติดตัวบ้างเผื่อซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ที่สำคัญต้องเตรียมเสื้อผ้าและผ้าเช็ดตัวไปเล่นน้ำด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวอุทยานใต้ทะเล เกาะขาม ชลบุรี อัปเดตล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19:16:30 140,307 อ่าน
TOP