สถานทูตฝากถึงนักท่องเที่ยวไทย ไปชมซากุระ ญี่ปุ่น ให้ระวังมารยาทเทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น

             สถานทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นโพสต์แนะนำ กติกา มารยาท วิธีการท่องเที่ยวเทศกาล ดอกซากุระบาน อย่างถูกต้องเพื่อชื่อเสียงที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่น


             ช่วงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่เทศกาลชมดอกซากุระบานกันเเล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปชมความสวยงามกันอย่างหนาแน่น ล่าสุด (31 มีนาคม 2558) ทางสถานทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ประกาศข้อแนะนำแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปชมดอกซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ให้รักษากติกา มารยาท ตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นเพื่อชื่อเสียงที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่น อีกทั้งยังแนะนำถึงข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นไว้ให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย             โดยทางสถานทูตได้โพสต์ข้อความผ่าน เพจเฟซบุ๊ก 在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระบะว่า...

            "ฤดูกาลซากุระ

            ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฤดูกาลซากุระนี้มีคนไทยมากมายหลั่งไหลกันเข้ามาที่ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอฝากเรื่องมารยาทที่พึงกระทำในการชมซากุระ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานและเป็นไปตามกติกา มารยาท และเพื่อชื่อเสียงที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่น

            1. ไม่เด็ด หรือจับกิ่งซากุระจากต้น

            2. ไม่จองที่ใหญ่เกินความจำเป็น ควรจองขนาดที่นั่งตามจำนวนคนที่มา โดยต้องเป็นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

            3. ควรปูที่นั่งให้ห่างออกจากรากต้นซากุระเล็กน้อย เพื่อเป็นการไม่ทำร้ายต้นซากุระ

            4. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์จนเมามาย ไม่ได้สติ

            5. ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยในแถบนั้น

            6. เก็บขยะของตนเอง โดยแยกขยะและทิ้งในบริเวณที่จัดไว้

            พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำนักท่องเที่ยวไทยทุกท่านว่า ก่อนเดินทางควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทางและถ่ายรูปหนังสือเดินทางของท่านไว้ในโทรศัพท์ เพราะจะมีประโยชน์หากหนังสือเดินทางของท่านสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งหากท่านพบว่าหนังสือเดินทางสูญหาย ก็จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอหนังสือสำคัญประจำตัว (ซี ไอ) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

            1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ และขอหลักฐานการแจ้งความจากตำรวจ (ฟุนชิทสึโชเมโช)
ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ (โคบัง) จะไม่สามารถใช้ได้

            - ตัวอย่างใบแจ้งความ - www.thaiembassy.jp

            2. เดินทางมาสถานเอกอัคราชทูตฯ ด้วยตนเอง เพื่อขอ ซี ไอ โดยเตรียมเอกสารที่สำคัญดังนี้

                        2.1 ใบแจ้งความจากข้อ 1

                        2.2 สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย
           
                        2.3 รูปถ่ายสีขนาด 4x4 ซม. จำนวน 3 รูป โดยสามารถถ่ายที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟใหญ่ๆ ทุกแห่ง ก่อนเดินทางมาสถานทูตฯ

            3. ใช้ซี ไอ ที่สถานทูตฯ ออกให้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น


เทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น

            ในกรณีที่ท่านท่องเที่ยวอยู่ในที่ห่างไกลจากกรุงโตเกียว นอกจากจะเสียเวลาในการเที่ยวแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโตเกียวอีกด้วย จึงอยากขอย้ำเตือนว่า ควรดูแลและเก็บหนังสือเดินทางไว้ให้ดีที่สุด เพื่อท่านจะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่"


ภาพจาก เฟซบุ๊ก 在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานทูตฝากถึงนักท่องเที่ยวไทย ไปชมซากุระ ญี่ปุ่น ให้ระวังมารยาท โพสต์เมื่อ 31 มีนาคม 2558 เวลา 15:05:08 17,928 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP