เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว 


จ.หนองบัวลำภูชวน "เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว" (เดลินิวส์)

          เทศกาลประจำปีเมืองหนองบัวลำภู

          จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นดินแดนที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 2534 พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาที่มีแมกไม้นานาพันธุ์และสวยงาม มีพื้นที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ หลายแห่งไม่ว่าจะเป็น วัดถ้ำกลองเพล ที่หลวงปู่ขาว อนาลโย เกจิอาจารย์ชื่อดังสายหลวงปู่มั่นเคยจำวัดนี้ ภูหินลาดช่อฟ้า สมรภูมิรบของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เมื่อครั้งเสียงปืนแตกและคอมมิวนิสต์เคยยึดครองพื้นที่ซึ่งเป็นจุดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและสหายเก่ามานานแล้ว นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์สุสานหอยหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีที่เป็นที่เก็บฟอสซิลของซากหอย และกระดูกไดโนเสาร์ที่หาชมได้ยาก มีหมู่บ้านปั้นหม้อดินที่มีฝีมือ และลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไย มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกลำไย ซึ่งนับถึงวันนี้มีพื้นที่ 1,500 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 156 ราย  ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 1,326 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยปีละประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับปีนี้เมื่อช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้ลำไยออกผลผลิตได้ดีในทุกพื้นที่ คาดว่าจะผลิตลำไยออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ดีกว่าทุกปี 

          "เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว" จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในตำบลโนนทัน ให้สามารถมีตลาดและจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่เป็นของป่า ศึกษาวิวัฒนาการของซากหอยและฟอสซิล ไดโนเสาร์ และทำใจให้สงบอยู่ในเนื้อนาบุญ ตลอดจนท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลาย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จึงร่วมมือกับจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2552 ขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่า "พิพิธภัณฑ์หอยหิน แดนไดโนเสาร์ หลวงปู่ขาวแดนธรรม หัตถกรรมปั้นหม้อดิน ถิ่นลำไยหวาน สวยตระการภูช่อฟ้า" มาที่นี่ครั้งเดียวเที่ยวชมได้หลายประเภท 24-28 กรกฎาคม นี้ ณ บริเวณตลาดลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู เลือกชม เลือกซื้อ และท่องเที่ยวได้หลากหลายกิจกรรม

          ด้าน นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากความสำคัญของสิ่งดีที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยเฉพาะที่วัดถ้ำกลองเพลแห่งนี้หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมของท่านชื่อขาว โคระถา เป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันนี้ ท่านอุปสมบทในปี พ.ศ. 2462 ที่วัดโพธิ์ศรีบ้านบ่อชะเนง และได้เดินธุดงค์ไปทางภาคเหนือ ในช่วงนั้น หลวงปู่ขาว ได้พบกับ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ทำให้หลวงปู่ขาวได้รับการอบรมจากท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอ จนถึงปี 2488 และในปี พ.ศ. 2496-2500 จำพรรษาอยู่ทางภาคอีสานหลายแห่งจวบจนในปี พ.ศ. 2501 จึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพล จนวาระสุดท้ายชีวิตของท่านและได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2526 สิริอายุได้ 95 ปี 5 เดือน 57 พรรษา 

          หลวงปู่ขาว เป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มีนิสัยใจคอเด็ดเดี่ยว มี ความอุตสาหวิริยะ พากเพียร และพร้อมด้วยความกล้าทั้ง 3 อิริยาบถ ท่านออกธุดงค์และพบปะกับศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ตั้งแต่ร่างกายแข็งแรงด้วยพละกำลังจนกระทั่งย่างเข้าวัยชราสุขภาพไม่แข็งแรง จึงมิได้ออกบิณฑบาต และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ในบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพ โดยรวบรวมบริขารและของใช้ประจำวันที่จำเป็น พร้อมทั้งประดิษฐานรูปปั้นของท่านไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาและรวม จิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธตลอดกาลนาน นอกจากภายในวัดถ้ำกลองเพลจะมีเจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย แล้วภายในวัดที่สำคัญอีกแห่งคือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะมีภาพวาดที่เป็นภาพของหลวงปู่นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาตามลำพังในป่า มีช้างเชือกหนึ่งเดินมุ่งมาที่หลวงปู่บำเพ็ญเพียรอยู่ในกลด ช้างใช้งวงเป่ากลดจนปลิว หลวงปู่นั่งอย่างสงบ แผ่เมตตาจิตให้แก่ช้าง ซึ่งดูเหมือนช้างจะเข้าใจ แต่ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นเป็นเวลานาน

          จนหลวงปู่รำคาญ สงสัยช้างจึงยังไม่ไปเสียที คิดจะเทศนาให้ช้างฟัง จึงกล่าวขึ้นว่า "เรามานั่งอยู่นี้ไม่เป็นอันตรายกับ ใครดอกแต่มุ่งบำเพ็ญเพียรแสวงหาวิมุติสุขต่างหาก ทำไมจึงมารบกวน   เรา...เจ้าเกิดมาเป็นสัตว์ ถ้าต้องการสร้างกุศลทั้งภพนี้และภพหน้าก็ จงรับเอาธรรมะของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติ..."

          หลังจากหลวงปู่เทศนาโปรดสัตว์จบแล้ว ช้างก็จากไป...นี่เป็นภาพ ๆ หนึ่งที่บรรยายให้เห็นถึงบารมี ความมีเมตตาสงสารของหลวงปู่ที่มีต่อสรรพสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลาย...แล้วท่านแวะไปเยี่ยมชมและนมัสการอัฐิธาตุสังขารของ  ท่านแล้วหรือยัง  ที่สำคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ทรงวางศิลา ฤกษ์เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 และต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุอัฐิธาตุ และเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งเจดีย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมรุ  พระราชทานเพลิงศพและเป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศที่หลั่งไหลมานมัสการอัฐิธาตุของหลวงปู่ขาว อนาลโย สำหรับเจดีย์แห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 8,500,000 บาท

          นายสันติ คำภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เล่าให้ฟังว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมการสร้างอาชีพของประชาชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สำหรับประชาชนจะได้จัด กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ พร้อมแสดงผลผลิตด้านการเกษตร ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายในงานอีกด้วย และที่สำคัญการจัดงานเทศกาลครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

          นางสาวทัศณีย์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันกล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายร่วม 20 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการประกวด แข่งขัน อาทิ ประกวดธิดาลำไย การประกวดขวัญใจหอยหิน การประกวดมิสฟอสซิล (สาวประเภทสอง)  การประกวดลำไย การประกวดร้องเพลง การประกวดเทพบุตรไดโนเสาร์ การประกวดเทพธิดาไดโนเสาร์ การประกวดขบวนแห่ของดีแต่ละหมู่บ้าน การประกวดอาหารสะอาดรสชาติอร่อย นอกจากนั้นยังจัดให้มีการแข่งขันกินลำไย การแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ความสามารถของคนในชุมชน พร้อมทั้งให้คนที่ผ่านไปมาได้ เที่ยวชม แวะซื้อของที่ระลึกที่จัดไว้จำหน่ายโดยเฉพาะลำไย ผลิตผลทางด้านการเกษตร 

          จึงขอเชิญชวนทุกท่านท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ในระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2552 ที่บริเวณ ลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จะไม่พบกับคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน


รักการท่องเที่ยว  อ่านสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย คลิกเลยค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา 14:52:22 324 อ่าน
TOP