x close

ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555 (ททท.)

          เที่ยวสระแก้วครึกครื้น เศรษฐกิจสระแก้วคึกคัก พบกับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยว ของดีของดังเมืองสระแก้ว ...

          เพราะทุกแห่งที่คัดมานำเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและสุดยอดที่สุดที่ คุณต้องไม่พลาดแวะมาเยี่ยมเยือน ณ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งความหมายของ "ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555" คือ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว 15 แห่ง คือ...


สระแก้ว

สระแก้ว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่ ได้แก่...

          หลวงพ่อขาววัดนครธรรม

          หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ สร้างด้วยปูนถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 เดิมเป็นองค์ประธานประดิษฐานที่วัดบ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มาเป็นเวลาช้านาน ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด เพียงแต่มีคำบอกเล่าสืบกันมาว่าหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปทองคำขาวที่ได้รับ การอัญเชิญมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการอพยพของพลเมืองในสมัยก่อนเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการ พอกปูนปั้นองค์พระครอบหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นทองคำขาวไว้ภายใน บ้างก็ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า "หลวงพ่อปูน" เข้าใจว่าสร้างด้วยปูนแต่โดยส่วนมากชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" จนถึงปัจจุบันนี้

          หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว

          หลวงพ่อทอง หรือ พระครูรัตนสราธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้วเป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไปอบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากนี้ ยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป แม้ท่านจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2523 ประชาชนทั่วไปก็ยังเคารพนับถือท่าน คณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นของหลวงพ่อไว้ ณ วิหารหลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว

          พระสยามเทวาธิราช

          เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชในประวัติศาสตร์ครั้งแรกโดยพระอุทัย ธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญจำลองในพ.ศ. 2508 และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลอง  ขนาดสูงประมาณ 1.29 เมตร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ-กัมพูชา สู้รบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 7 ปี

          ศาลหลักเมือง

          เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี

          พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ตั้งอยู่ริมถนนสายสระแก้ว-อรัญประเทศ ก่อนถึงตัวที่ว่าการ อ.วัฒนานคร เล็กน้อย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องราชอาณาจักร ตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ในการปกป้องพระราชอาณาจักรทางด้านตะวันออก พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรู ซึ่งลักลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2124 ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก ต่อมาในปี 2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณ อ.วัฒนานครในปัจจุบัน)  และได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบในปีนั้น


สระแก้ว

สระแก้ว

ชมของดี 5 อย่าง ได้แก่ ...

          ตลาดโรงเกลือ

          เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศ เป็นตลาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตลาดย่อย ๆ อีก 5 ตลาด ได้แก่ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเทศบาล 2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทยและตลาดเบ็ญจวรรณ มีร้านค้ารวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้องในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท

          ปราสาทสด๊กก๊อกธม

          โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้วแล้วยังเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้นชั้นนอกทำด้วยศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย

          เขาฉกรรจ์

          เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกันตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 18 กม.มีหน้าผาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 12 แห่ง อาทิ ถ้ำหนุมาน ถ้ำมหาสิงห์ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำแก้วพลายชุมพล ซึ่งในถ้ำต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมากที่พร้อมใจกันบินออกหากินในตอนเวลาพลบค่ำ

          สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

          อำเภอวังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ คลองหาดมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสำหรับการเลี้ยงโคนม เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเป็น "สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น" ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์เขตติดต่อกับอำเภอวังน้ำเย็น จากการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกวันนี้มีโคนมนับหมื่นตัวมีปริมาณนมวันละหลายสิบตันเป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีโรงผลิตนมภายใต้แบรนด์ "นมวังน้ำเย็น" ทั้งนมพาสเจอร์ไรด์ นมเปรี้ยวส่งไปจำหน่ายตามโครงการนมโรงเรียนในหลายจังหวัด และใน กทม.รวมทั้งจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป

          อาหารอร่อย 5 ชนเผ่าเมืองอรัญฯ

          จากความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่เมืองอรัญ ทั้ง ย้อ ญวน ลาว เขมรจีน ไทย ทำให้เกิดความหลายของอาหารการกินที่สามารถเลือกชิมตามร้านอาหารทั่วไปในตัวเมืองอรัญฯโดยเฉพาะอาหารอร่อยที่เลื่องชื่อที่ใครมาแล้วต้องไม่พลาดลิ้มลอง ได้แก่ "อาหารญวน" บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์หรือซอยบ้านญวนเป็นอาหารญวนสูตรเวียตนามใต้ เช่น จ้าวหล่อง (ข้าวต้มญวน)บั๊นหอย(เส้นหมี่หน้าหมู) ก๊าจ๋า(ทอดมันปลา) แหนมเนือง (หมูย่าง) หว๋อยก๊วน (ปอเปี๊ยะสด) จ๋าหย่อหรือปอเปี๊ยะทอด บ่อบุ้ง (ขนมจีนหมูผัด)จ๋าเจียง (ทอดมันปลาเวียตนาม) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีอาหารย้อบำรุงสุขภาพ เช่น แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง แกงผำ ลาบเหลวหมกกุ้ง เป็นต้น


ละลุ

ละลุ

เที่ยวแหล่งธรรมชาติ 5 สถาน ได้แก่...

          ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่

          อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีเนื้อที่ 844 ตร.กม. หรือ 527,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี และอ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 95เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดแม่น้ำบางปะกง กลางผืนป่าปางสีดาจึงมีน้ำตกหลายแห่งน้ำตกที่รู้จักกันดีและนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแล้วเดินถึงเลย ได้แก่น้ำตกปางสีดา ส่วนน้ำตกอื่นๆ ต้องเดินป่าหรือพักแรมกลางป่า ระยะตั้งแต่ 2กม. ขึ้นไป เช่น น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกลานแก้ว น้ำตกแควมะค่า น้ำตกทับซุงน้ำตกถ้ำค้างคาว เป็นต้น ซึ่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางล่วงหน้า

          ละลุ

          ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน ทั้งสายฝน กระแสลมพัดกระหน่ำ ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน ดินที่แข็งจะคงอยู่ในขณะที่ดินอ่อนก็จะพังทลายและถูกกัดกร่อนลงไปเกิดเป็นแท่งหินเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน มองคล้ายกำแพงเมืองหรือเสาหิน เหมือนกันกับ "แพะเมืองผี"ที่จังหวัดแพร่ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ละลุ" ที่แปลมาจากภาษาเขมรแปลว่า "ทะล"

          อ่างเก็บน้ำพระปรง

          อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุถึง 97ล้านลูกบาศก์เมตรจนเกือบจะเรียกว่า "เขื่อน"เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสภาพป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนาจึงหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

          ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

          ถ้ำเพชรโพธิ์ทองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเลื่อมทางเดินขึ้นไปยังถ้ำระยะทางราว 700 เมตรร่มรื่นด้วยป่าและต้นจันผาที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์และปลูกเพิ่มจากเดิมที่กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นถ้ำขนาดกลางที่อยู่ในภูเขาที่ทอดยาวขนานไปกับพื้นดินที่ปากถ้ำมีลมเย็นพัดผ่านช่องเขาเข้าไปในถ้ำด้วยอากาศที่มีการถ่ายเทตลอดเวลาส่งผลให้ภายในถ้ำเย็นสบายตลอดทั้งปีภายในถ้ำจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน จุดแรกก้าวเท้าสู่ประตูถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่หันหน้าไปทางตะวันตกเป็นลานกว้างรูปไข่ มีหินสีขาวนวลที่ถูกจัดวางโดยธรรมชาติจากนั้นลงสู่ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ จุดที่สองจุดนี้นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงระบบการถ่ายเทของอากาศ

          น้ำตกเขาตะกรุบ

          เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าสูง 50 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลจากหน้าผาที่สูงชันเกือบ 90 องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้ำตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะสวยมากเป็นพิเศษ บริเวณทางขึ้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นและเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุกชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ


ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

          นอกจากนี้ ในช่วงปี 2553 จังหวัดสระแก้วยังจัดให้มีกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีตลอด 12 เดือน เพื่อสร้างสีสันให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีครบทุกรสชาติ

          มกราคม      งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
          กุมภาพันธ์    งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
          มีนาคม       งานวันชมพู่หวานและของดีคลองหาด
          เมษายน      งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ
          พฤษภาคม   การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Sa Kaeo Super Car Thailand
          มิถุนายน     เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
          กรกฎาคม    เทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู
          สิงหาคม      ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพื้นที่ จ.สระแก้ว
          กันยายน     งานสมโภชศาลหลักเมือง
          ตุลาคม       ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
          พฤศจิกายน  เทศกาลท่องผืนป่าตะวันออก
          ธันวาคม      งานสระแก้วเทิดไท้องค์ราชันย์

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว  โทร.0-3742-5124 www.sakaeo555.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555 อัปเดตล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:46:14 149,844 อ่าน
TOP