ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก unseentourthailand.com และ nsm.or.th 

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของไทย สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีชื่อย่อว่า อพวช. หรือ NSM (ย่อมาจาก National Science Museum) บริเวณที่ตั้งนี้ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์), อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในแบ่งเป็นนิทรรศการ 6 ชั้น คือ...

          ชั้นที่ 1. ส่วนต้อนรับ และแนะนำการเข้าชม
          ชั้นที่ 2. ประวัติการค้นพบและการประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
          ชั้นที่ 3. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน
          ชั้นที่ 4. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทย
          ชั้นที่ 5. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
          ชั้นที่ 6. เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ ครอบครัว ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดที่จะสร้างประสบการใหม่ที่น่าตื่นเต้น และมีสาระ เปิดโอกาสให้พวกเราชม ทดลอง สัมผัส และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีการจัดแสดงผลงาน เชื่อมโยงเทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย นิทรรศการ และการแสดง

ประวัติความเป็นมา

          ปี 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ขั้นโดยให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงการ และรับผิดชอบงาน

          ปี 2534 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ กำหนดกรอบงบประมาณโครงการ 650 ล้านบาท

          ปี 2535 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง ศึกษารูปแบบการบริหารจัดทำแผนแม่บท

          ปี 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบการดำเนินการ 514.29 ล้านบาท

          ปี 2538 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พระราชกำหนด จัดตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อพวช. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538

          ปี 2540 เริ่มงานออกแบบ จัดทำ และติดตั้งนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา และอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปี 2543 เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มิถุนายน2543


สถานที่ี่

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9999 วันเวลาเปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์) ใช้เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ทั้ง 6 ชั้น ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง และใช้เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าชม

          ผู้เข้าชมสามารถซื้อตั๋วได้ที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 50 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 20 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 20 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 30 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 70 บาท

          เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เข้าชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฟรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)

การเข้าชมเป็นหมู่ / คณะ

          พิพิธภัณฑ์ฯ จัดวิทยากรแนะนำสถานที่ก่อนเดินชมแต่ไม่มีไกด์นำชม ทางพิพิธภัณฑ์ ฯได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแต่ละชั้น หากสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดาวน์โหลดใบจองการเข้าชม)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
         
          คิดค่าบริการเพิ่มคนละ 10 บาท (45นาที / รอบ) มีการแสดงทุกวันวันละ 5 รอบ
          รอบแรก 10.00 - 10.45 น.
          รอบที่สอง 11.00 - 11.45 น.
          รอบที่สาม 12.00 - 12.45 น.
          รอบที่สี่ 13.00 - 13.45 น.
          รอบสุดท้าย 14.00 - 14.45 น.
          งดแสดง วันพุธเวลา 13.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00 น.

           >>ข้อมูลเกี่ยวกับชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สอบถามเส้นทาง

          ถนนวิภาวดี -รังสิต ขาเข้าจากสระบุรี เข้าได้ 2 ทางคือ...

          - เส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยงซ้ายผ่านวัดธรรมกาย อ. คลองหลวง - หนองเสือ ถึงทางแยก แยกซ้ายไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะทาง 2 กม. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

          - เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ายถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางเดียวกันกับ ดรีมเวิลด์ ดรีมเวิลด์อยู่ระหว่างคลอง 3 กับ คลอง 4 ตรงไปเรื่อยๆ สังเกตถนนวงแหวนตะวันออกค่อมอยู่ ตรงไปอีก 200 เมตร เจอสะพานคลอง 5 ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี(ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

          ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาออกจากกรุงเทพฯ

          ตรงมาจากดอนเมือง ป้ายบอกทางพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ซ้ายมือ สังเกตจะมี 2 สะพาน คือขวามือไปสระบุรี นครสวรรค์ ให้ใช้สะพานซ้ายมือ ปทุมธานี นครนายก ใช้เส้นทางรังสิต - นครนายก ตรงไป 15 กม. เส้นเดียวกับดรีมเวิลด์ ถึงสะพานคลอง 5 ลงจากสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

รักการท่องเที่ยว อ่านสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย คลิกเลยค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  
ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โพสต์เมื่อ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:49:58 29,928 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP