x close

ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต


 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก dhammathai

           เข้าสู่ปลายปี 2557 แล้ว ใครที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับไหว้พระเสริมดวงประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบพระประจำวันเกิดและสถานที่สำหรับเดินทางไปกราบไหว้ขอพรมาแบ่งปันกันด้วย ถ้าพร้อมแล้ว...ทำใจให้สงบ แล้วมาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ : พระประจำวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร


ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล)

           อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) จ.พังงา

           วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือวัดบางเหรียง ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้มากมายจึงให้ความรู้สึกร่มเย็นและผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่างปางถวายเนตร โดยเชื่อกันว่าหากได้มาไหว้พระปางถวายเนตรที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เสริมบารมี และสามารถผ่านทุกอุปสรรคปัญหาได้อย่างราบรื่น

2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ : พระประจำวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร ต่างกันตรงที่ปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นห้ามเพียงมือเดียว ส่วนปางห้ามสมุทรจะยกมือทั้งสองขึ้นห้าม แต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมสร้างเป็นปางห้ามญาติ และนิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ (สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง)

           ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

           ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

           ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ภาพจาก dhammathai

           วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ด้วย เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระปางห้ามญาติที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรือง ไร้ทุกข์ ไร้โศก และไร้โรคภัยต่าง ๆ


3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร : พระประจำวันอังคาร ได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือปางไสยาสน์ หรือปางปรินิพพาน


ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร (สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี)

           ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดโลกยสุธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ภาพจาก ททท.

           วัดโลกยสุธาราม เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนองค์ใหญ่ คือ พระพุทธไสยาสน์ โดยมีความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร และเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาด้วย เชื่อกันว่าพระพุทธไสยาสน์เป็นพระที่เต็มไปด้วยเมตตาบารมี หากใครได้มาสักการะผู้นั้นจะได้รับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและขจัดซึ่งความลุ่มหลงมัวเมา

4. ผู้ที่เกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน : พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ปางอุ้มบาตร


 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธกลางวัน (สวดวันละ 17 จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป)

           สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดอินทรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

   ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ภาพจาก danpranipparn

           วัดอินทรวิหาร เดิมชื่อวัดบางขุนพรหมนอก แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกว่า วัดหลวงพ่อโต เนื่องจากภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระพุทธศรีอริยเมตไตรย สำหรับคนที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) หากได้มาสักการะหลวงพ่อโตปางอุ้มบาตรก็จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยม และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน : พระประจำวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธกลางคืน (สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี)

           กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

           ดูก่อนราหู เพราะเหตุใดหนอ ท่านจึงเร่งรีบปล่อยพระอาทิตย์ไปเสียเล่า และทำไมหนอ ท่านจึงดูเศร้าสลด มายืนซึมอยู่ตรงนี้เล่า ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า ดังนั้นหากข้าพเจ้าไม่ปล่อยสุริยเทพบุตร ศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสี่ยง ถึงมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็จะไม่ได้รับความสุขเลย

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ภาพจาก dhammajak

           วัดป่าประดู่ เดิมชื่อวัดป่าเลไลยก์ ถูกเล่าขานในเรื่องอิทธิฤทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ หากได้มาสักการะพระวัดป่าเลไลยก์ก็จะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้ตนเอง และมีความระลึกถึงโทษของความหลงผิด ทิฐิมานะ และความดื้อดึง ทำให้กลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ


5. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี : พระประจำวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้


ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี (สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป)

           อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดพระแก้ว หรือวัดพระหยก จ.เชียงราย      

ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ภาพจาก dhammajak

           วัดพระแก้ว หรือวัดพระหยก เป็นวัดที่ค้นพบ "พระแก้วมรกต" หรือ "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" ซึ่งซ่อนอยู่ในพระเจดีย์ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ ชาวเชียงรายจึงได้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหม่ขึ้นมาแทน เรียกกันว่า "พระหยกเชียงราย" ซึ่งเชื่อกันว่าใครที่ได้มาสักการะพระหยกเชียงราย จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีสติปัญญาหลักแหลม


6. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ : พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง


 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ (สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน)

           อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ภาพจาก ททท.

           วัดป่าแสงอรุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สิมอีสาน เป็นวัดที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี และหากใครที่ได้มาสักการะพระพุทธรูปปางรำพึง ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ ป้องกันสิ่งชั่วร้าย และเป็นสิริมงคล


7. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ : พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก


   ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์ (สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน)

           ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต

           วัดทุ่งเสลี่ยม เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศิลาปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปได้ที่รับอิทธิพลมาจากเขมรและมีความเก่าแก่ โดยคาดว่าถูกสร้างในศตวรรษที่ 18-19 และยังเลื่องชื่อพุทธคุณด้านเมตตาอีกด้วย และใครที่ได้มาสักการะก็จะนำมาซึ่งการบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลง และเป็นการเตือนให้ลดการถือตนเป็นใหญ่ และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย

           การไหว้พระขอพรนอกจากจะนำมาซึ่งความสบายใจแล้ว สิ่งสำคัญคือ การทำจิตใจให้สงบและใคร่ครวญถึงความผิด ชอบ ชั่ว ดี ประกอบกันไปด้วย อีกทั้งต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและรู้จักแบ่งปันจึงจะเรียกว่าได้บุญอย่างแท้จริง และสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประจำวันเกิดละก็ เพียงแค่คุณทำจิตใจให้สงบและรู้จักแยกแยะดีและชั่ว ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็ถือว่ามีพระมาตั้งอยู่ในใจแล้ว 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
wattarnpakrat และ hotelsthailand

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระเสริมดวงวันเกิด สร้างสิริมงคลให้ชีวิต อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2567 เวลา 15:17:37 116,085 อ่าน
TOP