ท่องเที่ยว วันลอยกระทง ไปเดินเล่น งานภูเขาทอง

งานภูเขาทอง
งานภูเขาทอง

งานภูเขาทอง
งานภูเขาทอง

สรุปข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คมชัดลึก , th.wikipedia.org

          วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่ง ให้เราสุขใจ บุญจะส่ง ให้เราสุขใจ ... ได้ยินเสียงเพลงนี้ที่ไหน ก็เป็นที่รู้กันว่า "วันลอยกระทง" ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ได้เวียนมาถึงอีกครา

          แต่แหม...ถ้าเอ่ยถึง "ลอยกระทง" หลายคนคงนึกถึงงานวัดดี ๆ โดยเฉพาะ "งานภูเขาทอง" ที่ทาง "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จนเป็นที่กล่าวกันว่า "งานวัดภูเขาทอง" เป็นต้นกำเนิดของงานวัดในเมืองไทย และเป็นงานวัดที่ชาวกรุงเทพมหานครเฝ้ารอคอยที่จะมาร่วมงาน


งานภูเขาทอง
งานภูเขาทอง


          ทั้งนี้ วัดสระเกศ เป็นวัดเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. 2325

          จากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้าง พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ทรงกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


งานภูเขาทอง
งานภูเขาทอง


          ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ จนกลายเป็นประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ สืบต่อมายาวนาน นับ 100 ปี จนถึงปัจจุบัน ที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า "งานวัดภูเขาทอง"

          สำหรับปีนี้ มีกำหนดการจัดงาน ขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณพระบรมบรรพต ภูเขาทองและลานพระวิหาร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร รายละเอียด ดังต่อไปนี้...

          • 26 ตุลาคม 2552 พิธีอัญเชิญผ้าแดงและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

          • 26 - 28 ตุลาคม 2552 เทศกาลงานสมโภชองค์พระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมตลาดไทย ย้อนยุค

          • 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2552 เทศกาลงานวัดภูเขาทอง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้...


          เพื่อสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นเอกลักษณ์อันดีงามสืบไป

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2552

          เพื่อสร้างความเป็นสิริรมงคลแก่ประเทศชาติ และผู้ร่วมงาน

          เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ สร้างสีสันให้เมืองหลวง

          เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของบ้านเมืองของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด ซึ่งถือเป็นสถานที่หล่อหลอมรวมประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของบ้านเมืองไว้

          เพื่อสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านคุณค่าทางสติปัญญา จิตใจ สนับสนุนให้ครอบครัว สังคม ได้มาชมกิจกรรมนี้ร่วมกัน


งานวัีดภูเขาทอง
งานภูเขาทอง


          โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย เทศกาลงานบุญ, เทศกาลงานวัด (แบบย้อนยุค) และเทศกาลงานสมโภชองค์พระบรมสารีริกธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีอัญเชิญและขบวน แห่ผ้าแดง เพื่อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เพราะเชื่อกันว่าเป็นพิธีที่ทำให้เกิดสิริมงคลอย่างยิ่ง ด้วยอานุภาพแห่งพุทธบูชา คือ การสักการบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต เสริมชะตา เสริมบารมี แคล้วคลาดปลอดภัยจากสรรพอันตราย


งานภูเขาทอง
งานภูเขาทอง


          นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนจะได้สักการบูชา พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญ ๆ ภายในวัด ซึ่งบางองค์เปิดโอกาสให้สักการบูชาได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ตลาดไทยย้อนยุค, เวทีกิจกรรมกลางการแสดงดนตรีไทย, สาธิตศิลปะช่างสิบหมู่, หัตถกรรม, การทำอาหาร และขนมไทย, การแสดงดนตรีไทย และการแสดงเด็ก เช่น โขนเด็ก ฯลฯ รวมถึงมีร้านค้าจากทั่วประเทศ หยิบเอาของดีของเด่นของแตละจังหวัดมาจัดแสดงสินค้าอีกด้วย

          ถ้าใครว่าง...ก็อย่าลืมแวะเวียนไปเที่ยว "งานภูเขาทอง" งานวัดสุดคลาสสิคของไทยกันนะคะ

          ทั้งนี้ ในงานเทศกาลประจำปีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนบริพัตร ตั้งแต่แยกเมรุปูนถึงสี่แยกดำรงรักษ์ ในช่วงเวลา 15.00-24.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2552 จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะผ่านไปมาในเส้นทางดังกล่าวหรือเส้นทางใกล้เคียง หากไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน จะได้รับความสะดวกกว่า หากมีความสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางและข้อมูลจราจรสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 หรือ www.trafficpolice.go.th กองบังคับการตำรวจจราจร

แนะนำการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรมเพียบ

 

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
       
ท่องเที่ยว วันลอยกระทง ไปเดินเล่น งานภูเขาทอง โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 17:29:35 2,806 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ท่องเที่ยว วันลอยกระทง ไปเดินเล่น งานภูเขาทอง ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP