x close

ไหว้พระหนองคาย 9 วัด สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง

          ไหว้พระหนองคาย 9 วัด ไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองริมฝั่งโขง พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์
          หนองคาย จังหวัดเลาะเลียบริมฝั่งโขงที่เป็นประตูเชื่อมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว พร้อมกับมีสถานที่ท่องเที่ยวหนองคายมากมายให้ไปเที่ยวชม ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน น้ำตก ตลาดท้องถิ่น หรือจุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา เป็นต้น วันนี้เราเลยหยิบเอาอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจเมื่อมาเยือนที่นี่ ก็คือ การไปไหว้พระหนองคาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง
ไหว้พระหนองคาย อำเภอเมือง

1. วัดโพธิ์ชัย

          พระอารามหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ในสมัยล้านช้าง หล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญจังหวัด ซึ่งในช่วงวันสงกรานต์จะมีการจัดงานสมโภชและขบวนแห่ให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงชีวิตของพระพุทธ และด้านหน้าประดิษฐานพระสถูปลาวโบราณที่งดงาม
ไหว้พระหนองคาย

ภาพจาก Mai.Chayakorn / shutterstock.com

คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส

ตั้งนะโม 3 จบ

อะระหัง พุทโธ โพธิชโย เสยยะคุโณ

โพธิสัตโต มะหาลาโภ ปิยัง มะมะ

ภะวันตุโน โหตุ สัพพะทาฯ
ไหว้พระหนองคาย

ภาพจาก Anirut Thailand / shutterstock.com

2. วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ (วัดหอก่อง)

วัดที่ตั้งอยู่บนถนนริมโขง ไม่ไกลจากลานพญานาคคู่ แต่เดิมชื่อวัดหอก่อง เพราะอยู่ในชุมชนหอก่อง ชุมชนเก่าแก่ที่คาดว่าเกิดก่อนตั้งเมืองหนองคาย ก่อนจะเเปลี่ยนชื่อเป็นวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ซึ่งแปลว่า วัดที่ประดิษฐานแห่งคุณธรรม ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุไว้ 12 รายการ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระเสาร์” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะพิเศษคือเล็บและริมพระโอษฐ์เป็นทองนาค หน้าตักกว้าง 65 เซนติเมตร สูง 151 เซนติเมตร มีอักษรธรรมจารึกที่ฐานรองรับประวัติการสร้าง โดยพญาสุนน เจ้านครศรีเชียงรุ้ง พร้อมราชเทวีและข้าราชบริพาร ซึ่งอัญเชิญมาถ้ำภูเขาควายพร้อมหลวงพ่อพระใส

คำไหว้หลวงพ่อพระเสาร์

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมัง พุทธรูปัง ปูเชมิ ตัสสานุภาเวนะ

ทีฆายุกา มัยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ

สมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ

3. วัดศรีคุณเมือง

         วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนมีชัย ในเขตเทศบาลเมือง ภายในพระอุโบสถเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระสุก” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง กว้าง 91 เซนติเมตร สูง 114 เซนติเมตร สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง ปี พ.ศ. 2093 กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ เมื่อปี พ.ศ. 2535 และในวันสงกรานต์ของทุกปี จะอัญเชิญออกมาให้ประชนสรงน้ำ

คาถาบูชาหลวงพ่อพระสุก

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินาสักกาเรนะ สุกัง นามะ พุทธะรูปัง อภิปูชะยามิ

ตะมะหัง สุกะ พุทธะรูปัง สิระสา นะมามิ

ตัสสานุภาเวนะ นิหาลาโภ โหมิ สุขิโต โหมิ อะโรโค โหมิ

สัพพะสัมปัตติ สัทธิโย โหนตุ จะ มะมะ สัพะทา
 • ที่ตั้ง : ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

4. วัดพระธาตุบังพวน

          วัดเก่าแก่ของเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 23 กิโลเมตร โดยจะมีปูชนียสถานสำคัญคือ พระธาตุบังพวน เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมที่บรรจุพระธาตุหัวเหน่า (กระดูกหัวเหน่า) ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ โดยพระธาตุบังพวนมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหลายสมัย เดิมสร้างด้วยศิลาแลง ต่อมาในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช (ประมาณปี พ.ศ. 2093-2115) แห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้สร้างครอบของเดิมอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2513 พระธาตุได้หักลงมา กรมศิลปากรจึงทำการบูรณะใหม่ดังเช่นปัจจุบัน
ไหว้พระหนองคาย

ภาพจาก A.Khachachart / shutterstock.com

          หนึ่งไฮไลต์ภายในวัดที่ไม่ควรพลาดไปสักการบูชา ก็คือ สระมุจลินท์ (สระพญานาค) ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งผู้เป็นเจ้าเมืองก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีตำนานเล่าว่า หลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ ได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาด มีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน เชื่อว่านี่คือปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปกปักรักษาพระธาตุบังพวน จึงขุดเป็นสระน้ำขึ้น  ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าเมือง ก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล และทุกปีชาวจังหวัดหนองคายจะจัดงานนมัสการพระธาตุบังพวนขึ้น ในเดือนยี่ ขึ้น 11 ค่ำ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีทั้งสถูปเจดีย์เก่าแก่ พระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้าง และพิพิธภัณฑ์พระธาตุบังพวนให้ได้ไปเที่ยวชมกันด้วย
ไหว้พระหนองคาย

คาถาบูชาพญานาค

ตั้งนะโม 3 จบ

นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต

ยะมะ ยะมะ เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง

 • ที่ตั้ง : หมู่บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุบังพวน ๑ใน๔ของโลก

5. พระธาตุหล้าหนอง

           พระธาตุที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ไม่ไกลจากวัดโพธิ์ชัยมากนัก เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโบราณมานานหลายร้อยปี เดิมอยู่บนฝั่งริมน้ำในเขตวัดพระธาตุหนองคาย ปี พ.ศ. 2390 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจึงอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากฝั่งประมาณ 200 เมตร ดังเช่นปัจจุบัน จะเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่า องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 17.2 เมตร ย่อมุมที่ฐาน และมีความสูง 28.5 เมตร หักออกเป็น 3 ท่อน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวน
ไหว้พระหนองคาย

           ปัจจุบันได้มีการสร้างพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำ (จำลอง) ไว้บนฝั่งให้ได้สักการะกันด้วย
ไหว้พระหนองคาย

ภาพจาก Anirut Thailand / shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
ไหว้พระหนองคาย อำเภอโพนพิสัย

6. วัดมณีโคตร

          วัดคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา เป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระเสี่ยง” พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย หล่อจากทองสัมฤทธิ์ หน้าตัก 8 นิ้ว สูง 24 นิ้ว หนักประมาณ 100 กิโลกรัม โดยกษัตริย์ล้านช้างสร้างขึ้นให้เป็นพระเสี่ยงทายประจำเมือง และใช้เป็นพระเสี่ยงทายในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ หรือมีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ กาลต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น และเพื่อความปลอดภัย จึงได้อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างมาประดิษฐานไว้ที่วัดมณีโคตร เพื่ออัญเชิญเข้าสู่เมืองหลวงของสยามประเทศ แต่เกิดเหตุการณ์ตกจากหลังช้าง ทำให้หูหัก เกศคด ซึ่งเป็นนัยว่าท่านไม่อยากไปที่อื่น จึงประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย เรื่อยมา
ไหว้พระหนองคาย

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

คำบูชาหลวงพ่อพระเสี่ยง

ตั้งนะโม 3 จบ

อะระหัง พุทโธ มะหาปัญโญ มะหาลาโภ

พุทธัง ธัมมัง สัมพุทโธ ภะคะวา

7. วัดหลวงเจติยาราม

        วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ไม่ไกลจากจุดชมบั้งไฟพญานาค (วัดไทย) เท่าไรนัก เป๋นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อสีบุญเฮือง” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยสมัยล้านช้าง ความสูงจากหน้าตักถึงปลายพระเกศ 36 นิ้ว หน้าตักกว้าง 26 นิ้ว อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้าง  สมัยพระสุนทรธรรมธาดาเจ้าเมืองโพนพิสัย และได้ปิดทองครอบเนื้อทองเดิมที่เก่าแก่ไว้ นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อสุกองค์จำลอง พระยืนองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางนาคปรก และพระเจดีย์สีทองให้ได้สักการะด้วย
 • ที่ตั้ง : ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
ไหว้พระหนองคาย อำเภอท่าบ่อ

8. วัดศรีชมภูองค์ตื้อ

          วัดสำคัญของจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าบ่อประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ” พระพุทธรูปเก่าแก่องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.29 เมตร สูง 4 เมตร หล่อด้วยทอง อายุกว่า 400 ปี ฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง จากหลักฐานศิลาจารึกพบว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2105 โดยพระไชยเชษฐา กษัตริย์นครเวียง หล่อโดยใช้ทองคำ ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ (หน่วยวัดน้ำหนักโลหะของล้านนาในสมัยโบราณ โดย 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม บางตำราระบุว่า 1 ตื้อ หนัก 1,200 กิโลกรัม) ใช้เวลาในการสร้าง 7 ปี 7 เดือน ทั้งนี้ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 จะมีการจัด งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นประจำทุกปี
ไหว้พระหนองคาย

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

คำบูชาหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธะพิมพิเก เรวัตโต วัตติวัตตะโส ภะคะวา

คุณะสัมปันโน โคตะมังไชยะเชฏฐัง

ฐาปิตัง เขรัง มะยัง (อะหัง) สิระสา นะมามะ (มิ)

ไชยะเชฏฐาธิรัญญา ฐาปิตัง พุทธเสฐัง

มะยัง วันทามะ เตทะวาระทินนา พุทธะทาสา

ธัมมะทาสา สังฆะทาสา อุชุปะฏิปันนา

โหมะ สัพพะทา สิระสา นะมามะ (มิ) ฯ

(สาธุ สาธุ) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนมัสการกราบไหว้หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ที่ทรงศักดิ์สิทธิ์ อันพระไชยเชษฐาธิราชเจ้า ได้ทรงสร้างประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ด้วยอานุภาพแห่งการบูชาและกราบไหว้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์ ปราศจากโรค ปราศจากภัย มีความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

 • ที่ตั้ง : บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
ไหว้พระหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่

9. วัดหินหมากเป้ง

          วัดสำคัญของพระสายวิปัสสานากรรมฐาน ห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ประมาณ 7 กิโลเมตร แต่เดิมเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์) เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสงบจิตใจ บำเพ็ญเพียรฝึกจิตนั่งวิปัสสนา ทำสมาธิ หรือเดินจงกรม บรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งหลังจากหลวงปู่เทสก์ละสังขาร ทางวัดจึงมีสถานที่เพื่อระลึกถึง เช่น มณฑปอนุสรณ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสีฯ เมรุหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พิพิธภัณฑ์ และศาลาหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี โดยทุกวันที่ 17-19 ธันวาคม ของทุกปี จะมีการจัดงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสกายวอล์กทางเดินพื้นกระจก สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้ชัดเจน
ไหว้พระหนองคาย

 • ที่ตั้ง : หมู่บ้านไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          และนี่เป็นเพียงสถานที่ไหว้พระหนองคายเพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายวัดที่น่าสนใจ เอาเป็นว่าหากมีโอกาสไปเที่ยวหนองคายอย่าลืมไปขอพรวัดที่เราแนะนำกันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ไหว้พระหนองคาย 9 วัด สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง อัปเดตล่าสุด 1 กันยายน 2565 เวลา 15:32:35 6,243 อ่าน
TOP