x close

รู้ก่อนเข้า-ออกนอกประเทศ เกี่ยวกับของต้องสำแดงตามระเบียบกรมศุลกากร

            เดินทางเข้า-ออกประเทศ มีอะไรบ้างที่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบิน เพื่อเสียภาษีนำเข้า อะไรบ้างที่ไม่เสีย และถ้าเดินทางออกนอกประเทศต้องยื่นใบสำแดงไหม
          ทุกครั้งเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศ เมื่อรับกระเป๋าที่สายพานเสร็จแล้ว ก่อนที่จะเดินออกนอกสนามบินสังเกตไหมว่าจะมีศุลกากร (Customs) อยู่ บางกรณีกลายเป็นประเด็นข่าวในแง่การโดนเรียกเก็บภาษี หลายคนอาจจะมีความงุนงงและสับสนในข้อมูลบางประการอยู่ไม่น้อย ซึ่งความเป็นจริงแล้ว กรมศุลกากรได้มีการประกาศกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ออกมาอย่างชัดเจน วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ นั้นอีกครั้ง จะได้เช็กและตรวจสอบไปด้วยว่า หากเดินทางเข้ามาในประเทศ สิ่งของใดบ้างที่ต้องเสียภาษีนำเข้า หรือเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ สิ่งของใดบ้างที่จำเป็นต้องสำแดง เพื่อระวังและไม่เกิดกรณีจ่ายเงินเสียภาษีแบบจุก ๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว
ศุลกากร ของต้องสำแดง

ของต้องห้าม/ของต้องจำกัด มีอะไรบ้าง

           สำหรับขาช้อปที่ชอบช้อปสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์เนมต่าง ๆ เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำสิ่งของที่ช้อปจากต่างประเทศสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุกากรที่สนามบินเพื่อเสียภาษีนำเข้า หากแต่ก็มีสิ่งของบางอย่างเช่นกันที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ทั้งนี้ จากเว็บไซต์ customs.go.th บอกรายรายละเอียดเกี่ยวกับ “ของต้องห้าม” และ “ของต้องกำกัด” ไว้ดังนี้
 

 • ของต้องห้าม หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น สารเสพติด วัตถุ หรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
   
 • ของต้องจำกัด หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่างเช่น
ประเภทของต้องสำแดง ศุลกากร

ภาพจาก customs.go.th

วิธีการคำนวณอัตราภาษีอากร

           ผู้โดยสารสามารถมาสำแดงของเพื่อเสียภาษีอากร ที่ช่องตรวจมีของต้องสำแดง (ช่องแดง) ในกรณีที่ของมีมูลค่าเกิน 20,000 บาท และหากของนั้นเป็นของต้องกำกัด ของนั้นต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยอัตราภาษีอากรนำเข้าจะแตกต่างกันตามชนิดและประเภทสินค้า เช่น กระเป๋า 20% นาฬิกา 5% เครื่องสำอาง 30% เข็มขัด 30% เป็นต้น และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดูตัวอย่างการคำนวณภาษีอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ หิ้วของเข้าไทย เสียภาษีเท่าไร แบบไหนไม่ต้องจ่ายภาษี ขาช้อปควรรู้ !

          ทั้งนี้ บทลงโทษของการเลี่ยงภาษี จะมีบทลงโทษแตกต่างกันไป โดยจำแนกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร, ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร, ความผิดฐานสำแดงเท็จ, ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องจำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร และความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร สามารถดูรายละเอียดบทลงโทษทางศุลกากรได้ที่นี่  

สิทธิสำหรับผู้โดยสารในการนำของติดตัวเข้ามาทางท่าอากาศยาน

            สำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ หลายคนอาจจะสงสัยว่า “เอ๊ะ ! ไม่ได้หิ้วของกลับมาอะไรมากมาย แต่ทำไมถึงยังถูกเรียกอีกนะ” เพราะหลายกรณีตัวอย่างที่เราเห็นว่าผู้โดยสารบางคนเมื่อเข้ามายังในประเทศแล้ว มีการเรียกจัดเก็ยภาษีสำหรับการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางท่าอากาศยาน ในประเด็นดังกล่าวกรมศุลกากร ได้ชี้แจงให้ทราบความว่า ผู้โดยสารได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวเพื่อใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นของต้องห้าม ของต้องกำกัด และไม่มีลักษณะทางการค้า ขณะเดียวกันถ้าผู้โดยสารนำของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ของดังกล่าวเป็นของต้องเสียภาษีอากร
สิทธิสำหรับผู้โดยสารในการนำของติดตัวเข้ามาทางท่าอากาศยาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department

การนำเงินออกและเข้า สำหรับผู้โดยสาร ผ่านศุลกากร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department

ช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (Nothing to declare)

           ช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (Nothing to declare) หรือช่องเขียว ผู้โดยสารจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

 • ไม่มีเสบียงอาหาร ไม่มีของต้องห้าม และของต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกรมศุลกากร
 • ของใช้ส่วนตัวมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ต้องอยู่ในจำนวนที่สมควรแก่ผู้ใช้งาน
 • สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จำนวนไม่เกิน 1 ลิตร/คน
 • บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือ 1 คอตตอน/คน และยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม/คน
 • โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว 1 เครื่อง/คน นับเป็นของใช้ส่วนตัวที่ไม่ต้องเสียภาษี

ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to declare)

          ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to declare) หรือช่องแดง ขอที่ต้องสำแดงมีดังต่อไปนี้
 

 • ของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าสูงกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษี
 • เครื่องเกมส์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • กล้องถ่ายภาพ
 • มีการพกพาของต้องห้าม และของต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกรมศุลกากร
 • สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ มากกว่า 1 ลิตร
 • บุหรี่ เกิน 200 มวน หรือ 1 คอตตอน และยาเส้นเกิน 250 กรัม
 • สินค้าปลอดภาษีที่ซื้อมาจาก Duty Free ในสนามบินห้ามนำกลับมาใช้ในประเทศ ต้องนำไปใช้นอกประเทศเท่านั้น
 • สินค้าที่ถูกซื้อกลับไปเป็นของฝาก ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรก็จะต้องเสียภาษีเพราะไม่ถือเป็นของใช้ส่วนตัว
ตรวจกระเป๋าขาเข้า ณ ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง

ภาพจาก customs.go.th

เดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้องแจ้งพนักงานศุลกากรไหม ?

           สำหรับการออกนอกประเทศ เชื่อว่าหลายคนอาจกำลังคิดว่า ถ้าเกิดว่าพกกระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูป และโน๊ตบุ๊ก ซึ่งเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของเก่าที่ใช้แล้วติดตัวไปด้วย จำเป็นที่จะต้องแจ้งต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากรทุกครั้งไหม ถ้าไม่อยากเสี่ยงเสียภาษีตอนกลับ

 • ตามประกาศกรมศุลกากร ฉบับ 60/2561 ได้แจงรายละเอียดสำคัญที่ผู้โดยสารที่พึงทราบ ดังต่อไปนี้
ประกาศกรมศุลกากร สิ่งของต้องสำแดง เมื่อเข้าออกประเทศ

ภาพจาก customs.go.th

ประกาศกรมศุลกากร สิ่งของต้องสำแดง เมื่อเข้าออกประเทศ

ภาพจาก customs.go.th

ประกาศกรมศุลกากร สิ่งของต้องสำแดง เมื่อเข้าออกประเทศ

ภาพจาก customs.go.th

ประกาศกรมศุลกากร สิ่งของต้องสำแดง เมื่อเข้าออกประเทศ

ภาพจาก customs.go.th

ประกาศกรมศุลกากร สิ่งของต้องสำแดง เมื่อเข้าออกประเทศ

ภาพจาก customs.go.th

 • ผู้โดยสารที่จะนำของมีค่าซึ่งเป็นของเก่าใช้แล้ว ออกนอกราชอาณาจักร เช่น กล้องถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา (โน้ตบุ๊ก), เครื่องประดับ/นาฬิกา ที่มีมูลค่าสูง, สินค้าแบรนด์เนม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง จะต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากรทุกครั้ง ณ ห้องที่ทำการศุลกากร บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก โดยต้องนำภาพถ่ายของสิ่งของที่นำมาแจ้งจำนวน 2 ชุด เพื่อจะได้รับมอบ ใบรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวอออกไปและนำกลับมาแสดงในวันเดินทางกลับ
   
 • เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย ให้แสดงใบรับแจ้งของมีค่าต่อพนักงานศุลกากรช่องแดงในวันเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอรับการยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัว โดยต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว และมีจำนวนพอสมควรแก่การเดินทาง
   
 • ของมีค่าหรือของส่วนตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวไปขณะเดินทางออกนอกประเทศ และใช้เป็นปกติวิสัยในระหว่างการเดินทาง หรือเป็นเครื่องประดับการแต่งกายตามปกติ ไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร
   
 • สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ ของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับไว้ใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควร มีราคารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ให้ได้รับการยกเว้นอากร
   
 • สุรา บุหรี่ หรือซิการ์ เป็นของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน ให้ได้รับการยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณที่กำหนด


          (ข้อมูลจากเว็บไซต์ customs.go.th) กำหนดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่ได้รับยกเว้นอากรมี ดังนี้

          บุหรี่ไม่เกิน 200 มวนหรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัมหรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 250 กรัม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตร ไม่เกิน 1 ลิตร ** หากนำบุหรี่ ยาสูบ หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด โปรดหย่อนใส่กล่องที่กรมศุลกากรจัดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

          - หากผู้โดยสารมีสิ่งของที่นำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ในวันที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท หรือเป็นของที่มีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท และนำติดตัวเข้ามาเพียงชิ้นเดียว ให้อยู่ในอำนาจของพนักงานศุลกากรผู้ควบคุมกำกับดูแลการเก็บอากรปากระวางเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้จัดเก็บอากรปากระวางได้ ประกอบด้วย อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี)

          - ของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง (Duty Free) หรือร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารขาออก ณ สนามบิน จะต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น หากนำกลับเข้ามาให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง (Goods to Declare) และชำระอากร


          +++ สามารถดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ customs.go.th

วิธีสำแดงรายการสิ่งของก่อนไปต่างประเทศ

           สำหรับใครที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศ แล้วนำของมีค่าส่วนตัวของเก่าติดตัวไปด้วยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา (โน้ตบุ๊ก), เครื่องประดับ/นาฬิกา ที่มีมูลค่าสูง, สินค้าแบรนด์เนม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง เพื่อไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจแล้วไม่เชื่อว่าเป็นของเก่า (ซึ่งอาจตามมาด้วยการเก็บภาษี) แนะนำว่าให้ไปทำเรื่องยื่นสำแดงรายการสิ่งของก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

สถานที่ภายในสนามบินสำหรับทำเรื่องยื่นสำแดงรายการสิ่งของ

           - สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก

           - สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูผู้โดยสารขาออก

           - สนามบินต่างจังหวัด สามารถสอบถามได้ที่สนามบินนั้น ๆ

เอกสารที่ใช้สำหรับทำเรื่องยื่นสำแดงรายกาารสิ่งของ
          - แบบฟอร์มศุลกากร

          - ภาพสิ่งของที่เห็นหมายเลข Serial Number (ทำการปริ๊นให้เรียบร้อย จำนวน 2 ชุด)

          - สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

          - สำเนาบัตรโดยสารขากลับ

          สำหรับใครไม่อยากยื่นสำแดงสิ่งของ แนะนำว่าให้ผู้โดยสารนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปตามสมควร (ไม่ควรเกินอย่างละ 1 ชิ้น และมีมูลค่าเหมาะสม) โดยมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ หรือการใช้งานตั้งแต่อยู่ในประเทศ เผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีการขอให้สำแดงเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลา เสียความรู้สึกกับภาษีที่ต้องจ่ายหากมีการสุ่มตรวจเมื่อเข้ามาในประเทศภายหลัง การทำเรื่องยื่นสำแดงก็เป็นสิ่งที่ควรทำ ที่สำคัญ…ควรเผื่อเวลามาถึงสนามบินล่วงหน้า เพราะคิวอาจจะยาว ทำให้ใช้เวลาในการทำเรื่องพอสมควร ยึดคติที่ว่า “เผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาด”

ศุลกากร ของต้องสำแดง

การรับฝากของไว้ในอารักขาของศุลกากร (Customs Bond)

           สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมีของที่ต้องชำระภาษีอากร ของต้องจำกัดซึ่งไม่ประสงค์จะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย สามารถนำของดังกล่าวมาเก็บไว้ได้ที่คลังเก็บของ (Customs Bond) ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานที่เดินทางเข้ามา โดยต้องแสดงตั๋วเดินทางไปประเทศที่สาม ณ เวลาที่นำของมาฝากและชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนดด้วยในวันเดินทางออกนอกประเทศไทย ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอรับของดังกล่าวคืนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินขณะยื่นตั๋วเดินทาง โดยเป็นของที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

 • ผู้ฝากจะต้องมีบัตรโดยสาร (Booking) ในขณะที่นำฝาก
 • ไม่เป็นของต้องห้ามหรือของต้องห้ามนำผ่านประเทศ
 • ผู้ฝากไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือเตรียมการเพื่อลักลอบหนีศุลกากร
 • การรับฝากให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค่าธรรมเนียมในการรับฝาก
 • น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 40 บาท/วัน
 • น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัม 80 บาท/วัน
 • น้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัม 150 บาท/วัน
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการรับของคืนจาก Customs Bond
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • บัตรที่นั่ง (Boarding Pass) จำนวน 1 ใบ
 • บัตรหมายเลขติดหีบห่อ (TAG) เท่าจำนวนหีบห่อของของที่ฝาก
 • ใบรับฝากของ

  หมายเหตุ เศษของวันนับเป็นหนึ่งวัน

ช่องการทางร้องเรียน

           ในบางกรณีที่คุณเองอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ รวมถึงกาารปฏิบัติงานต่าง ๆ สามารถร้องเรียนเรืื่องดังกล่าวได้หลายช่องทาง ได้แก่
 

 • โทรศัพท์สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 1332
 • Application LINE ID: @customshearing
 • ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามโครงการ “ระฆังศุลกากร” ของแต่ละส่วนราชการที่ใช้บริการ
 • ส่งไปรษณีย์มาที่กรมศุลกากร
 • ส่ง E-mail มาที่ ctc@customs.go.th
 • สามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ณ กรมศุลกากร 
 • ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี GCC 1111
 • ร้องเรียนไปยังหน่วยราชการอื่น เช่น ป.ป.ช. /สตง.
 • ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ศุลกากร ของต้องสำแดง

           ทั้งหมดนี้เป็นกฏระเบียบและเงื่อนไขที่ทางกรมศุลกากรปฏิบัติกันอยู่แล้ว เพียงแต่ประกาศใหม่ได้กำหนดประเภทของมีค่าใช้แล้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่โดยทั่วไป ถ้าคุณไม่มีสิ่งของมีค่าใด ๆ ทั้งที่ใช้แล้วหรือนำเข้ามา ก็สามารถเดินไปช่องเขียวได้ทันที แต่ขอย้ำว่า ! ต้องแน่ใจจริง ๆ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่พบเจอของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 หรือของผิดกฎหมาย จะต้องโดนปรับ และถูกเรียกเก็บภาษีได้ ดังนั้น ถ้าไม่อยากนั่งกุมขมับปวดหัวกับปัญหาเหล่านี้ ควรปฏิบัติการกฎต่าง ๆ ตามพิธีการศุลกากรจะดีที่สุด

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้ก่อนเข้า-ออกนอกประเทศ เกี่ยวกับของต้องสำแดงตามระเบียบกรมศุลกากร อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:31:02 93,411 อ่าน
TOP