x close

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal เริ่มวันที่ 28 ม.ค.

         งานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

         งานเกษตรแฟร์ 2565 นับเป็นอีกงานเทศกาลประจำปีที่ใครหลายคนต่างรอคอย ด้วยเพราะปีนึงจะมีงานที่รวมของของกิน ของใช้ และความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายใต้มาตรการดูแลและป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้น เรามีข้อมูลมาฝาก 

เกษตรแฟร์ 2565

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         สำหรับกิจกรรมและร้านค้าภายในงานเกษตรแฟร์ 2565 ก็ยังคงแบ่งตามโซนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโซนก็มากมายด้วยเหล่าบรรดาร้านค้า ได้แก่ 

เกษตรแฟร์ 2565

ภาพจาก เว็บไซต์ property.ku.ac.th

         โซน A ตลาดน้ำนนทรี

         โซน B เศรษฐกิจฐานราก 

         โซน C เทคโนโลยยีการเกษตร

         โซน D ต้นไม้ และเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร 

         โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

         โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์

         โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค

         โซน H KU Shopping Mall

         โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์

         โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

          ทั้งนี้ รูปแบบของงานจะเน้นการนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดและเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น

         - การจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด เป็นต้น 

         - การออกร้านค้าของนิสิต 

         - การจัดแสดงกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรมของนิสิต 

         - เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือโครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

มาตรการสำหรับการเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

         ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะประมาท ทั้งนี้ทางผู้จัดงานก็มีการเตรียมมาตรการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่น 

         - พื้นที่จัดงาน จัดในพื้นที่เปิดโล่งกว้างทั้งหมด 

         - มีการกำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียวตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย

         - กำหนดเส้นทางเดินชมงานแบบทางเดียว (One Way) 

         - กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ทุกประตูทางเข้างานรวมถึงระหว่างโซนพื้นที่รอยต่อของงาน

         -  มีจุดล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ

         - มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน 

         - มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม

         - ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมทีมงานที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน 

         - สำหรับผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ นอกจากจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้ว ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือแสดงผลการตรวจ ATK เป็นต้น

         สำหรับปีนี้ใครที่อยากไปเดินเล่นเดินช้อปงานเกษตรแฟร์ 2565 ก็อย่าลืมวางแผนเดินทางดี ๆ นะ ทางที่ดีใช้รถสาธารณะไปจะดีที่สุด หรือนั่งบีทีเอสมาลงที่สถานีเกษตรเลยก็ได้ แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด 19 กันด้วยนะ

       
 หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
เว็บไซต์ property.ku.ac.th, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เว็บไซต์ pr.ku.ac.th, เฟซบุ๊ก PMKU

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 เดินเที่ยวแบบ New Normal เริ่มวันที่ 28 ม.ค. อัปเดตล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:36:57 41,955 อ่าน
TOP