x close

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย กับ 8 เรื่องน่ารู้ก่อนไปสัมผัสดอกไม้งาม

          พาทัวร์โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย สถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้ได้ไปสัมผัส ทั้งสวนดอกไม้ วิถีชีวิตชนเผ่า และอาหารพื้นเมือง

          เชียงราย เมืองเก่าแก่ที่มีมนตร์เสน่ห์ล้ำลึกของวัฒนธรรมล้านนา กลมกลืนกันอยู่ในโอบล้อมของผืนป่า ที่เริ่มคืนความเขียวชอุ่ม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ดอยตุง” สถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัสมากมาย เช่น “โครงการพัฒนาดอยตุง” อันโดดเด่น วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปโลดแล่น ทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นกัน

ดอยตุง ตั้งอยู่ที่ไหน

          ดอยตุง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นทางที่มุ่งไปอำเภอแม่สาย พรมแดนไทย-เมียนมา

กว่าจะเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

          ในอดีตดอยตุงเป็นดอยสีน้ำตาลแห้งแล้ง ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ชาวบ้านในพื้นที่อยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีสัญชาติ ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และไม่ได้รับการศึกษา จึงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น ถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝิ่น จนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จมายังดอยตุง และทรงมีพระราชดำรัสว่า "ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง" หลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้เริ่มจัดทำ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น โดยทำการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมกับดึงชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาทำงาน ฝึกฝนทักษะอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนทุกกลุ่มในพื้นที่ ผ่านธุรกิจเพื่อสังคม 5 ประเภท ได้แก่ หัตถกรรม เกษตร อาหารแปรรูป คาเฟ่ และท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

3. สถานที่ท่องเที่ยวดอยตุง

 • พระตำหนักดอยตุง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ถือเป็นบ้านหลักแรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เน้นความเรียบง่าย ใช้ประโยชน์ได้จริง สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ โดยเป็นศิลปะล้านนากับชาเลต์แบบ Swiss Chalet กลางท้องพระโรงแหงนมองดูเพดานที่แกะสลักเป็นกลุ่มดวงดาวในสุริยจักรวาล เรียงตามองศาในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ และฝังดวงไฟให้กำลังแสงตามขนาดที่ได้สัดส่วนตามจริง โดยการคำนวณและออกแบบโดยสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันพระตำหนักยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชม (ภายในพระตำหนักงดถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ)
ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

 • สวนแม่ฟ้าหลวง (สวนดอยตุง) สวนไม้ดอกไม้หลากสีสันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บนพื้นที่ 25 ไร่ ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ดูแลอย่างดี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี รวมถึงมีไม้มงคล ไม้ยืนต้น และซุ้มไม้เลี้อยมากกว่า 70 ชนิด นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่มีดอกสวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มีเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานชื่อว่า ความต่อเนื่อง ที่สื่อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ใกล้ ๆ กันเป็นที่ตั้งของ “คาเฟ่ดอยตุง” สามารถนั่งพักชมวิวจิบกาแฟในสวนได้ด้วย
ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

 • DoiTung Tree Top Walk เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ ตั้งอยู่ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง สร้างขึ้นมาเหนือยอดไม้ใหญ่ภายในสวนอันเขียวขจี เพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และยังท้าทายความกล้าของนักท่องเที่ยวที่ชอบความสูง ด้วยการเดินปืนป่ายไปบนสะพานแคบ ๆ ลดหลั่นไปตามจังหวะของต้นไม้และความลาดชัน ทั้งนี้ จากการอัปเดต ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กิจกรรม Doi Tung Tree Top Walk ปิดให้บริการชั่วคราว ติดตามการเปิดอีกครั้งได้ที่ เฟซบุ๊ก DoiTung Club
ดอยตุง เชียงราย

 • หอแห่งแรงบันดาลใจ ส่วนแสดงนิทรรศการถาวรที่รวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล ภายในยังได้รวบรวมโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไว้กว่าสี่พันโครงการ และการสานต่อพระราชปณิธานที่ดอยตุงอีกด้วย
ดอยตุง เชียงราย

หอแห่งแรงบันดาลใจ

ดอยตุง เชียงราย

 • สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ) ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของเทือกเขานางนอน ความสูง 1,509 เมตร จากระดับน้ำทะเล ที่นี่มีต้นไม้นานาพรรณ โดยเฉพาะกุหลาบพันปีหลากสี หลายสายพันธุ์จากนานาประเทศ และจะยิ่งสวยงามมากในช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ราวต้นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จนกลายเป็นสวนป่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งทีเดียว อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น 3 ประเทศ ในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
ดอยตุง เชียงราย

 • พระธาตุดอยตุง สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 โดยนำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี จะมีเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุง อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน ที่นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
พระธาตุดอยตุง

4. ค่าเข้าชมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

          อัตราค่าบำรุงสถานที่
 

 • พระตำหนักดอยตุง เปิดเวลา 07.00-17.30 น. (หยุดพัก 11.30-12.30 น.) บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
   
 • สวนแม่ฟ้าหลวง เปิดเวลา 06.30-18.00 น. บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
   
 • หอแห่งแรงบันดาลใจ เปิดเวลา 08.00-17.00 น. บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท
   
 • สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เปิดเวลา 07.00-17.30 น. บุคคลทั่วไป ราคา 90 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 45 บาท

          ** หมายเหตุ : เด็กความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

          ทั้งนี้ มีบัตรเข้าชมทั้ง 4 สถานที่ บุคคลทั่วไป ราคา 220 บาท นักเรียน / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / นักบวช ราคา 110 บาท โดยซุ้มจำหน่ายบัตรเปิดให้เขาชมตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น. (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

5. งานสีสันแห่งดอยตุง

          จัดต่อเนื่องมาหลายปีกับงานท่องเที่ยวที่หลายคนรอคอยอย่าง “สีสันแห่งดอยตุง” เพื่อเติมความสุขส่งท้ายปี เพื่อสร้างรอยยิ้มและความรู้สึกดี ๆ รับปีใหม่ โดยในปี 2564 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ชวนเที่ยวงานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 - 30 มกราคม 2565 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “Forward to Nature” ชวนทุกคนกลับสู่อ้อมกอดของขุนเขา สัมผัสลมหนาว และวัฒนธรรมชนเผ่าอีกครั้ง
ดอยตุง เชียงราย

          ภายในงานพบกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
 

 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอย่างข้าวฟืนทอด อาหารไทใหญ่ ทำจากแป้งข้าวจ้าวผสมถั่วเหลือง เคี่ยวนาน 2-3 ชั่วโมง
  จนได้มาเป็นข้าวฟืนแล้วนำมาทอดจนเหลืองกรอบ กินพร้อมน้ำจิ้มฟองถั่ว, ข้าวปุกปิ้ง (ข้าวปุ๊ก) เมนูที่แสดงถึงสายใยรักและความผูกพันเหมือนข้าวทุกเม็ดที่นำมาตำรวมกันของชาวลาหู่ มักทำในเทศกาลพิเศษหรือวันสำคัญ
  เพื่อขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว, ส่าจ๊อย (ซาจ๊อย) เมนูประจำชนเผ่าลาหู่ ทำจากหมูหมักกับสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น รากชู พริกสด กระเทียม เปลือกมะกอก นำส่วนผสมทุกอย่างห่อใบตอง และนำไปนึ่ง หมก หรือทอด และรถด่วนทอดกรอบ (หนอนไม้ไผ่ทอด) เป็นต้น
ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

 • ชมการแสดงชนเผ่า ซึ่งเป็นการแสดงประกอบเพลงที่เป็นภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ บนดอยตุง ประกอบด้วยเพลงจีน ไทใหญ่ ลาหู่ และอาข่า โดยนำการเต้นเป็นแบบชนเผ่ามาประยุกต์กับการเต้นในปัจจุบัน โดยน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่เข้ามาเป็นสมาชิกในพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “ศูนย์เด็กใฝ่ดี” ร่วมกันคิดท่าเต้น เลือกเพลง และตัดต่อเพลงที่ใช้ในการแสดงเองทั้งหมด
ดอยตุง เชียงราย

 • ช้อปงานคราฟต์หรือ Work Shop ปั้นดินกับศิลปินดอยตุง ป้ายเล่นเพนต์ลายกระดาษสา กระเป๋า เซรามิก ทับดอกไม้แห้ง D.I.Y. พวงกุญแจ และสนุกไปกับการท่องโลกเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR-Augmented Reality)
ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

 • ตามหา “โต” สัญลักษณ์แห่งความโชคดีท่ามกลางหุบเขาและสวนแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถไปถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนผ่านแอปพลิเคชัน AR ที่ซ่อนตัวอยู่ตามหุบเขาและบริเวณงาน เพื่อเก็บความโชคดีในด้านต่าง ๆ ตามแบบฉบับความเชื่อของชาวดอยตุงกลับบ้านกัน เป็นการเติมพลังความสดชื่นให้ตนเองได้ไม่รู้จบ
ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

          ทั้งนี้ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่ 8 ได้ที่ เฟซบุ๊ก DoiTung Club หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5376-7015-7

6. ที่พักดอยตุง

          ภายในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีที่พักที่ชื่อว่า ดอยตุงลอดจ์ แต่เดิมเป็นที่พักสำหรับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ สมเด็จย่าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพและเสด็จมาทรงงานที่ดอยตุง ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานของอาคารให้เป็นที่พักทั้งหมด 45 ห้อง มีให้เลือกทั้งห้องดีลักซ์วิวสวน (เตียงคู่ / เตียงแฝด) และห้องดีลักซ์วิวภูเขา (เตียงคู่ / เตียงแฝด) สำหรับนักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศ สงบ ร่มรื่น และใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

7. ร้านอาหารดอยตุงและคาเฟ่ดอยตุง

          ครัวตำหนัก ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในบรรยากาศสบาย ๆ เป็นร้านอาหารที่อยู่คู่ดอยตุงมานานกว่า 20 ปี หลากหลายเมนูอาหารเหนือและอาหารไทยสูตรเฉพาะ จนกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อ มีเมนูแนะนำ เช่น ข้าวซอย เห็ดอ้อนดอย แกงฮังเลหมู / เนื้อ น้ำพริกกากหมู น้ำพริกปาลาฉ่อง น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว และเมนูเด็ด ๆ อีกมากมาย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

          สำหรับ “กาแฟ” เป็นพืชเศรษฐกิจที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกเพื่อมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง โดยเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่เป็นลูกผสมระหว่าง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ คาติมอร์ (CatiMor) คาทูรา (Catturra) และคาทุย (Catuai) ทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน จึงเปี่ยมด้วยคุณภาพ ปัจจุบันคาเฟ่ดอยตุงมีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานที่ตั้งร้านคาเฟ่ดอยตุง

8. การเดินทางไปดอยตุง

          จากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย-แม่สาย) ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ถึงบริเวณ กม. 870-871 มีป้ายบอกทางแยกซ้ายไปพระตำหนักดอยตุง เป็นระยะทางอีก 17 กิโลเมตร

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

          และนี่เป็นข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะทำให้เพื่อน ๆ รู้จักกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย เอาเป็นว่าหากมีโอกาสไปเที่ยวเชียงราย ไม่ควรพลาดลิสต์ไว้เป็น 1 ในจุดหมายปลายทางด้วยนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
doitung.comเฟซบุ๊ก DoiTung Club, maefahluang.org และ thai.tourismthailand.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย กับ 8 เรื่องน่ารู้ก่อนไปสัมผัสดอกไม้งาม อัปเดตล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:40:54 51,497 อ่าน
TOP