x close

ดอยหลวงเชียงดาว เปิดรับนักท่องเที่ยว พร้อมรายละเอียดการจองต่าง ๆ

         ดอยหลวงเชียงดาว เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 สายลุยฟิตร่างให้พร้อม แล้วเตรียมตัวจองผ่านเว็บไซต์

         หากจะให้ลิสต์เส้นทางเดินป่าในฝันของเหล่าบรรดาขาลุยสายธรรมชาติ เห็นทีว่าจะต้องมีดอยหลวงเชียงดาวติดอันดับด้วยแน่นอน และสำหรับปี 2564 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ออกประกาศเปิดให้นักศึกษาธรรมชาติเข้าเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการจอง รวมถึงข้อระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเรามีรายละเอียดต่าง ๆ มาฝาก ดังนี้

ดอยหลวงเชียวดาว เปิด 2564

ดอยหลวงเชียงดาวเปิดให้จองเมื่อไหร่

         ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักศึกษาธรรมชาติจะต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาว (เว็บไซต์ chiangdao-biosphere.com) ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2564 (จำนวน 10 วัน) 

รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการพิชิตดอยหลวงเชียงดาว

         - จำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติ 100 คน/วัน

         - การจอง 1 ครั้ง สามารถจองได้สูงสุด 5 คน

         - สามารถเข้าพักแรมศึกษาธรรมชาติได้ 1 คืน (ปิดวันพูธ)

         ทั้งนี้ หากจองสิทธิ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและรายชื่อได้ รวมถึงไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ดอยหลวงเชียวดาว เปิด 2564

ขั้นตอนการจอง

         1. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจองให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

         2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการจองให้ครบถ้วน ก่อนทำการจอง ซึ่งประกอบด้วย

         - บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาธรรมชาติทุกคนในกลุ่มในรูปแบบไฟล์ JPG

         - ใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบไฟล์ JPG

         - ดาวน์โหลดเอกสารการขออนุญาตเข้าเขตฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในเว็บไซต์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และกรอกข้อมูลในเอกสาร เพื่ออัปโหลดเข้าระบบการจอง ภายหลังชำระเงินเสร็จสิ้น

         3. การจอง ทำการเลือกวันที่ต้องการเดินศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 *** ไม่อนุญาตให้จองในคืนวันพุธ และอนุญาตให้ค้างแรมบนดอยได้เพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น รวมถึงมีการจำกัดนักศึกษาธรรมชาติเพียง 100 คน/วัน

         4. กรอกข้อมูลส่วนตัว (คำนำหน้า ชื่อ นางสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด) รวมถึงอัปโหลดบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบไฟล์ JPG ของนักศึกษาธรรมชาติทุกคนลงในระบบ

         5. เลือกบริการที่ต้องการ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาธรรมชาติและอุปกรณ์การพักแรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ทราบภายหลัง) รวมถึงเลือกช่วงเวลาในการอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. (จำกัดช่วงเวลาอบรมรอบละ 50 คนเท่านั้น)

         6. ยืนยันการจอง โดยกรอกอีเมลและหมายเลขบัญชีของตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม (กรณีมีความจำเป็นต้องคืนค่าใช้จ่าย) นักศึกษาธรรมชาติต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันการจอง โดยภายหลังยืนยันการจอง จะไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าศึกษาธรรมชาติและรายชื่อผู้เข้าศึกษาธรรมชาติได้ 

         รวมถึงทางเขตฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการจองสิทธิ์ทั้งหมด เว้นแต่กรณีมีการประกาศล็อคดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และนักศึกษาธรรมชาติต้องมาเข้ารับการอบรมก่อนวันเดินศึกษาธรรมชาติล่วงหน้า 1 วันก่อน หากไม่มาเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเดินศึกษาธรรมชาติ และทางเขตฯ จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาธรรมชาติดังกล่าวเดินศึกษาธรรมชาติ รวมถึงจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการจองสิทธิ์ทั้งหมดอีกด้วย

         7. ทำการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลังพร้อมกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย) ตรวจสอบสถานะการจองและสถานะการชำระเงิน รวมถึงทำการอัปโหลดเอกสารการขออนุญาตเข้าเขตฯ ที่ทำดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลไว้แล้ว ลงในระบบ

         8. เตรียมตัวมาอบรมล่วงหน้าก่อนขึ้นดอย 1 วัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมกับผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงหรือตรวจ ATK ณ สถานที่อบรม

รายละเอียดการเข้าอบรมก่อนพิชิตดอยหลวงเชียงดาว

         นักศึกษาธรรมชาติจำเป็นจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อทำความเข้าใจกฏและกติกาต่าง ๆ ร่วมกัน (1 วันล่วงหน้า) โดยจะมีการให้เลือกอบอรม 2 รอบ คือ ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

         หลังจากได้รับการอบรมแล้ว นักศึกษาธรรมชาติจะได้รับ “บัตรผ่านการอบรม” เพื่อนำไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาธรรมชาติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว (บัตรผ่านอบรมมีอายุ 2 ปี)

         หลักฐานที่นำมายืนยันเข้าสิทธิ์อบรม

   
     - หลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม (Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca) หรือ mRNA 1 เข็ม 

         - หลักฐานการตรวจดควิด 19 ผลเป็นลบ ผลตรวจไม่เกิน 7 วัน ก่อนอบรม (ATK)

         - บัตรประชาชนตัวจริง

         - หลักฐานการจองและชำระค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์

ดอยหลวงเชียวดาว เปิด 2564

รายละเอียดการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีน

         สำหรับนักศึกษาธรรมชาติทุกคนที่จะเข้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดวัคซีน ดังนี้

         1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

         - Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sinovac+Astrazeneca, Sputnik V (จำนวน 2 เข็ม) 

​​​​​​​         - Johnson & JohnsonJohnson (ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน)

​​​​​​​         - Astrazeneca (ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน)

​​​​​​​         - วัคซีนอื่น ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

​​​​​​​         - ยกเว้นเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี

​​​​​​​         - กรณีที่ฉีดแล้ว 1 เข็ม จะต้องฉีดครบ 2 เข็มก่อนวันขึ้นดอย (แนบวันนัดหมายเข็ม 2)

         *** ใบรับรองการฉีควัคซีน ที่ใช้ในการอัปโหลดการจองสิทธิ์ในวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2564 สามารถแคปหน้าจอจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้

         2. สำหรับผู้ที่เคยป่วยโควิด 19

         ผู้ที่เคยป่วยโควิด 19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนจากวันที่จองขึ้นดอย

         3. ผลตรวจ ATK

         นักศึกษาธรรมชาติทุกคนจะต้องมีผลตรวจแบบ ATK โดยใช้หลักฐานจากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือมาตรวจ ATK ณ สถานที่อบรม (กรณีมาตรจ ณ ที่อบรมมีค่าใช้จ่ายชุด ATK)

ค่าใช้จ่ายในการเดินศึกษาธรรมชาติบนดอยหลวงเชียงดาว

         ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 

         1. ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระผ่านระบบการจอง

         2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องมาชำระที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ในวันเดินศึกษาธรรมชาติ

         หมายเหตุ:

         ** ค่ารถบริการรับส่ง ไป-กลับ จากเขตฯ-จุดเดินขึ้นดอย (สามารถเลือกว่าจะแชร์ค่ารถหรือเหมาคัน) โดยนักศึกษาธรรมชาติ 5 คน/รถ 1 คัน 

         - กรณีแชร์ค่ารถ (540 บาท/คน) ต้องรอนักศึกษาธรรมชาติที่จะมาร่วมแชร์ค่ารถจนครบ 5 คนก่อน จึงจะออกเดินทางได้ 
      
         - กรณีเหมาคัน รถ 1 คัน (2,700 บาท/คัน) สามารถรองรับนักศึกษาธรรมชาติได้สูงสุด 5 คน

        ** ค่าอบรม ให้เลือกช่วงเวลาในการอบรม โดยมีการอบรมใน 2 ช่วงเวลา คือ รอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. (จำกัดรอบละ 50 คน) หากไม่สามารถเลือกช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งได้ แสดงว่าช่วงเวลานั้นมีผู้อบรมเต็มจำนวนแล้ว และนักศึกษาธรรมชาติต้องมาอบรมในช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้เท่านั้น (อบรม ณ เทศบาลตำบลแม่นะ) หากไม่มาอบรมก่อนวันขึ้นดอยล่วงหน้า 1 วัน ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาธรรมชาติและทางเขตฯ จะไม่ให้นักศึกษาธรรมชาติคนดังกล่าวเข้าศึกษาธรรมชาติ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการจองสิทธิ์ทั้งหมด

         ** ค่าบริการลูกหาบ (ให้เลือกว่ารับลูกหาบหรือไม่รับลูกหาบ) โดยลูกหาบ 1 คน แบกสัมภาระได้ 20 กิโลกรัม (คิดตามน้ำหนัก 60 บาท/กิโลกรัม)

          - กรณีไม่รับลูกหาบหรือไม่ทำการจองลูกหาบมาในระบบการจอง จะไม่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการจองลูกหาบในภายหลังได้

          - กรณีรับลูกหาบ นักศึกษาธรรมชาติ 1 คน สามารถแชร์น้ำหนักได้คนละ 7 กิโลกรัม (420 บาท/คน) ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีสมาชิก 3 คน สามารถเลือกน้ำหนักได้สูงสุด 21 กิโลกรัม (7 กิโลกรัม x จำนวนสมาชิก 3 คน = 21 กิโลกรัม) โดยสามารถเลือกน้ำหนักเริ่มต้นที่ 7 กิโลกรัม, 14 กิโลกรัม และสูงสุด 21 กิโลกรัม อย่างใดอย่างหนึ่ง

         ** การเช่าอุปกรณ์พักแรม ทางเขตฯ มีอุปกรณ์ให้เช่าอย่างจำกัด หากไม่สามารถจองอุปกรณ์กับทางเขตฯ ผ่านระบบได้ นักศึกษาธรรมชาติต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ทางเขตฯ ไม่มีสำรองให้ยืม

         ** ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้มาชำระในวันเข้าศึกษาธรรมชาติ ณ สำนักงานเขตฯ

         - ค่าธรรมเนียมเข้าเขตฯ 20 บาท/คน 

         - ค่าเช่าสถานที่กางเต็นท์ 30 บาท/หลัง (กรณีนำเต็นท์มาเอง)

         - ค่ามัดจำขยะ 500 บาท/คน (จะคืนค่ามัดจำขยะให้ภายหลังในวันที่เดินทางลงจากดอย หากนำขยะลงมาตามจำนวนที่นำขึ้นไป-รับเงินคืนที่เขตฯ)

         ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามรถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ 0-5345-6623

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดอยหลวงเชียงดาว เปิดรับนักท่องเที่ยว พร้อมรายละเอียดการจองต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:59:17 66,477 อ่าน
TOP