x close

รวมรายชื่อที่พักน่าน พร้อมเปิดให้บริการ หลังคลายล็อกดาวน์

          รวมรายชื่อที่พักและโรงแรมน่าน พร้อมเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีผลทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยว ที่ซบเซาลงไปอย่างถนัดตา ที่พักหลายแห่งต้องปิดบริการลงชั่วคราว หรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจของตัวเองดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้เริ่มทำการปลดล็อกยกเลิกการปิดที่พัก อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          น่านประกาศยกเลิกการปิดโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน โดยต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่ง และมาตรการที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีความคลี่คลายไประดับหนึ่ง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมบางอย่างได้

          ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนเพื่อผ่อนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเคร่งครัด และหากปรากฏว่ากลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจจะระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้

          ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ตามมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จึงให้ยกเลิกการปิดโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน จำนวน 60 แห่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

          (สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ >> drive.google.com)

         รายชื่อโรงแรงและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักชุดแรก จำนวน 60 แห่ง ได้แก่

รายชื่อที่พักน่าน

1. โรงแรมน้ำทองน่าน

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 775 777
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมน้ำทองน่าน

2. บ้านสวนสักรีสอร์ท

         เบอร์โทรศัพท์ : 089 854 9930
         เฟซบุ๊ก : บ้านสวนสักรีสอร์ท น่าน

3. น่านบูติกโฮเทล

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 775 532
          เฟซบุ๊ก : Nan Boutique Hotel

4. ปลาบปลื้มรีสอร์ท

         เบอร์โทรศัพท์ : 084 908 5145
         เฟซบุ๊ก : ปลาบปลื้มปัวรีสอร์ท อ.ปัว จ.น่าน

5. น่านโนเบิ้ลเฮ้าส์ การ์เด้น รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 796 9029
          เฟซบุ๊ก : Nan Noble House Garden Resort

6. โรงแรมเวียงแก้ว

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 783 955
          เฟซบุ๊ก : Wiangkaewhotel in Nan

7. มีมีอาร์น่าน รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 050 268, 054 750 616, 081 475 4003

8. ภูพิพัฒน์ รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 757 8503
          เฟซบุ๊ก : ภูพิพัฒน์ รีสอร์ท

9. โรงแรมริมสวนเพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 774 660
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมริมสวนเพลส จังหวัดน่าน- Rimsuanplace hotel Nan

10. แดนเมืองฮิลล์ รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 089 461 0264
          เฟซบุ๊ก : แดนเมืองฮิลล์รีสอร์ท

11. โรงแรมโซน่าเฮ้าส์

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 771 254
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมโซน่าเฮ้าส์ จังหวัดน่าน-Sonahouse

12. โรงแรมแสงดาวสวีท

          เบอร์โทรศัพท์ : 093 215 0190
          เฟซบุ๊ก : โรงแรม แสงดาว

13. โรงแรมดอกไม้ป่า

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 772 785

14. โรงแรมภูมินทร์เพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 095 450 0544
          เฟซบุ๊ก : ภูมินทร์เพลส

15. โรงแรมบ้านย่า

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 961 3307

16. โรงแรมมีโชค

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 764 2123, 054 783 984
          เฟซบุ๊ก : โรงแรม มีโชค จังหวัดน่าน

17. โรงแรมเฮือนคำน่าน

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 711 009
          เฟซบุ๊ก : เฮือนคำน่าน

18. โรงแรมน่านเทรชเชอร์

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 600 414
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมน่านเทรชเชอร์

19. โรงแรมวินเฮ้าส์

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 774 123
          เฟซบุ๊ก : Winhouse Nan

20. โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 086 810 1271
          เฟซบุ๊ก : กรีนฮิลล์รีสอร์ท ปัว Thailand

21. โรงแรมปาโกด้าไซท์ เรดซิเด้นท์

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 883 1639
          เฟซบุ๊ก : Pagoda Sight Residence -โรงแรมปาโกด้า ไซท์ จ.น่าน

22. เรือนไม้งามรีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 711 382
          เฟซบุ๊ก : เรือนไม้งามรีสอร์ทน่าน

23. โรงแรมเควัน

          เบอร์โทรศัพท์ : 080 846 2404

24. โรงแรมเควัน อินน์

          เบอร์โทรศัพท์ : 064 462 8798
          เฟซบุ๊ก : เควัน อินน์

25. โรงแรมน่านนครา บูทีค

          เบอร์โทรศัพท์ : 093 284 2707 , 054 711 153
          เฟซบุ๊ก : โรงแรม น่านนครา บูทีค

26. โรงแรมเวียงภูมิทนร์

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 289 2932
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมเวียงภูมินทร์ Wiang Phumin Hotel

27. น่านนภารีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 098 748 8106
          เฟซบุ๊ก : น่านนภา รีสอร์ท

28. ชมนารีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 061 796 4442

29. รพีพงศ์ โฮเทล

           เบอร์โทรศัพท์ : 081 814 1959
           เฟซบุ๊ก : รพีพงศ์ โฮเทล

30. บ้านรพีพงศ์ บูติก โฮเทล

          เบอร์โทรศัพท์ : 088 269 5526
          เฟซบุ๊ก : บ้านรพีพงศ์ บูติก โฮเทล

31. ซี แอนด์ ซี น่าน โฮเทล

          เบอร์โทรศัพท์ : 063 787 5552
          เฟซบุ๊ก : C&C Hostel by Chanmaklai

32. โรงแรมชนาสิน

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 741 295
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมชนาสิน

33. ดวงดาวรีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 062 561 4798          
          เฟซบุ๊ก : ดวงดาวรีสอร์ท

34. โรงแรมน่านสุวารินทร์

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 882 7025
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมน่านสุวารินทร์

35. ภัทร์จรัสโฮมสเตย์

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 952 9195

36. โรงแรมพันธ์ทิพย์ เรสซิเด้นท์

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 050 018
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมพันธ์ทิพย์ เรสซิเด้นท์

37. โรงแรมข้าหลวงเพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 098 746 1127
          เฟซบุ๊ก : โรงแรม ข้าหลวง เพลส

38. โรงแรมช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

          เบอร์โทรศัพท์ : 093 180 9051, 054 775 099
          เฟซบุ๊ก : ช้างเผือก เกสต์เฮ้าส์ > จ.น่าน

39. โรงแรมภูระฟ้า เพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 084 486 9795, 054 711 510
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมภูระฟ้าเพลส

40. น่านฟ้าชลธี รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 098 289 4535
          เฟซบุ๊ก : น่านฟ้าชลธีรีสอร์ท

41. น่านรอยัลรีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 088 259 9433
          เฟซบุ๊ก : น่านรอยัลรีสอร์ท Nan Royal Resort

42. โรงแรมชมน่านเพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 084 170 1783
          เฟซบุ๊ก : โรงแรม ชมน่านเพลส

43. ภูเพียงเคียงฟ้ารีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 095 682 8787
          เฟซบุ๊ก : ภูเพียงเคียงฟ้า รีสอร์ท ป่าให่ญในเวียง

44. โรงแรม 107 ทาวเวอร์น่าน

          เบอร์โทรศัพท์ : 080 110 7107
          เฟซบุ๊ก : โรงแรม107ทาวเวอร์น่าน

45. โรงแรมเอื้องคำ

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 775 817
          เฟซบุ๊ก : Eurngkum Hotel

46. SP เกสต์เฮ้าส์

          เบอร์โทรศัพท์ : 089 560 8456
          เฟซบุ๊ก : เอส.พี.เกสต์เฮาส์น่าน

47. โรงแรมเพิ่มพูน แมนชั่น

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 774 274
          เฟซบุ๊ก : เพิ่มพูล แมนชั่น

48. โรงแรมเพิ่มพูน 2

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 710 747
          เฟซบุ๊ก : โรงแรมเพิ่มพูล2 จ.น่าน

49. โรงแรมน่านกรีนเพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 093 257 1382
          เฟซบุ๊ก : น่านกรีนเพลส

50. ภูนาน ลอฟท์ น่าน

          เบอร์โทรศัพท์ : 086 115 0675
          เฟซบุ๊ก : PUNAN LOFT NAN

51. โรงแรมฮักน่าน

          เบอร์โทรศัพท์ : 084 807 7676
          เฟซบุ๊ก : Hug Nan Hotel

52. ชิคอินน์น่าน

           เบอร์โทรศัพท์ : 054 774 378
           เฟซบุ๊ก : โรงแรมน่านชิค อินน์

53. The one house

          เบอร์โทรศัพท์ : 085 698 8802
          เฟซบุ๊ก : The one house Nan เดอะวันเฮ้าส์ น่าน

54. โรงแรมน่านธาราเพลส

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 775 678
          เฟซบุ๊ก : น่านธารา เพลส

55. ทุ่งช้างฮิลล์รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 086 374 4010
          เฟซบุ๊ก : ทุ่งช้างฮิลล์รีสอร์ท

56. อนงค์นาถ ห้องพัก

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 950 2303
          เฟซบุ๊ก : อนงค์นาถ ห้องพัก-Anongnart House

57. น่านศรีปันนา รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 054 718 556
          เฟซบุ๊ก : น่านศรีปันนา รีสอร์ท

58. พรพงษ์วิลเลจ

          เบอร์โทรศัพท์ : 086 988 6380
          เฟซบุ๊ก : พรพงษ์วิลเลจ

59. โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

          เบอร์โทรศัพท์ : 063 791 1619
          เฟซบุ๊ก : Cocoa Valley Resort

60. ภูเพียงเดือน

          เบอร์โทรศัพท์ : 086 187 1304
          เฟซบุ๊ก : ภูเพียงเดือนรีสอร์ท

          โดยโรงแรมและสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการ ดังต่อไปนี้

          1. ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน และมาตรการอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

          2. เป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังจังหวัดน่าน ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามประกาศรายชื่อ จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

          1. ภาคกลาง : กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

          2. ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และสระแก้ว

          3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

          4. ภาคใต้ : ตรัง พัทลุง และสุราษฎร์ธานี

          5. ภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอสันกำแพง) ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

          แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ล่าสุด 16 พฤษภาคม 2563

          ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเหล่านี้ เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วให้ไปรายงานตัวที่ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อสอบสวนโรค และใช้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการของตนเอง แทนการกักตัว 14 วัน แต่หากท่านมาจากจังหวัดอื่น และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อท่านผ่านการคัดกรองแล้ว จะต้องไปรายงานตัวที่ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค และต้องกักตัว 14 วัน

          ถึงแม้ว่าจังหวัดน่านจะทำการปลดล็อกแล้ว แต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า เราในฐานะผู้ไปเยือน ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เรากลับไปอยู่ในสถานการณ์แบบเดิมอีก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก  TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน หรือโทรศัพท์ 054 711 217

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก  TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมรายชื่อที่พักน่าน พร้อมเปิดให้บริการ หลังคลายล็อกดาวน์ อัปเดตล่าสุด 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:32:37 12,127 อ่าน
TOP