x close

พาลูกขึ้นเครื่องบิน เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้

          พาลูกขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร จองตั๋วเครื่องบินยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้างตอนเช็กอิน บนเครื่องบินมีอุปกรณ์หรืออนุญาตให้นำอะไรสำหรับเด็กขึ้นไปได้บ้าง เช็กเลย
          การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของยานพาหนะที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกให้กับลูกน้อย เมื่อต้องเดินทางไกล เพราะจะใช้เวลาน้อยกว่า และทำให้ลูก ๆ เหนื่อยล้าจากการเดินทางน้อยลง แต่ก็ยังมีหลายท่านที่ไม่กล้าพาลูกขึ้นเครื่องบิน เพราะกังวลเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนต่าง ๆ วันนี้เราก็เลยอยากนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพาลูกขึ้นเครื่องบินกันสักหน่อย บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด ไปดูกันเลยค่ะ :)

พาลูกขึ้นเครื่องบิน

เด็กขึ้นเครื่องได้ตั้งแต่กี่ขวบ

          โดยทั่วไปแล้วตามกฎของแต่ละสายการบินจะอนุญาตให้เด็กทารกที่มีอายุตั้งแต่ 7 วันขึ้นไปสามารถขึ้นเครื่องบินได้ บางสายการบินก็ต้อง 14 วันขึ้นไป และถ้าในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในตู้อบทารก) จริง ๆ หรือในกรณีที่มารดาเดินทางในกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากความสูญเสีย บางสายการบินก็อนุญาตให้เด็กทารกแรกเกิดตั้งแต่ 0 วันขึ้นไปขึ้นเครื่องบินได้ค่ะ ทั้งนี้ก็ต้องเช็กกฎระเบียบของแต่ละสายการบินอีกครั้ง

พาลูกขึ้นเครื่องบิน

การจองตั๋วเครื่องบินของเด็ก

          ในกรณีการจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์ ถ้าเป็นเด็กทารก (ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 7 วัน - ไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) เมื่อคุณพ่อ/คุณแม่กรอกรายละเอียดตั๋วเครื่องบินของตนเองเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เลือกเพิ่มผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วย ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเด็กทารก เพื่อสายการบินจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ส่วนถ้าเป็นเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องจองที่นั่งเพิ่ม บางสายการบินยังระบุว่าถ้าเด็ก ๆ อายุไม่ถึง 12-15 ปีบริบูรณ์จะต้องทำการสำรองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่จะเดินทางด้วยเท่านั้น ไม่สามารถจองแยกบุ๊กกิ้งได้

ค่าโดยสารของเด็ก

          เด็กทารก บางสายการบินจะอนุญาตให้นั่งตักผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ส่วนถ้าเป็นเด็กที่อายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ หรือในบางสายการบินก็จะคิดค่าโดยสารในอัตราพิเศษ

พาลูกขึ้นเครื่องบิน

เอกสารที่ใช้ในการเช็กอินขึ้นเครื่องบิน


          * เด็กทารกตั้งแต่ 7 วัน - แต่ไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ต

          * เด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ - แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ในกรณีเดินทางภายในประเทศให้ใช้สูติบัตรตัวจริง และบัตรประชาชนเด็กตัวจริง ถ้าเดินทางต่างประเทศให้ใช้สูติบัตรตัวจริงและพาสปอร์ต พร้อมทั้งวีซ่าในกรณีที่ประเทศจุดหมายปลายทางไม่ได้ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเทศไทย

          * เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถ้าเดินทางภายในประเทศให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริง ถ้าเดินทางต่างประเทศใช้พาสปอร์ต พร้อมทั้งวีซ่าในกรณีที่ประเทศจุดหมายปลายทางไม่ได้ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเทศไทย

ข้อปฏิบัติในการเดินทาง

          * การใช้รถเข็นเด็ก

          สายการบินส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ใช้รถเข็นเด็กได้จนถึงแค่ประตูเครื่องบินเท่านั้น จากนั้นจะต้องนำไปโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะเป็นสิทธิ์สำหรับผู้โดยสารเด็กหรือทารกเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นรถเข็นเด็กแบบพับได้ ก็สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ นับเป็นสัมภาระพกพาของผู้ใหญ่ โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกินตามที่กำหนด

          * โควตาน้ำหนักสัมภาระ

          ส่วนใหญ่เด็กทารกจะไม่ได้รับโควตาน้ำหนักสัมภาระ แต่บางสายการบินก็จะได้รับน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มอีกประมาณ 10 กิโลกรัม ต้องดูกฎของแต่ละสายการบินอีกครั้ง

พาลูกขึ้นเครื่องบิน

การปฏิบัติตัวบนเครื่องบิน

          * เปลเด็ก, เบาะนั่งนิรภัยเด็ก และคาร์ซีตสำหรับเด็ก

          สำหรับเด็กทารก สายการบินส่วนใหญ่จะมีเปลไว้อำนวยความสะดวก ส่วนถ้าเป็นเด็กอายุมากกว่า 2 ขวบขึ้นไป หากต้องการใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็ก หรือคาร์ซีตสำหรับเด็ก บางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องมีขนาดและรูปแบบที่ได้รับการอนุญาตโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

          * อาหาร

          หลาย ๆ สายการบินไม่ได้มีอาหารและอุปกรณ์กินอาหารของเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับเด็ก ๆ

          * โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อม

          โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมมีให้บริการในห้องน้ำทุกสายการบิน และเที่ยวบิน

เด็กเดินทางตามลำพังโดยเครื่องบิน

          * เด็กอายุครบ 2 ขวบ แต่ไม่ถึง 12 ปีในวันเดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง ต้องมีผู้โดยสารอายุมากกว่า 16 ปีเดินทางด้วย

          * เด็กอายุ 12 ปี แต่ไม่ถึง 16 ปีในวันเดินทาง สามารถเดินทางตามลำพังได้ แต่ไม่สามารถเดินทางกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้

          * เด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางตามลำพังได้ และสามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยได้ แต่บางสายการบินและบางเส้นทางก็กำหนดว่าเด็กต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางซึ่งมีนามสกุลต่างกัน

          ในกรณีที่ต้องเดินทางกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีนามสกุลแตกต่างกัน หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแนะนำว่าจะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งแสดงว่าผู้โดยสารเด็กผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางได้โดยปราศจากผู้ปกครองตามกฎหมายติดตัวไปด้วย

พาลูกขึ้นเครื่องบิน

เกร็ดเล็กน้อยระหว่างการเดินทาง

          * ควรอุ้มเด็กทารกและเด็กเล็กไว้ระหว่างที่เครื่องขึ้น-ลง

          *
บนเครื่องบินมีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือผ้าห่มให้เด็ก ๆ ด้วย

          * ไม่ควรให้เด็กกินอาหารจนอิ่มก่อนขึ้นเครื่องบิน เพราะอาจอาเจียนได้
         
          * เด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะโดยสารอยู่บนเครื่องบิน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางทุกครั้ง

          * การเปลี่ยนความดันบรรยากาศภายในห้องโดยสารของเครื่องบิน จะทำให้เด็ก ๆ หูอื้อ จึงควรเตรียมจุกยาง หรือขวดนมให้เด็กดูดหรือดื่ม เพื่อปรับความดันในหูชั้นกลาง โดยเฉพาะช่วงที่เครื่องขึ้น-ลง

          * เด็กที่มีอาการเมาเครื่องบินควรรับประทานยาครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

          * การงอแงของเด็กเกิดขึ้นได้ทุกขณะบนเครื่องบิน ถ้าเป็นไฟลต์บินนาน ๆ หลายชั่วโมง แนะนำให้พกของเล่นเล็ก ๆ ให้เด็กได้เล่นระหว่างอยู่บนเครื่อง

          * ควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับเด็กให้พร้อม เช่น แพมเพิร์ส ขวดนม นมผงหรือนมกล่อง ขวดน้ำ อุปกรณ์กินข้าว ทิชชูเปียก ชุดสำรอง ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดตัว และยาประจำตัว

          ทั้งนี้กฎระเบียบการบินของแต่ละสายการบินนั้นจะมีความแตกต่างกัน ผู้โดยสารควรตรวจสอบกฎระเบียบให้ละเอียดอีกครั้งก่อนการเดินทาง

          การพาลูกขึ้นเครื่องบินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ เพียงเราทำตามขั้นตอนและกฎระเบียบของสายการบิน การเดินทางก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ :)

          หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางอีกครั้ง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
airportthai.co.th, thaiairways.com, emirates.com, nokair.com, thaismileair.com, airasia.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พาลูกขึ้นเครื่องบิน เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13:34:00 175,387 อ่าน
TOP