x close

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด (ททท.)

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่องานว่า ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และในการจัดงานดังกล่าวได้รวมการจัดงานกาชาดไว้ด้วยกัน ซึ่งในปี 2553 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ วัดหลังคาขาว (ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

          มีชื่องานเต็มว่า ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2553 และมีชื่องานเป็นภาษาอังกฤษว่า Ayutthaya world Heritage and red Cross Fair 2010 สถานที่จัดงานใช้บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี กิจกรรมภายในงาน ดังนี้

1. การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  

          เมื่อ พ.ศ.2499 กรมศิลปากรได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุในพระปรางค์วัดมหาธาตุ เป็นผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน และทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึง ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สักการะบูชา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 และทำพิธีทักษิณานุปทานที่วัดมหาธาตุ

2. กิจกรรมการจัดแสดงแสง-เสียง และการจำลองบรรยากาศ หน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา

          ในปี 2553 ได้กำหนดให้มีการแสดงแสง-เสียงบริเวณวัดมหาธาตุ โดยเนื้อหาการแสดงเป็นการ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยา ยาวนานกว่า 417 ปี ซึ่งในปีนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้จัด แสดง ซึ่งการแสดงดังกล่าวจะมีนักแสดงไม่น้อยกว่า 350-400 คน จะได้ชมความสามารถของช้างในการแสดงฉากต่าง ซึ่งในแต่ละรอบการแสดงจะสามารถจุ ผู้เข้าชมได้ประมาณ 2500 ที่นั่ง ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ จะจัดการแสดงเป็นสองรอบ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี จำนวน 1 รอบ

3. การฝ่ายจัดกิจกรรมตลาดน้ำ

บริเวณบึงพระรามสถาน ที่การจัดงานฯ จะมีบึงน้ำที่สามารถสร้างบรรยากาศของตลาดน้ำ ให้ท่องเที่ยวมาเลือกซื้ออาหาร คาว หวาน ผลไม้ โดยพ่อค้า แม่ค้า จะพายเรือมาขายของ ได้แก่ ผัดไทย เกี่ยวเตี๋ยวเรือ ลูกชิ้นทอด กาแฟโบราณ อ้อยขวั่น แห้ว มันต้ม

4. กิจกรรมการแสดงเวทีกลาง

          ตลอดการจัดงาน 10 คืน การแสดงบนเวทีกลางจะประกอบด้วยการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดธิดากรุงเก่า(พ่อดุ ลูกสาวสวย) การประกวดธิดาช้าง และการเดินแบบผ้าขาวม้า

          สำหรับการประกวดธิดาช้าง ก่อนการประกวดจะนำผู้สมัคร เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในเรื่องของการรับประทานอาหาร  การออกกำลังกาย และการรักษาสุขภาพของคนมีน้ำหนักมาก สำหรับการประกวดธิดากรุงเก่า (พ่อดุ ลูกสาวสวย) เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวส่งเสริมให้พ่อ ลูกมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปี 2552 จังหวัดได้จัดประกวดธิดากรุงเก่า (แม่สาว ลูกสวย)

5. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน "ผลิตภัณฑ์ชุมชน"

          การจัดงานฯ จังหวัดจะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด (OTOP) ทั้ง 16 อำเภอ มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และได้เชิญชวนของดีของกลุ่มจังหวัดมาร่วม แสดงและจำหน่ายในงานด้วย

6. มหกรรมอาหารอิ่มอร่อยอยุธยา

          กิจกรรมมหกรรมอาหารอิ่มอร่อยอยุธยา จังหวัดจะนำอาหารคาวหวาน ที่อร่อยที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น อาหารในโรงแรมต่าง ๆ ของอยุธยา หรือจากร้านอาหารที่อร่อยที่สุดจากอำเภอต่าง ๆ มาจำหน่าย

7. กิจกรรมกาชาด

          เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้จัดกิจกรรมออกร้านกาชาดและการออกสลากกาชาด เพื่อหารายได้ไว้ในจ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของจังหวัด

8. การฝ่ายจัดกิจกรรมรถไฟพ่วง   
    
ในการจัดงานดังกล่าว ได้มีกิจกรรมต่างรอบบริเวณบึงพระราม ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมาก หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะชมบรรยากาศรอบงาน จังหวัดได้จัดรถไฟพ่วงไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

          ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามพิ่มเติมได้ที่ ททท. พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076 – 7

การเดินทาง

          โดยรถไฟ : เส้นทาง กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟหัวลำโพง) - อยุธยา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สำหรับการโดยสารชั้น 3 ค่าโดยสารเป็น 15 บาท โดยจะเดินทางทุก 1.5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2223 7010, 0 2223 7020 และ Call Center 1690 website : www.railway.co.th

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด อัปเดตล่าสุด 8 ธันวาคม 2553 เวลา 11:56:22 1,823 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP