x close

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน ขนาดและน้ำหนักของ 12 สายการบินยอดฮิต

          รวบรวมขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องบิน (Carry On) ได้ของแต่ละสายการบิน อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นักเดินทางควรรู้ เมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวด้วยเครื่องบิน


          ตามกฎระเบียบของแต่ละสายการบิน จะอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ด้วย แต่ละสายการบินก็จะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการกำหนดขนาดและน้ำหนักของสัมภาระ ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีอยู่บนเครื่องบินและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก วันนี้เราจึงได้รวบรวมขนาดและไซส์ของกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ของแต่ละสายการบินมาฝากกัน โดยคัดเลือกสายการบินที่คนไทยนิยมใช้บริการเป็นหลัก ใครกำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบิน มาเก็บข้อมูลกันไว้ได้เลย

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน

1. สายการบินการบินไทย

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : กระเป๋าพกพาน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) และกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)

          ขนาด : กระเป๋าพกพาขนาด 37.5 เซนติเมตร (15 นิ้ว) x 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) x 12.5 เซนติเมตร (5 นิ้ว) รวมกันจะต้องไม่เกิน 75 เซนติเมตร (30 นิ้ว) ส่วนกระเป๋าเดินทาง ขนาด 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) x 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) x 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึ่งขนาดนี้รวมล้อ มือจับ และกระเป๋าด้านข้างแล้ว

2. สายการบินไทยสมายล์
         
          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : กระเป๋าพกพา น้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)

          ขนาด : กระเป๋าพกพา ขนาด 37.5 เซนติเมตร (15 นิ้ว) x 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) x 12.5 เซนติเมตร (5 นิ้ว) รวมกันต้องไม่เกิน 75 เซนติเมตร (30 นิ้ว) ส่วนกระเป๋าเดินทาง ขนาด 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) x 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) x 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) รวมกันต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)

3. สายการบินแอร์เอเชีย

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก airasia.com

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : รวมของสัมภาระ 2 ชิ้น ต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าพกพา ขนาด 40 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร และกระเป๋าเดินทางขนาด  56 เซนติเมตร x 36 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร รวมกับด้ามจับ ล้อ และกระเป๋าด้านข้างแล้ว

4. สายการบินนกแอร์

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก nokair.com

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) x 36 เซนติเมตร (14 นิ้ว) x 23 เซนติเมตร (9 นิ้ว)

5. สายการบินนกสกู๊ต

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : กระเป๋าพกพา น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 54 เซนติเมตร x 38 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร (หรือขนาดทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน 115 เซนติเมตร)6. สายการบินสกู๊ต

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก flyscoot.com

          จำนวน : ชั้นประหยัด กระเป๋าพกพา 1 ใบ กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ, ชั้น ScootBiz กระเป๋าพกพา 1 ใบ กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ

          น้ำหนัก : ชั้นประหยัด น้ำหนักรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม, ชั้น ScootBiz น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 54 เซนติเมตร x 38 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร (ขนาดโดยรอบต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร)

7.  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์


กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก lionairthai.com

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 30 เซนติเมตร x 40 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร

8. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก bangkokair.com

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง เครื่องบินแบบ ATR72 ได้ขนาด 50 เซนติเมตร x 36 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร, เครื่องบินแบบ Airbus 319 ได้ขนาด 56 เซนติเมตร x 36 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร และเครื่องบินแบบ Airbus 320 ได้ขนาด 56 เซนติเมตร x 36 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร

9. สายการบินเจ็ทสตาร์

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : รวมทั้ง 2 ชิ้น ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 56 เซนติเมตร x 36 เซนติเมตร x 23 เซนติเมตร

10. สายการบินเวียตเจ็ท

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก :  รวมทั้ง 2 ชิ้น ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 56 เซนติเมตร X 36 เซนติเมตร X 23 เซนติเมตร

11. สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก jal.co.jp

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : รวมทั้ง 2 ชิ้น ไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 55 เซนติเมตร (22 นิ้ว) x 40 เซนติเมตร (16 นิ้ว) x 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ขนาดโดยรอบต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)

12. สายการบินโคเรียนแอร์

          จำนวน : 2 ใบ คือกระเป๋าพกพา (ใส่เงิน, พาสปอร์ต และสิ่งของเล็กน้อย) และกระเป๋าเดินทาง

          น้ำหนัก : รวมทั้ง 2 ชิ้น ไม่เกิน 12 กิโลกรัม

          ขนาด : กระเป๋าเดินทาง ขนาด 55 เซนติเมตร x 40 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร ขนาดโดยรอบต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร

          ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลของขนาดและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ของสายการบินยอดนิยมที่คนไทยมักใช้บริการ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของแต่ละสายการบินได้เลย มีภาษาไทยกำกับอยู่เกือบทุกเว็บไซต์เลยค่ะ ดูง่าย ไม่ยุ่งยาก อ๊ะ ๆ แล้วก็อย่าลืมศึกษาถึงสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบินกันด้วยนะคะ จะได้ไม่ต้องมานั่งรื้อกระเป๋า หรือเสียเงินโหลดสัมภาระอีกรอบ ติดตาม Travel.Kapook.com ไว้ได้เลย แล้วเราจะนำเกร็ดท่องเที่ยวดี ๆ แบบนี้มาฝากกันอีกค่ะ :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
thaiairways.com, thaismileair.com, nokair.com, airasia.com, nokscoot.com, flyscoot.com, lionairthai.com, jetstar.com, vietjetair.com และ jal.co.jp


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน ขนาดและน้ำหนักของ 12 สายการบินยอดฮิต อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17:35:42 211,721 อ่าน
TOP