x close

เที่ยวกรุงเทพฯ พาทัวร์วังเก่า ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันงดงาม

เที่ยววังเก่า กรุงเทพ

          เที่ยวกรุงเทพฯ พาทัวร์วังเก่าที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรม รวมถึงร่องรอยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่พลาดไม่ได้แม้แต่ที่เดียว

          กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนาน แน่นอนว่าจึงมีสถานที่สำคัญมากมายทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน สำหรับพระราชวังหรือวังเก่าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ นั้น นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง หรือแม้แต่บางครั้งก็ยังได้รับความสนใจจากต่างชาติ วันนี้เราเลยขออาสาพาทัวร์วังเก่าในกรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละที่ล้วนแล้วแต่ปรากฏร่องรอยแห่งอดีตที่น่าสนใจ และนับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวกรุงเทพฯ ที่ยากจะลอกเลียนแบบ โดยขอเริ่มกันที่…
1. วังลดาวัลย์


          วังลดาวัลย์ หรือวังแดง ตั้งอยู่ติดถนน 3 ด้าน คือ ถนนประชาธิปไตย ถนนลูกหลวง และถนนราชสีมา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ (ต้นราชสกุลยุคล) ภายนอกงดงามด้วยสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรียเช่นเดียวกับภายใน อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมแบบจีนเข้ามาผสม

          สำหรับผู้เข้าชม : ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แต่ส่วนใหญ่มักเปิดให้เข้าชมในโอกาสพิเศษเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2. วังบางขุนพรหม

เที่ยวกรุงเทพ
ภาพจาก เว็บไซต์ ฺbot.or.th 

          เป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต้นราชสกุลบริพัตร และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา ตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยการตกแต่งผนังปูนปั้นอันวิจิตร นับเป็นอาคารที่มีลวดลายประดับงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปูนปั้นเหล่านี้ล้วนเป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยต่าง ๆ กัน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

          สำหรับผู้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล/หมู่คณะโดยไม่เก็บค่าบริการเข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในวันเสาร์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ระหว่างเวลา 10.30-16.00 น. สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02 283 5286, 02 283 6723, 02 283 6152, 02 356 7702 หรือเว็บไซต์ bot

3. วังจักรพงษ์

เที่ยวกรุงเทพ

          วังจักรพงษ์ หรือวังท่าเตียน ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราช มีอายุกว่า 100 ปี เคยเป็นตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ต่อมาตกเป็นของทายาทคือ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียน ตัวอาคารบริเวณหอสูงเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

          สำหรับผู้เข้าชม : วังจักรพงษ์ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในให้เป็นที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่จัดเลี้ยงต่าง ๆ ในชื่อ "โรงแรมจักรพงษ์วิลล่า" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ thaivillas.com

4. วังปารุสกวัน

เที่ยวกรุงเทพ

          ตั้งอยู่หัวมุมถนนพิษณุโลก เป็นวังที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นวังที่ประทับของจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ภายในวังปารุสก์ยังมีตำหนักอีกองค์หนึ่ง คือตำหนักสวนจิตรลดา ซึ่งแต่เดิมเป็นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยดำรงพระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช งดงามด้วยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ บันไดหินอ่อน มีการสลักลวดลายทั้งตามประตู เสา หน้าต่างได้อย่างงดงาม นับเป็นอีกหนึ่งวังเก่าที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง

          สำหรับผู้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

5. วังวรดิศ

เที่ยวกรุงเทพ

          วังวรดิศ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตั้งอยู่บนถนนหลานหลวงและถนนดำรงค์รักษ์ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ภายในแต่ละห้องจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงคุณค่า โดยคงไว้ด้วยการจัดวางแบบคงเดิมให้มากที่สุด ปัจจุบันวังวรดิศได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมทุกวันและเวลาราชการ โดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของวัง และควรเข้าชมเป็นหมู่คณะ

          สำหรับผู้เข้าชม : ผู้เข้าชมต้องทำหนังสือการขอเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และต้องเยี่ยมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยเปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ prince-damrong
 
6. วังสระปทุม

เที่ยวกรุงเทพ

          เดิมทีวังสระปทุมแห่งนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมาได้มีการจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

          สำหรับผู้เข้าชม : โดยปกติแล้ววังสระปทุมจะเปิดให้เข้าชมอย่างน้อยปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งในปี 2560 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum

7. วังสวนสุนันทา

เที่ยวกรุงเทพ

          เป็นเขตพระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิต เคยเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในประกอบไปด้วยพระตำหนักต่าง ๆ เช่น ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ, ตำหนักเจ้าจอมเอื้อน, ตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชนัดดาในรัชกาลที่ 3 และพระตำหนักเยาวภา เป็นต้น ซึ่งบางตำหนักยังคงอยู่ บางตำหนักก็ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

          สำหรับผู้เข้าชม : สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือโทรศัพท์ 02 160 1055

8. พระราชวังพญาไท

เที่ยวกรุงเทพ

          ตั้งอยู่ที่ริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พระราชทานนามให้ว่า "พระตำหนักพญาไท" หรือ "วังพญาไท" ภายในประกอบด้วยพระที่นั่งสวยงามต่าง ๆ มากมาย เช่น พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน, พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส, สวนโรมัน, พระตำหนักเมขลารูจี และพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ เป็นต้น พลาดไม่ได้กับการนั่งจิบกาแฟชิล ๆ ณ ร้านกาแฟนรสิงห์ ณ พญาไท ร้านกาแฟที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

          สำหรับผู้เช้าชม : พระราชวังพญาไทเปิดให้เข้าชมในวันอังคาร-พฤหัสบดี 1 รอบ เวลา 13.00 น., วันเสาร์-อาทิตย์ 2 รอบ เวลา 09.30 และ 13.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 354 7987, 02 354 7732 หรือเว็บไซต์ phyathaipalace

9. วังสวนผักกาด

          ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีอยุธยา เป็นที่พำนักของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (เทวกุล) ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณทั้งหมด 8 หลัง ในเรือนไทยแต่ละหลัง จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง, พิพิธภัณฑ์โขน และห้องศิลปะนิทรรศมารศรี ซึ่งจัดแสดงอยู่ในศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ วังสวนผักกาด

          สำหรับผู้เข้าชม : พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดเปิดบริการเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. บัตรเข้าชมคนไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาท สามารถติดต่อสอบถามก่อนได้ที่โทรศัพท์ 02-246 1775-6 หรือเว็บไซต์ วังสวนผักกาด

          ทั้งหมดนี้นับเป็นความงดงามที่สะท้อนถึงความงดงามทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน บ่อยครั้งที่ความสวยงามเหล่านี้ กลับเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี แล้วเราในฐานะคนไทยจะไม่ร่วมรู้สึกภาคภูมิใจไปได้อย่างไร ยังไงอย่าลืมหาเวลามาลองเดินเที่ยวดูนะคะ รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน
 
          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, เว็บไซต์ thaivillas.com, เว็บไซต์ วังสวนผักกาด, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, เฟซบุ๊ก สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, phyathaipalace, bot

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวกรุงเทพฯ พาทัวร์วังเก่า ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันงดงาม อัปเดตล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:46:39 64,727 อ่าน
TOP