สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระราชวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ถึงลานพระราชวังดุสิตแล้ว ทรงเปิดกิจกรรม Bike for Dad

           วันนี้ (11 ธันวาคม 2558) เมื่อเวลาประมาณ 15.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ มาถึงลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) อันเป็นจุดเริ่มต้นในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางพสกนิกรซึ่งพร้อมใจกันเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้อง ก่อนจะทรงทำพิธีเปิดกิจกรรม Bike for Dad

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมายังพลับพลาที่ประทับ ด้านหน้าสวนอัมพร จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงานภาพรวมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

        ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จจากพลับพลาที่ประทับไปยังบริเวณจุดเริ่มต้นจักรยานบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ทรงปั่นนำขบวน ซึ่งขบวน A สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปั่นนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชน ขบวน B พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปั่นนำขบวนข้าราชการและประชาชน ขบวน C พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปั่นนำขบวน ท่ามกลางบรรดาประชาชนนักปั่นที่เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานและนักศึกษารับขบวนเสด็จ พร้อมโบกธงชาติไทยและธงสีเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์การถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ทั้งสองข้างทาง  


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad

          ก่อนหน้านี้ เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD” พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคนพิการ ณ บริเวณ Coco walk สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

           พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และเพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมใจทดแทนพระคุณต่อพ่อของแผ่นดิน อีกทั้งสร้างความสามัคคีของชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่สดใสแข็งแรง โดยในวันนี้ (11 ธ.ค. 58) พบว่า มีคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 1,911 คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 423 คน ประกอบด้วยคนพิการจากสมาคมต่าง ๆ 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า ตนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" ในครั้งนี้ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้พิการทั่วประเทศ โดยไม่นำความพิการมาเป็นภาระและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ แต่เปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้คนพิการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในเส้นทางที่เหมาะสม การจัดหายานพาหนะรับ-ส่ง การบริการตรวจซ่อมรถ การจัดอาสาสมัครดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมของคนพิการ เพื่อให้คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

            นายเสข วรรณเมธี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อจะมีขึ้นใน 66 เมืองทั่วโลก  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ช่วงเวลาตามเวลาท้องถิ่น กลุ่มแรก จะจัดก่อนกิจกรรมในไทย เช่น กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ กรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กรุงโตเกียว และนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มที่ 2 จัดพร้อมกับกิจกรรมในไทย เช่น ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศจีน และอินเดีย จำนวน 16 เมือง  และกลุ่มที่ 3 จัดกิจกรรมหลังประเทศไทย เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในต่างประเทศ รวม 9,805 คน  เมืองที่มีการลงทะเบียนสูงที่สุด ได้แก่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 499 คน ตามด้วยนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 354 คน และเมืองเสียมราฐ กัมพูชา 255 คน


 รวมข่าว ปั่นเพื่อพ่อ ทั้งหมดคลิกเลย


ภาพจาก ไทยพีบีเอส, ทวิตเตอร์ @KAO_VoiceTV21, ทวิตเตอร์ @TNAMCOTเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ลานพระราชวังดุสิตแล้ว เปิดงาน Bike for Dad โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15:48:02 18,658 อ่าน
TOP