ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<

งานกาชาดประจำปี 2556

งานกาชาดประจำปี 2556 (สภากาชาดไทย)

          นับเป็นงานใหญ่ประจำปีอีกหนึ่งงานที่หลายคนตั้งตารอคอย สำหรับ "งานกาชาด" ซึ่งในปีนี้ สภากาชาดไทย กำหนดจัด "งานกาชาดประจำปี 2556" ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก ภายใต้คำขวัญ "งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน"

          งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสลากกาชาด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด

          สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2556 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน" สื่อความหมายว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ได้ดำเนินภารกิจตามรอยพระยุคลบาท พระผู้พระราชทานกำเนิดสภากาชาดไทย นับจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 120 ปี ภารกิจของสภากาชาดไทยสามารถดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้ ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลาย แต่พร้อมใจกันที่จะร่วมแบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงผู้ยากไร้ โดยมีสภากาชาดไทยเป็นสื่อกลาง

          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประกอบด้วย การประกวดร้านงานกาชาด โดยเชิญชวนให้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านออกแบบตกแต่งร้าน หรือจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละด้านตามที่สภากาชาดไทยกำหนด โดยคำนึงถึงพันธกิจของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนสภากาชาดไทย

          ทั้งนี้ การออกแบบตกแต่งร้านจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งประเภทและแนวความคิดเป็น 4 ประเภท คือ...

          ประเภทที่ 1 จากสภาอุณาโลมแดงถึงสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์

          ประเภทที่ 2 พระราชกรณียกิจของพระบรมราชูปถัมภก สภานายิกา และอุปนายิกาสภากาชาดไทย 

          ประเภทที่ 3 สภากาชาดไทยกับการแพทย์ และการสาธารณสุข 

          ประเภทที่ 4 สภากาชาดไทยกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก การจัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี และการจัดกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เพื่อสรรหาเยาวชนไทยเป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่แพร่หลาย

          ในส่วนของการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทยบนอาคารใหม่สวนอัมพร มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย

          โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาด เช่น การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขน วัดรอบเอว ตรวจหาหมู่เลือด การตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาอาการปวดของผู้สูงอายุ และให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานและการให้ความรู้เพื่อประชาชนของสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การเปิดรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิต

          ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น. นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดทำเสื้อที่ระลึกของงานกาชาดประจำปี 2556 เพื่อฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย จำหน่ายในราคา 250 บาทอีกด้วย

          สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 – 23.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา 10.00 – 23.00 น. บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา 20 บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากแอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
งานกาชาดจะถึงวันที่อะไรค่ะjavascript:swich_emo(2);
จากคุณ น.ส.มติมนต์ เสมอใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-19 12:25:12 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ไปมาแย้วนุกมาก
จากคุณ ฉลวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-02 14:00:29 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
เฮ้อน่าเสียดาย
จากคุณ pookky เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 19:07:45 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
เมืื่อไหร่จะทราบผลกาชาด รอลุ้นอยู่
จากคุณ ttt เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 09:49:37 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
สนุกมาก...คนก็มาก
จากคุณ kang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 03:07:20 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ยากเที่ยวจังเลย
จากคุณ คนคิดถึงบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 14:48:36 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ยากไปจังอิอิ
จากคุณ บ้านไกล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 14:44:15 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
พี่เติ้ล. ธนพลหล่อจัง
จากคุณ คนรักเติ้ล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-05 12:05:06 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
จากคุณ คริคริ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-03 16:15:07 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
สนุกดีน่ะ ชอบของเยอะ มาก ดาราก็เยอะ
จากคุณ มอสมี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-03 15:11:15 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
อยากไปซื้อเงาะกระป๋องแแบบกระป๋องเล็กๆ อยากรู้ราคาจังเลย ซื้อยกลัง จะได้เอาไปทำบุญวันสงกรานต์ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ
อยู่ช่วงไหน ขอขอบคุณ
จากคุณ โมเม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-03 11:55:40 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ว่าจะไปวันนี้อ่ะคะ มีของขายเยอะไหมอ่ะคะ
จากคุณ mik เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-02 12:33:56 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ยังไม่ได้ไปเลย ฮ่า ฮ่า
จากคุณ kan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 20:20:21 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ไปมาแล้ว เมื่อวานนี้ตอนกลางวัน แดดร้อนดี ลืมหมวก ร่ม ร้อนชิบ
แต่ได้ของเยอะ ราคาถูกใจดี ได้ทำบุญด้วยการจับสลากของกองทัพบกด้วย แบกข้าวสารกลับบ้าน
จากคุณ yaya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 14:44:34 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
จะไปวันนี้ค่ะ
จากคุณ โมโม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 13:39:00 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ไปผิดวันก่อนวันเปิดงานของเยอะมากน่าดูทั้งนั้นเสียดายต้องกลับก่อน
จากคุณ อรสา บ้านเส้นฝ้ายใยไหม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 01:35:42 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ขอแยอะฤเปล่าค่ะอยากไปจัง
จากคุณ nan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-31 21:19:38 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
จากคุณ เจาจิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-31 19:41:32 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
เสื้อ120ปีกาชาด มีจำหน่ายที่ไหนบ้างครับ
จากคุณ naruto เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-29 18:57:33 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
งานดี ๆ แบบนี้ต้องรีบไปซะแล้ว ทุก ๆ คนก็อย่ารืบไปกันนะคะ
จากคุณ ดาวจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-29 15:12:25 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
งานวันนี้วันแรกใช่ปะ กลัวไปเกลอ วันศุกร์คนคงเยอะน่าดู
จากคุณ 111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-29 13:46:19 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
เราจะไปเเข่งเทลลลลลลลลลลลลลล
จากคุณ วิระ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-29 11:30:18 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
อยากเจอกันอะๆๆๆๆ เป็นเเฟนคลับกันนะๆๆ Iove gun เสอม จุ๊ยๆๆๆๆ.
จากคุณ กันพิรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-28 21:20:58 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ต้องไปทำงานที่งานกาชาด กลับดึกทุกวันเลยก๊าบ
จากคุณ bobo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-27 16:17:59 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
สอยดาว สอยดาว ดาวสอย
จากคุณ ไม่บอกชื่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 20:25:16 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ผมได้ไปเป็นลูกเสือฉีกตั๋วด้วยงานนี้ห้ามเอาอาวุธเข้านะคับ
จากคุณ สมชาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-07 19:54:30 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
สอยดาวอย่างเดียวเลย
จากคุณ ชิชะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-28 20:07:00 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
ขอหน่อยเหอะ ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ ไม่เข้าใจทำไมถึงทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ทั้งๆที่ก็รู้ว่าเป็นหน้าวัง ไม่รู้ว่ารักพ่อจริงหรือดีแต่พูด เห็นประจำและทุกครั้งเลย ยังไงปีนี้ก็ช่วยทำบ้านของพ่อให้สะอาดด้วยนะคะ
จากคุณ ตาหวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-26 00:12:58 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
คำขวัญงานกาชาด
"สอยดาวปาหี่ สอยมาหลายปี สอยมาหลายปีไม่มีใครเคยมีใครได้เบนต์
จากคุณ จุจุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-24 01:20:23 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ห้ามพลาด! งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย. ณ สวนอัมพร
จะไปซื้อ a2z
จากคุณ 4kf4j เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 08:14:27 ]