สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ Supermop, คุณ ยางแตก และ คุณ ป้าmam     

          ถ้าเอ่ยถึง "วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" หลาย ๆ คนคงทราบเพียงแต่ว่าตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนคร ใกล้ ๆ กับกระทรวงมหาดไทย และเป็นตั้งของสุสานหลวง แต่จริง ๆ แล้วภายในวัดยังมีความงดงามอื่น ๆ ให้ได้สัมผัสอีกมากมาย เพราะฉะนั้น วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวสำรวจ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต กัน...

          วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า วัดราชบพิธ นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี ที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล 5 และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 7 มิได้ทรงสร้างวัดประจำรัชกาล แต่ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุง และทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดของพระราชบิดา คือ รัชกาลที่ 5 จึงเสมือนเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์เช่นกัน

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          แต่เดิมบริเวณวัดเป็นวังของ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร ไพศาลโสภณ ก่อนที่ พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล โดยสร้างเลียนแบบ 2 วัดคือ วัดพระปฐมเจดีย์ กับ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 และภายในวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตสุสานหลวง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2413

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


          พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ ส่วน "ราชบพิธ" หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง และ "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่

          มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก โดยตัวพระอุโบสถภายนอกสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ ประกอบด้วยลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์รูปเทพประนม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          ภายในเป็นสถาปัตยกรรมโกธิค พระประธานคือ พระพุทธอังคีรส แปลว่ามีรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ถูกหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อต้นรัชกาลที่ 5 กระไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก 180 บาท เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เมื่อยังทรงพระเยาว์ เดิมรัชกาลที่ 4 จะทรงนำไปประดิษฐานที่ พระปฐมเจดีย์ แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2415

          นอกจากนี้ ที่ฐานบัลลังก์กระไหล่ทองเนื้อหกหนัก 48 บาท ภายในบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2), พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาบที่ 3), พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4), พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5), พระบรมอัฐิพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 3 และสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


          สำหรับ "สุสานหลวง" ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัด ติดกับถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม แต่เดิมมีอาณาบริเวณกว้าง 4 ไร่กว่า ต่อมาในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทางผู้สำเร็จราชการและทางกทม. ได้ตัดถนนอัษฎางค์ ซึ่งกินพื้นที่สุสานหลวงไปบางส่วน จนปัจจุบันสุสานหลวงเหลือพื้นที่เพียง 2 ไร่ครึ่งเท่านั้น

          ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "สุสานหลวง" ขึ้นในวัดราชบพิธฯ ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิด คือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พระราชโอรส พระราชธิดา พระนัดดา และพระปนัดดา ได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          ในส่วนของศิลปกรรมที่สำคัญในวัดราชบพิธฯ ได้แก่ บานประตู และหน้าต่างของพระอุโบสถ ที่มีลายไทยลงรักประดับมุก เป็นรูปดวงตราครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ สวยงามมาก และที่น่าสนใจอีกอย่างคือ กระเบื้องเบญจรงค์ ทั้งพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และระเบียงแก้ว ล้วนตกแต่งด้วยลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งสิ้น ซึ่งทุกแผ่นเขียนด้วยมือ รวมถึงออกแบบรูปทรงกระเบื้องขนาดต่าง ๆ ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าเจดีย์ ระเบียง พระอุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงอ่อนช้อย แต่ทุกอย่างลงตัว

          สัมผัสความงดงามของ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กันบ้างแล้ว แต่ทางที่ดีหากมีโอกาส ควรแวะไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองนะจ๊ะ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลาทำการ

          พระอุโบสถจะเปิดเป็นเวลา โดยในวันธรรมดาจะเปิดช่วงพระทำวัดเช้า-เย็น คือ 09.00-9.30 น. และ 17.30-18.00 น. วันพระและช่วงปีใหม่จะเปิดให้เข้าไปไหว้พระตั้งแต่ 08.00-13.30 น. ส่วนพระวิหารจะเปิดเฉพาะเวลามีพิธสำคัญเช่น อุปสมบท หรือการถวายสังฆทานสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น

การเดินทาง

          วัดราชบพิธฯ ตั้งอยู่บริเวณถนนเฟื่องนคร ติดกับกระทรวงมหาดไทย สามารถจอดรถได้บริเวณถนนข้าง ๆ วัด

         

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, lib.ru.ac.th, maeban.co.th และ dhammathai.org                     แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พี่ครับ ถ้าเดินทางจากอนุสาวรีย์เดินทางไปอย่างไรหรอครับ ถ้าวันพรุ่งนี้จะไป อุโบสถจะเปิดไหม
จากคุณ ท่องเที่ยววัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-08 18:20:57 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ใช่วัดที่สร้างพระพุทธหล่อโบราณ ที่โด่งดังหรือเปล่าครับ
จากคุณ พนธ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-28 11:40:39 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จากคุณ สลักจิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-29 13:20:34 ]
nokyoong20
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สวยงามมากๆเลยคะ
จากคุณ nokyoong20 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-26 15:56:56 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดสวยอยู่แล้วคนถ่ายภาพยิ่งทำให้ภาพออกมาสวยงามนัก ขอบคุณ
จากคุณ ชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-17 01:24:57 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ร.บ อีกคน สมัย อ.ผล ใจสว่าง งดงาม มาก ครับ
จากคุณ chai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-08 18:51:03 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศิษย์เก่ามาเยือนครับ เคยเรียนอาคารเรียนในวัดด้วย เห็นแล้วคิดถึง
ภูมิใจมาก
จากคุณ เด็กร.บ. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-04 09:33:14 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สาธุ...สาธุ...
จากคุณ Jokung เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-21 13:35:55 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เปิดให้เข้าชม คือที่ชั้นสามของตำหนักอรุณฯ คณะกลาง เป็นที่เก็บพัดรอง พัดที่ระลึกจากงานพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งเครื่องกระเบื้อง เครื่องกังไส กี๋น้ำชา ที่ได้รับพระราชทานจากล้นเกล้า ร.5 ให้เป็นสมบัติของวัด ฯ เนื่องจากการจัดทำบัญชีรายการสิ่งของยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่มีการพยายามทำมาไม่ต่ำกว่า 40 ปีแล้ว
จากคุณ ศิษย์เก่าราชบพิธฯ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-20 14:43:59 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สวยจังเลย ประเทศมีอะไรที่สวยงามมากๆ
จากคุณ arare เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-20 14:02:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สวยมาก
จากคุณ อิอิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-20 13:31:21 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สถาปัตยกรรมไทย เราควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะ
จากคุณ มดตะนอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-20 13:07:43 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อนุโมทนาสาธุครับ
จากคุณ คนดีของสังคม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-20 12:57:17 ]