มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง

เชียงคาน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ Phitchaphat, คุณ Phitchaphat และ คู่หูเดินทาง

          ... เหมือนเวลาจะหมุนช้าลง เมื่อมาเยือน เชียงคาน ...

          คงไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่ผิดนัก เพราะ เชียงคาน อำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดเลย ยังคงอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง ที่ผสมผสานกับความทันสมัยของโลกปัจจุบันได้อย่างลงตัว ความเงียบสงบของเมือง ความน่ารักของผู้คน ที่ยังดำรงวิถีชีวิตแบบราบเรียบ และกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างแนบแน่นดีเยี่ยม รวมไปถึงทัศนียภาพพริมฝั่งโขงที่สวยงาม คงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้นักเดินทางมักแวะเวียนไปต้องมนต์เสน่ห์ ณ เชียงคาน

เชียงคาน


          แต่่จริง ๆ แล้ว เชียงคาน ยังมีอะไรดี ๆ เด็ด ๆ รอให้คนที่ชื่นชอบวิถีชีวิตท้องถิ่น รักความงามของอดีตกาล ไปสัมผัสถึงความเป็น เชียงคาน ให้เห็นด้วยตา ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมก็พร้อมจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับ เชียงคาน ให้มากขึ้นอีก ถ้าใครพร้อมแล้วก็ตามเราเข้าไปเที่ยว เชียงคาน เลย...

 
เชียงคาน


          เชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดเลย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 940.45 ตารางกิโลเมตร แต่เดิม เชียงคาน ตั้งอยู่ที่ เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 1400 โดย ขุนคาม แห่งอาณาจักรล้านช้าง ต่อมา พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง และ อาณาจักรเวียงจันทน์ โดยกำหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น้ำเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบาง และใต้แม่น้ำเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์

          ใน พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้ เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก กับ พระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ เมื่อรบชนะจึงได้อันเชิญ พระแก้วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี และทำการรวมอาณาจักรล้านช้างเข้ามาเป็นประเทศราชของไทย พร้อมกับกวาดต้อนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหือง


เชียงคาน


          จากนั้นสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทย แต่ในที่สุด เจ้าอนุวงศ์ ถูกจับขังจนสิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบ เจ้าอนุวงศ์ ได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น พระเจ้ากรุงธนบุรี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ พระอนุพินาศ (กิ่งต้นสกุลเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก พระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงคาน


          ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ และได้เข้าปล้นสดมภ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ครั้นต่อมาเห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่ บ้านท่านาจันทร์ (ใกล้กับที่ตั้งของอำเภอเชียงคานปัจจุบัน) แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ทำให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่ เมืองใหม่เชียงคาน หรือ อำเภอเชียงคาน ในปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้

 เชียงคาน

เชียงคาน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวแจ่ม ๆ ของ เชียงคาน ได้แก่ ...

          วัดศรีคุณเมือง ตั้งอยู่ที่ซอย 7 ถนนชายโขง ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่น พระพุทธรูปไม้จำหลัก มีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ ในวัดยังมีธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

          วัดท่าแขก เป็นวัดเก่าแก่โบราณ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร ก่อนถึงหมู่บ้านน้อย และแก่งคุดคู้ ปัจจุบันเป็น วัดธรรมยุติ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูป 3 องค์ สกัดจากหินแกรนิตทั้งก้อน หน้าตักกว้าง 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก

เชียงคาน

เชียงคาน

          พระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยู่ที่บ้านอุมุง ตำบลบุฮม ตามเส้นทางสายเชียงคาน-ปากชม ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านผาแบ่นมีทางแยกเข้าบ้านอุมุง 3 กิโลเมตร จะถึงทางขึ้นเขาเป็นทางลูกรังระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ประชาชนเคารพนับถือมาก จะมีงานเทศกาลประจำปีในวันเพ็ญเดือน 3 หรือเดือน 4 ของทุกปี

เชียงคาน

เชียงคาน

          พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลา ทวินคราภิรักษ์ ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตรตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร สร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ เมื่อ พ.ศ.2542 และในมหามงคลแห่งราชพิธิราชาภิเษก ครบ 50 ปี พ.ศ. 2543 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 บริเวณโดยรอบสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง และประเทศลาวได้ การเดินทาง จากตัวเมืองเลยทางหลวงหมายเลข 201 (เลย-เชียงคาน) ไป 47 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกตรงไปจนถึงบ้านท่าดีหมี่ แล้วเลี้ยวขวาที่โรงเรียนบ้านท่าดีหมี่ ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

           แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก จากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน บริเวณแก่งมีร้านอาหารจำหน่ายมากมาย

เชียงคาน

เชียงคาน

          จุดชมวิวภูทอก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงคาน เป็นเพียงภูเขาลูกเล็ก ๆ แต่ ภูทอก แห่งนี้ก็มีเสน่ห์ที่เป็นจุดชมวิว ชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน และเสน่ห์ยิ่งกว่านั้นของ ภูทอก ในฤดูฝนและฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยผ้าห่มหมอก หากได้มองจากยอดภูทอกจะเห็นเป็นทะเลหมอกได้แบบรอบทิศเลยทีเดียว การเดินทาง สามารถขับรถขึ้นไปได้ เริ่มจากซอยข้างโรงพยาบาลเชียงคาน ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงทางสามแยกตีนภูทอก แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนตัดใหม่ จะเป็นทางเข้าสู่เส้นทางขึ้นยอดภูทอก หากไม่ทราบเส้นทางที่แน่ชัดก็สามารถสอบถามคนเชียงคานได้เลย


เชียงคาน
 

          ปัจจุบันแม้ว่าบ้านเรือนอาคารต่าง ๆ ภายใน เชียงคาน จะแปรเปลี่ยนดัดแปลงมาทำโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แกลอรี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายโปสต์การ์ด ฯลฯ แต่ความเป็น เชียงคาน ก็ยังคงอยู่เฉกเช่นวันวาน วัฒธรรมการตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าแบบเมืองหลวงพระบาง ที่ เชียงคาน ก็มีให้เห็นเหมือนเคย ในช่วงเวลาประมาณ 06.00 – 06.30 น. จะมีผู้คนมารอใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าเป็นประจำทุกวัน

         
ในส่วนของที่พัก ในเมือง เชียงคาน มีให้เลือกมากมาย หลายแบบหลายสไตล์ ราคาคละเคล้ากันไป เริ่มตั้งแต่ประมาณ 300 บาทต่อคืน ไปจนถึงประมาณ 3,000 บาท ใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

          สมแล้วกับคำขวัญที่ว่า...เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ


เชียงคาน
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นการเดินทาง


          รถยนต์

          เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง

          เส้นทางที่ 2 : จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลยได้เช่นเดียวกัน

          รถไฟ

          จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปลงที่สถานีอุดรธานี และต่อรถโดยสารประจำทางไป จังหวัดเลยได้ สอบถามตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2233 7010, 0 2223 7020 หรือ สถานีอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4222 2061 หรือ www.railway.co.th
         
          รถโดยสารประจำทาง

          บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต 2 โทรศัพท์ 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ   ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  และ เชียงคาน.com 


สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 175 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
อยากๆๆๆๆไปเชียงคาน
จากคุณ คนที่ไม่เคยไป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-17 16:06:19 ]
ความคิดเห็นที่ 174 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เชียงคาน..บ้านผมกำลังจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ ขอเถอะครับช่วยๆกันเก็บรักษาสิ่งดีๆ ที่คนรุ่นเก่าท่านดูแลรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป อย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆของคนรุ่นเราไปทำลายวิถิชีวิตเดิมๆที่เคยมีมาเลย
คนเฒ่าคนแก่ท่านฝากมาบอกให้คนเมืองอย่างเราๆช่วยๆกันหน่อย
ลูกหลานคนเชียงคาน
จากคุณ ตรีคูณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-12 16:21:04 ]
ความคิดเห็นที่ 173 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
สวยงามมากดูเป็นที่อนุรักษ์ไว้
จากคุณ som เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-12 14:50:36 ]
ความคิดเห็นที่ 172 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปกันยายนต้นเดือนยังเป็นหน้าฝนอยู่แต่ว่าก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบ ชอบมากตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกสวยมากกกก ชอบๆๆๆตั้งใจว่าจะไปอีกตอนธันวาคมแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่พักหรือเปล่า คิดว่าหน้าหนาวบรรยากาศคงจะโรแมนติคมากถึงมากที่สุด
จากคุณ ชอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-06 14:40:12 ]
ความคิดเห็นที่ 171 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปมาทุกปี ชอบมากกกกกกกกก 555555
จากคุณ รักเชียงคาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 22:43:49 ]
ความคิดเห็นที่ 170 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ชอบมากครับกับวัฒนธรรมเดิมๆของคนไทย ในเชียงคาน เมืองเลย 2ครั้งใน1ปี ชอบมากครับ มีโอกาสจะไปเยือนอีกครับ คนภูเก็ต รักธรรมชาติ
จากคุณ คนภูเก็ต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 08:57:10 ]
ความคิดเห็นที่ 169 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ของจริงจะสวยงาม เงียบสงบอย่างในภาพรึเปล่านะ
จากคุณ ไม่รู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-25 17:30:28 ]
ความคิดเห็นที่ 168 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปมาเมื่อปีที่แล้วนอนริมโขงเป็นโฮมสเต ตื่นเช้า สุดยอดอากาศดีมากเลย เงียบ สงบ นั่งดูเรือประเทศลาวผ่าน หมอกคลุมมนำ้โขงสวยจัง อยากไปอีก
จากคุณ เบญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-24 22:53:38 ]
ความคิดเห็นที่ 167 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปมาเมื่อต้นปี บรรยากาศดีมาก อาหารอร่อย ไม่แพงเกินไป อยากไปอีก
จากคุณ aaumaporn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-20 18:21:24 ]
ความคิดเห็นที่ 166 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
หนูเป็นลูกครึ่ง พ่อเป็นคนเชียงคานแม่เป็นคนหลวงพระบางค่ะ
จากคุณ สาวลาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-18 16:45:00 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เราเป็นคนเมืองเลย เราคิดว่าเมืองเลยน่าอยู่ที่สุดแล้วอากาศดี ของกินอร่อย คนก็น่ารักใจดี
จากคุณ สาวเมืองเลย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-18 16:39:22 ]
ความคิดเห็นที่ 164 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เราเป็นคนใต้ ไปเที่ยวเชียงคานในญานะนักท่องเที่ยว แต่ไม่เคยคิดไปทำมาหากินที่นั่นหรอกค่ะ คงเป็นบางกลุ่มากกว่า เราก็โอเคในความเรียบง่าย ปลายปีนี้ตั้งใจจะไปกับเพื่อนอีก
จากคุณ สาวใต้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-17 16:39:51 ]
ความคิดเห็นที่ 163 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เป็นคนเชียงคานค่ะ เมื่อก่อนรู้สึกว่าอากาศหนาวกว่านี้มาก ตอนเช้าเดินไปโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมต้น ถ้ามีใครแปลกหน้ามาก็รู้กันหมดเพราะคุ้นเคยและรู้จักกันแทบทั้งนั้น เส้นล่างเมื่อก่อนเงียบมากส่วนใหญ่ผู้คนใช้ถนนเส้นบนเป็นหลัก เชียงคานไม่ได้น่าเที่ยวแค่หน้าหนาวนะ ช่วงสงกรานต์กับออกพรรษาก็สนุกมากเหมือนกัน สงกรานต์เหมือนปิดเมืองเล่นน้ำกันเลยแหล่ะ เพื่อนๆSerie80ลูกลิงทั้งหลาย กลับบ้านไปเจอกันบ้างนะ คิดถึงบ้านค่ะ
จากคุณ Series80 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-15 16:09:25 ]
ความคิดเห็นที่ 162 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
อิอิ พึ่งจาไปมาอาทิตย์ที่แร้วว. ไปภูทอกดูทะเลหมอกสวยมากก
จากคุณ ต้นอ้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-12 14:34:56 ]
ความคิดเห็นที่ 161 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ร้านดำรงพานิชกุนเชียงอร่อยมาก อย่าลืมเป้นของฝากนะครับ
จากคุณ จรัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-11 12:04:09 ]
ความคิดเห็นที่ 160 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
บรรยากาศแบบนี้มันหมดไปนานแล้วครับ ที่เหลือเปลือกของเชียงคาน ไม่ใช่แก่นแท้จริงๆที่เคยเป็นมาหลอกครับ
มันหมดไปตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่า วัตถุนิยม การเติมแต่ง เข้าไปแล้ว
จากคุณ อินทรีแดง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 16:40:48 ]
ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เราไปเชียงคานมาเมื่อปีที่แล้วประทับใจกับผู้คนที่นั่นมาก ใจดีทุกคน แต่แอบเห็นความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าอีกไม่กี่ปี มันจะหมดไปในเชียงคานแน่นอน ผู้คนจากถิ่นอื่นมาจับจองซื้อที่ ทุกอย่างเริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้น รีสอร์ทผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด คนใต้เข้ามาอาศัย ไม่ว่าจะเป้นร้านอาหารใต้ ปลูกสวนยาง มีการลุกลํ้าที่บนเขา ถางป่าไม้เพื่อปลูกสวนยาง ไร่ข้าวโพด เราขับรถขึ้นภูเรือ บนเขาแทบจะหัวโล้นทุกลูก ประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนไม่มีหิมะให้ชื่นชม แล้วถ้าเกิดป่าไม้หมดไปเราจะเหลืออะไรให้ท่องเที่ยวกัน ของดีมีอยู่กับท้องถิ่นอยู่แล้ว อย่าไปทําลาย เมื่อใดที่พวกคุณขาดความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อนั้นคุณก็หมดคุณค่า หมดราคา
จากคุณ ฝากไว้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 15:01:09 ]
ความคิดเห็นที่ 158 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
คนในพื้นที่ถอยร่อน คนที่เป็นนายทุนก็เ้ข้าไป เหมือนปายไม่มีผิด ไม่น่าเที่ยวแล้ว
จากคุณ นิสา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 09:35:09 ]
ความคิดเห็นที่ 157 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
No quseiotn this is the place to get this info, thanks y'all.
จากคุณ Kaylee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-27 08:38:39 ]
ความคิดเห็นที่ 156 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
บ้านอยู่ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ชับรถเองพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงคาน พักที่ดิโอลด์เชียงคาน ประทับใจมากครับ อยากให้ชาวเชียงคานรักษาความโบราณเก่าแก่ให้เหลือไว้ให้มากๆ อย่ารับเอาความเป็นสมัยใหม่เข้าไป จะเป็นจุดขายที่ดีมาก ปิดเทอมหน้าจะไปเที่นวกันอีก
จากคุณ จารึก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 09:40:20 ]
ความคิดเห็นที่ 155 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
น่าอยู่จัง
จากคุณ เขียว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-22 09:44:32 ]
ความคิดเห็นที่ 154 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ชาตินี้ไม่มีโอกาสเห็นโลกสวยนะ ขึ้นคานซะแล้วไม่ใช่เมืองคาน555555555555555
จากคุณ เย็นเจี๊ยบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-05 21:28:10 ]
ความคิดเห็นที่ 153 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ชาตินี้ไม่มีโอกาสได้ไปหรอก เมืองคาน
จากคุณ ๕๕๕ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-03 07:33:06 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
แอ่วดอยขึ้นเมืองคานเย็นเจี๊ยบๆๆๆๆแจ๋วซะไม่มี
จากคุณ ห้างฉัตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 22:28:08 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
จังหวัดเลยนี่ที่เที่ยวเยอะจัง
ประเทสไทยน่าอยุ่ ที่เที่ยวเยอะ ปีใหม่นี้เจอกันที่เชียงคานนะคะ
จากคุณ หวานจัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-22 15:00:40 ]
ความคิดเห็นที่ 150 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไม่ไปแอ่วแต่ขอไปอยู่เลยได้บ่
จากคุณ ไหม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-21 22:00:42 ]
ความคิดเห็นที่ 149 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
อยากไป แต่ไกลจัง
จากคุณ เด็กเบตง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-21 19:28:05 ]
ความคิดเห็นที่ 148 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
สวยทำงายได้ไปอ่ะ ขึ้นคานแล้วเนี้ย
จากคุณ กิ๊ก+สม!+-+ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-20 21:27:20 ]
ความคิดเห็นที่ 147 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
กะผมเหันด้วยคับ เชียงคาน สวยมาก
จากคุณ เอกะไข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-15 14:02:04 ]
ความคิดเห็นที่ 146 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
Alakazaam-information found, problem seolvd, thanks!
จากคุณ Dillanger เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-15 08:38:22 ]
ความคิดเห็นที่ 145 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
จากคุณ karnmanee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-09 11:05:33 ]
ความคิดเห็นที่ 144 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ขอไปแอ่วเชียงคานดี ดี ดี ดีกว่านะ หนา ว นี้
จากคุณ ป้อม+เบิ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-09 08:34:15 ]
ความคิดเห็นที่ 143 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ทุกวันนี้ทราบว่า คนเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ที่เชียงคาน ความเป็นเชียงคานหายไปแล้ว เมื่อ20 ปีที่แล้ว เคยรู้จักคนเชียงคาน ที่มีน้ำใจ รักสงบ เมือง เงียบ ความเอื้อเฟื้อความรักใคร่กันในชุมชนของคนเชียงคานรักพวกพ้อง เคยมีเรื่องทะเลาะกับคนเชียงเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น เขายกพวกมาทั้งหมู่บ้าน (บ้านน้อยแก่งคุดคู้) จริงๆๆ
จากคุณ เด็กนาอ้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-06 22:35:13 ]
ความคิดเห็นที่ 142 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เชียงคานเป็นเมืองสงบถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเยอะ เดี๋ยวนี้คนชอบเอาอะไรต่างๆมาเปลี่ยนแปลง สถานที่เที่ยวกลางคืนเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนีมีคาเฟ่ คาราโอเกะ ร้านอาหารเมื่อก่อนก็ไม่แพง กลับไปเดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
จากคุณ คนบ้านเฮา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-05 12:07:17 ]
ความคิดเห็นที่ 141 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ดูแล้วสวยจริงๆ กะไว้ว่าปีหน้านี้จะไปเที่ยวใหได้เลย
จากคุณ สุพัชชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-03 06:01:45 ]
ความคิดเห็นที่ 140 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
พิชัย ก็น่าอยู่และน่าเที่ยวมาก ครับ ประวัติศาสตร์ยาวนาน เมืองเชียงคานยังเคยเป็นเมืองขึ้นของพิชัย ในสมัย ร 3 ครับ
จากคุณ รักพิชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 20:21:35 ]
ความคิดเห็นที่ 139 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เราคนเชียงคานเอง เมื่อก่อนถนนเส้นล่างคนเดินนับหัวได้ ใครแปลกหน้าเดินมารู้หมด ภาษาพูดสำเนียงอื่นๆไม่เคยได้ยินเข้าหู ข้าวนอกบ้านก็ไม่เคยกินก็ร้านอาหารทั้งเมืองมี 2ร้านมั้งมีก๋วยเตี๋ยวเฟื่องฟ้า กับล้มลุกโภชนา ตอนเช้าใส่บาตรก็ต้องทำเวลาเพราะข้าวร้อนมากๆพระท่านก็เดินเร็ว มือไม่ถึงต้องใส่องค์เว้นองค์ ขอทานก็ไม่เคยเห็นเพราะคนเชียงคานไม่จนถึงจะไม่รวย คนเส้นล่างเมื่อก่อนปู่ย่าตายายเป็นพ่อค้ากันทั้งนั้นค้าขายกับลาว ลูกหลานปัจจุบันไม่ย้ายไปที่อื่นๆก็ย้ายไปอยู่เส้นบน เชียงคานไม่มีอะไรเลยจริงๆ เหมือนเมืองบ้านนอกทั่วไปนั่นแหละ ไม่ต้องแห่กันมาหรอก มาแล้วจะผิดหวัง อยากให้วิถีชีวิตเก่าๆกลับคืนมา อยากกินข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวปุ้นฮ้อน จุ่มป้าพัด โอ้ยพูดแล้วหิว
จากคุณ คิดถึงบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 15:26:59 ]
ความคิดเห็นที่ 138 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เพิ่งไปมา อากาศดีมาก ช่วงนี้หมอกลงจัด 9 โมงเช้ายังมีหมอก มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ ผู้คนอัธยาศัยดี
จากคุณ เพิ่งไปมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 20:48:14 ]
ความคิดเห็นที่ 137 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปเชียงคานแล้วอย่างลืมไปล่องแพที่ห้วยกระทิงน๊ะ สวยมากเป็นส่วนตั๊ว ส่วนตัว
จากคุณ สะไภ้เลย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 13:50:49 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ใครที่ยังไม่เคยไป ไม่ต้องกลัวไม่มีที่พักหรอกคะ เพราะที่พักเยอะมากๆ ไม่จำเป็นต้องจองก่อนเลย แต่ที่พักที่ถนนชายโขงเต็มหมดทุกที่แล้วคะตอนนี้ เพราะคนจองเต็มแล้ว แต่ที่อยู่ตามถนนศรีเชียงคานตามซอยล่าง ซอยบนยังมีคะ ไปหาที่นั่นได้ รีสอร์ทสวยๆก็มีคะ แต่อยู่ด้านนอก ไม่ใช่ตรงถนนคนเดิน แต่ก็ปั่นจักรยานมาได้คะ สนุกดี เราเคยพักทั้งด้านนอก และด้านในตรงถนนคนเดิน ชอบทั้ง 2 แบบเลยคะ รุ้สึกมันสนุกไปคนละแบบ 555555
จากคุณ คนที่เคยไปมาแล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 11:26:57 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เห็นด้วยกับความเหนที่ 107 , 115 คะ

จริงๆแล้วตอนที่เราเดินเที่ยวอยุที่นั่น ได้ยินแต่คนกรุงเทพพูดว่า เชียงคานสู้ปายไม่ได้หรอก ไม่ค่อยมีอะไร แต่ในความคิดเรา เราว่าเชียงคานดีกว่าปายคะ เพราะว่าปายมันเหมือนแบบทันสมัยมากไป มันดูเปลี่ยนมากเกินไปจนหาวัฒนธรรม อารยธรรมดีๆแบบเก่าไม่เจอ ตอนนี้ที่เชียงคานก็มีแต่คนกรุงเทพไปเปิดร้าน คนที่นั่นก็ขายให้หมด เกสเฮ้าท์รีสอร์ทเยอะมากคะ ซึ่งส่วนตัวแล้วเราชอบที่นี่มากกว่าปายเยอะเลยคะ เพราะรู้สึกว่าดีกว่าปายเยอะเลยคะ
จากคุณ คนที่เคยไปมาแล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 11:23:30 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
เห็นด้วยกับความเหนที่ 127 คะ
เพราะเราเองก็เป็นคนนึงที่ชอบไปเที่ยวเชียงคานมากๆคะ
ที่ไปเพราะดูรายการทีวี ดูในหนังสือท่องเที่ยว แล้วชอบคะ
เรามีหนังสือท่องเที่ยวเชียงคานตั้งหลายเล่ม ที่ซื้อเพราะชอบที่นี่มากๆเลยคะ
บรรยากาศดี สถานที่สวย ชอบทุกๆอย่างที่เป็นที่นั่นคะะ
จากคุณ รักเชียงคาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 11:18:37 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ปีทีแล้วไปมาแล้วคะ ปีนี้จะไปอีก ชอบมากๆเลย อากาศก็ดีมากๆเลยคะ ประทับใจมากๆเลย ไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วชอบมากขนาดนี้เลยคะ

แต่ติดอย่างนึงตรงที่ว่า ปีที่แล้วที่ไป คนแน่นมากๆคะ รถราเยอะมากๆเลยคะ เลยค่อนข้างรำคาญและหงุดหงิดนิดหน่อย แต่โดยรวมแล้วชอบมากคะะ ^^
จากคุณ คนที่เคยไปมาแล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 11:14:23 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปมาแล้วอากาศดีมากๆ
จากคุณ ram เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-29 20:46:50 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปเที่ยวเชียงคานแล้วอย่าลืมแวะไปเที่ยว ปากชม บ้างนะครับ อยู่ห่างจากเชียงคาน 40กิโล เงียบสงบกว่าเชียงคานอีก
ปล...ครอบครัวผมก้ออยู่ที่นั่นครับ
จากคุณ argaint เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-28 12:53:07 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
ไปมาแว้ว อากาศดีโคตรๆสวยมว๊ากกกกก กะว่าจะไปอีกครั้ง
จากคุณ aun เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-27 22:13:22 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
อย่าให้เหมือนปาย แล้วกันนะคะ ไปปายเมื่อสมัยสิบปีที่แล้วเพราะชอบบรรยากาศ กำลังจะไปเชียงคาน เพราะโดนรบเร้าให้พาไปเที่ยว ชอบเมืองที่ไม่มีอะไร เพราะเวลาของคุณจะเดินช้ากว่าที่เคย รู้สึกตัวอีกที คุณก็จะกลับแล้ว อย่าทำให้ที่ ๆ ไม่มีอะไรเลย มีเหมือนปายแล้วกันนะคะ แต่ยังไง ก็รักเมืองไทย ไปได้ทุกเดือนค่ะ
จากคุณ bebee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-27 20:10:12 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
มาเที่ยวเชียงคาน มาพักที่นาวีเฮ้าส์ บริการแบบเป็นกันเอง ราคา 600/หลัง พร้อมอาหารเช้าและจักรยานปั่นฟรี
จากคุณ kkk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-27 20:04:39 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
คนที่บอกว่า เชียงคานไม่มีนาธานไม่ดังหรอ คุณคิดผิด ไม่มีใครไปเชียงคานเพราะไอ้นาธานหรอกนะ เมืองเขาดีๆ ไอ้เหียกนี่ไปทำเสียหมด ซวยๆๆๆๆๆ ตอนนี้เขาว่ามันอยู่ในคุก ไม่เห็นมีใครตามมันไปอยู่ด้วยเลย ว่างๆก็เชิญ 125 ไปเชียงคานนะ แล้วจะรู้ว่าเรามีดีกว่าไอ้จอมลวงโลก
จากคุณ pala เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-27 07:44:16 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว มนต์เสน่ห์ เชียงคาน เมืองริมน้ำโขง
สวยงามมาก ไปมาแล้ว เม.ย.53 ยังมีความหนาวให้สัมผัส ชอบ มากกก อาหารอร่อย
จากคุณ sao เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-26 08:31:00 ]