ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง


เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ 3seasons

            ลมหนาวมาแล้ว ... ถึงเวลาออกไปโลดแล่นสัมผัสกับอากาศเย็น ๆ กันซะหน่อย ^^ และวันนี้กระปุกดอทคอมจะพานักเดินทางไปท้าทายความหนาวเย็นไกลถึง "เชียงใหม่"สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือที่หลายคนเรียกว่า ดอยอ่างขาง กันค่ะ ใครเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้ว ก็ตามเราเข้าไปเลยค่ะ...

         
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "ให้เขาช่วยตัวเอง" เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว ที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ประวัติ...ดอยอ่างขาง

          โดยเรื่องกำเนิดของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แห่งนี้ เป็นเกร็ดประวัติเล่ากันต่อมาว่า ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ผ่านยอดดอยแห่งนี้ และทอดพระเนตรลงมาเห็นหลังคาบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้าน จึงมีพระดำรัสสั่งให้เครื่องลงจอด เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงมาทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น และหมู่บ้านตรงนั้นก็คือหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ สะพายดาบ ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ พระองค์มีพระราชดำรัสที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นแปลงเกษตร

          จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย และสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่า ชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณ ดอยอ่างขาง ส่วนหนึ่ง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขา ในการนำพืช เหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามว่า "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"

          "อ่างขางในอดีตวันนั้นสวยมากด้วยดอกฝิ่นและภูมิประเทศ เราได้เห็นต้นท้อ แอ๊ปเปิ้ลป่า และทราบว่าอากาศหนาวเราได้คุยกับผู้ที่ไปตั้งร้านขายของ ซื้อฝิ่นเขาขึ้นมาอีกทางหนึ่ง ห่างจากค่ายทหารจีนโดยที่ชาวเขาส่วนมากอพยพไปที่อื่น อ่างขางจึงมีที่เหลือให้หญ้าคาขึ้นอยู่มาก ด้วยเหตุนี้จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นเมื่อ 30 ปี มานี้ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ทำวิจัยได้" ม.จ. ภีศเดช รัชนี กล่าว

          โดยคำว่า "อ่างขาง" ภาษาเหนือหมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อย ๆ ละลายเป็นโพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง
 
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง
 
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบัน ดอยอ่างขาง ได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขา ซึ่งถูกตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวกว่า 12 ชนิด ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอร์รี่ สาลี่ ราสเบอรี่ พลับ กีวี ลูกไหน เป็นต้น ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด เช่น แครอท ผักสลัดต่างๆ ฯลฯ และไม้ดอกเมืองหนาวมากกว่า 20 ชนิด เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ จำหน่ายผลิตผลตามฤดูกาลที่ปลูก ในโครงการให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล

          สำหรับบน ดอยอ่างขาง มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง อาศัยอยู่โดยรอบกว่า 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน ส่วนสภาพอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศเย็นจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมเครื่องกันหนาวมาให้พร้อม เช่น หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อกันหนาว
 
 
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

กิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยอ่างขาง ได้แก่…

          • ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ สามารถขับรถวนเป็นวงกลม ค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ยานพาหนะคันละ 50 บาท

          • ชมสวนบอนไซ อยู่ในบริเวณสถานีฯ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งในและต่างประเทศ ปลูก ดัด แต่ง โดยใช้เทคนิคบอนไซ สวยงามน่าชม และในบริเวณเดียวกันก็มีสวนสมุนไพรด้วยฤดูท่องเที่ยวอยู่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

          • เยี่ยมหมู่บ้านหลวง สัมผัสชีวิตชาวจีนฮ่อ ชาวหมู่บ้านหลวงเป็นชาวจีน ยูนานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิ ปลูกผักผลไม้ เช่น พลัม ลูกท้อ และสาลี่

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          • เยี่ยมหมู่บ้านนอแล สัมผัสวิถีชีวิตชาวปะหล่อง อดีตชนเผ่าดั้งเดิมของพม่า มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน จำหน่ายและเยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย - พม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมาที่นี่ได้ประมาณ 15 ปี คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อสายพม่า ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติ บริเวณพรมแดนไทย-พม่า

          • เที่ยวบ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ มีมัคคุเทศก์น้อยพาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน เป็นที่ที่ชาวเขาเผ่า มูเซอดำและเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตร และด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (เช่น อาบูแค เป็นกำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ) บริเวณหน้าหมู่บ้านจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของ ชาวมูเซอ โดยชาวบ้าน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้าน โดยที่ไม่เข้าไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไป และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็ก ๆ ด้วย


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


          • เที่ยวหมู่บ้านคุ้ม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฯ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน อาทิชาวไทยใหญ่ ชาวพม่าและชาวจีนฮ่อ ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ และเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว

          • เดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะสั้น ประมาณ 2 กิโลเมตร จะได้ชมความงามธรรมชาติของผืนป่าปลูกทดแทน น้ำตกเล็กๆ และกุหลาบพันปี

          • ขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติ จากบ้านคุ้มไปยังบ้านนอแล และจากบ้านหลวงไปยังบ้านผาแดง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          • กิจกรรมดูนก ที่มีทั้งนกประจำถิ่นและนกหายากต่างถิ่นให้ศึกษาหลากสายพันธุ์ มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ จุดที่เหมาะคือสถานีป่าแม่เผอะและบริเวณรอบๆ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

          • ขี่ฬ่อล่องไพร ชมความงดงามของธรรมชาติ ในบรรยากาศเย็นสบายรอบ ๆ ดอยอ่างขาง ด้วยการนั่งบนหลังฬ่อ (การนั่งบนหลังฬ่อต้องนั่งหันข้าง เนื่องจากอานกว้างไม่สามารถนั่งคร่อมอย่างการขี่ม้าได้) หากสนใจกิจกรรมนี้ต้องติดต่อกับรีสอร์ทล่วงหน้าอย่าน้อย 1 วัน เพราะปกติชาวบ้านจะนำฬ่อไปเป็นพาหนะขนผลิตผลทางการเกษตรด้วย

          • จุดชมวิว-จุดกิ่วลมชนิด เป็นลานชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกดิน และสัมผัสทัศนียภาพของถนนทางขึ้น ดอยอ่างขาง อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยก ซึ่งจะไปหมู่บ้านปะหล่องนอแลทางหนึ่ง และบ้านมูเซอขอบด้งทางหนึ่ง สามารถชมวิวได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือทะเลหมอก มองเห็นทิวเขารอบด้าน และหากฟ้าเปิดจะมองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางด้วย

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ที่พักและร้านอาหาร

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 18 หลัง ดังนี้...

          • ขนาดพัก 2 คน ราคา 1,000 บาท/หลัง/คืน
          • ขนาดพัก 6 คน ราคา 1,200 บาท/หลัง/คืน
          • ขนาดพัก 40 คน ราคา 150 บาท/คน/คืน
          • เต็นท์บริการ ขนาด 2-3 คน ราคา 150 บาท/หลัง/คืน หากรวมถุงนอนราคา 300 บาท/หลัง/คืน
          • เต็นท์บริการ ขนาด 4-5 คน ราคา 300 บาท/หลัง/คืน หากรวมถุงนอน ราคา 500 บาท/หลัง/คืน
          • กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่คนละ 20 บาท
          • มีร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในสโมสรอ่างขาง

          หมายเหตุ : กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน โทร. 0-5345-0107-9

การเดินทางView in bigger map         

 แผนที่ ดอยอ่างขาง โดย Longdo.com


          การเดินทางสู่ดอยอ่างขางสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

          • เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง เลี้ยวซ้ายทางแยกตำบลเมืองงาย ตรงเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังศูนย์ฯ

          • เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึงกิโลเมตร 137 แยกบ้านปางควาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1249 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร

          หมายเหตุ : ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท (ควรเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนขึ้นเขา และผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์ เพราะเส้นทางมีความชันมาก) หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง ราคาเหมา 1,000 - 1,500 บาท

สถานที่ติดต่อ

          • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุ้ม หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 0-5345-0107-9
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
     oceansmile.com และ tourthai.com


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จะไปกุมพาจ้า
จากคุณ แกะดำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-17 21:14:18 ]
ความคิดเห็นที่ 158 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อากาศดี อาหารอร่อย ดอกไม้สวยมาก ๆ ค่ะ อย่าลืมไปเที่ยวกันนะค่ะ
จากคุณ pop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-27 17:19:39 ]
ความคิดเห็นที่ 157 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วคะ ชอบมาก ๆ อากาศเย็นจัง อยากกลับไปอีกถ้ามีโอกาส ภาวนา
จากคุณ อ้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 15:47:38 ]
ความคิดเห็นที่ 156 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วค่ะ สวยมากๆ ทางขึ้นก็โหดมากๆเหมือนกัน
จากคุณ love 2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-30 05:42:57 ]
ความคิดเห็นที่ 155 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วค่ะ อากาศดีมาก ตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายค่ะ
จากคุณ ฝนซ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-24 14:05:11 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ถ้าไปเที่ยวอ่างขางถึงอำเภอไชยปราการแวะทานก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ดลำพูนที่อำเภอไชยปราการรับรองอร่อยจริงๆ มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะ อร่อยมาก
จากคุณ นายเป้เจียงใหม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-27 21:34:27 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปจังเลยอะ
จากคุณ milk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-18 18:42:49 ]
ความคิดเห็นที่ 150 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
สวย หนาวจริง ๆ ไปมาแล้ว
จากคุณ TOON เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-08 21:25:11 ]
ความคิดเห็นที่ 149 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
บรรยากาศดีนะคับ และอาหารก็อร้อย คนก็ใจดีคับ
มีนำ้ใจช้วยเหลื่อกันอีกด้วย
จากคุณ เฟรนช์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-07 16:15:52 ]
ความคิดเห็นที่ 148 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ซากุระบานยังคับ
จากคุณ steve udon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-05 10:20:41 ]
ความคิดเห็นที่ 147 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
น่าจะอัพรูปใหม่ๆบ้างนะ
จากคุณ 245 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-26 09:25:22 ]
ความคิดเห็นที่ 146 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ตอนนี้ ค่ารถเหมาขึ้นไปขึ้นราคารึยังอ่ะคะ ?
จากคุณ เชน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-22 21:28:08 ]
ความคิดเห็นที่ 145 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปเที่ยวจัง น่าสนุก
จากคุณ รัษฎากร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-22 14:30:58 ]
ความคิดเห็นที่ 144 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อย่าไปเก็บสตอเบอรรี่กินนะ
อาทิตย์ก่อน อดเข้าไร่ เพราะมีคนเก็บกินนี่ล่ะ เซ็ง
จากคุณ ต้นข้าว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-19 09:07:34 ]
ความคิดเห็นที่ 143 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
คห.122 ทางขึ้นทาง อ.ไชยปราการ ชันน้อยกว่าแต่ระยะทางไกลกว่าค่ะ
จากคุณ นิชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-19 05:02:18 ]
ความคิดเห็นที่ 142 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไม่ใช่แยกบ้านปางควายครับ เขาเรียกว่าบ้านสบข่าหรือชาวบ้านเรียกบ้านแม่งอนนอก หรือวัดหาดสำราญจะมีรถสองแถวบริการที่วัดครับ ไม่แนะนำให้เอารถส่วนตัวขึ้นครับ ทางโค้งและชันมากใช้บริการรถสองแถวดีกว่า ถ้าเอารถส่วนตัวมาจอดได้ที่วัดหาดสำราญแล้วใช้บริการรถสองแถวได้เลย หรือถ้านั่งรถเมล์มาลงที่วัดได้เลย
จากคุณ มาร์ค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 21:41:27 ]
ความคิดเห็นที่ 141 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วสวยมากๆ ไปช่วงต้นหนาวคนยังไม่เยอะ ได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริง อาหารอร่อยและก้อถูก ผักสดๆ อยากไปอีก
จากคุณ น้องดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 16:13:47 ]
laksanara
ความคิดเห็นที่ 140 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
สนับสนุนข้อความ 139 ปีที่แล้วไปมา ไปช่วงวันธรรมดา..สวยมาก..ยอมเสียวันลาไป 4-5 วัน แต่ก็คุ้ม เพราะคนไม่เยอะมาก และก็ไม่เสียกับอุบัติเหตุคะ..พอกลับมาก็มีข่าวรถตกดอยสลองเลยคะ..ตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่พอดี แต่ตอนที่ไปนี่ เป็นแค่ต้นเดือน ธค.
จากคุณ laksanara เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 15:31:53 ]
ความคิดเห็นที่ 139 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
เชื่อผมเถอะนะ
ถ้าทำได้ เที่ยววันธรรมดา ที่ไม่ตรงกับช่วงหยุดยาว
แล้วคุณจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง
ไม่ต้องแย่งที่จอดรถ
ไม่ต้องแย่งสั่งอาหาร
ฝุ่นก็น้อย
รถก็ไม่ติด สบาย สบาย :)
จากคุณ เชื่อดิ ถ้าทำได้นะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 10:44:48 ]
ความคิดเห็นที่ 138 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
สวมากๆอยากไปอีกจัง
จากคุณ น้ำฝน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 10:25:06 ]
ความคิดเห็นที่ 137 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปบ้างจัง
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-16 18:19:53 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ข้าง. อ.เรานี่เอง สวย ๆ หนาวสุดๆ เหมือนอยู่ ใน หุบเขาเลย
จากคุณ อาร์ท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-15 17:31:18 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ขอไปแอ่วดอยสวยสักครั้ง
จากคุณ เบิ้ม+ป้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-05 20:27:49 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
น่าไปจังต้องไปให้ได้
จากคุณ พลอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 05:04:49 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้ว6เดือนไปเป็นทหารบนดอยครับปี50ตอนนี้ปลดประจำการแล้วสักวันผมจะไปอีกสวยงามมากอากาศหนาวมากน่าประทับใจใครไรบลองไม่ผิดหวังจากเด็กสกลทหารสระบุรี
จากคุณ ทหารดอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-24 10:01:28 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
เหมือนภูทับเบิ๊กเลยอ่ะ อิอิ ดูแล้วอยากไปเลยอ่ะ ม่ะไหร่จะหนาวซะทีน้า
จากคุณ ชีวอน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-14 19:25:07 ]
deden
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
คห 102 รถอาจะไหว คนก้ต้องไหวด้วยนะ ทางมันโค้งหักศอกเป้นทบๆทอดๆ เรื่อยๆ ถ้าไม่มันใจนั่งรถเหมาข้างล่างไปจะชัวร์กว่า อีกอย่างถ้ารถเก่า(อายุหลายปี)ก็ไปทรมานรถนะ ทางชันมาก เป็นห่วงครับ
จากคุณ deden เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-04 13:54:44 ]
deden
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
คห 127 คุณอยู่บนดอยอ่างขางเหรอ ผมไปบ่อย นะ ที่นั่นอะแล้วคุณอยู่บ้านอะไร นอแล ขอบด้ง หรืออะไร
จากคุณ deden เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-04 13:50:56 ]
faiy2534
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
บ้านเค้าเองคิดถึงที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ faiy2534 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-08 14:34:42 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
คงไม่มีบุญหรอกเรา แควนก็ไม่มีรถก็สตาร์ทไม่ติดเวรกรรม สักวันคงเป็นทีของเราบ้าง จาเทีายวให้สาหนุกเยย
จากคุณ ชะอมทอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-23 21:33:23 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปเที่ยวกันม๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ......จะไปก็รีบไป.........555
จากคุณ POP SANGKAE เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-17 10:08:19 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
*-* ปัยเที่ยวกันไหน *-* เมืองไทยของเราสวยมาก
จากคุณ www เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-15 23:52:07 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ความงามของกิ๊กน่ามองฉันได อ่างขาง น่าไปฉันนั้น
จากคุณ พชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-29 15:50:07 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ทางขึ้นดอยอ่างขางมี 2 ทางอยากรู้ว่าทางไหนที่ชั้นน้อยกว่าครับ
จากคุณ eed เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-28 12:40:36 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ทางขึ้งสูงและชันมากแต่ก็สนุกดีมีแต่ป่าเขา ข้างบนสวยมาก
จากคุณ ploysai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-01 15:24:51 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
น่าไปนะแต่เมารถเห็นดอยสูงๆๆก้อเมาแล้ว
จากคุณ ตาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-25 11:06:06 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วเหมือนกัน สวยมากเลยค่ะ แต่คงจะไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้ว
ล่ะ
จากคุณ The Star เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-17 18:24:34 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปมั่ง สวย
ตอนนี้กินผักโครงการหลวง เพราะปลอสารพิษ
จากคุณ amm เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-16 20:38:07 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปแล้วก็อยากไปอีกนะ สวยมาก ลองไปดื่มน้ำสตอเบอรี่ปั่นที่ร้านอาหารสโมสร แล้วตกกลางคืนช่วงเดือนมีนาคมมีหิ่งห้อยให้เห็นเต็มไปหมดเลย พอดีเคยไปช่วงนี้เลยประทับใจมาก อยากแบ่งปันค่ะ
จากคุณ Gozzila Phuket เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-09 10:19:52 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ขอบอกว่าน้ำ สตรอ ในโครงการ หร่อยมากกก..อาหารในโครงการ หร่อยมาก ใครไปแล้วไม่ไปกินอาหารในโครงการ..น่าเสียดายมาก ถูกด้วยน่ะจ๊ะ เราชอบมากกกกก..อติมอโวคาโด 30 บาทเอง อโว ครึ่งลูกใส่ไอติมกะทิโปะลงไป หร่อยมากกก คอนเฟิมพี่น้อง
จากคุณ Aeh เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-24 18:35:53 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
หลายร้อยชีวิต จับจองจุดตั้งกล้อง รอดูแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่จุดชมวิว พอสว่างถึงมองเห็นแม่ค้าม้งวางขายทั้งแครอทแดง ต้นโสม และจิปาถะ ภาพชีวิตสวยงามที่สุดของวันเริ่มขึ้น พอแดดอุ่นขึ้น ก็เร่ไปเติมพลังด้วยโจ๊กหมู กับปาท่องโก๋และกาแฟแม้ว พร้อมดูนกตัวเล็ก ๆ โผไปมาหาอาหารกินบนต้นไม้ อีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปพักที่ รร.อ่างขาง
จากคุณ ning_zaa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-22 10:51:06 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ดาวบนดินที่อ่างขาง
มองจากลานกางเต้นท์ เห็นแสงพร่างพรายจากก้นอ่าง ทั้งรีสอร์ท เต้นท์ หมู่บ้านมัง สถานีเกษตรหลวง เสาสัญญาณมือถือทุกค่าย อยู่ด้านล่าง ดาวบนฟ้าก็อยู่แค่เอื้อม โอ้ สวรรค์...หนาวจนหน้าชา ถุงขนมกรุบกรอบพองแทบแตก ลืมไม่ลงจริง ๆ
จากคุณ ning_zaa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-22 10:34:33 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วครับ ลุ้นตลอดทางขึ้น-ลงดอยเลย

แต่รวมๆแล้วก็คุ้มครับ ทั้งสวยทั้งอากาศดี ^^
จากคุณ - นายอั๋น - เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-19 17:53:44 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไป3ครั้งแล้วยังอยากไปอีก เฟอเฟคทุกอย่าง ขอบอกยกเป็นที่ 1 ในสยาม
จากคุณ ยอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-16 14:20:06 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ประทับใจสุดๆ

ครั้งแรกที่เจอที่สวยงามแบบนี้

ตอนเช้าไปจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆ ทะเลหมอกด้วย

สตอเบอรี่อร่อยทีสุดในไทยเลย หอม หวาน

ต้องไปอีกไม่มีเบื่อครับ
จากคุณ เด็กตลุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-09 16:25:12 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
เพิ่งไปมาตอนตรุษจีน อาหารอร่อยมากๆ ถูกด้วยข้าวราดผัดพริกแกงไก่ 30 บาท ถูกกว่าตัวเมืองอีก อร่อยทุกอย่าง รถเกียร์ธรรมดาต้องเลียคลัตซ์เก่งๆ เกียร์ออโต ลุยเลยชาตินี้ต้องไป
จากคุณ CAN SUPER เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-09 15:57:31 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ผมไปมาแล้วประมาณ 4 ปี ก่อน

มีดอกฝิ่นด้วย สวยมาก
จากคุณ เท่อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-08 22:26:55 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทาง ฝางครับ ประมาณ 3 ชม. ถึงบนดอย

สวยมากๆครับ โดยเฉพาะไปกับแฟน 2 คน อิอิ

ผมไปตอนประมาณ 3 ปีก่อน นั่งรถเช่าขึ้นไปกับคนอื่น เพราะมันจะ

ทรมานรถเรามาก.... มีรถ ขึ้น - ลง ไม่ต้องกลัวครับ ทางชัน

ต้องใช้เกียร์ต่ำ แล้วเร่งขึ้นสุดๆ.... ดอกซากุระสวยมากเต็มดอยเลย
จากคุณ อาร์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-03 21:44:39 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
l สวยดีค่ะ
จากคุณ MOOK (L) AOF เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-03 18:56:20 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
รถเก๋งเกียร์ธรรมดาขึ้นได้ไหมค่ะ อยากไปค่ะ เอ่อ..เป็นรถ โตโยต้า เออี110 ค่ะ เคยขับขึ้นดอยอินทนนท์และดอยแม่สลองแล้ว คือเป็นคนชอบภูเขากับพวกดอยสูงๆ ค่ะ
จากคุณ น้อยหน่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-03 10:05:35 ]