ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


ดอยอ่างขาง


เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ 3seasons

            ลมหนาวมาแล้ว ... ถึงเวลาออกไปโลดแล่นสัมผัสกับอากาศเย็น ๆ กันซะหน่อย ^^ และวันนี้กระปุกดอทคอมจะพานักเดินทางไปท้าทายความหนาวเย็นไกลถึง "เชียงใหม่"สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือที่หลายคนเรียกว่า ดอยอ่างขาง กันค่ะ ใครเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้ว ก็ตามเราเข้าไปเลยค่ะ...

         
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "ให้เขาช่วยตัวเอง" เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว ที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ประวัติ...ดอยอ่างขาง

          โดยเรื่องกำเนิดของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แห่งนี้ เป็นเกร็ดประวัติเล่ากันต่อมาว่า ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ผ่านยอดดอยแห่งนี้ และทอดพระเนตรลงมาเห็นหลังคาบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้าน จึงมีพระดำรัสสั่งให้เครื่องลงจอด เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงมาทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น และหมู่บ้านตรงนั้นก็คือหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ สะพายดาบ ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ พระองค์มีพระราชดำรัสที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นแปลงเกษตร

          จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย และสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่า ชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณ ดอยอ่างขาง ส่วนหนึ่ง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขา ในการนำพืช เหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามว่า "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"

          "อ่างขางในอดีตวันนั้นสวยมากด้วยดอกฝิ่นและภูมิประเทศ เราได้เห็นต้นท้อ แอ๊ปเปิ้ลป่า และทราบว่าอากาศหนาวเราได้คุยกับผู้ที่ไปตั้งร้านขายของ ซื้อฝิ่นเขาขึ้นมาอีกทางหนึ่ง ห่างจากค่ายทหารจีนโดยที่ชาวเขาส่วนมากอพยพไปที่อื่น อ่างขางจึงมีที่เหลือให้หญ้าคาขึ้นอยู่มาก ด้วยเหตุนี้จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นเมื่อ 30 ปี มานี้ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ทำวิจัยได้" ม.จ. ภีศเดช รัชนี กล่าว

          โดยคำว่า "อ่างขาง" ภาษาเหนือหมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อย ๆ ละลายเป็นโพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง
 
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง
 
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบัน ดอยอ่างขาง ได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขา ซึ่งถูกตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวกว่า 12 ชนิด ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอร์รี่ สาลี่ ราสเบอรี่ พลับ กีวี ลูกไหน เป็นต้น ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด เช่น แครอท ผักสลัดต่างๆ ฯลฯ และไม้ดอกเมืองหนาวมากกว่า 20 ชนิด เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ จำหน่ายผลิตผลตามฤดูกาลที่ปลูก ในโครงการให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล

          สำหรับบน ดอยอ่างขาง มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง อาศัยอยู่โดยรอบกว่า 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน ส่วนสภาพอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศเย็นจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมเครื่องกันหนาวมาให้พร้อม เช่น หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อกันหนาว
 
 
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

กิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยอ่างขาง ได้แก่…

          • ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ สามารถขับรถวนเป็นวงกลม ค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ยานพาหนะคันละ 50 บาท

          • ชมสวนบอนไซ อยู่ในบริเวณสถานีฯ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งในและต่างประเทศ ปลูก ดัด แต่ง โดยใช้เทคนิคบอนไซ สวยงามน่าชม และในบริเวณเดียวกันก็มีสวนสมุนไพรด้วยฤดูท่องเที่ยวอยู่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

          • เยี่ยมหมู่บ้านหลวง สัมผัสชีวิตชาวจีนฮ่อ ชาวหมู่บ้านหลวงเป็นชาวจีน ยูนานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิ ปลูกผักผลไม้ เช่น พลัม ลูกท้อ และสาลี่

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          • เยี่ยมหมู่บ้านนอแล สัมผัสวิถีชีวิตชาวปะหล่อง อดีตชนเผ่าดั้งเดิมของพม่า มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน จำหน่ายและเยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย - พม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมาที่นี่ได้ประมาณ 15 ปี คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อสายพม่า ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติ บริเวณพรมแดนไทย-พม่า

          • เที่ยวบ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ มีมัคคุเทศก์น้อยพาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน เป็นที่ที่ชาวเขาเผ่า มูเซอดำและเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตร และด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (เช่น อาบูแค เป็นกำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ) บริเวณหน้าหมู่บ้านจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของ ชาวมูเซอ โดยชาวบ้าน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้าน โดยที่ไม่เข้าไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไป และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็ก ๆ ด้วย


ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง


          • เที่ยวหมู่บ้านคุ้ม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฯ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน อาทิชาวไทยใหญ่ ชาวพม่าและชาวจีนฮ่อ ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ และเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว

          • เดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะสั้น ประมาณ 2 กิโลเมตร จะได้ชมความงามธรรมชาติของผืนป่าปลูกทดแทน น้ำตกเล็กๆ และกุหลาบพันปี

          • ขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติ จากบ้านคุ้มไปยังบ้านนอแล และจากบ้านหลวงไปยังบ้านผาแดง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

          • กิจกรรมดูนก ที่มีทั้งนกประจำถิ่นและนกหายากต่างถิ่นให้ศึกษาหลากสายพันธุ์ มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ จุดที่เหมาะคือสถานีป่าแม่เผอะและบริเวณรอบๆ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

          • ขี่ฬ่อล่องไพร ชมความงดงามของธรรมชาติ ในบรรยากาศเย็นสบายรอบ ๆ ดอยอ่างขาง ด้วยการนั่งบนหลังฬ่อ (การนั่งบนหลังฬ่อต้องนั่งหันข้าง เนื่องจากอานกว้างไม่สามารถนั่งคร่อมอย่างการขี่ม้าได้) หากสนใจกิจกรรมนี้ต้องติดต่อกับรีสอร์ทล่วงหน้าอย่าน้อย 1 วัน เพราะปกติชาวบ้านจะนำฬ่อไปเป็นพาหนะขนผลิตผลทางการเกษตรด้วย

          • จุดชมวิว-จุดกิ่วลมชนิด เป็นลานชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกดิน และสัมผัสทัศนียภาพของถนนทางขึ้น ดอยอ่างขาง อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยก ซึ่งจะไปหมู่บ้านปะหล่องนอแลทางหนึ่ง และบ้านมูเซอขอบด้งทางหนึ่ง สามารถชมวิวได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือทะเลหมอก มองเห็นทิวเขารอบด้าน และหากฟ้าเปิดจะมองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางด้วย

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ที่พักและร้านอาหาร

          สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 18 หลัง ดังนี้...

          • ขนาดพัก 2 คน ราคา 1,000 บาท/หลัง/คืน
          • ขนาดพัก 6 คน ราคา 1,200 บาท/หลัง/คืน
          • ขนาดพัก 40 คน ราคา 150 บาท/คน/คืน
          • เต็นท์บริการ ขนาด 2-3 คน ราคา 150 บาท/หลัง/คืน หากรวมถุงนอนราคา 300 บาท/หลัง/คืน
          • เต็นท์บริการ ขนาด 4-5 คน ราคา 300 บาท/หลัง/คืน หากรวมถุงนอน ราคา 500 บาท/หลัง/คืน
          • กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่คนละ 20 บาท
          • มีร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในสโมสรอ่างขาง

          หมายเหตุ : กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน โทร. 0-5345-0107-9

การเดินทางView in bigger map         

 แผนที่ ดอยอ่างขาง โดย Longdo.com


          การเดินทางสู่ดอยอ่างขางสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

          • เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง เลี้ยวซ้ายทางแยกตำบลเมืองงาย ตรงเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังศูนย์ฯ

          • เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึงกิโลเมตร 137 แยกบ้านปางควาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1249 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร

          หมายเหตุ : ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท (ควรเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนขึ้นเขา และผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์ เพราะเส้นทางมีความชันมาก) หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง ราคาเหมา 1,000 - 1,500 บาท

สถานที่ติดต่อ

          • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุ้ม หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 0-5345-0107-9
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
     oceansmile.com และ tourthai.com

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 223 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจ จัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540
จากคุณ 527 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-13 19:37:33 ]
ความคิดเห็นที่ 222 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
กองทัพบก ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ในรายการพิเศษ " รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน " ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือบริจาคเข้ามูลนิธิสวัสดิการทหารบก ได้ 3 ช่องทาง
เช็คสั่งจ่าย " มูลนิธิสวัสดิการทหารบก"
ธนาณัติสั่งจ่าย พันโท นพพร ทับทิมอ่อน ปณ.ราชดำเนิน 10200
ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก" เลขที่บัญชี 077-2-27831-3
จากคุณ 029 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-13 19:36:57 ]
ความคิดเห็นที่ 221 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปเที่ยวมาแล้วครับสวยมากๆเลยครับ อากาศเย็นสบายได้สัมผัสกับธรรมชาติและดอกไม้สวยงามครับ
จากคุณ ภานุพงศ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-12 10:38:39 ]
ความคิดเห็นที่ 220 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
มอไซเพียบ ฟีโน่ยังสบาย ไปมา3วันละ
จากคุณ เด็กๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-03 21:28:22 ]
ความคิดเห็นที่ 219 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
มอไซขึ้นไหวมะ
จากคุณ ถามหน่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-22 08:26:39 ]
ความคิดเห็นที่ 218 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
แมคคาเดเมีย กับสตอเบอร์รี่ที่อางขางอร่อยมากๆคะ
จากคุณ อารีรัก บุญรามณรงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-11 15:39:01 ]
ความคิดเห็นที่ 217 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ร้านโจ๊ก มั่ง มี ศรี สุข บนจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น มีปาท่องโก๋และโจ๊กหมูอร่อย ๆ จนต้องรอคิวกันซื้อแถวยาวเลยค่ะ มาลองชิมดูนะคะ !!!
จากคุณ หมูอ้วน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-10 14:20:04 ]
ความคิดเห็นที่ 215 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ดอยอ่างข่างมีดอกไม้สวยงามมากค่ะใกล้ดอกซากุระบานแล้วนะค่ะรีบมาเที่ยวกันนะค่ะปีละครั้งเองค่ะ
จากคุณ เหมยหลิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-03 19:01:46 ]
ความคิดเห็นที่ 214 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปมากมาย ปีนี้ต้องไปให้ได้ จะไม่ยอมพลาดโอกาสอีกเป็นแน่แท้ แล้วพบกันนะครับ
จากคุณ ธงชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-23 11:17:57 ]
ความคิดเห็นที่ 212 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
เริ่มบานเล็กน้อย จะให้สวยต้อง 1ธ.ค ถึงสิ้นปีนี้
จากคุณ อาหนาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 05:57:21 ]
ความคิดเห็นที่ 211 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ดอกฃากุระเริ่มออกดอกแล้วหรือยัง
จากคุณ prakit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-08 10:17:10 ]
ความคิดเห็นที่ 210 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ร้านกาแฟมั่งมีศรีสุข ตรงจุดชมวิวเปิดต้อนรับนักท่องความสวยงามและท้าทายความหนาวเย็นเริ่ม 1พ.ย.2556-28ก.พ 2557
จากคุณ อาหนาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-03 06:53:42 ]
ความคิดเห็นที่ 209 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
มาเที่ยวกันนะ
จากคุณ อาหนาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-03 06:47:03 ]
ความคิดเห็นที่ 208 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ทางขึ้นเขาทางวัดแม่งอน ช่วงแรกไม่ตื่นเต้น สบายมาก แต่พ่อได้เวลาขึ้นเขา สุดยอด ตอนขึ้นมาฝนตก หมอกลงจัดมาก มาถึงประมาณ 17.00 ฝนกระหน่ำเลย จัดหนักพักติงลี่โซนซี บนเขา ตกดึก 22.22 อากาศเย็นมาก หมอกลงจัด มองไม่เห็นอะไรเลย สุดยอดครับ ปล.ทางขึ้นด้านนี้ลำบากจริง ถ้าไงก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับ เช็ครถดีๆ
จากคุณ โปรตอนเพอร์ซีเอ็นจี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-17 22:23:20 ]
ความคิดเห็นที่ 207 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
งงฝุดๆๆ
จากคุณ ชิปมั้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-16 14:37:45 ]
ความคิดเห็นที่ 206 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปที่ดอยอ่างขางที่ฝุดๆ
จากคุณ ชิปปี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-16 14:34:39 ]
ความคิดเห็นที่ 205 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
น่ารักฝุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จากคุณ รัชชานนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-16 14:29:06 ]
ความคิดเห็นที่ 204 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วว...สวยมากค่ะไปเมื่อ2ปีที่แล้วเห็นแม่คะนิ้งด้ยวชวนให้ไปสัมผัสอากาศหนาวๆกันค่ะ
จากคุณ พลอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-13 19:27:12 ]
ความคิดเห็นที่ 203 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปทุกปี จนติดใจ อากาศเย็นตลอดไม่เคยเปลี่ยน เคยไปครั้งนึง อากาศอยู่ที่ 5 องศา หนาวมาก ควันออกปาก เช้าตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้น แร้วนั่งกินโจ๊กเห็ดหอมร้อน ๆ มันเป็นอะไรที่ ฟินมากค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองไป คุ้มค่าจิง ๆ
จากคุณ ปูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-20 09:31:05 ]
ความคิดเห็นที่ 202 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
เคยไปเมื่อปลายตุลาปีที่แล้ว ยังติดใจอยากไปอีก อยากดูดอกซากุระ

ครั้งนั้นยังไม่ทันได้ดูเลยครับ
จากคุณ เทพ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-18 14:00:17 ]
ความคิดเห็นที่ 201 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ราคานี้ อัพเดท ณ ปัจจุบันแล้วหรือยังค่ะ
จากคุณ หมุย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 12:53:06 ]
ความคิดเห็นที่ 200 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จากคุณ ตะวัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-17 19:45:28 ]
ความคิดเห็นที่ 199 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว

ต้องการรถเช่าเหมา หรือจัดทัวร์ ราคาย่อมเยาว์ 2วัน สำหรับผู้ใหญ่ ภายในเชียงใหม่เชียงราย พักดอยอ่างขาง หรือดอยอินฯ มีมั๊ยค่ะ
จากคุณ ปริม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-07 09:40:12 ]
ความคิดเห็นที่ 198 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จะไปแล้ว
จากคุณ Kam am เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-12 21:43:02 ]
ความคิดเห็นที่ 197 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
สวยมาก......สตรอออออ
จากคุณ kob เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-18 00:33:07 ]
ความคิดเห็นที่ 196 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
สลัดอ่างขาง อร่อยที่สุดในโลก ผักสดกรอบ+สตอเบอรี่ อย่าลืมนะ
จากคุณ latta เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-13 12:57:21 ]
ความคิดเห็นที่ 195 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ตูอยู่เชียงใหม่แท้ๆ ยังไม่เคยไปเลย สักวันตูต้องไปให้ได้
จากคุณ ตูเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-29 07:15:28 ]
ความคิดเห็นที่ 194 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จากคุณ ิิbb เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-28 19:02:18 ]
ความคิดเห็นที่ 193 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จากคุณ ฟฟฟฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-27 22:38:39 ]
ความคิดเห็นที่ 192 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ถ้าอยากกินลูกท้อต้องไปช่วงไหนค่ะ
จากคุณ bum เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-26 10:37:11 ]
ความคิดเห็นที่ 191 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว นอนเต้นท์ 1 คืน ต้นไม้ ดอกไม้สวยค่ะ มีผักสดปลอดสารพิษทอดกรอบใหม่ ๆ สด ๆ ร้อน ๆ อร่อยมากค่ะ แต่น่าเสียดายไม่เห็นหมอกยามเช้าเลยค่ะ อีกอย่างคนเยอะมากกกกกกก
จากคุณ แตงโม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-24 20:13:02 ]
ความคิดเห็นที่ 190 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปเที่ยวจัง
จากคุณ NooYok เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-23 13:00:12 ]
ความคิดเห็นที่ 188 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
555 พักที่ดอยอ่างข่าง 1 คืน ดีมั็ยน้าาาาา
จากคุณ jojoe เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-15 22:04:12 ]
ความคิดเห็นที่ 187 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
บอกได้เคยถ้าใครไม่ได้ไป หรือไปเที่ยวที่อื่นมาเยอะแยะมากมายท่านจะลืมที่อื่นหมด เพราะ ดอยอางขาง คือสุดยอดทุกสิ่งทุกอย่าง ดอยอาจโหดไปบ้าง ขับช้าๆขึ้นได้หมด แหละ ข้อควรเรื่องรถสักนิด หม้อน้ำ และระบบเบรค ต้องเช็ด ก่อนไป 555
จากคุณ 5004dxtr เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-10 07:43:57 ]
ความคิดเห็นที่ 186 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปเมื่อ6ปีที่แล้วแต่จะไปอีกวันที่24ธันวา55นี้แหละอยากไปมาก ๆ
จากคุณ องุ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-09 16:55:21 ]
ความคิดเห็นที่ 183 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จะไปวันที่ 30 ธ.ค.55 ค่ะ
จากคุณ มณีวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-04 13:27:21 ]
ความคิดเห็นที่ 182 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
สวยสวยสวยสวยมากมากมากมากเลย กาดว่าจะไป 23 ธ.ค 25558iy[
จากคุณ แสตมป์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-02 18:34:30 ]
ความคิดเห็นที่ 181 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ถ้าเป็นรถ city เกียรต์ออโต้ จะขึ้นดอยทางเส้น 1178 หรือ 1249 เส้นไหนดีกว่ากันครับ
จากคุณ กฤตพรต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-29 14:19:17 ]
ความคิดเห็นที่ 178 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปจังเลยดอยอ่างขางอยากไปอยากไปมากๆๆๆๆ
จากคุณ วนิดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-27 15:10:13 ]
ความคิดเห็นที่ 177 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
จากคุณ WhaWhai WhaWhai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-27 12:28:10 ]
ความคิดเห็นที่ 176 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
แนะนำอีกเรื่องให้ตื่นแต่เช้าไปกินกาแฟที่จุดชมวิวครับ แต่เสียดายแถวนั้นมีแต่ขี้วัว
จากคุณ nasiri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-26 20:16:42 ]
ความคิดเห็นที่ 175 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ใครจะไปแนะนำให้รถต้อง 4*4 นะครับทางโหดมาก ทางชำรุดตอนขึ้นดอย แต่บรรยากาศและความสนุกมันทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปปีนี้ว่าจะไปอีกครับ ว่าจะเช่ารถเอา รถตัวเองสกสารมันครับ
จากคุณ nasiri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-26 20:14:40 ]
ความคิดเห็นที่ 172 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ไปมาแล้วครับ..เมื่อปีใหม่ 2554 สนุกมากมาย แต่ผิดหวังเล็กน้อย
เพราะปีที่แล้วไม่ค่อยหนาวเลย แฮะ..โดยรวมสวยงามมาก
จากคุณ ท๊อป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-14 12:37:58 ]
ความคิดเห็นที่ 171 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
น่าสนใจมากค่ะ
จากคุณ หมวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-05 11:47:34 ]
ความคิดเห็นที่ 170 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ยังไม่เคยไปเลย กะว่าเดือนธันวาคมจะไปค่ะ
จากคุณ แฮร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-05 09:27:57 ]
ความคิดเห็นที่ 169 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ยังไม่เคยได้ไปเลยจะมีโอกาสได้เห็นสงบสวยแบบนี้ไหมอ่ะ
จากคุณ คาราบาว92 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-03 10:49:58 ]
ความคิดเห็นที่ 168 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
ปีก่อนไปมาแล้ว แต่ยังอยากไปอีก ชอบอากาศที่นั้นมากมาย
จากคุณ jyjy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-02 16:31:15 ]
ความคิดเห็นที่ 167 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปมากเลย ปี่ที่แล้วไปเชียงใหม่มาไม่ได้ไปอ่างขางเสียดายมาก ถ้ามีโอกาศจะไปเที่ยวให้ได้เลย
จากคุณ parada เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-01 18:41:12 ]
ความคิดเห็นที่ 166 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
เพิ่งกลับมา ดอกไม้ยังเพิ่งเริ่มบานค่ะ เจอฝนด้วย อากาศไม่เย็นมาก กำลังดี
จากคุณ mayple เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-23 17:06:07 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว
อยากไปค่ะ จะไปกับเพื่อนวันที่ 27 ตค ควรจะอยู่กี่คืนแล้วดอกไม้จะบานหรือยังคะช่วงนี้ ขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ ยิม เพื่อน ปลา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-22 16:14:58 ]