อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และความศรัทธา (คู่หูเดินทาง)

          เมื่อเอ่ยถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกคนเป็นต้องนึกถึงวัดเป็นอันดับแรก เพราะที่นี่มีวัดกันทั้งหมดกว่า 400 แห่ง มีความเป็นมาและความโดดเด่นที่แตกต่างกัน และด้วยจำนวนพื้นที่ที่จำกัดนี้ เราจำเป็นต้องแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ฉบับนี้เราเลยขอพาไปเที่ยวที่อำเภอบางปะอินกันก่อน เพราะถือได้ว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้อำเภออื่นเลยทีเดียว ที่แรกที่เราภูมิใจนำเสนอคือ วัดนิเวศธรรมประวัติ และ พระราชวังบางปะอิน เพราะเมื่อไปถึงแล้วทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงความน่าประทับใจอย่างที่สุดกับ ทุก ๆ จุดที่ได้พบเห็น "คู่หูเดินทาง" ขอการันตีได้เลยว่าห้ามพลาดแม้แต่จุดเดียว


อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา


วัดนิเวศธรรมประวัติ

          ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินด้านทิศใต้ พระบาทสมเด็จ-พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อใช้เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ขณะเสด็จประทับที่พระราชวังบางปะอิน วัดนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีการตกแต่งเป็นแบบตะวันตก พระอุโบสถคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งในศาสนาคริสต์ มีหลังคายอดแหลมและช่องหน้าต่างเจาะโค้งแบบโกธิค ผนังอุโบสถมีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม

          และที่สำคัญบริเวณเหนือหน้าต่างด้านหน้าพระประธานประดับกระจกสีเป็นพระบรม ฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกพระอุโบสถ และด้านขวามือของพระประธานในโบสถ์ จะเป็นพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 5 ซึ่งยังรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมทุกอย่าง ส่วนฐานที่ประดิษฐานพระ ประธาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” อายุกว่า 133 ปี และพระสาวกก็ไม่ได้ทำเป็นฐานชุกชีอย่างในโบสถ์ทั่วไป แต่ทำเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์ศาสนา


อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

          ด้านขวามือของพระอุโบสถนั้นมีหอประดิษฐานพระคันธารราฐ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน ตรงข้ามกับหอพระคันธารราฐเป็นหอประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ ปางนาคปรกอันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่านับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ ที่แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ถัดไปไม่ไกลนักมีสวนหิน "ดิศกุลอนุสรณ์" ซึ่งรวบรวมหินชนิดต่าง ๆ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน

          และยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและมีอัฐิของเจ้านาย ราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์

          นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปเยี่ยมชมวัดนี้ได้ โดยกระเช้าสำหรับผู้โดยสารครั้งละ 6-8 คน ค่าโดยสารแล้วแต่จะบริจาค


อยุธยา

อยุธยา
 

พระราชวังบางปะอิน

          ประวัติของพระราชวังบางปะอิน มีความเป็นมาตามบันทึกในพระราชพงศาวดาร ครั้งกรุงศรีอยุธยาว่า เมื่อพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2175 บนเกาะบางปะอิน ตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระชนนี พระราชทานชื่อว่า "วัดชุมพลนิกายาราม" แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ขึ้นบนเกาะเลนหรือเกาะบางนางอิน ในลำน้ำเจ้าพระยาใช้เป็นที่สำหรับเสด็จประพาส

          พระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดิน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา ต่อมาจึงได้รับการฟื้นฟูในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชทานนามใหม่ว่า “เกาะบางปะอิน” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนักขึ้น 3 หลัง และปลูกพลับพลาโถงที่ไร่แตงอีกหลังหนึ่ง เป็นที่ประทับระหว่างเสด็จประพาสกรุงเก่าในลำน้ำเจ้าพระยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า พระตำหนักที่เกาะบางปะอินมีความสมบูรณ์ที่จะสร้างพระราชวังสำหรับแปรพระราชฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขึ้นดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากการได้เที่ยวชมสถานที่อันสวยงามแล้วระหว่างทางยังมีต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ผลและไม้ดอกให้เราได้ศึกษากันอีกตลอดเส้นทาง


อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา


          พระราชวังบางปะอิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ...

          เขตพระราชฐานชั้นนอก

          เป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคม หรือประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

          • หอเหมมณเฑียรเทวราช เป็นปรางค์ศิลายอดทรงประสาทแบบขอม รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระเจ้าปราสาททองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ ณ ริมสระน้ำใต้ต้นโพธิ์

          • สภาคารราชประยูร เป็นตึกสองชั้นริมน้ำ สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2419 สำหรับเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้า และข้าราชบริพาร ปัจจุบันใช้เป็นอาคารนิทรรศการของพระราชวังบางปะอิน

          • พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงทรงจตุรมุขอยู่กลางสระน้ำ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2419 และพระราชทานนาม "ไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ตามนามพระที่นั่งองค์แรกซึ่งพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ พระราชวังบางปะอินแห่งนี้

          • พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นพระที่นั่งทรงตึกชั้นเดียว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 ตรงบริเวณที่ประทับเดิมของพระองค์ เมื่อแรกสร้างเป็นอาคารตึกสองชั้น ต่อมาได้ดัดแปลงรื้อลงเป็นชั้นเดียวใช้เป็นที่ประทับ และมีท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการภายในห้องโถงรับรองและห้องทรงพระสำราญ ประดับภาพเขียนเป็นสีน้ำมัน ภาพพระราชพงศาวดารประกอบโคลงบรรยายภาพอันทรงคุณค่า เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย และฉากต่าง ๆ จากวรรณคดีไทยหลายเรื่อง เช่น เรื่องอิเหนา พระอภัยมณีและรามเกียรติ์ เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วาดภาพเหล่านี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2430 พระที่นั่งองค์นี้เคยได้ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ปัจจุบัน เมื่อมีการเสด็จแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน


อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา
 
อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

          เขตพระราชฐานชั้นใน

          ใช้เชื่อมต่อกับเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้วยสะพานที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีแนวฉากคล้ายบานเกล็ดกลั้นกลางตลอดแนวสะพาน เพื่อแบ่งเป็นทางเดินของฝ่ายหน้าด้านหนึ่งและของฝ่ายในอีกด้านหนึ่ง สะพานนี้เชื่อมจากพระที่นั่งวโรภาษพิมานกับประตูเทวราชครรไล บริเวณเขตพระราชฐานชั้นในประกอบด้วยที่ประทับ พลับพลา และศาลาต่าง ๆ  ได้แก่

          • พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นพระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นตามแบบชาเลต์ของสวิต เป็นที่ประทับที่รัชกาลที่ 5 โปรดปรานมากที่สุด ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับบางคราวถึง 3 ครั้งต่อปี แต่ในปี พ.ศ. 2481 ขณะที่มีการดำเนินการซ่อมทาสีพระที่นั่ง ได้เกิดเพลิงไหม้พระที่นั่งหมดสิ้นทั้งองค์เหลือแต่หอน้ำลักษณะคล้ายหอรบ ของยุโรปเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรขึ้นใหม่ตามแบบเดิมทุกประการ แต่เปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นอาคารคอนกรีตแทน

          • หอวิฑูรทัศนา เป็นหอสูงยอดมนตั้งอยู่กลางเกาะใน พระราชอุทยาน รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2424 เพื่อใช้เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศและดูดาว

          • พระที่นั่งเวหาศจำรูญ เป็นพระที่นั่งสองชั้นสร้างในแบบศิลปะจีนอย่างงดงาม โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในไทยสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 5 พระที่นั่งองค์นี้ยังใช้ประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสังเวยพระป้ายจนถึงปัจจุบัน

          • พระตำหนักฝ่ายใน หมู่พระตำหนักฝ่ายในเป็นอาคารแบบตะวันตก มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้นเรียงรายกันอยู่ แต่ปัจจุบันพระตำหนักเหล่านี้เหลืออยู่เพียงไม่กี่องค์เท่านั้น

          • อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นอนุสาวรีย์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งเสด็จทิวงคตในระหว่างการเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระราชวังบางปะอิน พร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองไว้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          • อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2430 รัชกาลที่ 5 ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยทรง สูญเสียพระอัครชายาเธอฯ และพระราชโอรส พระราชธิดา 3 พระองค์ ในปีเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ที่ระลึกด้วยหินอ่อนแกะสลักพระรูปเหมือน ไว้ใกล้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

          ติดตามการเดินทางท่องเที่ยวอยุธยาเมืองแห่งโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และความศรัทธา ได้ต่อในฉบับหน้า เรารับรองว่าจะไม่ทำให้คุณผู้อ่านผิดหวังแน่นอน!


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ  
  

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากแอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
ขณะที่ ผบ.ทบ. ได้มีการกำชับในที่ประชุมให้หน่วยกำลังในพื้นที่เร่งในการจับกุมผู้ที่กระทำผิด และเน้นการปราบปรามเรื่องยาเสพติด และภัยแทรกซ้อนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เร่งจัดตั้งมวลชนอาสาพิทักษ์เมือง และเสริมอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน และตนเองเป็นหลัก เพราะการแก้ปัญหาชายแดนใต้มันต้องมีการพัฒนา และต้องใช้สติปัญหาเพื่อลดความสูญเสีย ต้องสนธิกำลังการปฏิบัติร่วมกันทั้งตำรวจ และฝ่ายปกครอง เน้นงานมวลชนประกอบงานเชิงรุก และเชิงรับ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากคุณ 506 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-12 17:20:28 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษาม หาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521
จากคุณ 050 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-12 17:18:50 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
อยากไปอ่า
จากคุณ มิก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-19 18:30:27 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
อยากไปอ่า
จากคุณ Mick เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-19 18:29:50 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
ทัศนศึกษา
จากคุณ มิก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-19 18:27:10 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
อยากไปจุงเบย
จากคุณ จีจี้กับพี่อิ๋ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-09 10:01:58 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
งามสุด ๆ ไปเลยยยยยยยยยย
จากคุณ มินิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-20 12:27:40 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
ของเก่าเยอะมากครับผม ถูกใจผมจริงๆครับ
จากคุณ โดมครับผม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-06 13:13:55 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
ไปแล้วไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ สวยมากค่ะ
จากคุณ พิมยดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-06 13:11:27 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
You write so honestly about this. Thanks for sahinrg!
จากคุณ Larissa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-28 08:17:37 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
จากคุณ ตูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 22:40:46 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
กล้องชัดเวอร์
จากคุณ น้องปุยซัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-28 11:21:53 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
ไปมาแล้วคะสวยมากๆๆๆๆ
จากคุณ เด็กพิจิตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-08 10:17:51 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
น่ารักอ่ะ
จากคุณ ฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-27 12:11:50 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
ขอบคุนค่ะ
จากคุณ มิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-27 12:10:11 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ55555555555555555หุหุหุหุหุหุหุกากกากกากกากกาก
จากคุณ บู้บู้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 19:15:06 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว อยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน
คุณคห1ครับ
พี่ยอมรับนะว่าน้องเก่งมากเรื่องแต่งละคร อะ
โถๆๆๆๆ ไม่มีความคิดเลย
พี่ดูจากคำพูดน้องแล้วนะ
อย่างมากก็มีแค่จักรยาน ไม่หน้ามีรถใหญ่ขับหลอก
เมืองอยุธยา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคุณค่ามาก
ของประเทศไทยเรา น้องคิดได้แค่นี้ เอาเวลาไปอ่านหนังสือเรียนดีกว่านะ
จากคุณ ukimura เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-02 09:23:42 ]