อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (กรมอุทยานแห่งชาิติ)

          อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อยู่บนฝั่งและอยู่ในทะเล ประเภทถ้ำ บ่อน้ำร้อน ชายหาด และแหล่งดำน้ำดูปะการัง เป็นต้น แต่เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ช่วงระหว่าเดือนกรกฎาคม - กันยายน มีฝนตกชุก คลื่นลมแรง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวประจำปี บริเวณถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน ของทุกปี สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนฝั่ง สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติตลอดทั้งปี


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


ประวัติ

          อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีพื้นที่ครอบคลุมอยุ่ในท้องที่อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 7 องศา 17 ลิบดา - 7 องศา 32 ลิบดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 13 ลิบดา - 99 องศา 29 ลิบดา มีอาณาเขตทิศเหนือจดเขาจองจันทร์ อำเภอกันตัง คลองเมงและคลองลำยาวตำบลไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง ทิศใต้จดทะเลอันดามัน เกาะลิบง และปากน้ำกันตัง ทิศตะวันออกจดควนดินแดง ควนเม็ดจุน ควนลุ และควนแดง ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน เกาะไหง เกาะม้าของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

          ประกอบด้วยป่าชายเลน หญ้าทะเล เกาะแก่ง มีหาดทรายขาวนวลเรียงยาวไปตามผืนแผ่นดินกว่า 20 กิโลเมตร และสนทะเลตามธรรมชาติอันสวยงาม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 144,292.35 ไร่ หรือ 230.87 ตารางกิโลเมตร

          ในปี พ.ศ. 2522 นายประมูล รักษาแก้ว หัวหน้าศูนย์วิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กันตัง กองบำรุง กรมป่าไม้ ได้มีบันทึกลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 เสนอกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ว่า ได้ทำการออกสำรวจป่าเพื่อทำการวิจัยนิเวศวิทยาในท้องที่ตำบลกันตัง จังหวัดตรัง พบว่า บริเวณหาดแหลมหยงลำเป็นหาดทรายขาวสวยงาม มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีสนทะเลขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเหมาะที่จะจัดให้เป็นวนอุทยาน เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 ให้ นายประมูล รักษาแก้ว ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานแหลมหยงลำ อีกหน้าที่หนึ่ง


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


          ต่อมาวนอุทยานแหลมหยงลำ ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นวนอุทยานแหลมหยงลำ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2523 ได้มีมติเห็นสมควรให้กำหนดพื้นที่แหลมหยงลำ หาดยาว หาดสั้น หาดเจ้าไหม และหาดปากเมง เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าคลองไหโละ ป่าคลองปอ และป่าคลองกันตัง ในท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลบางสัก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พื้นที่ 144,300 ไร่ หรือ 230.88 ตารางกิโลเมตร เป็น อุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 170 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 36 ของประเทศไทย

          ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่บางส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติป่าคลอง ไหโละ ป่าคลองปอ และป่าคลองกันตัง ในท้องที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อทำการก่อสร้างโรงเรียนบ้านหาดยาว ทำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมในปัจจุบันคงเหลือเพียง 230.868 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่ดินชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะมุกต์ เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะเมง เกาะปลิง และเกาะเจ้าไหม บริเวณชายฝั่งนี้ประกอบด้วยเขาหินปูนสูงชัน ทางตอนเหนือด้านตะวันออกมีเทือกเขาจองจันทร์ เทือกเขาควนเม็ดจูน เทือกเขาควนแดง ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่มารวมกันเป็นคลองบางสัก ไหลลงสู่แม่น้ำตรัง ส่วนพื้นน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 137.22 ตารางกิโลเมตร เป็นห้วงน้ำลึก มีความลึกเฉลี่ย 20 เมตร

          สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น สลับชุ่มชื้น ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แ ละลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองด้าน จึงทำให้ฝนตกชุกตลอดปี ทำให้เกิดฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

แหล่งท่องเที่ยว   


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


          บ่อน้ำร้อนควนแคง

          ตั้งอยู่บริเวณตำบลบ่อน้ำร้อน ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตัง 6 กิโลเมตร น้ำในบ่ออุ่นจัดอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส ฟองพรายที่ผุดพลุ่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวมีกลิ่นจาง ๆ ของกำมะถันแทรกขึ้นมาด้วย บริเวณโดยรอบบ่อน้ำร้อนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อนที่เกิดในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งแปลกแตกต่างจากบ่อน้ำร้อนที่อื่น ๆ มีอาคารบริการ ห้องน้ำ-ห้องสุขา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ด้วย
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


          เกาะกระดาน

          ไปทางด้านตะวันตกของเกาะมุกต์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงเกาะอีกแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนภูเขาห้าลูกเป็นพืดเรียงตัวติดต่อกัน นั่นคือ เกาะกระดาน ร้อยละ 70 ของพื้นที่เกาะเป็นภูเขาจุดสูงสุด 100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีแนวปะการังแข็งตลอดชายฝั่งของเกาะกระดาน มีประการังอ่อนและกัลปังหา ทางด้านทิศใต้ของเกาะ ปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางก้านยาว ปะการังเห็ด ปะการังสมอง ปะการังอ่อน บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติใช้เป็นสถานที่กางเต็นท์พักแรม


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


          เกาะเชือก

          เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกต์และเกาะกระดานอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 16 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะ ที่อยู่ติดกัน เกาะที่อยู่ด้านตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 0.08 ตารางกิโลเมตร เกาะที่อยู่ด้านตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 0.1 ตารางกิโลเมตร จุดสูงสุดสูง 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล กัลปังหา สลับกันอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งจะมีแนวปะการังค่อนข้างสมบูรณ์มาก


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


          เกาะมุกต์

          เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งในน่านน้ำตรัง หากมองจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นหัวแหลมของเกาะมุกต์ยื่นแหลมออกมากลางทะเล บริเวณหัวแหลมคือเขตชุมชนบ้านเกาะมุกต์ ที่ขนาบด้วยหาดหัวแหลม และอ่าวพังกา ชายทะเลทั้ง 2 ด้านมีหาดขาวละเอียด น้ำใส เหมาะที่จะเล่นน้ำได้ดี บริเวณหน้าผาด้านตะวันตกเป็นที่ซ่อนถ้ำลึกลับแสนสวย เรียกว่า ถ้ำน้ำ หรือ ถ้ำมรกต ที่มีทางเข้าเป็นโพรงเล็ก ๆ พอเรือลอดได้ในช่วงน้ำลง ความคดเคี้ยวและความมืดในโพรงถ้ำแคบ ๆ ที่มีช่วงยาว 80 เมตร คือ นาทีแห่งความระทึกใจ แต่ความตื่นตาตื่นใจจะเข้ามาแทนที่ทันทีที่ถึงปากถ้ำ ที่มีน้ำทะเลใสสีมรกต หาดทรายขาวสะอาด และพันธุ์ไม้บางชนิด นอกจากนี้ทางด้านทิศเหนือ ตะวันตก และตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ยังมีจุดดำน้ำลึกซึ่งมีปะการังอ่อนและกัลปังหาน่าชมมา   

          ถ้ำเจ้าไหม

          ถ้ำเจ้าไหม อยู่ลึกเข้าไปตามคลองเจ้าไหม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 18 กิโลเมตร ซึ่งสามารถแล่นเรือเข้าปากถ้ำได้ ถ้ำเจ้าไหมมีหลายชั้นซับซ้อน ชั้นล่างเป็นถ้ำกว้างที่มีหินงอกหินย้อยเหมือนเสาต้นใหญ่ๆ ไต่หน้าผาไปทางขวาอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงถ้ำชั้นบน ตามผนังถ้ำมีลักษณะเหมือนเปลือกหอยเรียงซ้อนเป็นชั้น ๆ และยังมีแอ่งน้ำใสเย็นก่อน เข้าสู่ชั้นในถ้ำ


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


          หาดเจ้าไหม

          ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 59 กิโลเมตร หากเลียบชายทะเลมาทางปากเมง และ 47 กิโลเมตร หากผ่านทางกันตัง เกาะเจ้าไหม ถูกโอบล้อมด้วยทะเลด้านหนึ่ง และลำคลองอีกด้านหนึ่ง มีเขารูปกระโดงฉลามที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ นับจากเขากระโดงฉลามมา 5 กิโลเมตร ไปจรดแหลมหยงหลิงเป็นหาดยาว ชึ่งเป็นชายหาดกว้างขวางเหมาะที่จะมาเข้าค่ายพักแรม แต่ควรระมัดระวังในเรื่องการเล่นน้ำ เนื่องจากน้ำลึกและคลื่นจัด ถัดเข้าไปอีกเป็นชายหาดที่ทอดยาวไปทางตะวันตกที่เรียกว่า หาดเจ้าไหม ชายหาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เหมาะในการเล่นน้ำเพราะน้ำตื้นและบริเวณกว้าง เบื้องหน้าจะมองเห็นเกาะลิบงอยู่ไม่ไกลนัก หาดทรายขาวและสงบเงียบ ส่วนเบื้องหลังเป็นดงสนร่มรื่น สุดชายหาดคือโขดเขาอีกด้านหนึ่งของเขากระโดงฉลาม ในยามน้ำลงอาจเดินลัดเลาะโขดหินไปสู่เวิ้งอ่าวเล็ก ๆ อีกแห่งหนึ่งที่เรียก อ่าวปอ แนวชายฝั่งของหาดเจ้าไหมมีหญ้าทะเลขึ้นอยู่จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งหากินของฝูงพะยูนหลายสิบตัว

          หาดฉางหลาง

          เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร และห่างจากหาดเจ้าไหม 16 กิโลเมตร เป็นชายหาดกว้างและร่มรื่นด้วยแมกไม้ ทิศใต้ของหาดฉางหลางจรดเขาริมน้ำ คือ เขาแบนะ ซึ่งมีร่องรอยภาพเขียนสีแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ค่อนข้างลบเลือนด้วยกาลเวลา สามารถเดินรอบเกาะได้ มีสัตว์ป่าจำพวกค่างแว่นถิ่นใต้ นก มีหญ้าทะเล บนเขาแบนะเป็นจุดดูพะยูน พื้นที่ชายหาดตรงเชิงเขากว้างขวางและร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีบ่อน้ำจืดพร้อม เหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแรม สุดทางเหนือของหาดคือ คลองฉางหลาง ซึ่งบริเวณปากคลองเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีทัศนียภาพหลากหลาย

          หาดปากเมง

          เป็นชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว หาดทรายชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของเมืองตรัง อยู่ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร ภาพแรกที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือน ได้แก่ โขดเขาใหญ่กลางน้ำรูปร่างคล้ายคนนอนหงายทอดตัวยาวไปทางด้านเหนือ นั่นคือ เขาเมง หรือ เกาะเมง สัญลักษณ์ประจำหาดนี้ เป็นหาดทรายที่สงบเงียบและสวยงาม มีสนทะเลขึ้นตลอดแนวประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อน้ำต่ำสุดเห็นหาดทรายกว้าง 500 เมตร สามารถหาดูหอยตะเภาได้ที่หาดนี้

          หาดหยงหลิง-หาดสั้น

          ด้านทิศใต้ที่ต่อกับหาดยาว เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสนที่เรียก หาดหยงลิง สุดชายหาดเป็นเขาสูงที่เต็มไปด้วยเวิ้งและโพรงถ้ำ ซึ่งสามารถเดินลัดเลาะออกไปสู่หน้าผาริมทะเลได้ จากหาดหยงหลิงมีถนนผ่านไปทางด้านเหนืออีก 1 กิโลเมตร จะมีชายหาดอีกแห่งหนึ่งคนละฟากเขาที่เรียก หาดสั้น และไกลสุดตาลิบๆ อยู่ทางด้านเหนือคือ แหลมหยงลำ


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


สิ่งอำนวยความสะดวก

          ที่จอดรถ    

          มีที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หาดฉางหลาง

          - บริเวณหน้าเขาแบนะ 2 แห่ง ขนาดประมาณ 800 ตารางเมตร และขนาด 650 ตารางเมตร
          - บริเวณหน้าร้านสวัสดิการ 1 แห่ง ขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร

          ที่พักแรม/บ้านพัก

          - มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
               
          บริการอาหาร    

          - มีร้านอาหารและร้านขายของไว้บริการนักท่องเที่ยว
               
          ลานกางเต็นท์    

          อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าเขาแบนะ 2 แห่ง ขนาดประมาณ 1,000 ตารางเมตร และ 1,100 ตารางเมตร และบริเวณหน้าร้านสวัสดิการ 1 แห่ง ขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้ กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ อัตราค่าบริการสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์เพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่
               
          ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

          ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 2 แห่ง

          - บริเวณหาดหยงหลิง 1 แห่ง
          - บริเวณหาดปากเมง 1 แห่ง

สถานที่ติดต่อ

          อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บ้านฉางหลาง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 0 7521 3260 โทรสาร 0 7521 3260 อีเมล reserve@dnp.go.th

 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมการเดินทาง   

          รถยนต์
    
          จากจังหวัดตรังไปตามทางหลวงจังหวัดตรังหมายเลข 4046 (ตรัง – สิเกา) ถึงกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4162 สู่หาดปากเมงเป็นระยะทาง ประมาณ 40 กิโลเมตร จากหาดปากเมงเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบชายหาดอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บริเวณหาดฉางหลาง) รวมระยะทางทั้งสิ้น 47 กิโลเมตร

          เรือ
    
          การเดินทางไปตามเกาะต่าง ๆ ให้ติดต่อเช่าเหมาเรือที่ท่าเรือปากเมง ท่าเรือหาดยาว และท่าเรือควนตุ้งกู ท่าเรือปากเมงเป็นท่าเรือหลักที่จะไปยังเกาะต่าง ๆ คือ เกาะกระดาน เกาะมุกต์ เกาะแหวน และเกาะเชือก โดยมีที่พักในหมู่เกาะเหล่านี้ 3 แห่ง คือ เกาะกระดาน เกาะมุกต์ และเกาะไหง ระยะทางจากหาดปากเมงถึงตรัง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที มีเรือให้เช่าโดยลักษณะการเช่าเป็นวัน ท่าเรือหาดยาว เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ถนนสายตรัง-กันตัง ข้ามฟากไปท่าส้ม แล้ววิ่งตามทางไปยังหาดเจ้าไหม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วลงไปยังท่าเรือไปเกาะต่าง ๆ ได้
   

แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
I went there when i was studying at uni !!??
It was so great ...I luv it
awesome !!!
จากคุณ Aon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-26 18:02:11 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
เราไม่ใช้คนใต้ แต่เราไปมาแล้วสวยมากและเราก้ออกหักที่หาดเจ้าไหมเพราะคนที่หาดเจ้าไหม สุดท้ายยอมรับว่าสวยมากถ้าไปกับคนที่เรารัก
จากคุณ อกหักเพราะรักคนหาดเจ้าไหม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-12 10:05:33 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
ไปมาแล้วครับ บอกได้คำเดียวว่าสกปรกโครตๆ
จากคุณ เรื่องจริง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-12 08:42:37 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
น่าไปจังเยยอ่า อยากไป
จากคุณ มิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-11 21:31:35 ]
blacksky
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
****ต่อจากข้างล่าง (สุดท้ายแล้ว) กรุณาอ่านให้จบนะคะ****

และหากบางคนไม่รู้ ปลาพะยูน ในประเทศไทย มีที่จังหวัดตรังที่เดียวนะ
และและและและอาหารในเมืองตรัง อร่อยมากกกกกกก ถึงมากที่สุด
เพราะคนตรังชอบกิน กิน กิน กิน จะพิถีพิถันเรื่องความอร่อยมากๆ
ถ้ามาต้องกินหมูย่าง ขนมเค้ก ติ่มซำตอนเช้า อาหารทะเล และอาหารปักษ์ใต้พื้นบ้าน

...........ฝากถึงนักท่องเที่ยว กรุณาอย่าทำลายสิ่งแวดล้อม
อย่าทิ้งขยะ อย่าหักชิ้นส่วนปะการัง อย่าเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน
ในเมื่อคุณอยากจะเที่ยวในสถานที่ที่สวยงาม ได้โปรดอย่าทำลายสถานที่นั้นๆด้วยมือของคุณเอง
แล้วก็มาบ่นว่าสถานที่นั้นๆสกปรก ไม่สวย ไม่ดี
จากคุณ คนตรังโดยกำเนิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-11 21:09:51 ]
blacksky
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
****ต่อจากข้างล่าง****

แล้วยังที่ตอนนั้นเราไปสยามพารากอน
มีงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ขนาดโรงแรม5ดาวชื่อดังสุดหรูโรงแรมนึง ที่ตั้งอยู่ใน จ.ตรัง เขียนป้ายโฆษณาของโรงแรมว่า อยู่ South Of Krabi
ทั้งๆที่ที่จริงแล้ว ตั้งอยู่ในจังหวัดตรังชัดๆ แต่เขียนว่าใต้ของกระบี่ .....มันอะไรกัน

ปล.ถ้าจะมาทะเลตรัง ต้องทำใจว่ามาเที่ยวธรรมชาตินะคะ
ไม่มีแหล่งสถานบันเทิงใดใด (อาจจะเพราะเหตุนี้ด้วยนักท่องเที่ยวจึงไม่ค่อยมา)
แต่ถ้าหากคุณต้องการมาชมธรรมชาติจริงๆ มาพักผ่อนอย่างเงียบสงบจริงๆ ที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ๆ
เพราะเราเที่ยวเกาะในไทยมาเยอะ แต่พวกปะการังแทบไม่เหลือแล้ว
มี จ.ตรังนี่แหละ ที่ยังเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆ (ไม่นับสิมิลันนะ)
จากคุณ คนตรังโดยกำเนิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-11 21:05:06 ]
blacksky
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
*****กรุณาอ่านให้จบนะคะ แล้วคุณจะได้ประโยชน์ในการเที่ยว จ.ตรัง มีหลายคอมเม้นท์ติดต่อกัน เพราะเว็บไม่ให้คอมเม้นท์ยาวๆ*****

เราเป็นคนตรังนะ ไปเที่ยวมาหมดแล้วทุกหาดทุกเกาะในตรัง
..........คนจะไม่ค่อยรู้ว่า จ.ตรังทะเลสวย(มากกกกกกกกกกกกก)
บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรังมีทะเล มีเกาะ
หรือยิ่งร้าย ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศ!!!!
เป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ดี
ซึ่งจริงๆแล้วที่ว่ากระบี่ทะเลสวย (ซึ่งเราก็ยอมรับว่าสวย แต่สู้ตรังไม่ได้)
นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมาก เพราะมีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา
เวลาที่เราไปดำน้ำในจังหวัดตรัง (ไปบ่อย) ตามเกาะต่างๆ หรือถ้ำมรกต ซึ่งเป็น Unseen Thailand
เรือที่มาเที่ยวตามเกาะในตรัง มาจากกระบี่ ลันตา พีพี พังงา ภูเก็ต ทั้งนั้น
(และคนก็จะเข้าใจผิด ว่านี่อยู่ในกระบี่)
จากคุณ คนตรังโดยกำเนิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-11 21:04:08 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
ทะเลไทยสวยสุดๆเลย รักปะเทศไทย


จากคุณ aaa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-11 20:09:59 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
ผมเคยไปมาแล้ว คับ ไปวางแปลงสำรวจหญ้าทะเล แล้วก็ดำน้ำดูประการังคับ

สวย จิง ๆ
จากคุณ นักสืบสายน้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-11 15:54:17 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
น่าไปมากเลย
จากคุณ รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-09 20:39:32 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
ก้อดีน่ะคนอกหัก...
ไปเจอกะคนอกัก
ช่วยกันรักษาแผลใจ
จากคุณ อกหักเพราะรักตุ๊ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-09 20:39:26 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว อกหัก...พักใจ เที่ยวทะเล หาดเจ้าไหม
สวยจังกำลังอกหักพอดี
จากคุณ พิมพ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-09 13:21:12 ]