ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก unseentourthailand.com และ nsm.or.th 

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของไทย สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีชื่อย่อว่า อพวช. หรือ NSM (ย่อมาจาก National Science Museum) บริเวณที่ตั้งนี้ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์), อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในแบ่งเป็นนิทรรศการ 6 ชั้น คือ...

          ชั้นที่ 1. ส่วนต้อนรับ และแนะนำการเข้าชม
          ชั้นที่ 2. ประวัติการค้นพบและการประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
          ชั้นที่ 3. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน
          ชั้นที่ 4. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทย
          ชั้นที่ 5. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
          ชั้นที่ 6. เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

          ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ ครอบครัว ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดที่จะสร้างประสบการใหม่ที่น่าตื่นเต้น และมีสาระ เปิดโอกาสให้พวกเราชม ทดลอง สัมผัส และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีการจัดแสดงผลงาน เชื่อมโยงเทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย นิทรรศการ และการแสดง

ประวัติความเป็นมา

          ปี 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ขั้นโดยให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงการ และรับผิดชอบงาน

          ปี 2534 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ กำหนดกรอบงบประมาณโครงการ 650 ล้านบาท

          ปี 2535 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง ศึกษารูปแบบการบริหารจัดทำแผนแม่บท

          ปี 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบการดำเนินการ 514.29 ล้านบาท

          ปี 2538 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พระราชกำหนด จัดตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อพวช. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538

          ปี 2540 เริ่มงานออกแบบ จัดทำ และติดตั้งนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา และอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปี 2543 เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มิถุนายน2543


สถานที่ี่

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9999 วันเวลาเปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์) ใช้เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ทั้ง 6 ชั้น ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง และใช้เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าชม

          ผู้เข้าชมสามารถซื้อตั๋วได้ที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 50 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 20 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 20 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 30 บาท

          ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 70 บาท

          เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เข้าชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฟรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)

การเข้าชมเป็นหมู่ / คณะ

          พิพิธภัณฑ์ฯ จัดวิทยากรแนะนำสถานที่ก่อนเดินชมแต่ไม่มีไกด์นำชม ทางพิพิธภัณฑ์ ฯได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแต่ละชั้น หากสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดาวน์โหลดใบจองการเข้าชม)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
         
          คิดค่าบริการเพิ่มคนละ 10 บาท (45นาที / รอบ) มีการแสดงทุกวันวันละ 5 รอบ
          รอบแรก 10.00 - 10.45 น.
          รอบที่สอง 11.00 - 11.45 น.
          รอบที่สาม 12.00 - 12.45 น.
          รอบที่สี่ 13.00 - 13.45 น.
          รอบสุดท้าย 14.00 - 14.45 น.
          งดแสดง วันพุธเวลา 13.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00 น.

           >>ข้อมูลเกี่ยวกับชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สอบถามเส้นทาง

          ถนนวิภาวดี -รังสิต ขาเข้าจากสระบุรี เข้าได้ 2 ทางคือ...

          - เส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยงซ้ายผ่านวัดธรรมกาย อ. คลองหลวง - หนองเสือ ถึงทางแยก แยกซ้ายไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะทาง 2 กม. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

          - เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ายถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางเดียวกันกับ ดรีมเวิลด์ ดรีมเวิลด์อยู่ระหว่างคลอง 3 กับ คลอง 4 ตรงไปเรื่อยๆ สังเกตถนนวงแหวนตะวันออกค่อมอยู่ ตรงไปอีก 200 เมตร เจอสะพานคลอง 5 ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี(ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

          ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาออกจากกรุงเทพฯ

          ตรงมาจากดอนเมือง ป้ายบอกทางพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ซ้ายมือ สังเกตจะมี 2 สะพาน คือขวามือไปสระบุรี นครสวรรค์ ให้ใช้สะพานซ้ายมือ ปทุมธานี นครนายก ใช้เส้นทางรังสิต - นครนายก ตรงไป 15 กม. เส้นเดียวกับดรีมเวิลด์ ถึงสะพานคลอง 5 ลงจากสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

รักการท่องเที่ยว อ่านสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย คลิกเลยค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  
แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-02 20:18:03 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ไปแล้วอยากไปอีก อยากให้โรงเรียนพาไปสนุกมาก
จากคุณ ท๊อป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-24 13:58:15 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังเลย
จากคุณ ท๊อป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-24 13:55:20 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
วันพรุ่งนี้ปิดหรือเปล่าค่ะ

จากคุณ แบมแบม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-14 22:00:37 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ดีมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ cassanova เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-23 10:39:28 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เคยไปแล้วอิอิ555+
จากคุณ รี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-04 15:29:17 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
123456789จะไปกันเเล้ว
จากคุณ อาร์มรักเเพรว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-22 10:51:59 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หาแผนที่ชัดกว่านี้หน่อยเด้
จากคุณ กรปภา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-12 11:08:51 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จากคุณ กรปภา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-12 11:05:23 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ไปที่นี่มาแล้วสวยมากเลยค่ะ
จากคุณ อั๋น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-02 12:49:53 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
น่ารักที่สุดสวยที่สุดมากกกกกกกกกกกกเลย
จากคุณ เนย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-02 12:42:07 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จไปเที่ยวที่นี้คะ 19/ม.ค/55
จากคุณ มุก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-17 17:27:15 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จากคุณ g0o0bik เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-28 14:26:05 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ได้เยอะ
จากคุณ ไอซ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-18 22:05:23 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ได้ความรู้จิงจิง
จากคุณ กาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-18 22:03:36 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รักทุกคนคร๊าฟ ๆๆๆๆๆๆๆๆ
ร๊ากทุกคนคับ ๆๆๆๆๆๆๆๆ
รากทุกคนครับ ๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ คนน่าร๊ากที่สุด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-28 18:37:42 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ขอให้จัดแบบนี้อีกคร๊าฟ
จากคุณ เพชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-28 18:32:47 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จากคุณ แอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-05 10:21:23 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มายด์เกวลิน โชติมา ที่เราด่าเเกเขาขอโทษนะ
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-02 18:04:02 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อยากไปเที่ยวพิพิธพัณฑ์จัง

จากคุณ กาตร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-30 10:56:30 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เฉลิมก็ไปน๊ะจ๊ะ
จากคุณ ธัญญาเรศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 12:14:00 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ii.โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง
จากคุณ เพะพไน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 16:35:44 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รร.บ้านสังข์จะไปนะ
จากคุณ กราดเบล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 16:32:32 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ฬ๕ณชื่อ เรืองศักดิ์ว๊ะ
จากคุณ วรวิช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-15 13:44:56 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
i love you
จากคุณ hbji เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 09:16:53 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รักฟิน
จากคุณ ปาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 09:11:15 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตอบด้วย
จากคุณ เมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 09:08:01 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กชกรเล่นด้วยหรอ
จากคุณ เมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-09 17:18:48 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ฟินๆๆๆๆ
จากคุณ กชกร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 19:34:04 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ผมรัก ...ใครรู้บางช่วนบอกหน่อย
จากคุณ ฟินๆๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 14:10:15 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
น่ารักอ่ะ
จากคุณ เมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 13:58:53 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ไม่น่าเก็บตังเล้ย
จากคุณ fon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 13:54:35 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
.........คนหล่อมีอีกไหมมีอีกไหมไหม....
จากคุณ หล่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 13:54:12 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สวยตรงไหนครับ....
จากคุณ 5555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 13:28:47 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โดนใจเลย:
:e2
จากคุณ mind เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 13:23:24 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โคตรโดนอ่ะ
จากคุณ mim and mind เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 13:09:07 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
...
จากคุณ วาสุกรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-03 13:55:06 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สวัสดี เพื่อนๆๆ
จากคุณ ๓Nint~Nong^~^Bua!๓ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-03 13:47:40 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ขอ

จากคุณ ภานุวัฒน์ จันทานนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-28 15:06:40 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เดี่ยวผมจะไปนะและจะพาลูกไปด้วย และก็พ่อแม่ที่เคารพของผม
จากคุณ ภานุวัฒน์ จันทานนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-28 15:04:50 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เดี่ยวผมไปนะครับ
จากคุณ ภานุวัฒน์ จันทานนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-28 15:02:01 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
น่าเที่ยวมาก
จากคุณ ภานุวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-28 14:59:56 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เค้าเคยไปเเล้วดีมากๆๆ เลย
จากคุณ ทิวา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-20 12:14:37 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
"ถ้าไม่เก็บค่าเข้าชมจะเอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงหล่ะ"
มันก็จริงนะคะ กับความคิดเห็นที่ 6 แต่คงเพื่อการศึกษาของเด็กไทยล่ะมั้งคะ ถึงได้เก็บค่าเข้าถูกหน่อยเพื่อให้ทุกคนได้เข้าชมและได้รับความรู้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น(ทุกฐานะ)^w^
จากคุณ เด็กไม่เอาถ่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-10 21:31:07 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ไปมาแล้ว
จากคุณ แม่เนย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-04 21:15:49 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ถ้าไม่เก็บค่าเข้าชมจะเอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงหล่ะคับ...

พิพิทธภัณฑ์ไทยนี่ถูกที่สุดแล้วหล่ะมั้งครับ คนเลยไม่ค่อยเห็นคุณค่า..

ต่างประเทศค่าเข้าพิพทิธภัณฑ์แพงมากกกก อย่างลูฟที่ฝรั่งเศสค่าเข้า 8.5-9 Euro ต่อวัน ตกประมาณ 400-500 บาท หรือซื้อเป็นแพคเกจ 2,3,4,6 วันก็ได้ราคาประมาณ 20-60 euro (ประมาณ 1000-3000 บาท)

อีกอย่างคือพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศเค้าทำดี และหน้าดู ประเทศไทยก็มีดีๆหลายที่นะครับ ไม่แพงด้วยยังไงก็ลองไปเยี่ยมชมดูแล้วกันนะครับ...
จากคุณ เด็กอนุบาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-03 12:49:24 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เค้าเคยไปมาแล้วโครตดีเลย
จากคุณ หมี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-21 15:04:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ไม่น่าเก็บค่าเข้าชมเลย
จากคุณ may เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-28 20:54:49 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
นร๊จร๊มีภาพอีกนร๊คร๊
จากคุณ failovezaza เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-18 17:19:00 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

อยากไปเป็นบ้าเลยอะ
จากคุณ วิทย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-11-07 09:44:35 ]