เที่ยวญี่ปุ่น ภาคจูบุ สัมผัสวิถีชิวิตแบบดั้งเดิม

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          จูบุ (Chubu) เป็นภูมิภาคที่ตั้งเกือบกึ่งกลางของ ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่จะได้อยู่บนยอดเขาสูงของ "เจแปน แอลป์" ชายฝั่งทะเลที่ยังคงหลงเหลือความเก่าแก่ และวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจนถึงชายฝั่งแปซิฟิก มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากของอุตสาหกรรมสมัยใหม่  มีความหลากหลายแตกต่างในหลาย ๆ ด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาคนี้

          จุดเด่นของภาคชูบุก็คือ ถึงแม้ทั้ง 9 จังหวัดจะจัดอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดย 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น อันได้แก่ นีงะตะ โทะยะมะ อิชิกะวะ และฟุกุอิ เป็นเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ฤดูร้อนอากาศร้อนชื้นและเย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิ พื้นที่ราบในเขตนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจูบุ และเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพแห่งใหญ่แห่งหนึ่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น

          พื้นที่สูงตอนกลางประกอบไปด้วยจังหวัดนะงะโนะ กิฟุ และยะมะนะชิ ดินแดนแห่งเทือกเขาสูง ทอดตัวเป็นแนวยาวไม่รู้จบ ที่ตั้งของ "เจแปนแอลป์" หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นหลังคาของญี่ปุ่น เป็นเมืองตากอากาศบนเขา และแหล่งเล่นสกียอดนิยมแห่งหนึ่ง บนภูเขาอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนบนเขามีแสงแดดอบอุ่น แต่ในขณะที่ทางเชิงเขาอากาศร้อนชื้น

          พื้นที่ทางตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดไอจิและชิซุโอะกะ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิก มีภูมิอากาศอบอุ่นสบาย มีชื่อเสียงเลื่องลือ ในด้านการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่เมืองนะโงะยะ จังหวัดไอจิ และภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่สูงที่สุดและเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างเขตจังหวัดชิซุโอะกะและยะมะนะชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น

          เมืองนาโงย่า (Nagoya) ในจังหวัดไอจิ อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษสายโทไกโดชินคันเซน และ 1 ชั่วโมง จากชิน-โอซาก้า  ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งปราสาทเก่าแก่ใหญ่อันดับที่สี่ของญี่ปุ่น มีการตัดเส้นทางที่ดี และถนนหลวงที่กว้างขวาง และขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาและ "ชิโบะริ- โซเมะ" หรือผ้ามัดย้อม งานศิลปะ และงานฝีมือต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ใกล้กับใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทนาโงย่า ซึ่งแต่เดิมเป็นกองบัญชาการกองทหารของตระกูลโทคุกาวะ และควรแวะชมพิพิธภัณฑ์โทคุกาวะ ที่ย่านซะกะเอะ ซึ่งรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ มากกว่า 10,000 ชิ้น ของตระกูลโทคุกาวะ

          แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตั้งอยู่ที่ เมืองเซโตะ (Seto) ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองนาโงย่า เดินทางโดยรถไฟเพียง 30 นาที เป็นศูนย์กลางของเหล่าผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีเตาเผาแบบท้องถิ่น ทั่วทั้งเมืองจะพบร้านค้าต่างๆ ที่ขายเครื่องปั้นดินเผา โทโกนะเมะยากิ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมานาน

          เมืองอินุยะมะ (Inuyama) ห่างจากนาโงย่าโดยรถไฟ 30 นาที เป็นเมืองที่รู้จักกันดีว่า เป็นที่ตั้งของปราสาทกำแพงขาวป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น, หมู่บ้านเมหยิ 90 นาทีโดยรถบัสจากนาโงย่า เป็นพิพิธภัณฑ์ตึกเก่ากลางแจ้งที่รวบรวมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสมัยเมจิ (1869-1912) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

          สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงเมืองนาโงย่า ได้แก่ สวนสาธารณะอิเซะ-ชิมะ เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าใหญ่อิเซะ ในจังหวัดมิเอะ และแหล่งประมงเพาะเลี้ยงหอยมุกเพื่อผลิตไข่มุกตลอดแนวชายฝั่ง และ ศาลเจ้าใหญ่อิเซะ ในจังหวัดมิเอะ (Mie) เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีความเก่าแก่คงความศักดิ์สิทธิ์ เดินทางจากนาโงย่าโดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นที่เคารพนับถือที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้าจะได้รับการบูรณะใหม่ทุก 20 ปี

          เมืองโทบะ (Toba) เมืองท่าที่มีชื่อเสียง มี เกาะไข่มุกมิกิโมะโตะ เป็นเกาะแรกที่เพาะไข่มุกเทียมเป็นอุตสาหกรรมอันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ห่างจากเมืองอิเซะเดินทาง 20 นาที โดยรถไฟ และ 1 ชั่วโมง 50 นาที โดยรถไฟจากนาโงย่า นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิชินโต คือ "หินสมรส" เป็นหินสองก้อนที่เชื่อมด้วยเชือกเส้นโตอยู่กลางทะเล

          เมืองทะกะยะมะ (Takayama) ในจังหวัดกิฟุ เดินทางโดยรถไฟด่วนจำกัดความเร็วจากนาโงย่า ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที เป็นเมืองที่มีบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ทะกะยะมะเต็มไปด้วยบรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณ ตลอดทั้งเมืองจะให้ความรู้สึกเหมือนพิพิธภัณฑ์ จะมีสถานที่ดึงดูดความสนใจอยู่ตามจุดต่าง ๆ เป็นระยะ รวมทั้งหลากหลายพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่จัดแสดงงานฝีมือท้องถิ่นที่รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ดีเยี่ยมในวิชาช่าง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของเมืองนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น

          หมู่บ้านชิระกะวะโก (Shirakawa - go) ห่างจากเมืองทะคะยะมะ 50 นาที โดยรถบัส เอกลักษณ์ของบ้านแต่ละหลัง เป็นหลังคามุงด้วยฟางข้าว สร้างขึ้นด้วยมือของชาวบ้านที่ร่วมแรงกันในชุมชน ความร่วมมือของทุกคนในหมู่บ้าน จึงเรียกว่า กัชโชทจึคุริ หมายถึงร่วมมือสร้าง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านมรดกโลก บางแห่งสามารถเข้าพักค้างคืนได้ เปิดเป็นกิจการภายในครอบครัว นักท่องเที่ยวจะเห็นการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

          เทือกเขาเจแปนเแอลป์ เป็นเทือกเขาที่มียอดภูเขาไฟ ทอดตัวต่อเนื่องกันยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ พาดผ่านศูนย์กลางของฮอนชูในแนวนอน เทือกเขาเจแปนแอลป์ มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเทือกเขาแอลป์ทางยุโรป ในเรื่องความกระด้างและความสวยงาม ใจกลางทางเหนือของเทือกเขาเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติ จูบุ-ซังงะคุ

ทัวร์ญี่ปุ่น

          เมืองนะงะโนะ (Nagano) เป็นที่รู้จักทั่วโลก ในฐานะเจ้าภาพโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1998 บริเวณที่ราบสูงได้รับการจัดสรร ให้เป็นที่เล่นสกีฤดูหนาวที่ยอดเยี่ยม และเหมาะแก่การเดินทางพักผ่อนชมวิวในฤดูร้อน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดไป คือ วัดเซนโกจิ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองนะงะโนะ เมื่อ 1,400 ปีก่อน เคยได้รับยกย่องอย่างสูง ให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อแรกเริ่มของศาสนาพุทธ อาคารหลักของวัดที่โอ่โถงถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ และ หอคอยหลักของ ปราสาทไม้มะทสุโมะโตะ ที่ตั้งอยู่ในเมืองมะทสุโมะโตะ จังหวัดนะงะโนะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ปราสาทอีกา" ตั้งตามสีดำของกำแพง ปราสาทนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามกลางเมือง จึงไม่มีการประดับประดามากนัก แต่กระนั้นก็ยังเปล่งประกายความสวยงามอย่างเรียบ ๆ และแสดงออกถึงความเป็นชาย

          เมืองคะนะซะวะ (Kanazawa) ในจังหวัดอิชิกะวะ 3 ชั่วโมง โดยสารรถไฟด่วนจำกัดความเร็วจากนาโงย่าหรือโอซาก้า เป็นต้นกำเนิดเมืองที่มากด้วยปราสาท ที่คงไว้ซึ่งรสนิยมของต้นยุคศักดินา ในศตวรรษที่ 17-19 ความแพร่หลายของละครโนะ พิธีชงชา และการจัดดอกไม้ เป็นผลมาจากยุคแห่งความวุ่นวาย ผู้คนจึงพากันหันหน้าเข้าหาความเพลิดเพลินใส่ตัว สวนสาธารณะเค็นโระคุเอ็ง ที่สร้างขึ้นในปี 1822 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคานาซะวะ เป็นที่รู้จักกันดีถึงความงาม หนึ่งในสามสวนที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น อีกสองแห่งได้แก่ สวนคะอิระคุ ในเมืองมิโตะ และ สวนโคระคุเอ็ง ในเมืองโอกะยะมะ

          จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองฟุกุอิ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยรถไฟจากคะนะซะวะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดเออิเฮหยิ ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานใหญ่ของนิกายโซโตะ ลัทธิเซน ก่อตั้งโดยพระโดเง็น (1200-1253) ผู้ซึ่งนำลัทธิเซนจากจีนเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคะนะซะวะเป็น แหลมโนโตะ ที่ยื่นเข้าสู่ทะเลญี่ปุ่น แนวชายฝั่งทะเลยาว ทำให้มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ส่วนนอกชายฝั่งมีลักษณะพิเศษที่ความหยาบกระด้าง ในขณะที่ส่วนในของชายฝั่ง เรียงรายไปด้วยอ่าวและปากน้ำของหมู่บ้านประมงจำนวนมาก

          เส้นทางสู่เทือกเขาแอลป์ทะเตยะมะ คุโรเบะ ในจังหวัดโทะยะมะ มีความสำคัญมาก เป็นเส้นทางชมวิวภูเขาที่คดเคี้ยวจาก สถานีทะเตยะมะ โดยรถไฟท้องถิ่นโทยะมะ-จิโฮะ ต่อรถบัส รถรางบัส หรือกระเช้าลอยฟ้า ผ่านใจกลางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์มายังสถานีปลายทาง สถานีชินะโนโอมะจิ ในจังหวัดนะงะโนะ สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงามสูงถึง 3,000 เมตรที่ระดับความสูงของภูเขา ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ อันกว้างใหญ่สวยงามมาก

ทัวร์ญี่ปุ่น

          เมืองนิอิงะตะ (Niigata) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จากโตเกียวเป็นบริเวณที่มีหิมะมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถดึงดูดนักสกีจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงฤดูหนาว รวมถึง เกาะซาโดะ จากเมืองนิอิงะตะเดินทางโดยเรือไฮโดรฟอยล์ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับที่ห้าในญี่ปุ่น มีไร่นาเล็ก ๆ ที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมาก อยู่ระหว่างภูเขาสองลูกที่ตั้งขนานเชื่อมต่อกัน

          นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลางของญี่ปุ่น หรือ "จูบุ" เพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมานำเสมอ ถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปสัมผัส กับวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นกันนะจ๊ะ


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ     


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   และ      


เที่ยวญี่ปุ่น ภาคจูบุ สัมผัสวิถีชิวิตแบบดั้งเดิม โพสต์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 16:26:55 2,068 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เที่ยวญี่ปุ่น ภาคจูบุ สัมผัสวิถีชิวิตแบบดั้งเดิม ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP