ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอบคุณภาพประกอบจาก patakorn.com, thaidance.wordpress.com

          ภาคกลางถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทย ที่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ราบซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำพัดพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวดทราย และตะกอนมาทับถมพอกพูนมานับเป็นเวลาล้าน ๆ ปี บริเวณที่ราบของภาคนี้ กินอาณาบริเวณตั้งแต่ทางใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลงไปจนจรดอ่าวไทย นับเป็นพื้นที่ราบที่มีขนาดกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ

          ส่วนจังหวัดในภาคกลางนั้น ราชบัณฑิตยสถานได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยให้ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 22 จังหวัด (อ้างอิงจากวิกิพีเดีย)  ดังนี้ ...

             กรุงเทพมหานคร
             กำแพงเพชร
             ชัยนาท
             นครนายก
             นครปฐม

             นครสวรรค์
             นนทบุรี
             ปทุมธานี
             พระนครศรีอยุธยา
             พิจิตร

             พิษณุโลก
             เพชรบูรณ์
             ลพบุรี
             สมุทรปราการ
             สมุทรสงคราม

             สมุทรสาคร
             สระบุรี
             สิงห์บุรี
             สุโขทัย
             สุพรรณบุรี

             อ่างทอง
             อุทัยธานี

          นอกจากภาคกลางจะเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์แล้ว ภาคกลางยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของแต่ละภาคอีกด้วย เนื่องจากบางจังหวัดในภาคกลางคาบเกี่ยวระหว่างภาคต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาคกลางมาฝากกันค่ะ ไปดูกันซิว่า ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคกลาง จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรบ้าง...


ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

เพลงพื้นบ้าน

          เป็นที่รู้กันดีว่า เพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคนั้น เกิดจากการที่ชาวบ้านเป็นผู้สร้างบทเพลงดังกล่าว และขับร้องสืบทอดต่อกันมากปากต่อปาก โดยส่วนมากเพลงพื้นบ้านจะเป็นเพลงที่มีคำร้องง่าย ๆ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ ส่วนในภาคกลาง เพลงพื้นบ้านก็จะแต่งมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยแยกเป็นประเภท ได้ดังนี้

          - เพลงที่ร้องเล่นในฤดูน้ำมาก ได้แก่ เพลงเรือ เพลงร่อยพรรษา เพลงรำภาข้าวสาร เพลงหน้าใย เพลงครึ่งท่อน เป็นต้น

          - เพลงที่ร้องเล่นในฤดูเกี่ยวข้าวและนวดข้าว ได้แก่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นรำกำเคียว เพลงจาก ซึ่งใช้ร้องเล่นระหว่างเกี่ยวข้าว สำหรับเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงโอก เพลงสงคอลำพวน เพลงเตะข้าว และเพลงชักกระดานใช้ร้องเล่นระหว่างนวดข้าว

          - เพลงที่ร้องเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ ได้แก่ เพลงสงกรานต์ เพลงหย่อย เพลงระบำบ้านไร่ เพลงช้าเจ้าหงส์ เพลงพวงมาลัย เพลงสันนิษฐาน เพลงคล้องช้าง เพลงใจหวัง เพลงฮินเลเล เพลงกรุ่น เพลงยั่ว เพลงชักเย่อ เพลงเข้าทรงต่าง ๆ เป็นต้น

          - เพลงที่ร้องเล่นได้ทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะมักจะร้องเล่นกันในโอกาสทำงานร่วมกัน หรือมีงานบุญและงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยเป็นเพลงในลักษณะพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพที่ใช้โต้ตอบกัน ได้แก่ เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงลำตัด เพลงทรงเครื่อง เป็นต้น

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

          ถ้าเอ่ยถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ชาวภาคกลางก็มีดนตรีครบทุกประเภท ทั้ง ดีด สี ตี เป่า เรียกได้ว่า ครบเครื่องเลยทีเดียว เนื่องจากชาวภาคกลางก็ให้ความสำคัญกับเพลงพื้นบ้าน และมักจะร้องเพลงในหมู่คณะเพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน สำหรับเรื่องดนตรีพื้นที่บ้านที่ชาวภาคกลางนิยมเล่นนั้น ได้แก่

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ซอสามสาย : เป็นซอ ที่มีรูปร่างงดงามที่สุด ซึ่งมีใช้ในวงดนตรีไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (พ.1350) แล้ว ซอสามสายขึ้นเสียง ระหว่างสายเป็นคู่สี่ใช้บรรเลงในพระราชพิธี อันเนื่องด้วยองค์พระมหากษัตริย์ ภายหลังจึงบรรเลงประสมเป็นวงมโหรี

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ซอด้วง : เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่ง บรรเลงโดยการใช้คันชักสี กล่องเสียง ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขึงหน้าด้วยหนังงู มีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้าม คันทวนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีลูกบิดขึ้นสายอยู่ตอนบน ซอด้วงใช้สายไหมฟั่นหรือสายเอ็น มี 2 สาย ขนาดต่างกัน คันชักอยู่ระหว่างสาย ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ซอด้วงมีเสียงแหลม ใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงเครื่องสาย

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

           ซออู้ : เป็นเครื่องสายใช้สี กล่องเสียงทำด้วยกะโหลกมะพร้าว ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว มีช่องเสียง อยู่ด้านตรงข้าม คันทวนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ตอนบนมีลูกบิดสำหรับขึงสาย สายซอทำด้วย ไหมฟั่น  มีคันชักอยู่ระหว่างสาย ความยาวของคันซอประมาณ 60 เซนติเมตร คันชักประมาณ 50 เซนติมตร ซออู้มีเสียงทุ้มต่ำ บรรเลงคู่และสอดสลับกับซอด้วงในวงเครื่องสาย

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          จะเข้ : เป็นเครื่องสายที่ใช้บรรเลงด้วยการดีด โดยปกติมีขนาดความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร และยาว 140 เซนติเมตร ตัวจะเข้ทำด้วยไม้เนื้ออ่อน ขุดเป็นโพรง มีสาย 3 สาย สายที่ 1-2  ทำด้วยไหมฟั่น สายที่ 3 ทำด้วยทองเหลือง วิธีการบรรเลงมือซ้าย จะทำหน้าที่กดสายให้เกิดเสียง สูง - ต่ำ ส่วนมือขวาจะดีดที่สายด้วยวัตถุที่ทำจากงาสัตว์

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ขลุ่ย : ของไทยเป็นขลุ่ยในตระกูลรีคอร์ดเดอร์ คือ มีที่บังคับแบ่งกระแสลม ทำให้เกิดเสียงในตัวไม่ใช่ขลุ่ยผิวตระกูลฟลุตแบบจีน ขลุ่ยไทยมีหลายขนาด ได้แก่ ขลุ่ยอู้มีเสียงต่ำที่สุด ระดับเสียงสูง ได้แก่ ขลุ่ยหลีบ และยังมี เสียงสูงกว่านี้ คือ ขลุ่ยกรวด หรือขลุ่ยหลีบกรวดอีกด้วย ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและวงมโหรี

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ปี่ : เป็นเครื่องเป่าที่มีลิ้น ทำด้วยใบตาล เป็นเครื่องกำเนิดเสียง เป็นประเภทลิ้นคู่ (หรือ 4 ลิ้น) เช่นเดียวกับ โอโบ (Oboe) มีหลายชนิดคือ ปี่นอก ปี่ใน ปี่กลาง ปี่มอญ ปี่ไทยที่เด่นที่สุด คือ ปี่ในตระกูลปี่ใน ซึ่งมีรูปิดเปิดบังคับลม เพียง 6 รู แต่สามารถบรรเลงได้ถึง 22 เสียง และสามารถเป่าเลียนเสียงคนพูดได้ชัดเจนอีกด้วย

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ระนาดเอก : เป็นระนาดเสียงแหลมสูง ประกอบด้วยลูกระนาดที่ทำด้วยไม้ไผ่บงหรือไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน 21-22 ลูก ร้อยเข้าด้วยกันเป็นผืนระนาด และแขวนหัวท้ายทั้ง 2 ไว้บนกล่องเสียงที่ เรียกว่า รางระนาด ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือ ระนาดเอก ทำหน้าที่นำวงดนตรีด้วย เทคนิคการบรรเลงที่ประณีตพิสดาร มักบรรเลง 2 แบบ คือ ตีด้วยไม้แข็ง เรียกว่า ปี่พาทย์ไม้แข็ง และตีด้วยไม้นวมเรียก ปี่พาทย์ไม้นวม ระนาดเอกเรียงเสียงต่ำไปหาสูงจากซ้ายไปขวา และเทียบเสียงโดยวิธีใช้ชันโรงผสม ผงตะกั่วติดไว้ด้านล่างทั้งหัวและท้ายของลูกระนาด

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ระนาดทุ้ม : ทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งมีผืนละ 18 ลูก มีรูปร่างคล้ายระนาดเอก แต่เตี้ยกว่าและกว้างกว่าเล็กน้อย ระนาดทุ้มใช้บรรเลงหยอกล้อกับระนาดเอก

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          ฆ้องวงใหญ่ : เป็นหลักของวงปี่พาทย์ และวงมโหรีใช้บรรเลงทำนองหลัก มีลูกฆ้อง 16 ลูก ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

          - ลูกฆ้อง เป็นส่วนกำเนิดเสียงทำด้วยโลหะผสม มีลักษณะคล้ายถ้วยกลม ๆ ใหญ่เล็กเรียงตามลำดับเสียงต่ำสูง ด้านบนมีตุ่มนูนขึ้นมาใช้สำหรับตีและใต้ตุ่มอุดไว้ด้วยตะกั่วผสมชันโรง เพื่อถ่วงเสียงให้สูงต่ำตามต้องการ

          - เรือนฆ้อง ทำด้วยหวายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วเศษ ขดเป็นวง และยึดไว้ด้วยไม้เนื้อแข็ง กลึงเป็นลวดลายคล้ายลูกกรง และมีไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ ๆ ค้ำยันให้ฆ้องคงตัวเป็นโครงสร้างอยู่ได้ การผูกลูกฆ้องแขวนเข้ากับเรือนฆ้องผูกด้วยเชือก

          ฆ้องวงเล็ก : มีขนาดเล็กกว่า แต่เสียงสูงกว่าฆ้องวงใหญ่มีวิธีตีเช่นเดียวกับฆ้องวงใหญ่ แต่ดำเนินทำนองเป็นทางเก็บหรือทางอื่นแล้วแต่กรณี บรรเลงทำนองแปรจากฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็กมี 18 ลูก

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          โทนรำมะนา : รูปร่างคล้ายกลองยาวขนาดเล็ก ทำด้วยไม้ หรือดินเผา ขึงด้วยหนังดึงให้ตึงด้วยเชือกหนัง ตัวกลองยาวประมาณ 34 เซนติเมตร ตรงกลางคอด ด้านตรงข้ามหน้ากลองคล้ายทรงกระบอก ปากบานแบบลำโพง ตรงเอวคอดประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้ตีคู่กับรำมะนา ส่วนรำมะนานั้น เป็นกลองทำหนังหน้าเดียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 22 เซนติเมตร ใช้ในวงเครื่องสาย

ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

          กลองแขก : กลองที่ตีหน้าทับได้ทั้งในวงปี่พาทย์ มโหรีและบางกรณีใช้ในวงเครื่องสายก็ได้ ตีด้วยมือทั้ง 2 หน้า คู่หนึ่งประกอบด้วยตัวผู้ (เสียงสูง) และตัวเมีย (เสียงต่ำ)

          กลองสองหน้า
: เป็นชื่อของกลองชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลองลูกหนึ่งในเปิงมางคอก ขึงด้วยหนังเลียดรอบตัว ใช้ในวงปี่พาทย์ หรือมโหรีบางกรณี
นิทานพื้นบ้าน

          นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เป็นสิ่งที่ความบันเทิงเริงใจแก่ผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยกเอาเรื่องใกล้ตัว เรื่องเก่าแก่สมัยประวัติศาสตร์ หรือเรื่องเล่าตั้งแต่ชนชั้นจนถึงระดับคนยากคนจน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทวดาฟ้าดินมาให้ลูกหลานได้ฟังหลายต่อหลายเรื่อง โดยท้ายเรื่องของนิทานนั้น ๆ มักจะสอดแทรกคติสอนใจ และข้อคิดดี ๆ ให้ได้ฟังพร้อมคิดตามอยู่เสมอ ๆ

          สำหรับนิทานพื้นบ้านทางภาคกลาง ที่เป็นที่นิยมเล่าสืบต่อกันมามีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่สนุกสนาน และนำมาทำเป็นการ์ตูน หรือละครให้ได้ชมกันอย่างมากมาย อาทิ ไกรทอง, สองพี่น้อง, บางแม่หม้าย, ตาม่องล่าย, เจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก, เรื่องกล่องข้าวน้อย, ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น

การละเล่นพื้นบ้าน

          การละเล่นพื้นบ้านของชาวภาคกลางนั้น มีทั้งการละเล่นแบบที่ใช้อุปกรณ์เป็นตัวเชื่อมการเล่น หรือการละเล่นเป็นกลุ่ม บ้างก็เป็นการละเล่นแบบเดี่ยว แต่ส่วนมากมักจะมีการร้องเพลงประกอบการละเล่นต่าง ๆ อาทิ หมากเก็บ, ว่าว, ตี่จับ, รำตง, การเล่นโม่ง, สะบ้าล้อ, เพลงเรือบก, คำทาย (โจ๊กปริศนา), เพลงปรบไก่, กลองยาว, หลุมเมือง, เพลงเรืออยุธยา, การแข่งขันวัวลาน, เพลงปรบไก่, การทอยสะบ้า, นางลิงลม, การเข้าผีนางด้ง ฯลฯ
ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม


การแต่งกาย

          ในปัจจุบันการแต่งกายของแต่ละภาคได้รับความกลมกลืนกันไปหมด เนื่องมาจากถูกครอบคลุมสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่น จึงทำให้การแต่งกายมีความคล้ายคลึงกันไปหมด จนแยกแยะไม่ค่อยออกว่าบุคคลไหนอาศัยอยู่ในภาคใด แต่หากย้อนกลับถึงการแต่งกายในชีวิตประจำวันทั่วไป ผู้ชายจะนุ่งกางเกงครึ่งน่อง สวมเสื้อแขนสั้น คาดผ้าขาวม้า ส่วนผู้หญิง จะนุ่งซิ่นยาว สวมเสื้อแขนสั้นหรือยาว

          แต่หากเป็นชุดไทย สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ผู้ชายจะนิยมสวมใส่โจงกระเบนสวมเสื้อสีขาว ติดกระดุม 5 เม็ด ที่เรียกว่า "ราชประแตน" ไว้ผมสั้นข้าง ๆ ตัดเกรียนถึงหนังศีรษะข้างบนหวีแสกกลาง ส่วนผู้หญิงจะนิยมสวมใส่ผ้าซิ่นยาวครึ่งแข้ง ห่มสไบเฉียงตามสมัยอยุธยา ทรงผมเกล้าเป็นมวย และสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงาม
 ภาคกลาง จุดศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

อาหารประจำภาค
 
          เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงมากมาย จึงเป็นแหล่งอาหารทั้งพืชผักและสัตว์น้ำนานาชนิด พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลทำให้วัตถุดิบ ในการประกอบอาหารหลากหลายอุดมสมบูรณ์ ส่วนอาหารภาคกลางนั้นก็จะมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องการปรุง รสชาติ และการตกแต่งให้หน้าตาอาหารน่ารับประทาน นอกจากนี้ อาหารภาคกลางบางชนิด ยังได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของราชสำนักอีกด้วย

          สำหรับอาหารของภาคกลางนั้น มักจะมีน้ำพริกและผักจิ้ม โดยจะรับประทานกับข้าวสวยเป็นหลัก และส่วนมากจะน้ำพริกต่าง ๆ นั้น จะได้รับการผสมผสานระหว่างภาคต่าง ๆ เช่น แกงไตปลา ปลาร้า น้ำพริกอ่อง น้ำพริกปลาทู ต้มยำ ผัดเผ็ด ข้าวผัด แกงส้ม ผัดไทย เป็นต้น

          และจากข้อมูลที่เราได้นำเสนอข้างต้น เป็นเพียงขนบธรรมเนียมและประเพณีแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของภาคกลางเท่านั้น หากใครอยากทำความรู้จักกับภาคกลางให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวชมโบราณสถาน หรือสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีตามแบบฉบับภาคกลางกันนะคะ "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นหรือจะสู้มือคลำ" แต่จะว่าไป แค่มือคลำอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องลองมาสัมผัสจากสถานที่จริง ๆ กันดูนะคะ ^^
แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะหมายเหตุ : แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 13.39 น.
แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
จากคุณ gkhgjkghj เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-25 10:57:18 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
อิอิอิjavascript:select_emo('e7_01');
จากคุณ น้องน้ำฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-25 10:49:43 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
จากคุณ uiyityuty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-25 10:49:01 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
very good
จากคุณ ken เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-19 18:00:09 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
จากคุณ saa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-19 17:54:02 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
AOU
จากคุณ อุ่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-10 22:25:33 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
จากคุณ Aou เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-10 22:23:47 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
เย่ รายงานของเรา......เย่ thankyou mak mak ja
จากคุณ hetalian เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-26 20:37:02 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
จากคุณ Kit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-18 19:04:35 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
ปิ่นผีบ้า จากอาย
จากคุณ อาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-23 11:39:51 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
ขอบคุณคัฟมีงานส่งอาจารย์ซ่ะที 555
จากคุณ dark เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-10 10:14:30 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
เย่มีงานส่งครูแล้ว มีประโยชน์ ขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ มณีรัตน์ จารุพงษ์พันธ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-11 18:06:06 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
That's a smart way of looinkg at the world.
จากคุณ Tasmine เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-30 20:44:45 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
คห.ที่ 10 คะ ตอนแรกเค้าใช้รูปซึงค่ะ ไม่ได้ใช้รูปซอสามสาย เค้าเปลี่ยนแล้ว
จากคุณ นั่นแน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 22:42:04 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
คห.ที่8คะคือว่าซอสามสายคืออันนั้นแหละคะ เพราะอยู่ในวงพี่เค้าเล่นทุกงาน เราก็นั่งอยู่ข้างๆเขาหน้าวง ส่วนซึงที่คุณเข้าใจเป็นเครื่องดนตรีของภาคเหนือถูกคะแต่ว่าซึงใช้ดีดคล้่ายๆพิณอีสานสายเป็นลวด ส่วนสล้อของทางเหนืิอเป็นเครื่องสีประกอบไปด้วย2สายสายทำจากเส้นลวดบางๆเสียงค่อนข้างแหลม ส่วนในรูปที่คุณบอกว่าผิด สายของซอเป็นเชือกคะซอสามสายจะมีสายเป็นเชือกคะ คันชักก้จะไม่เหมือนกันนะคะ ซึงที่คุณบอกไม่มีคันชักนะคะ ส่วนซอสามสายมีคันชักแบบในรูปเลยคะเส้นเล็กๆที่ขึงอยู่กับไม้คันชักทำจากหางม้าคะ
จากคุณ นักร้องเพลงไทยเดิม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 18:29:39 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
ก็ ไ ป เอ า เว็ บ อื่นมา แล้ว ไม ่ ตร วจสอบ ไง เฮ้อ ก ปุ๊ก เอ๋ย....
จากคุณ ดนัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 13:40:18 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
รูปที่โชว์ไม่ไช่ซอสามสายครับ เค้าเรียกว่า " ซึง " เป็นเครื่องดนตรีของทางภาคเหนือ มี 4 สาย 2 เสียง
จากคุณ บ่าวเหนือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 10:56:40 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
รูปเครื่องแต่งกายก็เป็นของภาคเหนือค่ะ ไม่ใช่ภาคกลาง
จากคุณ bbb2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 10:04:16 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
โชว์โง่ไง ไม่ตรวจสอบข้อมูลไรเลย เอามาลงๆ ให้คำว่า อายไหม
จากคุณ ZEN เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 10:02:50 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
ซอสามสาย ไม่ใช่รูปนี้ค่ะ
จากคุณ bbb2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 10:02:03 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
ทีมงานกระปุก ไปค้นหาการแบ่งเขตภาคใหม่นะ ปัจจุบันเขาไม่ได้จัดให้ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เป็นภาคกลางสักหน่อยนะ เป็นกลุ่มของภาคเหนือ ในเขต ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน
แต่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี อยู่ในกลุ่มภาคกลาง ต่างหาก ไม่ใช่ภาคตะวันตกนะ
จากคุณ มั่วและะะะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 09:57:35 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
ซอสามสาย แต่ใช้รูปซึง....กระปุกจ๊ะ เปลี่ยนรูปด่วน
จากคุณ นั่นแน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 09:31:44 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
อันนี้เป็นการจัดที่ถูกต้องแล้ว
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีมันอยูตะวันตกครับ
จากคุณ ฟหกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 08:54:24 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ประเพณีภาคกลาง และวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง
จัดจังหวัดในภาคกลางได้มั่วมาก สุโขทัยจะมาอยู่ในภาคกลางได้อย่างไร ? แล้วจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ไปอยู่เสียที่ไหน ?
จากคุณ ชาวกรุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 08:31:50 ]