ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบโดย Kapook.com

          ป่าใหญ่กลางเมือง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งสะพานศึกษา เรือนยอดไม้แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย...นี่คือคำจำกัดความของ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) หรือ Peninsular Botanical Garden

          สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 2,600 ไร่ และวันนี้กระปุกดอทคอมเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) กันค่ะ

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)


ความเป็นมา

          สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) แต่เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ ตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ - สัตว์ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536  ได้พัฒนายกฐานะเป็น สวนพฤกษศาสตร์ และมี ศ.ดร.เต็ม สมิตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เป็นประธาน จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงระบบราชการ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มาสังกัดสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 20 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          หากเอ่ยถึงพื้นที่ป่าไม้ ทุกคนคงนึกถึงผืนป่าใหญ่กว้างขวาง มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาว หรือมีเขาสูงเตี้ยสลับกันไป แต่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นต้นน้ำของลำห้วยเล็ก ๆ ลักษณะป่าจะเป็นป่าดิบชื้น ป่าพรุ และทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่แวดล้อมด้วยชุมชมเล็ก ๆ โดยรอบ จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมือง (ชุมชน) ล้อมป่า มิใช่ป่าล้อมเมืองเฉกเช่นผืนป่าโดยทั่วไป ในอดีตผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า ทั้งสัตว์ป่า พืชผัก และผลไม้ป่า

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

          สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เดิมที่เป็น สวนรุกขชาติทุ่งค่าย มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน จำแนกตามประเภทของพันธ์ไม้แยกได้ ดังนี้...

          สวนอนุกรมวิธาน : แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้
          สวนสัณฐานวิทยา : แหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของพืช
          สวนกล้วยไม้ : สวนรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ต่าง ๆ
          สวนพืชทนแล้ง : แหล่งรวมพืชที่ปรับตัวได้
          สวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน : สวนรวมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากพืช
          สวนรวมพรรณไม้แห่งความรัก : พื้นที่ปลูกต้นไม้ของคู่รัก ที่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ใต้สมุทร
          สวนเฟิร์น
          พืชกินแมลง
          พืชวงศ์ปาล์ม
          พืชวงศ์ยาง

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

          อีกทั้งยังจัดให้มีเส้นทางเพื่อเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณโดยรอบ และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญ คือ เส้นทางสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ โดยสะพานมีความยาว 175 เมตร ความสูง 3 ระดับ ตั้งแต่ 10 – 18 เมตร ประกอบด้วย 5 ช่วงสะพาน และ 6 หอคอย

          เส้นทางนี้สามารถมองเห็นป่าไม้ในระยะใกล้ชิดอีกมุมมองหนึ่ง และได้สัมผัสกับธรรมชาติของสังคมพืชระดับเรือนยอดไม้ ของต้นไม้สูง ๆ ได้อย่างชัดเจนในระดับสายตา ไม่ว่าจะเป็น ใบ ดอก และผล รวมถึงเห็นสัตว์ป่าจำพวกนก กระรอก กระแต ลิง ค่าง โดยไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วใช้กล้องส่อง

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

          นอกจากนี้ ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ระยะทาง 1,200 เมตร เป็นไม้พื้นล่างที่ขึ้นได้ดีในพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำ เช่น ไผ่ หวาย ระกำ หลุมผี หม้อข้าวหม้อแกงลิง และยี่โถปีนัง เป็นต้น

          และจากแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ยังกลายเป็แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดตรัง และพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติ พันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92149 โทรศัพท์ 0 7528 0166


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ   
  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
     , dusitnews.com และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย
                  แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
Hot damn, looking ptrety useful buddy.
จากคุณ Dominik เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-27 10:44:04 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
สบายมากเลยค่ะ น่าอยู่มากเลยค่ะ ร่มรื่นสงบสบายตา
อยากจะไปอยู่ที่นั้นจังเลยค่ะจุีฟๆ
จากคุณ นางสาว สมฤดี สาสุธรรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 13:13:53 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
ไปแล้วสนุกมากๆ
จากคุณ พลพล จิตรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-14 13:28:01 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
โกรดเเล้วน่ะ
จากคุณ ภัทธิรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-25 20:27:12 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
เมืองไทยเปงเมืองที่สวยนะสถานที่เที่ยวก้อเยอะอากาศก้อดีและเราควรช่วยรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้หั้ยอุดมสมบูณร์ตลอดปาย
จากคุณ ลูกเกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-16 20:15:31 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
จริงคะความเห็นที่ 2 พูดถูก
เที่ยวเมืองไทยดีกว่าคะ สวยมากมายเลย
จากคุณ NO.3 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 15:25:40 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
นึกว่าจะถูกลืมเสียแล้ว ทุ่งค่ายน่าอยู่นะ
จากคุณ ป. เหมืองแร่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 15:23:35 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
เราไปมาแล้วเมื่อประมาณ7ปีได้ ขอบอกว่าไปแล้วคุ้ม ขึ้นไปข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างรู้สึกได้เลยว่ามันสูงมาก บางคนไม่กล้าเดิน เพราะสะพานมันจะโยกนิดหน่อย เที่ยวเมืองไทยกันดีกว่า ยังมีอะไร ให้เราเที่ยวอีกตั้งมากมาย
จากคุณ เรยาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 14:40:48 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
น่าอยู่มากๆ
จากคุณ ชอบสีเขี่ยว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 10:28:14 ]